Bảng mã cảnh báo biến tần ABB ACS 850

Mã cảnh báo Tên cảnh báo Mô tả Cách khắc phục
2000 BRAKE START TORQUE  Báo phanh cơ. Cảnh báo được kích hoạt nếu không đạt được mô-men xoắn khởi động yêu cầu của động cơ (42.08 Mô-men xoắn mở phanh). Kiểm tra cài đặt mô-men xoắn mở phanh, tham số 42.08.

Kiểm tra mômen truyền động và giới hạn dòng điện.

2001 BRAKE NOT CLOSED Báo động điều khiển phanh cơ. Cảnh báo được kích hoạt, ví dụ: nếu xác nhận phanh không như mong đợi trong quá trình đóng phanh. Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ trong nhóm thông số 42 Mech brake ctrl.

Để xác định xem có vấn đề với tín hiệu báo nhận hoặc phanh hay không, hãy kiểm tra xem phanh đang đóng hay mở.

2002 BRAKE NOT OPEN Báo động điều khiển phanh cơ. Cảnh báo được kích hoạt, ví dụ: nếu xác nhận phanh không như mong đợi trong quá trình mở phanh. Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ trong nhóm thông số 42 Mech brake ctrl.

Để xác định xem có vấn đề với tín hiệu báo nhận hoặc phanh hay không, hãy kiểm tra xem phanh đang đóng hay mở.

2003 SAFE TORQUE OFF Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối XSTO bị mất. Kiểm tra kết nối mạch an toàn.
2005 MOTOR TEMPERATURE Nhiệt độ động cơ ước tính (dựa trên mô hình nhiệt động cơ) đã vượt quá giới hạn cảnh báo được xác định bởi thông số  31.03 Mot temp1 almLim. Để động cơ nguội đi và đảm bảo rằng động cơ đã đạt được nhiệt độ làm mát chính xác.

Cũng kiểm tra những điều sau:

• xếp hạng động cơ và tải.

• quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

• cài đặt nhiệt động cơ trong các thông số 31.09… 31.14.

Kiểm tra xem số lượng cảm biến thực tế có tương ứng với các giá trị được đặt bởi tham số 31.02 Mot temp1 src.

2006 EMERGENCY OFF Biến tần đã nhận được lệnh OFF2 khẩn cấp. Để khởi động lại biến tần, kích hoạt tín hiệu cho phép chạy (nguồn được chọn bởi tham số 10.11 Run enable) và khởi động biến tần.
2007 RUN ENABLE Không nhận được tín hiệu cho phép chạy. Kiểm tra cài đặt của tham số 10.11 Run enable. Bật tín hiệu (ví dụ: trong Fieldbus Control Word) hoặc kiểm tra dây của nguồn đã chọn.
2008 MOTOR ID-RUN Đang chạy nhận dạng động cơ. Cảnh báo này thuộc về quy trình khởi động bình thường. Chờ cho đến khi biến tần cho biết rằng quá trình nhận dạng động cơ đã hoàn tất.
2009 EMERGENCY STOP Biến tần đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp (OFF3). 1. Đảm bảo rằng nó an toàn để tiếp tục hoạt động.

2. Nhấn nút nhấn dừng khẩn cấp để trở về vị trí bình thường hoặc điều chỉnh từ điều khiển fieldbus cho phù hợp.

3. Khởi động lại biến tần.

2011 BR OVERHEAT Nhiệt độ điện trở phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo được xác định bởi tham số 48.07 Br temp alarmlim. Dừng biến tần. Để điện trở nguội bớt.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (thông số 48.01… 48.05).

Kiểm tra cài đặt giới hạn cảnh báo, thông số 48.07 Br temp alarmlim.

Kiểm tra chu kỳ phanh có đáp ứng giới hạn cho phép không.

2012 BC OVERHEAT Nhiệt độ IGBT của bộ hãm phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo bên trong. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (thông số 48.01… 48.05).

Kiểm tra chu kỳ phanh có đáp ứng giới hạn cho phép không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp AC của nguồn cung cấp biến tần không quá mức.

2013 DEVICE OVERTEMP Nhiệt độ biến tần đo được đã vượt quá giới hạn cảnh báo bên trong. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất đơn vị.

2014 INTBOARD OVERTEMP Nhiệt độ bảng giao diện (giữa bộ nguồn và bộ điều khiển) đã vượt quá giới hạn cảnh báo bên trong. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

2015 BC MOD OVERTEMP Nhiệt độ cầu đầu vào hoặc bộ hãm phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo bên trong. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

2017 FIELDBUS COMM Giao tiếp theo chu kỳ giữa biến tần và mô-đun bộ điều hợp fieldbus hoặc giữa PLC và mô-đun bộ điều hợp fieldbus bị mất. Kiểm tra kết nối cáp.

Kiểm tra cài đặt của nhóm thông số 50 Fieldbus.

2018 LOCAL CTRL LOSS Bảng điều khiển hoặc công cụ PC được chọn làm vị trí điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra công cụ PC hoặc kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Thay thế bảng điều khiển trong nền tảng lắp đặt.

2019 AI SUPERVISION Một đầu vào tương tự đã đạt đến giới hạn được xác định bởi tham số 13.33 AI superv cw. Kiểm tra nguồn đầu vào tương tự và các kết nối.

Kiểm tra cài đặt giới hạn tối thiểu và tối thiểu đầu vào tương tự.

2020 FB PAR CONF Biến tần không có chức năng do PLC yêu cầu hoặc chức năng được yêu cầu chưa được kích hoạt. Kiểm tra lập trình PLC.

Kiểm tra cài đặt của nhóm thông số 50 Fieldbus.

2021 NO MOTOR DATA Các thông số trong nhóm 99 chưa được thiết lập. Kiểm tra xem tất cả các tham số bắt buộc trong nhóm 99 đã được đặt chưa.

Lưu ý: Thông thường cảnh báo này sẽ xuất hiện trong quá trình khởi động cho đến khi nhập dữ liệu động cơ.

2022 ENCODER 1 FAILURE Bộ mã hóa 1 đã được kích hoạt bằng tham số nhưng không thể tìm thấy giao diện bộ mã hóa (FEN-xx). Kiểm tra tham số 90.01 Bộ mã hóa 1 cài đặt sel tương ứng với giao diện bộ mã hóa thực tế 1 (FEN-xx) được cài đặt trong ổ đĩa Khe cắm 1/2 (tham số 09.20 Khe cắm tùy chọn1 / 09.21 Khe cắm tùy chọn 2).

Lưu ý: Cài đặt mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi thông số 90.10 Enc par refresh được sử dụng hoặc sau khi Bộ điều khiển JCU được bật nguồn vào lần tiếp theo.

2023 ENCODER 2 FAILURE Bộ mã hóa 2 đã được kích hoạt bằng tham số nhưng không thể tìm thấy giao diện bộ mã hóa (FEN-xx). Kiểm tra tham số 90.02 Cài đặt sel của bộ mã hóa 2 tương ứng với giao diện bộ mã hóa thực tế 1 (FEN-xx) được cài đặt trong ổ đĩa Khe cắm 1/2 (tham số 09.20 Khe cắm tùy chọn1 / 09.21 Khe cắm tùy chọn 2).

Lưu ý: Cài đặt mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi thông số 90.10 Enc par refresh được sử dụng hoặc sau khi Bộ điều khiển JCU được bật nguồn vào lần tiếp theo.

2027 FEN TEMP MEAS FAILURE Lỗi đo nhiệt độ khi cảm biến nhiệt độ (KTY hoặc

PTC) được kết nối với giao diện bộ mã hóa FEN-xx được sử dụng.

Kiểm tra xem thông số 31.02 Mot temp1 src / 31.06 Mot temp2 src tương ứng với cài đặt giao diện bộ mã hóa thực tế (09.20 Khe cắm tùy chọn1 / 09.21 Khe cắm tùy chọn2):

Nếu một mô-đun FEN-xx được sử dụng:

– Tham số 31.02 Mot temp1 src / 31.06 Mot temp2 src phải được đặt thành KTY 1st FEN hoặc PTC 1st FEN. Mô-đun FEN-xx có thể ở Vị trí 1 hoặc Vị trí 2.

Nếu hai mô-đun FEN-xx được sử dụng:

– Khi tham số 31.02 Mot temp1 src / 31.06 Mot temp2 src được đặt thành KTY 1st FEN hoặc PTC 1st FEN, bộ mã hóa được cài đặt trong ổ Slot 1 sẽ được sử dụng.

– Khi tham số 31.02 Mot temp1 src / 31.06 Mot temp2 src được đặt thành KTY 2nd FEN hoặc PTC 2nd FEN, bộ mã hóa được cài đặt trong ổ Slot 2 sẽ được sử dụng.

Lỗi đo nhiệt độ khi sử dụng cảm biến KTY kết nối với giao diện bộ mã hóa FEN-01. FEN-01 không hỗ trợ đo nhiệt độ bằng cảm biến KTY. Sử dụng cảm biến PTC hoặc mô-đun giao diện bộ mã hóa khác.
2030 RESOLVER AUTOTUNE ERR Các quy trình tự động dò tìm trình phân giải, được tự động bắt đầu khi kích hoạt đầu vào trình phân giải lần đầu tiên, không thành công. Kiểm tra cáp giữa bộ phân giải và mô-đun giao diện bộ phân giải (FEN-21) và thứ tự của các dây tín hiệu đầu nối ở cả hai đầu cáp.

Kiểm tra cài đặt tham số trình phân giải.

Để biết thông số và thông tin của trình phân giải, hãy xem nhóm tham số 92 Resolver conf.

Lưu ý: Các quy trình tự dò tìm bộ phân giải phải luôn được thực hiện sau khi kết nối cáp bộ phân giải đã được sửa đổi. Quy trình tự động dò có thể được kích hoạt bằng cách cài đặt tham số 92.02 Exc signal ampl hoặc 92.03 Exc signal freq, sau đó đặt tham số 90.10 Enc par refresh thành Configure.

2031 ENCODER 1 CABLE Phát hiện lỗi cáp encoder 1. Kiểm tra cáp giữa giao diện FEN-xx và bộ mã hóa 1. Sau bất kỳ sửa đổi nào trong hệ thống cáp, hãy cấu hình lại giao diện bằng cách tắt và bật nguồn biến tần hoặc bằng cách kích hoạt tham số 90.10 Enc par refresh.
2032 ENCODER 2 CABLE Phát hiện lỗi cáp encoder 2. Kiểm tra cáp giữa giao diện FEN-xx và bộ mã hóa 2. Sau bất kỳ sửa đổi nào trong hệ thống cáp, hãy cấu hình lại giao diện bằng cách tắt và bật nguồn biến tần hoặc bằng cách kích hoạt tham số 90.10 Enc par refresh.
2033 D2D COMMUNICATION Biến tần không nhận được tham chiếu mới 1 và 2 trong năm chu kỳ xử lý tham chiếu liên tiếp. Kiểm tra xem tất cả các drive được thăm dò (thông số 57.04 Follower mask 1 và 57.05 Follower mask 2) trên liên kết drive-todrive có được cấp nguồn, được kết nối đúng với liên kết và có địa chỉ nút chính xác hay không.

Kiểm tra cài đặt của tham số 57.06 Ref 1 src và 57.07 Ref 2 src) trên drive chính.

2034 D2D BUFFER OVERLOAD Không thể truyền các tham chiếu từ drive sang drive do lỗi tràn bộ đệm thông báo. Kiểm tra các thông số và hệ thống dây dẫn liên kết từ drive đến drive. Nếu không được liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi RITECH.
2035 PS COMM Đã phát hiện lỗi giao tiếp giữa Bộ điều khiển JCU và bộ nguồn của biến tần. Kiểm tra các kết nối giữa Bộ điều khiển JCU và bộ nguồn.
2036 RESTORE Không khôi phục được các thông số đã sao lưu. Lặp lại quy trình khôi phục.

Sử dụng tệp sao lưu khác.

Nếu không được liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi RITECH.

2037 CUR MEAS CALIBRATION Hiệu chuẩn đo lường hiện tại sẽ xảy ra ở lần bắt đầu tiếp theo. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi RITECH.
2038 AUTOPHASING
2039 EARTH FAULT Biến tần đã phát hiện mất cân bằng tải thường do lỗi nối đất trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Nếu không được, liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi RITECH.

2040 AUTORESET Một lỗi là được đặt tự động. Xem nhóm tham số 32 Automatic reset.
2041 MOTOR NOM VALUE Các thông số cấu hình động cơ được đặt không chính xác. Kiểm tra cài đặt của các thông số cấu hình động cơ trong nhóm 99.
2042 D2D CONFIG Các cài đặt của thông số cấu hình liên kết drive-to-drive (nhóm 57) không tương thích. Kiểm tra cài đặt của các thông số trong nhóm 57 D2D communication.
2043 STALL Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng trệ vì v.d. quá tải hoặc không đủ công suất động cơ. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

2044 LCURVE Đã vượt quá giới hạn quá tải hoặc quá tải. Kiểm tra cài đặt của các thông số trong nhóm 34 User load curve.
2045 LCURVE PAR Đường cong tải đã được xác định không chính xác hoặc không nhất quán. Kiểm tra cài đặt của các thông số trong nhóm 34 User load curve.
2046 FLUX REF PAR Đường cong U / f (điện áp / tần số) đã được xác định không chính xác hoặc không nhất quán. Kiểm tra cài đặt của các thông số trong nhóm 38 Flux ref.
2047 SPEED FEEDBACK Không nhận được phản hồi về tốc độ. Kiểm tra cài đặt của các thông số trong nhóm 19 Speed calculation.

Kiểm tra cài đặt bộ mã hóa. Xem mô tả lỗi 0039 để biết thêm thông tin.

2048 OPTION COMM LOSS Giao tiếp giữa biến tần và mô-đun tùy chọn (FEN-xx và / hoặc FIO-xx) bị mất. Kiểm tra xem các mô-đun tùy chọn có được kết nối đúng cách với Khe 1 và (hoặc) Khe 2 hay không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng các mô-đun tùy chọn hoặc đầu nối Khe 1/2 không bị hỏng. Để xác định xem mô-đun hoặc đầu nối có bị hỏng hay không: Kiểm tra từng mô-đun riêng lẻ trong Khe 1 và Khe 2.

2049 MOTOR TEMP2 Nhiệt độ động cơ ước tính (dựa trên mô hình nhiệt động cơ) đã vượt quá giới hạn cảnh báo được xác định bởi thông số 31.07 Mot temp2 almLim. Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

Kiểm tra giá trị của giới hạn cảnh báo.

Kiểm tra cài đặt mô hình nhiệt động cơ (thông số 31.09… 31.14).

Kiểm tra xem số lượng cảm biến thực tế có tương ứng với giá trị được đặt theo tham số không 31.06 Mot temp2 src.

2050 IGBTOLALARM Mối nối IGBT quá mức với nhiệt độ trường hợp. Cảnh báo này bảo vệ (các) IGBT và có thể được kích hoạt bằng cách đoản mạch trong cáp động cơ. Kiểm tra cáp động cơ.
2051 IGBTTEMPALARM Nhiệt độ IGBT quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

2052 COOLING Nhiệt độ mô-đun drive quá cao. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh. Nếu vượt quá 40 ° C (104 ° F), hãy đảm bảo rằng dòng tải không vượt quá khả năng tải giảm tốc của biến tần.

Kiểm tra giá trị của tham số 95.03 Temp inu ambient.

Kiểm tra luồng không khí làm mát mô-đun truyền động và hoạt động của quạt.

Kiểm tra bên trong tủ và bộ tản nhiệt của mô-đun xem có bám bụi không. Làm sạch bất cứ khi nào cần thiết.

2053 MENU CHG PASSWORD REQ Tải danh sách tham số yêu cầu mật khẩu. Nhập mật khẩu tại tham số 16.03 Pass code.
2054 MENU CHANGED Một danh sách thông số khác đang được tải.
2055 DEVICE CLEAN Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2056 COOLING FAN Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2057 ADD COOLING Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2058 CABINET FAN Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2059 DC CAPACITOR Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2060 MOTOR BEARING Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2061 MAIN CONTACTOR Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2062 RELAY OUTPUT SW Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2063 MOTOR START COUNT Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2064 POWER UP COUNT Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2065 DC CHARGE COUNT Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2066 ONTIME1 ALARM Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2067 ONTIME2 ALARM Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2068 EDGE1 ALARM Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2069 EDGE2 ALARM Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2070 VALUE1 ALARM Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2071 VALUE2 ALARM Báo động bộ đếm bảo trì. Xem nhóm tham số 44 Maintenance.
2072 DC NOT CHARGED Điện áp của mạch DC trung gian vẫn chưa tăng lên mức hoạt động. Chờ cho điện áp DC tăng lên.

Nếu không được, vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH

2073 SPEED CTRL TUNE FAIL Quy trình tự động dò tìm bộ điều khiển tốc độ không kết thúc thành công. Xem thông số 23.20 PI tune mode.
2074 START INTERLOCK Không nhận được tín hiệu khóa liên động Bắt đầu. Kiểm tra mạch kết nối với đầu vào DIIL.
2076 TEMP MEAS FAILURE Vấn đề với phép đo nhiệt độ bên trong của biến tần. Kiểm tra các tín hiệu 01.32, 01.33 và 01.34 để tìm ra lỗi nào trong ba phép đo nhiệt độ pha đầu ra không thành công.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

2077 EFB COMM LOSS Giao diện fieldbus nhúng đã được đưa vào sử dụng và có sự gián đoạn giao tiếp giữa biến tần và trạm chủ. Kiểm tra:

• lựa chọn tham số cho phép / vô hiệu hóa thông tin qua mạng EFB (58.01 Protocol ban hành sel)

• Kết nối EFB tại thiết bị đầu cuối XD2D trên thiết bị điều khiển JCU

• trạng thái của fieldbus master (trực tuyến / ngoại tuyến)

• cài đặt chức năng giám sát giao tiếp (tham số 58.09 Hành động mất kết nối).

2078 TEMP DIFFERENCE Sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa các IGBT của các pha khác nhau. Kiểm tra làm mát và quạt.
2079 ENC 1 PULSE FREQUENCY Bộ mã hóa 1 đang nhận luồng dữ liệu quá cao (tần số xung). Kiểm tra cài đặt bộ mã hóa. Sau bất kỳ sửa đổi nào, hãy cấu hình lại giao diện bằng cách kích hoạt tham số 90.10 Enc par refresh.
2080 ENC 2 PULSE FREQUENCY Bộ mã hóa 2 đang nhận luồng dữ liệu quá cao (tần số xung). Kiểm tra cài đặt bộ mã hóa. Sau bất kỳ sửa đổi nào, hãy cấu hình lại giao diện bằng cách kích hoạt tham số 90.10 Enc par refresh.
2081 AO CALIBRATION Hiệu chuẩn đầu ra tương tự không thành công. Kiểm tra xem đầu ra tương tự cần hiệu chuẩn có được kết nối với đầu vào tương tự tương ứng (AO1 đến AI1, AO2 đến AI2) hay không. Xem mô tả về hiệu chuẩn tham số 15.30 AO.

Kiểm tra xem đầu vào tương tự đã được đặt thành dòng điện chưa bằng cách sử dụng jumper trên thiết bị điều khiển. 

Kiểm tra hoạt động của đầu ra và đầu vào tương tự.

2082 BR DATA Bộ hãm phanh được cấu hình sai. Kiểm tra cấu hình bộ hãm phanh trong nhóm thông số 48 Brake chopper.
2400 SOLUTION ALARM Cảnh báo được tạo ra bởi chương trình ứng dụng tùy chỉnh. Kiểm tra chương trình ứng dụng tùy chỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.