Sửa máy CNC Fanuc lỗi 414 Servo Alarm : Y Axis Detect Err

RITECH đã sửa chữa máy CNC Fanuc lỗi 414 Servo Alarm : Y Axis Detect Err thành công. Đây là lỗi thường gặp ở dòng máy CNC sử dụng hệ điều khiển Fanuc. Nguyên nhân chủ yếu là do hỏng bộ Servo Amplifer Fanuc gây ra báo lỗi này

Sửa máy CNC Fanuc lỗi 414 Servo Alarm : Y Axis detect Err
Sửa máy CNC Fanuc lỗi 414 Servo Alarm : Y Axis detect Err

Hỗ trợ kỹ thuật : 0979578581

Màn hình báo lỗi máy CNC Fanuc 414 Servo Alarm

Màn hình báo lỗi 414 Servo Alarm
Màn hình báo lỗi 414 Servo Alarm

Báo lỗi trên bộ Servo Amplifier Fanuc

Servo Fanuc Alarm
Servo Fanuc Alarm
Servo Fanuc lỗi HCM
Servo Fanuc lỗi HCM

Video Sửa chữa máy CNC Fanuc lỗi 414 Servo Alarm : Y Axis Detect Err

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.