Hướng dẫn cài đặt biến tần FUJI FRENIC MINI sau khi mua

Sau khi mua biến tần về nếu mà biến tần mới thì thông số nó sẽ ở dạng mặc định, còn biến tần cũ ta cũng phải Reset về mặc định rồi phải tiến hành cài đặt các chức năng cho ứng dụng của biến tần thì mới sử dụng được chứ không phải mua về lắp cái là chạy luôn. Trong bài này RITECH sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt biến tần FUJI FRENIC MINI 1 cách dễ hiểu và chi tiết nhất cho người chưa sử dụng biến tần lần nào cũng thực hiện được.

 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP: F02 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F02 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt là 0 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: F01 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F01 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt là 0 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Dùng phím lên xuống để đặt tần số và ấn nút FUNC/DATA để lưu tần số, ấn RUN để chạy và STOP để dừng.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Lệnh RUN/STOP: F02 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F02 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt là 1 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở: F01 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F01 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt là 1 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với 12, 2 chân còn lại nối với 1113 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân CM với FWD để chạy thuận hoặc với REV để chạy nghịch, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt kết nối CM với FWD hoặc REV để thực hiện lệnh STOP.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng biến trở (núm xoay bên phải màn hình) trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: F02 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F02 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt là 0 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở trên bàn phím (núm xoay bên phải màn hình) : F01 = 4.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F01 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt là 4 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay biến trở trên bàn phím để đặt tần số, ấn STOP để dừng.
 1. Cài đặt chạy thuận, chạy nghịch :

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Bình thường nhà sản xuất đã cài đặt sẵn chân FWD là chân chạy thuận, REV là chân chạy nghịch. Nếu kích vào 2 chân đó mà không có tín hiệu RUN thì ta vào hàm E98, E99 tương ứng với 2 chân FWDREV, sau đó ta đặt giá trị là 98 (chạy thuận) hoặc 99 (Chạy nghịch).
 • Lưu ý : Để chạy nghịch ta phải ngắt chạy thuận trước (chờ động cơ dừng hẳn) thì ta mới thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại (Tránh xung đột lệnh gây hỏng biến tần).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến E _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục E98 (hoặc E99) rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cách RESET biến tần về chế độ mặc định nhà sản xuất : H03 = 1.

 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.H _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục H03 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị là 1 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: F07.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F07 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Thời gian giảm tốc:
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F08 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cách đặt tần số MAX:

 • F03 (Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F03 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cách nhập thông số động cơ:

 • Số cực motor
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.P _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục P01 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Công suất motor P02 (KW).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.P _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục P02 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Dòng điện định mức motor P03 (A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.P _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục P03 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Dòng không tải P06 (A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.P _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục P06 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Điều khiển quạt làm mát H06:

 • 0: Quạt luôn chạy.
 • 1: Quạt chạy khi RUN biến tần.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.H _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục H06 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm E01, E02, E03 rồi đặt các giá trị tương ứng là 0, 1, 2 bằng cách : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.E _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm C05 đến C11 bằng cách : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.C _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống để đặt các các tần số tương ứng với cấp tốc độ mà bạn mong muốn rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối CM với X1, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối CM với X2, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối CM với X1 và X2, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối CM với X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối CM với X1 và X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối CM với X2 và X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối DCM với X1, X2 và X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.