Hướng dẫn cách cài đặt biến tần Frecon FR100, FR150 chuẩn nhất

Biến tần FRECON FR100, FR150 để sử dụng được chạy cho những ứng dụng trong thực tế như chạy bơm, quạt, kéo băng tải.. thì cần phải cài đặt các tín hiệu điều khiển, điểm chọn thay đổi tần số hoặc thời gian tăng giảm tốc độ phù hợp. Trong bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách cài đặt chi tiết biến tần FRECON FR100, FR150 từ A tới Z

Trước tiên khi mới mua biến tần mới hoặc cũ về thì ta nên tiến hành  RESET biến tần về mặc định bằng lệnh : F00.04 = 1.

 • Thực hiện lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F00.04 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Để hiển thị đầy đủ thông số để cài đặt, quý vị cài hàm F00.01 = 0 bằng cách : Ấn ESC hiện F00.00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F00.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Để có thể thay đổi được các thông số, quý vị cài hàm F00.02 = 0 bằng cách : Ấn ESC hiện F00.00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F00.02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: F02.00 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: 01 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Trước tiên, quý vị vào hàm F01.02 cài tần số bằng cách : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01.02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt tần số => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về. Sau đó, ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Trước tiên, quý vị cài hàm F04.00 = 1 bằng cách : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F04 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F04.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 1 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị cũng phải cài hàm F04.15 = 0 (chế độ 2 dây) bằng cách : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F04 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F04.15 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh RUN/STOP: F02.00 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở : 01 = 2.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 2 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với GND+10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối GND với chân D1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt chân GND với chân D1 để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím (nếu có):

 • Lệnh RUN/STOP: F02.00 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh đặt tần số : 01 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay núm xoay để đặt tần số, ấn STOP để dừng

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Chân chạy thuận, quý vị cài hàm F04.00 = 1 bằng cách : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F04 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F04.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 1 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm F04.01 = 2 bằng cách : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F04 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F04.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 2 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Bật chạy nghịch, quý vị cài hàm F02.02 = 0 bằng cách : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02.02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, nối chân GND với chân D1, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, ngắt chân GND với chân D1, rồi nối chân GND với chân D2.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.

Chọn chế độ dừng : F02.12.

 • 00 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 01 Dừng theo quán tính.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02.12 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : F03.00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F03 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F03.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : F03.01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F03 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F03.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt tần số MAX : F01.08.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01.08 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Nhập công suất động cơ : F08.01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Điện áp định mức động cơ : F08.02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08.02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Dòng định mức động cơ : F08.03.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08.03 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Tần số định mức động cơ : F08.04.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08.04 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Tốc độ định mức động cơ : F08.05.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08.05 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Dòng không tải động cơ : F08.12.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08.12 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt quạt làm mát : F00.18.

 • 0 Quạt chạy khi cấp nguồn.
 • 1 Quạt chạy khi biến tần RUN.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC hiện F00.00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F00.18 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm F04.01(chân D2), F04.02(chân D3), F04.03(chân D4), F04.06(chân D17) rồi đặt giá trị lần lượt là 13, 14, 15, 16 bằng cách : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F04 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt các giá trị tương ứng => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm F12.01 đến F12.15 bằng cách : Ấn ESC hiện F00.00 => Ấn ESC hiện F00 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F12 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị tần số tương ứng với cấp tốc độ => ẤN ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Lưu ý : giá trị tần số ở đây là phần trăm tương ứng với tần số MAX tức là 100% sẽ là tần số max, nếu giá trị dương thì động cơ quay thuận và ngược lại.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối chân GND với chân D2, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối chân GND với chân D3, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối chân GND với chân D2 và D3, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối chân GND với chân D4, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối chân GND với chân D2 và D4, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối chân GND với chân D3 và D4, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối chân GND với chân D2, D3 và D4, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối chân GND với chân D17, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối chân GND với chân D2 và D17, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối chân GND với chân D3 và D17, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối chân GND với chân D2, D3 và D17, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối chân GND với chân D4 và D17, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối chân GND với chân D2, D4 và D17, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối chân GND với chân D3, D4 và D17, rồi nối GND với D1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối chân GND với chân D2, D3, D4 và D17, rồi nối GND với D1 để chạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.