Hệ thống Andon là gì?

1. Hệ thống Andon (Andon system) là gì

Hệ thống Andon là một công cụ phát hiện các bất thường trong quá trình sản xuất, sau đó thông báo ngay lập tức bằng âm thanh, hình ảnh tới nhóm người đang phụ trách khu vực có sự bất thường.

 

Hệ thống Andon

Hình 1. Hệ thống Andon

2. Vai trò và ứng dụng của hệ thống Andon

2.1. Vai trò của hệ thống Andon

– Luôn tạo ra sản phẩm chất lượng.

Khắc phục kịp thời bất thường xảy ra trong quá trình sản xuất, ở một dây chuyền sản xuất bất kỳ trong nhà máy.

Tiết kiệm thời gian và công sức thay vì theo dõi liên tục quá trình vận hành nhà máy.

– Phối hợp hiệu quả giữa các tổ trực (giám sát, bảo trì và nhân viên…)

– Dễ dàng đánh giá tình trạng, quá trình sản xuất căn cứ trên dữ liệu báo cáo tự động.

Dữ liệu báo cáo tự động của hệ thống Andon

Hình 2. Dữ liệu báo cáo tự động của hệ thống Andon

2.2. Ứng dụng của hệ thống Andon

– Bộ đếm sản phẩm.

Bộ đếm sản phẩm của hệ thống Andon

Hình 3. Bộ đếm sản phẩm của hệ thống Andon

– Hiển thị theo ngày, theo ca, theo từng chuyền:

+ Kế hoạch, mục tiêu sản xuất.

+ Tiến độ và năng suất sản xuất.

+ Lỗi sản phẩm.

Màn hình hiển thị kết quả sản xuất của hệ thống Andon

Hình 4. Màn hình hiển thị kết quả sản xuất của hệ thống Andon

– Lưu lại và thống kê đầy đủ các sự kiện.

Bảng thống kê các sự kiện của hệ thống Andon

Hình 5. Bảng thống kê các sự kiện của hệ thống Andon

3. Nguyên lý hoạt động và phân loại hệ thống Andon

3.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống Andon

Hệ thống Andon system cho phép nhân viên hoặc thiết bị kích hoạt hệ thống cảnh báo sản xuất khi nhận thấy bất thường, gửi thông báo hành động cần thực hiện ngay (sửa chữa, bảo dưỡng, cấp nguyên liệu, …). Căn cứ tín hiệu hệ thống Andon gửi đến, bộ phận điều hành sản xuất điều động người phù hợp đến hỗ trợ.

Nguyên lý Yêu cầu - Hiển thị - Đáp ứng của hệ thống Andon

 

Hình 6. Nguyên lý Yêu cầu – Hiển thị – Đáp ứng của hệ thống Andon

3.2. Phân loại hệ thống Andon

Andon System có nhiều hình thức:

– Cảnh báo cho một vị trí/ cảnh báo cho nhiều dây chuyền, công đoạn.

– Cảnh báo đơn giản bằng đèn, chuông / các dạng bảng phức tạp.

-…

Đặc điểm chung của tất cả các dạng: đều là hệ thống cảnh báo về tình trạng sản xuất theo thời gian thực ở khu vực được theo dõi.

Các hình thức cảnh báo của hệ thống Andon

 

Hệ thống Andon_Cảnh báo bằng nút nhấnHệ thống Andon_Cảnh báo bằng đèn, bảng
Hệ thống Andon_Cảnh báo bằng cuộc gọi

Hình 7. Các hình thức cảnh báo của hệ thống Andon

4. Lưu ý khi sử dụng hệ thống Andon

 Hệ thống cảnh báo sản xuất Andon có thể thông báo lỗi phát sinh nhưng không thể tự giải quyết lỗi phát sinh đó.

Hệ thống Andon system không thể tự loại các khiếm khuyết hiện có trên dây chuyền cũng như trên sản phẩm mà phải được con người loại bỏ. Nếu không trong những lần vận hành tiếp theo, hệ thống cảnh báo sản xuất tiếp tục báo lỗi và cho dừng dây chuyền.

– Mặc dù có thể thông báo tình trạng lỗi hay bình thường của dây chuyền, Andon System không nên được coi là công cụ giao tiếp giữa con người với con người. Nếu công nhân và người giám sát có vấn đề cần trao đổi, họ vẫn phải liên lạc trực tiếp với nhau.

– Hệ thống Andon không thể đảm bảo hàng hóa sản xuất ra đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng nếu định nghĩa về mức độ đạt yêu cầu của nhà máy không đồng nhất với mức độ đạt yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống Andon

Hình 8. Hệ thống Andon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Don`t copy text!