Sửa nguồn Fanuc A06B-6140-H026 lỗi 6 PS low Volt control

RITECH đã sửa chữa thành công bộ nguồn Fanuc Power Supply A06B-6140-H026 báo lỗi số 6 của khách hàng tại Sài gòn gửi hỏa tốc ra sửa

Trên màn hình máy CNC báo lỗi SV0432 ( X )PS Low Volt Control

SV0432 ( Y )PS Low Volt Control

SV0432 ( Z )PS Low Volt Control

Nguồn Fanuc lỗi 6
Nguồn Fanuc lỗi 6

Hình ảnh bộ nguồn Fanuc Power Supply A06B-6140-H026 báo lỗi số 6

bộ nguồn fanuc lỗi số 6
bộ nguồn fanuc lỗi số 6

Hình ảnh báo lỗi trên màn hình máy CNC

Màn hình báo lỗi máy cnc Fanuc
Màn hình báo lỗi máy cnc Fanuc

Hình ảnh sửa chữa bộ nguồn A06B-6140-H026

Sửa chữa bộ nguồn fanuc A06B-6140-H026
Sửa chữa bộ nguồn fanuc A06B-6140-H026

Video sửa chữa bộ nguồn Fanuc A06B-6140-H026 lỗi số 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.