Hướng dẫn cài đặt biến tần LS IG5A chi tiết dễ hiểu nhanh chóng

Biến tần khi mua về thì chương trình trong biến tần sẽ là chương trình mặc định của nhà sản xuất để biến tần chạy theo ý định mục đích của người dùng thì phải cài đặt lại các thống số trong biến tần. Trong bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị cách cài đặt biến tần LS IG5A 1 dòng biến tần phổ biến nhất của LS thường được sử dụng trong dân dụng và công nghiệp 1 cách chi tiết đầy đủ dễ hiểu nhất để quý vị có thể làm theo mà không cần thuê thợ đến cài đặt mất thêm chi phí

 1. Cách cài đặt lệnh Run, Stop, Điều chỉnh tần số bằng bàn phím:

 • Lệnh Run/Stop : drv = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện dru => nhấn ENT => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 0 => nhấn ENT => Số chớp nháy => nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Lệnh lấy tần số trên bàn phím : Frq = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện Frq => nhấn ENT => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 0 => nhấn ENT => Số chớp nháy => nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Cách thực hiện lệnh chạy : Ấn ENT rồi kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt tần số.Sau đó ấn nút RUN để chạy biến tần, ấn nút STOP để dừng biến tần.
 • Chú ý: Khi biến tần đang chạy tải hoặc động cơ ta không được ngắt nguồn biến tần.
 1. Cách đặt lệnh Run, Stop bằng terminal và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Trước hết, quý vị cài hàm I17 = 0 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện I0 => nhấn Lên / Xuống tìm hàm I17 => nhấn ENT => Ấn nút lên, xuống để đặt giá trị 0 => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Lệnh Run/Stop : drv = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện dru => nhấn ENT => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 1 => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở: Frq= 3.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện Frq => nhấn ENT => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 0 => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với chân V1, 2 chân còn lại nối với chân VRCM (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Cách thực hiện lệnh chạy: Xoay biến trở để đặt tần số, nối CM với P1 để.Ngắt 2 chân CMP1 ra để thực hiện lệnh Stop.
 • Chú ý: Trước khi cấp nguồn cho biến tần, ta không được phép nối chân CM với P1. Và không được ngắt nguồn khi biến tần đang chạy tải hoặc động cơ.
Sơ đồ đấu nối biến tần ls ig5a
Sơ đồ đấu nối biến tần ls ig5a
 1. Cách cài đặt chạy thuận, nghịch :

Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài đặt các chân chạy thuận và nghịch.

 • Trước tiên, quý vị cài hàm giống trong phần đặt lệnh Run, Stop bằng terminal và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Cài chân chạy thuận quý vị cài hàm I17 = 0 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện I0 => nhấn Lên / Xuống tìm hàm I17 => nhấn ENT => Ấn nút lên, xuống để đặt giá trị 0 => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Cài chân chạy nghịch quý vị cài hàm I18 = 1 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện I0 => nhấn Lên / Xuống tìm hàm I18 => nhấn ENT => Ấn nút lên, xuống để đặt giá trị 1 => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Để kích hoạt chế độ chạy thuận, nghịch quý vị cài hàm F1 = 0 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện F0 => nhấn Lên / Xuống => hiện F1=> nhấn ENT => Ấn nút lên, xuống để đặt giá trị 0 => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối CM với P1 để chạy thuận, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch thì quý vị phải ngắt chạy thuận bằng cách ngắt CM với P1 rồi nối CM với P2 để chạy nghịch.
 • Lưu ý : Để chạy nghịch quý vị phải ngắt chạy thuận trước (chờ động cơ dừng hẳn) thì ta mới thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại (Tránh xung đột lệnh gây hỏng biến tần).
 1. Chọn chế độ dừng động cơ : F4.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng tự do.
 • 2 Dừng phanh DC.
 • 3 Dừng phanh điện.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện F0 => nhấn Lên / Xuống => hiện F4 => nhấn ENT => Ấn nút lên, xuống để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Chọn chế độ điều khiển : H40.

 • 0 Điều khiển V/F.
 • 1 Điều khiển kiểm soát bù trừ.
 • 2 Điều khiển vector cảm biến.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H40 => nhấn ENT => Ấn nút lên, xuống để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Cách đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: ACC.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện ACC => nhấn ENT => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Thời gian giảm tốc: dEC.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện dEC => nhấn ENT =>  Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt tần số MAX: F21.

 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện F0 => nhấn Lên / Xuống => hiện F21=> nhấn ENT => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận (40 – 400Hz). Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. RESET thông số biến tần về chế độ mặc định nhà sản xuất : H93 = 1.

 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H93 => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Cách nhập thông số động cơ: Nhìn mác động cơ để nhập.

 • Tần số động cơ: F22.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện F0 => nhấn Lên / Xuống => hiện F22=> nhấn ENT => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Công suất định mức của động cơ: H30.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H30 => nhấn ENT => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Dòng định mức của động cơ: H33.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H33 => nhấn ENT => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Dòng không tải động cơ : H34.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H34 => nhấn ENT => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Chọn số cực motor : H31.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H31 => nhấn ENT => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Điều khiển quạt làm mát ta vào hàm H77:

 • 0 quạt luôn luôn chạy.
 • 1 quạt chạy khi biến tần nóng.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H77 => nhấn ENT => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm I22, I23, I24 rồi đặt các giá trị tương ứng là 5, 6, 7 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện I0 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên  => nhấn ENT => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 3 thì quý vị vào các hàm St1, St2, St3 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => nhấn ENT => Dùng phím lên, xuống để đặt tần số cấp tốc độ tương ứng mà quý vị mong muốn  => nhấn ENT => Số chớp nháy => nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 4 đến 7 thì quý vị vào các hàm I30, I31, I32, I33 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện I0 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => nhấn ENT => Dùng phím lên, xuống để đặt tần số cấp tốc độ tương ứng mà quý vị mong muốn => nhấn ENT => Số chớp nháy => nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối CM với P6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối CM với P7, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối CM với P6 và P7, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối CM với P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối CM với P6 và P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối CM với P7 và P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối COM với P6, P7 và P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.