Tổng hợp các mã lệnh lập trình máy CNC hệ điều hành Fanuc

Máy CNC Fanuc là hãng máy được dùng phổ biến nhất ở Việt Nam mà không xưởng gia công nào không sử dụng. Nên việc tìm hiểu các mã lệnh để lập trình vận hành máy CNC Fanuc là rất cần thiết với thợ lập trình, gia công máy CNC. Trong bài viết này RITECH sẽ chia sẻ chi tiết công dụng các mã lệnh cơ bản thường hay sử dụng
Bảng mã lệnh lập trình máy cnc
Bảng mã lệnh lập trình máy cnc
📌 Các lệnh đơn vị và hệ tọa độ
✅ Hệ đơn vị inch: G20
✅ Hệ đơn vị mét: G21
✅ Hệ tọa độ tuyệt đối: G90
✅ Hệ tọa độ tương đối: G91
📌 Lệnh nội suy
✅ Lệnh chạy dao nhanh: G00 X.. Y.. Z..
✅ Lệnh nội suy đường thẳng️: G01 X.. Y.. Z ..F.. hoặc G01 A.. B.. C.. F..
👉 X, Y, Z: tọa độ điểm cuối
👉 F: tốc độ chạy dao
👉 A, B, C: tọa độ trục quay
✅ Nội suy cung tròn: G02/G03 X..Y..Z.. R.. F..hoặc️ G02/G03 X..Y.. Z.. I.. J.. K.. F..
👉 G02: Nội suy đường tròn cùng chiều kim đồng hồ.
👉 G03: Nội suy đường tròn ngược chiều kim đồng hồ.
👉 X, Y, Z: tọa độ điểm cuối
👉 R: bán kính cung tròn nội suy
👉 I.. J.. K.. khoảng cách điểm tâm so với điểm đầu
✅ Các lệnh trở về điểm tham chiếu
✔️Tự động trở về điểm tham chiếu: G28 X..Y..Z..
👉 X, Y, Z: tọa độ điểm trung gian
✔️ Tự động trở về từ điểm tham chiếu: G29 X..Y..Z..
👉 X,Y, Z: tọa độ điểm cuối
✅ Lệnh khai báo gốc tọa độ
✔️ Thiết lập mặt phẳng gia công
👉 G17 gia công mặt phẳng OXY
👉 G18 gia công mặt phẳng OXZ
👉 G19 gia công mặt phẳng OYZ
👉 Khai báo gốc tọa độ lập trình G54 đến G59:
G54 X..Y..Z..
✅ Các lệnh chức năng phụ
👉 M02: kết thúc chương trình
👉 M30: kết thúc chương trình và tự động trở về điểm tham chiếu
👉 M00: dừng dao không điều kiện
👉 M01: dừng dao có điều kiện
👉 M03: trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ
👉 M04: trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ
👉 M05: Dừng trục chính
👉 M06: Tool Change (Thay dao)
👉 M07: Flood On
👉 M08: Mist On
👉 M09: Flood Off
👉 M10: Air On
👉 M11: Through On
👉 M98: Gọi chương trình con
👉 M98 P.. (P: số hiệu chương trình con)
👉 M99: Kết thúc chương trình con
✅ Các lệnh bù trừ dao
✔️ Bù trừ chiều dài dao: G43/G44 H .. Z ..
👉 G43: bù trừ chiều dài dao theo chiều dương
👉 G44: bù trừ chiều dài dao theo chiều âm
👉 Z: Chiều sâu gia công
👉 H: Số hiệu thanh ghi lưu trữ giá trị bù trừ
👉 G49: hủy bỏ lệnh bù trừ dao
✔️Bù trừ bán kính dao G40, G41, G42
✔️Bù trừ bán kính dao trái G41
✔️Bù trừ bán kính dao phải G42

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.