Cách cài đặt biến tấn SHIHLIN SC3

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tấn SHIHLIN SC3

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Quý vị cài hàm P79 = 1 bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P79 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt là 1 => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ân FWD để chạy thuận, REV để chạy nghịch, xoay biến trở đặt tần số, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Trước tiên, quý vị cài hàm P83 = 0 bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P83 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt là 0 => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Quý vị cài P79 = 2 bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P79 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt là 2 => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Cách đấu biến trở : Chân giữa của biến trở nối với chân 3, hai chân còn lại nối với 105 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân 105 cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối SD với STF để chạy, xoay biến trở để đặt tần số. Bỏ đấu nối SD với STF để dừng.

Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch :

 • Trước tiên, quý vị cài hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Cài chân chạy thuận, quý vị cài hàm P83 = 0 bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P83 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt là 0 => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Cài chân chạy nghịch, quý vị cài hàm P84 = 1 bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P84 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt là 1 => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Để bật chạy nghịch, quý vị cài hàm P78 = 0 bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P78 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt là 0 => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, nối SD với STF, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt SD với STF, rồi nối SD với STR.
 • Chú ý : Khi muốn chạy nghịch, thì ta phải ngắt chạy thuận trước chờ động cơ dừng hẳn thì ta mới được phép chạy nghịch và ngược lại (để tránh hỏng biến tần).

Cài tần số MAX : P1.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P1 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc: P7.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P7 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thời gian giảm tốc: P8.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P8 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Nhập thông số động cơ:

 • Nhập công suất động cơ: P302.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P302 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Số cực của động cơ: P303.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P303 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Điện áp định mức động cơ: P304.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P304 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Tần số danh định của động cơ: P305.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P305 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Dòng điện định mức động cơ : P306.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P306 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Tốc độ định mức động cơ : P307.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P307 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Chỉnh độ ồn động cơ : P72 Tăng thông số này sẽ làm giảm tiếng ồn động cơ. Nếu tăng cao quá thì động cơ sẽ nóng gây hư hại nên để là 5KHZ.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P72 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị 5 => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đăt quạt tản nhiêt : P245.

 • 0 Quạt chạy khi biến tần RUN, quạt tắt sau 30 giây khi biến tần dừng.
 • 1 Quạt luôn chạy khi cấp nguồn cho biến tần.
 • 2 Quạt chạy khi nhiệt độ tản nhiệt hơn 40 độ.
 • 3 Quạt chạy khi nhiệt độ tản nhiệt hơn 40 độ, khi nhiệt độ nhở hơn 40 độ thì quạt tắt.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm hàm P245 => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm P80(chân M0), P81(chân M1), 84(chân STR) rồi đặt các giá trị tương ứng là 2, 3, 4 bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt các giá trị tương ứng => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 7 thì quý vị vào các hàm P4 đến P6, P24 đến P27 rồi đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục P__ => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt các tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn => Ấn nút SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.  
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối SD với M0, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối SD với M1, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối SD với M0 và M1, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối SD với STR, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối SD với M0 và STR, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối SD với M1 và STR, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối SD với M0, M1 và STR, rồi nối SD với STF để chạy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.