Hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa máy CNC HAAS

Đây là 1 Video của Haas hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, vận hành máy CNC HAAS các bạn có thể tham khảo để biết cách sử dụng 1 cách chính xác máy CNC Haas.

Khi máy CNC HAAS của quý vị gặp sự cố có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ

Hotline: 0979578581

hoặc tham khảo bài viết: sửa chữa máy CNC HAAS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here