Sử dụng DOSBox để chạy các chương trình cũ trên nền Dos

Cài đặt DOSBox

Để bắt đầu, các bạn hãy tải phiên bản DOSBox mới nhất tại đây, với nhiều bản tương ứng với các hệ điều hành phổ biến như Windows, Mac OS X, Linux và một số hệ thống dựa trên nền tảng UNIX. Còn nếu bạn đang dùng Ubuntu thì có thể tìm thấy DOSBox có sẵn trong mục Ubuntu Software Center:

cài đặt DOSBox

Hầu hết các game DOS đều có thể sử dụng được, tuy nhiên các bạn hãy kiểm tra danh sách chương trình tương thích đầy đủ trên trang chủ của DOSBox.

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi cài đặt, các bạn mở DOSBox từ Desktop hoặc Start Menu. Chúng ta sẽ thấy hệ thống hiển thị 2 cửa sổ chính: Status và Main, chỉ cần chú ý và sử dụng phần Main, các thông tin hiển thị tại cửa sổ Status không quan trọng lắm:

2 cửa sổ chính: Status và Main

Trước khi chơi được 1 game nào đó thì chúng ta phải tìm và kết hợp thư mục chứa game đó. Về mặt bản chất kỹ thuật thì môi trường hoạt động của DOSBox khác biệt so với hệ điều hành, hiểu theo cách nôm na rằng ổ C của DOSBox hoàn toàn không phải là ổ C của hệ điều hành. Ví dụ về cú pháp lệnh kết hợp này như sau:

mount c c:\games\

Cụ thể, lệnh trên sẽ gắn thư mục C:\Games trên máy tính của bạn thành ổ C: trong DOSBox, trong từng trường hợp khác nhau thì các bạn chỉ cần thay thế c:\games bằng thư mục tương ứng:

kết hợp ổ C

Điền thêm thông số chuyển đổi -t cdrom nếu bạn dùng ổ CD ROM. Chẳng hạn, cấu trúc lệnh dưới đây sẽ gán ổ CD ROM (ổ D:) trên máy tính thành ổ C: của DOSBox:

mount c D:\ -t cdrom

Sau đó, gõ C: và nhấn Enter để quay trở về ổ C: của DOSBox. Dùng tiếp lệnh dir để liệt kê các thư mục và file bên trong thư mục đó, dùng lệnh cd để chuyển tới các thư mục tương ứng khác, gõ cd.. để quay trở về thư mục ngay bên ngoài.

mở thư mục khác

Gõ tên của file EXE trong thư mục để thực thi file đó, có thể sẽ phải sử dụng lệnh install trước đó để cài đặt.

chạy lệnh install

quá trình cài đặt diễn ra

Sau khi cài đặt xong, chạy file thực thi bằng cách nhập tên chính xác của file EXE đó.

nhập tên của ứng dụng

Và từ những lần sử dụng tiếp theo, các bạn chỉ cần kết hợp lại thư mục theo các bước trên:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.