Sửa Spindle Amplifier Fanuc lỗi 03 Fuse on DC Link Blown

RITECH đã sửa chữa thành công bộ điều khiển trục chính Spindle Amplifier Fanuc A06B-6111-H011#H550 lỗi 03. Trên màn hình máy CNC báo lỗi 9003 : Fuse on DC Link Blown

Sửa Spindle Amplifier Fanuc lỗi 03
Sửa Spindle Amplifier Fanuc lỗi 03

Hình ảnh báo lỗi bộ Spindle Amplifier Fanuc lỗi 03

Bộ Spindle Fanuc báo lỗi 03
Bộ Spindle Fanuc báo lỗi 03

Hình ảnh màn hình máy CNC Fanuc báo lỗi 9003

Màn hình máy CNC Fanuc báo lỗi 9003
Màn hình máy CNC Fanuc báo lỗi 9003

Video Test kiểm tra và sửa chữa bộ Spindle Amplifier Fanuc lỗi 03 Fuse on DC Link Blown

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.