Hướng dẫn cách cài đặt biến tần DELTA MS300 nhanh chóng

Delta là dòng biến tần của Đài Loan được dùng rất phổ biến tại Việt Nam nhưng để sử dụng và cài đặt làm sao cho chuẩn chạy theo ý muốn và ứng dụng phù hợp thì không phải ai cũng biết. Trong bài viết này RITECH sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết cách cài đặt dòng biến tần Delta MS300 này để người chưa từng sử dụng biến tần cũng có thể tự cài đặt được

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: 00.21 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.21 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: 00.20 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.20 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn và giữ phím lên xuống để đặt tần số, ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.
Teminal biến tần Delta MS 300
Teminal biến tần Delta MS 300

Xem thêm : Cách sửa chữa biến tần Delta

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Trước tiên quý vị cài hàm 02 00 = 2.  là chọn chế độ điều khiển bằng 2 dây forward và rev bằng tín hiệu bên ngoài
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 1 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lệnh RUN/STOP: 00.21 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.21 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 1 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: 00.20 = 2.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.20 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 2 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với AVI, 2 chân còn lại nối với ACM+10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Lưu ý : Nếu cài như trên mà biến tần không nhận biến trở thì quý vị thay đổi hàm 03.00 = 1.
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc nối DCM với MI2 để chạy nghịch, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt DCM với MI1 hoặc MI2 để dừng.
Sơ đồ đấu nối biến tần delta MS300
Sơ đồ đấu nối biến tần delta MS300

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: 00.21 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.21 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng núm xoay : 00.20 = 7.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.20 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 7 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Xoay núm xoay để đặt tần số, ấn RUN để chạy, ấn SOP để dừng.

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch. Nhưng đối với dòng biến tần này, nhà sản xuất đã cài sẵn chân MI1 là chạy thuận, MI2 là chạy nghịch rồi nên quý vị không cần phải cài. Nếu như biến tần chỉ chạy 1 chiều, thì quý vị cài hàm 00.23 = 0 để kích hoạt chế độ chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.23 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.

Xem thêm: Dịch vụ sửa chữa biến tần Delta số 1 Việt Nam

Chọn chế độ dừng : 00.22.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng tự do.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.02 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Chọn chế độ điều khiển động cơ : 00.11.

 • 0 Điều khiển V/F.
 • 1 Điều khiển VFPG (V/F + Encoder).
 • 2 Điều khiển SVC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.11 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Chọn loại tải : 00.16.

 • 0 Tải thường.
 • 1 Tải nặng.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.16 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : 01.12.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn ENTER hiện 01.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01.12 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thời gian giảm tốc : 01.13.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn ENTER hiện 01.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01.13 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt tần số MAX : 01.00.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn ENTER hiện 01.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Dòng định mức động cơ : 05.01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 05 => Ấn ENTER hiện 05.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên đến khi hiện 05.01 => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Công suất định mức động cơ : 05.02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 05 => Ấn ENTER hiện 05.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên đến khi hiện 05.02 => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Tốc độ định mức động cơ : 05.03.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 05 => Ấn ENTER hiện 05.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên đến khi hiện 05.03 => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Số cực động cơ : 05.04.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 05 => Ấn ENTER hiện 05.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên đến khi hiện 05.04 => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Dòng không tải động cơ : 05.05.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 05 => Ấn ENTER hiện 05.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên đến khi hiện 05.05 => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Điều khiển quạt làm mát : 07.19.

 • 0 Quạt luôn chạy khi cấp nguồn.
 • 1 Quạt sẽ tắt sau một phút khi thực hiện lệnh STOP.
 • 2 Khi RUN quạt chạy, khi STOP thì quạt tắt.
 • 3 Quạt chạy khi nhiệt độ xung quanh là 60 độ.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 => Ấn ENTER hiện 07.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên đến khi hiện 07.19 => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

RESET thông số biến tần về mặc định : 00.02.

 • 9 Reset về mặc định với tần số 50 Hz.
 • 10 Reset về mặc định với tần số 60 Hz.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.02 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm 02.03, 02.04, 02.05, 02.06 rồi đặt các giá trị tương ứng là 1, 2, 3, 4 bằng cách : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên rồi ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm 04.00 đến 04.14 bằng cách : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 04 => Ấn ENTER hiện 04.00 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên rồi ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt các các tần số tương ứng với cấp tốc độ mà bạn mong muốn => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối DCM với MI3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối DCM với MI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối DCM với MI3 và MI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối DCM với MI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối DCM với MI3 và MI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối DCM với MI4 và MI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối DCM với MI3, MI4 và MI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối DCM với MI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối DCM với MI3 và MI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối DCM với MI4 và MI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối DCM với MI3, MI4 và MI6 rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối DCM với MI5 và MI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối DCM với MI3, MI5 và MI6 rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối DCM với MI4, MI5 và MI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối DCM với MI3, MI4, MI5 và MI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

5 thoughts on “Hướng dẫn cách cài đặt biến tần DELTA MS300 nhanh chóng

 1. Hải says:

  Bạn cho mình hỏi chút. Mình chỉnh biến tần chạy 2 cấp tốc độ tần số 10 và 30. Một cái biến tần khác tần số 10 và 40, cài đặt đều 4 giây mà cái sau delay số với cái trước gần 1 giây là do đâu vậy bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.