Hướng dẫn cách cài đặt biến tần VFD M đơn giản nhất

Lưu ý : Nếu quý vị không thay đổi được thông số thì ta cài hàm P76 = 0 bằng cách : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P76 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 0 (cho phép quý vị đọc và ghi thông số) => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.

 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP: P.01 = 00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P01 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 00 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: 00 = 00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 00 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Dùng phím lên, xuống để đặt tần số. Ấn RUN để chạy, STOP để dừng.

Xem thêm : Sửa chữa biến tần Delta

 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Trước tiên, quý vị phải cài hàm P.38 = 00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P38 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 00 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về
 • Lệnh RUN/STOP: P.01 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P01 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 01 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở : 00 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 01 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AVI, 2 chân còn lại nối với GND+10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối GND với M0 để chạy thuận hoặc với M1 để chạy nghịch, xoay biến trở để đặt tần số.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay biến trở trên bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP: P.01 = 00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P01 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 00 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng núm xoay : 00 = 04.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 04 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Xoay núm xoay để đặt tần số, ấn RUN để chạy, STOP để dừng.
 1. Cài đặt chạy thuận, nghịch :

Bình thường nhà sản xuất đã cài đặt sẵn chân M0, M1 là chân chạy thuận và chạy nghịch và không thể đặt chân khác được. Nếu biến tần chỉ chạy 1 chiều thì quý vị đặt hàm P38 = 00 (cài M0 chạy thuận, M1 chạy nghịch) và đặt hàm P24 = 00 (bật chế độ chạy nghịch).

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm hàm P38 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 00 => Ấn ESC => Tìm hàm P24 => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 00 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.
 1. Chọn chế độ dừng động cơ : P02

 • 00 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 01 Dừng tự do : Động cơ dừng hẳn luôn khi có tín hiệu STOP.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm hàm P02 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 1. Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: 10.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P10 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Thời gian giảm tốc: 11.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P11 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 1. Cách đặt tần số MAX:

 • 03.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P03 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 1. Chọn chế độ điều khiển : P105.

 • 00 Điều khiển V/F.
 • 01 Điều khiển cảm biến.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P105 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 1. Cách nhập thông số động cơ :

 • P52 dòng điện định mức của động cơ.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P52 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • P53 dòng điện không tải của động cơ.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P53 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 1. RESET thông số biến tần về mặc định P.76 :

 • 00: Tất cả thông số có thể cài đặt và đọc.
 • 01: Tất cả thông số chỉ đọc.
 • 09: Reset tất cả các thông số về mặc định với tần số 50Hz.
 • 10: Reset tất cả các thông số về mặc định với tần số 60Hz.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P76 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 1. Điều khiển quạt làm mát P.114:

 • 00: Sau một phút biến tần dừng thì quạt dừng.
 • 01: Quạt hoạt động khi biến tần chạy, dừng khi biến tần dừng.
 • 02: Quạt luôn luôn chạy.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P114 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 1. Cài đặt thông số bảo vệ động cơ :

 • P26 Bảo vệ quá dòng khi tăng tốc (20 – 200%) nên để 130% không nên để quá cao.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P26 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • P27 Bảo vệ quá dòng khi hoạt động (20 – 200%) nên để thấp hơn P26 là 125%.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Ấn phím lên tìm đến hàm P27 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 1. Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Trước hết, để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm P40, P41, P42 rồi đặt các giá trị tương ứng là 06, 07, 08 bằng cách : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm P17 đến P23 tương ứng với các cấp tốc độ từ 1 đến 7 rồi đặt giá trị tần số mà mình muốn cài bằng cách : Ấn MODE đến khi hiện P00 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tần số mà quý vị mong muốn => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 1 : Nối GND với MI3, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 2 : Nối GND với MI4, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 3 : Nối GND với MI4 và MI3, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 4 : Nối GND với MI5, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 5 : Nối GND với MI3 và MI5, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 6 : Nối GND với MI4 và MI5, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 7 : Nối GND với MI3, MI4 và MI5, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.