Sửa nguồn Fanuc A06B-6140-H026 lỗi 6 PS low Volt control

RITECH đã sửa chữa thành công bộ nguồn Fanuc Power Supply A06B-6140-H026 báo lỗi số 6 của khách hàng tại Sài gòn gửi hỏa tốc ra sửa

Trên màn hình máy CNC báo lỗi SV0432 ( X )PS Low Volt Control

SV0432 ( Y )PS Low Volt Control

SV0432 ( Z )PS Low Volt Control

Nguồn Fanuc lỗi 6
Nguồn Fanuc lỗi 6

Hình ảnh bộ nguồn Fanuc Power Supply A06B-6140-H026 báo lỗi số 6

bộ nguồn fanuc lỗi số 6
bộ nguồn fanuc lỗi số 6

sua nguon fanuc power supply

Hình ảnh báo lỗi trên màn hình máy CNC

Màn hình báo lỗi máy cnc Fanuc
Màn hình báo lỗi máy cnc Fanuc

Hình ảnh sửa chữa bộ nguồn A06B-6140-H026

Sửa chữa bộ nguồn fanuc A06B-6140-H026
Sửa chữa bộ nguồn fanuc A06B-6140-H026

Video sửa chữa bộ nguồn Fanuc A06B-6140-H026 lỗi số 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here