Sửa chữa Spindle Fanuc A06B-6111-H030 lỗi 03 nhanh chóng lấy ngay

RITECH đã sửa chữa Spindle Amplifier Fanuc A06B-6111-H030#H570 bị lỗi 03 làm báo lỗi trên màn hình là 9003 SPN1 : Fuse on DC Link Blown làm máy dừng không hoạt động được cho khách hàng đợi lấy luôn trong ngày

sua chua spindle fanuc loi 03 6

Hình ảnh lỗi bộ Spindle Amplifier Fanuc A06B-6111-H030#H570

sua chua spindle fanuc loi 03 5

Hình ảnh báo lỗi 9003 SPN1 : Fuse on DC Link Blown trên màn hình

sua chua spindle fanuc loi 03 7

Hình ảnh sửa chữa bộ Spindle Amplifier Fanuc A06B-6111-H030#H570 lỗi 03

sua chua spindle fanuc loi 03 4

sua chua spindle fanuc loi 03 3

sua chua spindle fanuc loi 03 2

sua chua spindle fanuc loi 03 1

sua chua spindle fanuc loi 03

Video sửa chữa bộ Spindle Amplifier Fanuc A06B-6111-H030#H570 lỗi 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.