Bảng mã lỗi biến tần INVT GD20

Mã lỗi Tên lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục
OUt1 Lỗi IGBT pha U Thời gian tăng tốc quá ngắn.

Lỗi mô-đun IGBT.

Nhiễu bên ngoài.

Nối đất không đúng cách.

Tăng thời gian tăng tốc.

Kiểm tra nhiễu bên ngoài.

OUt2 Lỗi IGBT pha V
OUt3 Lỗi IGBT pha W
OC1 Quá dòng khi tăng tốc Tăng tốc hoặc giảm tốc quá nhanh.

Điện áp của lưới điện quá thấp.

Công suất của biến tần quá thấp.

Tải quá độ hoặc bất thường.

Nối đất bị ngắn mạch hoặc đầu ra bị mất pha.

Quá điện áp đầu ra.

Tăng thời gian tăng tốc.

Kiểm tra điện áp đầu vào.

Tăng thời gian giảm tốc.

Kiểm tra tải.

Thay biến tần công suất lớn hơn.

OC2 Quá dòng khi giảm tốc
OC3 Quá dòng khi chạy tốc độ không đổi
OV1 Quá áp khi tăng tốc Điện áp đầu vào bất thường.

Không có phanh hoặc hỏng phanh.

Kiểm tra điện áp đầu vào.

Kiểm tra lại phanh.

OV2 Quá áp khi giảm tốc
OV3 Quá áp khi chạy tốc độ không đổi
UV Điện áp DC bus thấp Điện áp đầu vào quá thấp. Kiểm tra điện áp đầu vào
OL1 Quá tải motor Điện áp đầu vào quá thấp.

Dòng định mức động cơ cài không chính xác.

Động cơ chết máy hoặc tải quá độ quá mạnh.

Tải động cơ quá lớn.

Kiểm tra điện áp đầu vào.

Đặt lại dòng định mức động cơ.

Kiểm tra tải.

Giảm tải.

OL2 Quá tải biến tần Thời gian tăng tốc quá nhanh.

Điện áp đầu vào quá thấp.

Tải quá nặng

Tăng thời gian tăng tốc

Kiểm tra điện áp đầu vào.

Thay biến tần công suất lớn hơn.

SPI Mất pha đầu vào Ba pha đầu vào không bằng nhau. Kiểm tra 3 pha đầu vào.
SPO Mất pha đầu ra Ba pha đầu ra không bằng nhau hoặc không có. Kiểm tra 3 pha đầu ra.

Kiểm tra động cơ và dây card nối với động cơ.

OH1 Quá nhiệt Ngắn mạch đầu ra 3 pha.

Hỏng quạt.

Nhiệt độ môi trường quá cao.

Thời gian chạy quá tải quá lâu

Vệ sinh quạt gió hoặc thay quạt.

Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh.

Kiểm tra đầu ra

Nếu không được, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

OH2 Quá nhiệt IGBT
EF Lỗi External Lỗi thiết bị đầu cuối với tín hiệu ngoài Kiểm tra lại thiết bị ngoại vi bên ngoài.
CE Lỗi giao tiếp 485 Cài đặt tốc độ truyền không chính xác.

Lỗi xảy ra với hệ thống dây truyền thông.

Cài lại tốc độ truyền thích hợp.

Kiểm tra kết nối truyền thông.

ItE Lỗi bảo vệ quá dòng Kết nối main điều khiển bị hỏng.

Nguồn bị hỏng hoặc thiếu điện áp.

Kiểm tra dây kết nối với main điều khiển.

Vui lòng liên hệ với chúng rôi RITECH.

tE Lỗi dò tự động thông số động cơ Công suất động cơ không phù hợp với khả năng biến tần.

Thông số định mức của động cơ không được đặt chính xác.

Sự chênh lệch giữa tham số từ autotune và tham số chuẩn là rất lớn

Thay đổi chế độ biến tần.

Đặt thông số định mức theo bảng tên của động cơ.

Kiểm tra hệ thống dây điện động cơ và cài lại các thông số

EEP Lỗi EEPROM Việc ghi và đọc các thông số parameter bị lỗi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RIETCH.
PIDE Lỗi phản hồi tín hiệu PID Phản hồi PID ngoại tuyến.

Nguồn phản hồi PID bị thiếu hoặc bị mất.

Kiểm tra các dây tín hiệu hồi tiếp PID.

Kiểm tra nguồn phản hồi PID.

bCE Lỗi bộ hãm phanh Lỗi mạch phanh hoặc hư hỏng đường ống phanh.

Điện trở hãm bên ngoài hơi thấp.

Kiểm tra bộ hãm phanh.

Tăng điện trở hãm.

OL3 Quá tải Biến tần sẽ báo cảnh báo trước quá tải theo giá trị cài đặt Kiểm tra tải và ngưỡng báo trước quá tải.
PCE Lỗi giao tiếp bàn phím Bàn phím không được kết nối tốt hoặc ngoại tuyến.

Cáp bàn phím quá dài và có nhiễu mạnh.

Một phần mạch giao tiếp của bàn phím hoặc bo mạch chính bị lỗi.

Kiểm tra cáp bàn phím và đảm bảo nó bình thường.

Kiểm tra môi trường và loại bỏ nguồn gây nhiễu.

UPE Lỗi upload parameter Bàn phím không được kết nối tốt hoặc ngoại tuyến.

Cáp bàn phím quá dài và có nhiễu mạnh.

Một phần mạch giao tiếp của bàn phím hoặc bo mạch chính bị lỗi.

Kiểm tra môi trường và loại bỏ nguồn gây nhiễu.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

DNE Lỗi dowload parameter Dữ liệu lưu trong màn hình bị lỗi.

Cáp màn hình bị nhiễu.

Back up lại dữ liệu.

Kiểm tra môi trường và loại bỏ nguồn gây nhiễu

ETH1 Lỗi ngắn mạch Đầu ra biến tần ngắn mạch.

 

Kiểm tra động cơ hoặc dây kết nối động cơ.

Cài lại thông số động cơ

ETH2 Lỗi ngắn mạch
LL Lỗi thấp áp đầu ra   Kiểm tra lại tải động cơ.
POFF Điện áp thấp Điện áp DC thấp Kiểm tra điện áp đầu vào.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.