Phần mềm cài đặt Servo Panasonic A3, A4, A5, A6, Liqi Minas đầy đủ

Trong bài viết này RITECH sẽ cung cấp đầy đủ các phần mềm cài đặt, copy thông số của dòng Servo Panasonic từ A3, A4, A5, A6, Liqi Minas đầy đủ đầy đủ nhất

Phần mềm PANATERM V3.7 dùng để setup cài đặt copy thông số cho servo Panasonic các đời

+ Minas A-Series

+ Minas A3-Series

+ Minas A4-Series, Minas A4A-Series, Minas A4N-Series, Minas A4P-Series, Minas A4T-Series

+ Minas B-Series

+ Minas E-Series

+ Minas S-Series

Link download phần mềm PANATERM V3.7 : https://drive.google.com/file/d/1twxIRTwf9TLVIWGUSC85KoPVNaaZspMI/view?usp=drive_link

Mua thêm: cáp lập trình cài đặt Servo Panasonic A3, A4

usb-dv0p1960
usb-dv0p1960

Phần mềm PANATERM V6 dùng để setup cài đặt copy thông số cho servo Panasonic các đời

+ Minas A5-Series

+ Minas A6-Series

Link download phần mềm PANATERM V6 64bit: https://drive.google.com/file/d/1ks8jsWd4RZOO7eARjHY_yzDxIinyVbLf/view?usp=drive_link

Link download phần mềm PANATERM V6 32bit: https://drive.google.com/file/d/17f0ytSyMV3eMqJvd17OITQDzBzCjA4Pc/view?usp=drive_link

phan-mem-PANATERM-V6
phan-mem-PANATERM-V6

mua thêm : Cáp chuyển lập trình cài đặt servo panasonic A5, A6

Cap 1.5m

Phần mềm PANATERM liqi dùng để setup cài đặt copy thông số cho servo Panasonic các đời

+ Minas liqi-Series

Link download phần mềm PANATERM liqi : https://drive.google.com/file/d/1oR3a71SGvQ0Zbx8Nagg6gRsueJjXhT0V/view?usp=drive_link

phan-mem-PANATERM-liqi
phan-mem-PANATERM-liqi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.