Sửa Servo Amplifier Fanuc Alarm 8. lỗi 449 Z Axis INV. IPM Alarm

RITECH đã sửa chữa thành công bộ Servo Amplifier Fanuc A06B-6114-H103 báo lỗi số 8. trên bộ AMP và báo lỗi 449 Z axis : INV IPM Alarm trên màn hình máy CNC 1 cách nhanh chóng cho khách hàng

Sửa chữa Servo Amplifier Fanuc lỗi số 8.
Sửa chữa Servo Amplifier Fanuc lỗi số 8.

Hình ảnh báo lỗi ở bộ Servo Amplifier và trên màn hình máy CNC

Bộ Servo Amplifier Fanuc báo lỗi 8.
Bộ Servo Amplifier Fanuc báo lỗi 8.
Màn hình máy CNC báo lỗi 449
Màn hình máy CNC báo lỗi 449
Bộ Servo Amplifier Fanuc sau khi sửa chữa xong
Bộ Servo Amplifier Fanuc sau khi sửa chữa xong

Video Test kiểm tra sửa chữa bộ Servo Amplifier Fanuc Alarm code 8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.