Sửa chữa Servo Amplifier Fanuc báo lỗi HC ( A06B-6058-H323 )

RITECH đã sửa chữa thành công bộ Servo Amplifier Fanuc A06B-6058-H323 điều khiển 3 trục cho máy CNC Fanuc báo lỗi HC. Trên màn hình máy CNC báo lỗi

414 servo Alarm : X Axis Detect Err

414 servo Alarm : Y Axis Detect Err

414 servo Alarm : Y Axis Detect Err

Sửa servo Amplifier Fanuc lỗi HC

Sửa servo Amplifier Fanuc lỗi HC

Hình ảnh sửa chữa bộ Servo Fanuc Alarm HC

Bộ servo Amplifier Fanuc 3 trục lỗi HC
Bộ servo Amplifier Fanuc 3 trục lỗi HC
Model Servo Amplifier Fanuc A06B-6058-H323
Model Servo Amplifier Fanuc A06B-6058-H323
Báo lỗi HC trên bộ Servo Fanuc 3 trục
Báo lỗi HC trên bộ Servo Fanuc 3 trục
Màn hình máy CNC báo lỗi 414 Servo Alarm
Màn hình máy CNC báo lỗi 414 Servo Alarm
Tháo bộ Servo Amplifier Fanuc ra sửa chữa
Tháo bộ Servo Amplifier Fanuc ra sửa chữa

Video sửa chữa và Test lại sau khi sửa chữa bộ Servo Fanuc lỗi HC đã OK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.