Sửa bộ Spindle Fanuc điều khiển trục chính lỗi 12 Overcurrent Pow Circuit

RITECH đã sửa chữa thành công bộ Spindle Fanuc Amplifier điều khiển trục chính A06B-6111-H022#H550 cho máy CNC Fanuc bị lỗi AL 12. Báo lỗi trên màn hình là 9012 SPN 1 : Overcurrent Pow Circuit

Sửa spindle Fanuc alarm 12
Sửa spindle Fanuc alarm 12

Hình ảnh báo lỗi và sửa chữa bộ Spindle Fanuc A06B-6111-H022#H550

Spindle Fanuc lỗi 12
Spindle Fanuc lỗi 12
Màn hinh máy CNC báo lỗi
Màn hinh máy CNC báo lỗi
Sửa chữa bộ spindle điều khiển trục chính
Sửa chữa bộ spindle điều khiển trục chính
Model bộ Spindle báo lỗi 12
Model bộ Spindle báo lỗi 12
Sửa chữa Fanuc Spindle CNC
Sửa chữa Fanuc Spindle CNC
Sửa chữa Fanuc Spindle Alarm 12
Sửa chữa Fanuc Spindle Alarm 12
Công suất Spindle Fanuc lỗi
Công suất Spindle Fanuc lỗi

Video Test bộ Spindle Fanuc Amplifier điều khiển trục chính lỗi AL 12 sau khi sửa xong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.