Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt biến tần DELTA VFD-B

Để cài đặt biến tần chạy theo ý muốn của mình không phải ai cũng biết RITECH đã được rất nhiều khách hàng gọi điện hỏi trong bài này chúng tôi sẽ chi sẻ cho các bạn cách cài đặt biến tần Delta VFD-B đơn giản nhất và chi tiết

 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP: 02.01 = 00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 01 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 00 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: 02.00 = 00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 00 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn và giữ phím lên, xuống để đặt tần số. Ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.
Terminal biến tần Delta VFD B
Terminal biến tần Delta VFD B
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Trước hết, quý vị phải cài hàm 02.05 = 00 để chọn chế độ 2 dây chạy thuận nghịch bằng terminal
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 05 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 00 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về
 • Lệnh RUN/STOP: 02.01 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 01 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 01 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trơ: 02.00 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 01 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AVI, 2 chân còn lại nối với ACM+10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối DCM với FWD để chạy thuận hoặc nối DCM với REV để chạy nghịch, xoay biến trở để đặt tần số.
Sơ đồ chân biến tần Delta VFD B
Sơ đồ chân biến tần Delta VFD B
 1. Cài đặt chạy thuận, nghịch :

Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch. Nhưng đối với dòng biến tần này, nhà sản xuất đã cài sẵn chân FWD là chạy thuận, REV là chạy nghịch rồi nên quý vị không cần phải cài. Nếu như biến tần chỉ chạy 1 chiều, thì quý vị cài hàm 02 04 = 00 để kích hoạt chế độ chạy thuận, nghịch.

 • Trước hết, quý vị phải cài các hàm giống trên phần Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 04 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 00 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.
 1. Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: 01-09.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn PROG/DATA hiện 01 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 09 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thời gian giảm tốc: 01-10.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn PROG/DATA hiện 01 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 10 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt chế độ dừng cho động cơ : 02 02

 • 00 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 01 Dừng tự do.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 02 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Chọn loại điều khiển động cơ : 00 09.

 • 00 Điều khiển V/F.
 • 01 Điều khiển V/F + Encoder.
 • 02 Điều khiển Vector.
 • 03 Điều khiển Vector + Encoder.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn PROG/DATA hiện 01 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00 09 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Cách đặt tần số MAX:

 • 01 – 00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn PROG/DATA hiện 01 00 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt điều khiển quạt 03-12:

 • 00 quạt luôn luôn chạy.
 • 01 quạt chạy khi biến tần chạy, và dừng khi biến tần dừng sau 1 phút.
 • 02 quạt chạy khi biến tần chạy, quạt dừng khi biến tần dừng.
 • 03 quạt chạy phụ thuộc nhiệt độ biến trở.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 03 => Ấn PROG/DATA hiện 03 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 03 12 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt thông số động cơ :

 • Dòng định mức động cơ : 07 – 00 (30 – 120%) Cách tính Quý vị lấy dòng định mức ghi trên vỏ động cơ chia cho dòng đầu vào AC (xem thông số 00 01) rồi nhân với 100%,
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 => Ấn PROG/DATA hiện 07 00 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Dòng không tải động cơ : 07 – 01 (01 – 90%) Bình thường quý vị nên cài bằng một nửa dòng định mức.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 => Ấn PROG/DATA hiện 07 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 01 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Số cực động cơ : 07 – 04.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 03 => Ấn PROG/DATA hiện 03 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 03 12 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. RESET thông số biến tần về mặc định nhà sản xuât : 00 02.

 • 09 Reset về mặc định với tần số 50 Hz.
 • 10 Reset về mặc định với tần số 60 Hz.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn PROG/DATA hiện 00 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00 02 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm 04.04, 04.05, 04.06, 04.07 rồi đặt các giá trị tương ứng là 01, 02, 03, 04 bằng cách : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 04 => Ấn PROG/DATA hiện 04 00 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên => Ấn PROG/DATA => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về..
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm 05.00 đến 05.14 bằng cách : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 05 => Ấn PROG/DATA hiện 05 00 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên => Ấn PROG/DATA => Dùng phím lên, xuống để đặt các các tần số tương ứng với cấp tốc độ mà bạn mong muốn => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối DCM với MI1, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối DCM với MI2, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối DCM với MI1 và MI2, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối DCM với MI3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối DCM với MI1 và MI3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối DCM với MI2 và MI3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối DCM với MI1, MI2 và MI3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối DCM với MI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối DCM với MI1 và MI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối DCM với MI2 và MI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối DCM với MI1, MI2 và MI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối DCM với MI3 và MI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối DCM với MI1, MI3 và MI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối DCM với MI2, MI3 và MI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối DCM với MI1, MI2, MI3 và MI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 1. Cách cài đặt hiển thị thông số trên màn hình : 00 03

 • 00 : Hiển thị tần số cài đặt.
 • 01 : Hiển thị tần số đầu ra.
 • 03 : Hiển thị thông số trong hàm 00 04 mà mình cài đặt.
 • 04 : Hiển thị chiều quay biến tần (Ấn nút lên, xuống để thay đổi chiều quay).
 • Cách cài đặt : Ấn PROG/DATA => Ấn phím lên, xuống tìm hàm 00 => Ấn PROG/DATA rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm 00 03 => Ấn PROG/DATA => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lưu ý : Khi cài xong thì tắt biến tần đi bật lại để cho biến tần nhận.
 1. Thông số hiển thị trong hàm 00 04 : 

 • 00 : Hiển thị dòng đầu ra (A).
 • 01 : Hiển thị giá trị bộ đếm (C).
 • 03 : Hiển thị điện áp DC đầu ra.
 • 04 : Hiển thị điện áp đầu ra.
 • 05 : Hiển thị góc hệ số công suất đầu ra.
 • 06 : Hiển thị công suất đầu ra.
 • 07 : Hiển thị tốc độ động cơ.
 • 08 : Hiển thị giá trị ước tính của mô-men xoắn liên quan đến dòng điện.
 • 09 : Hiển thị số PG/10ms.
 • 10 : Hiển thị giá trị tín hiệu phản hồi tương tự (b)(%).
 • 14 : Hiển thị nhiệt độ tản nhiệt.

2 thoughts on “Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt biến tần DELTA VFD-B

 1. Giáp Bằng Vịnh says:

  Chào anh,
  Cho em hỏi làm thế nào để thay đổi cách hiển thị từ tần số sang hiển thị tốc độ M/phút trong biến tần DELTA VFD-B ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.