Hướng dẫn cài đặt biến tần Schneider ATV320 đầy đủ dễ hiểu

Biến tần Schneider ATV320 khi mua về dù hàng mới hay hàng tháo máy đã qua sử dụng đều phải cài đặt lại để phù hợp với nhu cầu sử dụng thì biến tần mới chạy được theo ý muốn và ứng dụng của khách hàng. Trong bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách cài đặt các ứng dụng của biến tần hãng Schneider dòng Altivar 320 này

Trước tiên để tránh những cài đặt rắc rối mà đã có sẵn trong biến tần ta sẽ RESET biến tần về chế độ mặc định :

Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FCS- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Fry- => Ấn ENT => Lúc này màn hình hiển thị ALL 2 gạch dưới ấn ENT để chuyển sang ALL 2 gạch dưới => Ấn ESC, rồi xoay biến trở tìm hàm GFS => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là yES => Ấn và giữ nút ENT trong vòng 2s để đưa biến tần về mặc định => Ấn ESC để trở về.

Xem thêm :  Dịch vụ sửa chữa biến tần Schneider Altivar số 1 VN

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài:

 • Trước tiên, quý vị cài hàm tCC = 2C bằng cách : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm tCC => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là 2C => Ấn và giữ ENT trong 2s để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh RUN/STOP : Cd1 = tEr.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Cd1 => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Để xuất hiện Cd1, quý vị phải cài hàm CHCF = SEP bằng cách : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm CHCF => Ấn và giữ ENT trong 2s để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm CCS = Cd1 thì lệnh mới được thực hiện bằng cách : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm CCS => Xoay biến trở đăt là Cd1 => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: Fr1 = AI1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Fr1 => Ấn ENT => Xoay biến trở đăt là AI1 => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm rFC = Fr1 thì lệnh mới có tác dụng bằng cách : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm rFC => Ấn ENT => Xoay biến trở đăt là Fr1 => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với COM10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân +24V với LI1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số.
terminal-bien-tan-schneider-atv320
terminal-bien-tan-schneider-atv320
dau-noi-bien-tro-ngoai-bien-tan-schneider-atv-320
dau-noi-bien-tro-ngoai-bien-tan-schneider-atv-320

Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch bằng terminal (thiết bị ngoài):

Các bước tiến hành giống phần 2, nhưng ta phải cài đặt thêm chân chạy thuận và chân chạy nghịch.

 • Chân chạy thuận, quý vị cài hàm Frd = Li1(chân DI1) bằng cách : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm I_O- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Frd => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị Li1 => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm rrS = Li2 (chân DI2) bằng cách : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm I_O- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm rrS => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị Li2 => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Để bật chạy nghịch, quý vị cài hàm rin = yES bằng cách : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị yES => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, quý vị nối +24V với DI1, xoay biến trở để đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt chân +24V với DI1 rồi nối chấn +24V với DI2.
so-do-dau-noi-bien-tan-schneider-atv-320
so-do-dau-noi-bien-tan-schneider-atv-320

Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc : ACC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm ACC => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : dEC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm dEC => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cách cài đặt tần số MAX: tFr.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm tFr => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Lựa chọn chế độ dừng: Stt  (mặc định rnP).

 • rnP dừng theo thời gian giảm tốc.
 • FSt dừng nhanh.
 • nsT dừng tự do.
 • dCi dừng phanh DC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Fun- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Stt- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Stt => Ấn ENT => Xoay biến trở đăt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Chỉnh độ ồn động cơ : SFr (Nên để nhỏ hơn hoặc bằng 4)

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm SET- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm SFr- => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt quạt tản nhiệt : FFn

 • Std : Quạt bật, tắt phụ thuộc nhiệt độ tản nhiệt.
 • Run : Quạt luôn chạy.
 • StP : Quạt không chạy.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm SET- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FFn => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt các thông số bảo vệ :

 • Bảo vệ mất pha đầu vào : iPL cài là yES thì khi mất pha ngõ vào biến tần sẽ báo lỗi, cài là nO thì biến tần không báo lỗi.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Flt- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm iPL- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm iPL => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn và giữ ENT trong 2s để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Bảo vệ mất pha ngõ ra : oPL cài là yES khi mất pha ngõ ra biến tần báo lỗi, cài là nO thì biến tần không báo lỗi.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Flt- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm oPL- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm oPL => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn và giữ ENT trong 2s để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Bảo vệ quá tải : oLL cài là yES khi phát hiện quá tải biến tần cho động cơ dừng tự do, cài rnP thì biến tần sẽ dừng hãm động cơ, cài là FSt thì biến tần dừng nhanh.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Flt- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm tHt- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm oLL => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cách nhập thông số động cơ vào biến tần:

 • Chọn loại tần số motor: bFr (50 là 50Hz, 60 là 60Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm bFr => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn điện áp định mức: unS(V).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến unS => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn dòng định mức : nCr(A).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến nCr => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn tần số định mức: FrS(Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FrS => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn tốc độ định mức: nSP.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến nSP => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm PS2, PS4, PS8, PS16 rồi đặt các giá trị tương ứng là Li3 (chân DI3), Li4(chân DI4), Li5(chân DI5), Li6(chân DI6) bằng cách : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Fun- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm PSS- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn ENT =>  Xoay biến trở đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm SP2 đến SP16 rồi đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn bằng cách : Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở tìm hàm ConF => Ấn ENT xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Fun- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm PSS- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn ENT => Xoay biến trở đăt tần số tương ứng với cấp tốc độ => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để trở về
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối +24V với DI3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối +24V với DI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối +24V với DI3 và DI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối +24V với DI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối +24V với DI3 và DI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối +24V với DI4 và DI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối +24V với DI3, DI4 và DI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối +24V với DI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối +24V với DI3 và DI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối +24V với DI4 và DI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối +24V với DI3, DI4 và DI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối +24V với DI5 và DI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối +24V với DI3, DI5 và DI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối +24V với DI4, DI5 và DI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối +24V với DI3, DI4, DI5 và DI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.