Diode Schottky SS34 SMB 3A 40V ( 1N5822 SS34B)

2.500

SS34 SMB
Diode Schottky SS34 SMB 3A 40V ( 1N5822 SS34B)

2.500

Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0973549046
(Giờ làm việc: 8h đến 18h từ T2-T7 )
Chú ý: Chỉ gửi đơn hàng tối thiểu 50.000 vnđ