Sửa máy CNC Fanuc Alarm SV0017 SV internal serial bus failure

RITECH đã sửa chữa thành công cho máy CNC Fanuc báo lỗi SV0017 SV internal serial bus failure trên màn hình

Màn hình máy CNC Fanuc báo lỗi SV0017
Màn hình máy CNC Fanuc báo lỗi SV0017

Kiểm tra xuống các bộ Amplifier Fanuc phát hiện bộ Servo Amplifier Fanuc A06B-6240-H105 báo lỗi 11 trên led 7 thanh

AMP Fanuc A06B-6240-H105 Alarm 11
AMP Fanuc A06B-6240-H105 Alarm 11
a06b-6240-h105-alarm-1
a06b-6240-h105-alarm-1

Video Test và sửa chữa máy CNC Fanuc Alarm SV0017 SV internal serial bus failure

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.