Hướng dẫn cách cài đặt biến tần ABB ACS 150 chi tiết

Trong bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt biến tần ABB ACS150 đầy đủ và chi tiết nhất để làm sao biến tần chạy theo ý muốn, theo từng ứng dụng của dòng biến tần ABB này

Trước tiên để tránh những cài đặt còn sót lại mà chúng ta không kiểm soát được đặc biệt là khi mua biến tần cũ về vì nó đã cài để chạy các ứng dụng đặc biệt cho từng thiết bị khác nhau chúng ta cần reset về mặc định nhà sản xuất

Cài đặt mặc định chọn các loại ứng dụng Macro : 9902.

 • 1 ABB Standard.
 • 2 Chế độ 3 dây.
 • 3 ALTERNATE : Ứng dụng khởi động chiều thuận, khởi động chiều nghịch.
 • 4 MOTOR POT : Sử dụng tín hiệu số điều khiển.
 • 5 HAND/AUTO.

Để mở khóa thông số quý vị cài hàm 1602 = 1.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 16 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 1602 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi về 1 => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: Nếu đang ở chế độ REM thì ta ấn nút LOC/REM để chuyển về chế độ LOC khi đó màn hình sẽ hiển thị chữ LOC bên trái màn hình. Còn nếu ở chế độ REM thì sẽ hiển thị chữ REM.
 • Thực hiện lệnh chạy : Trước tiên quý vị phải đặt tần số bằng cách : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện rEF => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống để đặt tần số => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát. Sau đó, quý vị ấn START để chạy, STOP để dừng.
 • Nếu ấn nút START không có tác dụng thì quý vị phải cài hàm 1606 = 0 bằng cách : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 16 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 1606 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi về 0 => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Lệnh RUN/STOP: Nếu đang ở chế độ LOC thì ta ấn nút LOC/REM để chuyển về chế độ REM khi đó màn hình sẽ hiển thị chữ REM bên trái màn hình. Còn nếu ở chế độ LOC thì sẽ hiển thị chữ LOC.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở : 1103 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 11 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 1103 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi về 1 => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với AI, 2 chân còn lại nối với GND+10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối với +24V với DI1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt +24V với DI1 để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: Nếu đang ở chế độ REM thì ta ấn nút LOC/REM để chuyển về chế độ LOC khi đó màn hình sẽ hiển thị chữ LOC bên trái màn hình. Còn nếu ở chế độ REM thì sẽ hiển thị chữ REM.
 • Lệnh lấy tần số bằng núm xoay : 1103 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 11 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 1103 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi về 1 => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy : Xoay núm xoay để đặt tần số, ấn START để chạy, ấn STOP để dừng.
 • Nếu ấn nút START không có tác dụng thì quý vị phải cài hàm 1606 = 0 bằng cách : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 16 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 1606 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi về 0 => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Trước hết quý vị đặt hàm 9902 = 1. Sau đó đặt hàm 1003 = 3 để kích hoạt chế độ chạy thuận, nghịch.

 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, ta nối chân +24V với DI1, xoay biến trở để đặt tần số. Để chạy nghịch, thì quý vị dừng chạy thuận bằng cách ngắt +24V với DI1 và nối +24V với DI2 rồi nối tiếp +24V với DI1. Muốn dừng chạy nghịch thì quý vị ngắt chân +24V với DI1 và DI2.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 10 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 1003 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi về 3 => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.
 • Ngoài ra, quý vị phải chuyển sang chế độ REM như ở phần trên.

Chọn chế độ dừng : 2102.

 • 1 Dừng theo quán tính động cơ.
 • 2 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 21 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 2102 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : 2202.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 22 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 2202 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.
 • Thời gian giảm tốc : 2203.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 22 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 2203 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.

Cài đặt tần số MAX : 2005.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 20 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 2008 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Điện áp định mức động cơ : 9905.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 99 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 9905 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.
 • Dòng định mức động cơ : 9906.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 99 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 9906 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.
 • Tần số động cơ : 9907.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER rồi ấn nút lên hoặc xuống đến khi hiện PAR L => Ấn ENTER => Dùng phím lên xuống tìm hàm 99 => Ấn ENTER => Dùng phím lên hoặc xuống tìm hàm 9907 rồi ấn ENTER 2 lần => Dùng phím lên xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để lưu => ẤN EXIT để thoát.

Điều khiển quạt làm mát : 07.19.

 • 0 Quạt luôn chạy khi cấp nguồn.
 • 1 Quạt sẽ tắt sau một phút khi thực hiện lệnh STOP.
 • 2 Khi RUN quạt chạy, khi STOP thì quạt tắt.
 • 3 Quạt chạy khi nhiệt độ xung quanh là 60 độ.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 => Ấn ENTER hiện 07.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên đến khi hiện 07.19 => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.