Đo kiểm tra các transistor (đèn) công suất

Để đo các đèn công suất trên mạch, bạn chỉnh đồng hồ về thang X 1Ω

Xác định đúng vị trí các chân BCE của đèn

Đặt que đỏ của đồng hồ vào chân E, que đen lần lượt vào chân B và chân C

Nếu trở kháng giữa B và E có khoảng 10Ω và trở kháng giữa C và E là vô cực thì suy ra đèn bình thường

Nếu trở kháng giữa B và E có khoảng 10Ω và trở kháng giữa C và E là vô cực thì suy ra đèn bình thường

Chú ý

– Nếu đèn công suất của nguồn cấp trước là BCE thì bạn đo tương tự như trên

– Nếu là đèn DSG thì trở kháng từ G sang S là vô cực và từ D sang S cũng là vô cực

(trở kháng vô cực là khi đo như trên – không thấy lên kim)

Phép đo sau đây cho thấy đèn công suất bị chập BE và chập CE

Khi đo giữa B và E thấy kim lên bằng 0Ω => suy ra đèn bị chập BE

Khi đo giữa C và E thấy kim lên bằng 0Ω => suy ra đèn bị chập CE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.