Giới thiệu về led 7 đoạn, cấu tạo phân loại và cách điều khiển

Led 7 đoạn là gì?

Led 7 đoạn là 7 đèn led được sắp xếp thành hình chữ nhật. Mỗi led là một đoạn. Khi mỗi đoạn chiếu sáng thì một phần của chữ số (hệ thập phân hoặc thập lục phân) sẽ được hiển thị. Đôi khi có thêm led thứ 8 để biểu thị dấu thập phân khi có nhiều led 7 đoạn nối với nhau để hiển thị các số lớn hơn 10.

Led 7 đoạn là thiết bị hiển thị điện tử để hiển thị số. Khi mỗi đoạn chiếu sáng thì một phần của chữ số sẽ được hiển thị. Led 7 đoạn được sủ dụng rộng rãi tỏng đồng hồ số, máy tính.

Led 7 đoạn
Led 7 đoạn

Cấu tạo:

  • LED 7 đoạn bao gồm 8 LED được kết nối song song để có thể thắp sáng hiển thị số  “0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F, …”.
  • Mỗi đoạn Led được đánh dấu từ A tới G.
  • Đoạn thứ tám gọi là “chấm thập phân” (Decimal Point) ký hiệu DP được sử dụng khi hiển thị số không phải là số nguyên

Phân loại LED 7 đoạn:

Dựa vào các cực được nối, có thể phân loại LED 7 đoạn như sau:

  • Loại dương chung (Common Anode): nếu cực dương (anode) của tất cả 8 LED được nối với nhau và các cực âm (cathode) đứng riêng lẻ.
  • Loại âm chung (Common Cathode): nếu cực âm (cathode) của tất cả 8 LED được nối với nhau và các cực dương (anode) đứng riêng lẻ.
cau tao led 7 doan
Cấu tạo Led 7 đoạn

Chân ngõ ra

  • LED 7 đoạn có 10 chân, trong đó 8 chân được nối với LED (A, B, C, D, E, F, G, và DP).
  • Tùy vào loại LED 7 đoạn, hai chân giữa được đánh dấu COM hoặc dương chung hoặc âm chung của các LED.

cau tao led 7 doan 1

Nguyên lý hoạt động:

Nguyên tắc chung : muốn LED nào sáng thì LED đó phải được phân cực thuận.Do đó muốn tạo ra chữ số nào ta chỉ cần cho LED ở các vị trí tương ứng sáng lên. Bảng mô tả cách tạo ra các chữ số để hiển thị lên LED 7 đoạn:

+ Dương chung :

cau tao led 7 doan 2

+ Âm chung:

cau tao led 7 doan 3

Ví dụ về Led 7 đoạn:

vi du led 7 doan
Ví dụ về Led 7 đoạn

Các phương pháp điều khiển nhiều  Led 7 đoạn :

  1. Kết nối các chân điều khiển của LED trực tiếp với PORT của vi điều khiển.
  2. Dùng quét Led
  3. Vẫn sử dụng quét LED nhưng dùng IC chốt dữ liệu để tiết kiệm các chân điều khiển LED 7 đoạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.