Danh sách linh kiện

Tủ 1

LM1084  2.5V       5V   ADJ

 

1086-5V

337D2T

15J311

10J312

10LC48

20VZ11

A17

3DZ13

W6756

PS9634

R3BMF1

14504

XL1509   3.3V   5V  12V   ADJ

 

7805A (HÀNG ĐẮT)

7815A(HÀNG ĐẮT)

7915A(HÀNG ĐẮT)

MAX707

2171A

VP485

28610

6720

OPA2188

OPA4171

OPA2340

VC

LNK562PG

LM1086   2.5V  5V   ADJ

 

MIP0225SY LTC3850

1111

JRC13600D

4082IB

DL0165R

R3BMF5

F7492

S93C4

LM317T  To-92

LM317K sot223

LM2574N-5V 0DIP

LM2574M-ADJ SOP-14

MIP3E5MY

MIP0223SY

MAX253

TEA1713

MC14022

4450

C4574G

51412

C844G

G6651

OPA2228PA

VP1176

L7805

LM7809  (HÀNG RẺ)

LM7812

MB4204

DS75176

SP485CN

LT1076

TLC7528  (Cắm)

DPA424GN

 

DM0465R

DM0565R

AM-22A

TOP221PN

LM1085  2.5V  5V   3.3V    ADJ

 

17805T

78M10A

SSC3S211

33072

361-0015AG

AD8604

F7343

ACS720T-13B

Z02

LTC3707EGN

TC4F451

HAT1020(1020)

2218

7705AI

sk8050S

78L12

L4950

MIP0221SY

LM2941S

PN8026R

STK3102

ATF16V8B-15PU

TL594CN

FAN6961

ADG201AKR

28019

LNK364gn

TOP271EG

TOP271KG

TJA1051

L7924CV

L6562N

L6562D

(HÀNG RẺ)

.D780C-1

AB8044HJ

D8259AC-2

HG302C

ACS712T

FAN4800ASNY

ML4800CS

FAN4800 sop

M51978FP

9040

ADUM1311

TOP260YN

CA1168

LT1054

LM337T

UC3823

KA3846

D8279C-2

D8253C-5

GC7135BD

8464-15L

MD1422N

HA14

V86

M81738FP   9C1G

X01C   12904

X08C   SHBB

AE31         B2A X07C

AE35

STA481A

LM2575-5V

LM2575HVT-12

LM2575HVT-ADJ

 

 

 

  L7824  (HÀNG RẺ)

L7905

LSP5527

LM317 SOP-8

2ED020I12-F1

L6561

LNK354PN

TA7555P

TOP222Y

 

Top209pn

OB2226SP

OB2226AP

OB2226CP (SOP) ( để cùng ô với SP nhưng khác nhau)

 

OB2338SP

A6153E

A6159

A6169

26LS31

AM26LS31

LM2940-5V

MAX238CWG

29051

L6258EX

TDA8946J

SN8P2602BPB

TOP255GN

TOP255MN

TOP255YN

L1117T  3.3V   5V   ADJ

EF765400

SIE20034

13843

13844

LNK623PG

34167T

34166T

UCC3804N

 

TOP200YAJ   TNY177PN

LA4280

LNK6777K

TNY267PN

D2011K

LM338T

FA5502

5502M

MIP0224SY 33364D

ADM485

MC34074

TOP246R

Q0170R

DS26C31TM

 

HA17741

TNY275PN

TOP259EG

L7909

L7912  lưng sắt  (HÀNG RẺ)

LM158J

LM2907

78L12A

C3403G

C339G

13845

TOP256PN

N80186  L7140082

10358

TOP225YN

L4962A

TOP266VG

P1015AP06

G6551

FA3641

STK350-030

STK0080

HA17393

VIPER27H

FTC334

WTC6208BSI

TD62082AP

CL2181

UC3825ADW

L08

33064

Tủ 2

LNK305PN  LNK306PN

LNK302PN

MIP283

MIP284

MIP285

MIP286A

MIP287

AMS1117 1.2V  1.5V  1.8V  2.5V  3.3V  ADJ 33166T

33167T

HLD053

LY2117

TOP210FI

TOP210PN

TOP224PN

TOP232PN

LNK362PN  LNK520PN LNK606PG  LNK616PG MIP289

MIP290

MIP291

MIP293

STRL552  MIP2E3DMY

OP275

SE024

UPA1522H  UPA1526H

TOP242PN

TOP243PN  TOP246PN

LNK500PN  LNK501PN   LNK564PN MIP382

MIP384

MIP390

MIP391

6R125P STRL451

STRL472

 TOP223YN

TOP224YN

RD3153NA      LF253N

LNK363PN

MIP411

MIP412

MIP551

MIP836

OB2223

STRV152

MA1040

MA1050

M6548

TOP234GN  TOP226YN   TOP234YN
 

VIPER17H

VIPER20

VIPER22A

MIP162

MIP418MD  MIP3E3MY

13842

UC3907DW

LM2576T-5.0V

MA2820

MA2830

MA3830

TOP243YN  TOP244YN
 

VIPER28L

VIPER32L

VIPER53

FSAM30SH60A

VIPER37L

LM2576  3.3V  5V SOP MR2940

MA8910

TOP246YN  TOP247YN
VIPER50A  VIPER100A  VIPER20A

MIP353

OP177

16116FP

REF01

LM2596  3.3V  5V MA4810

MA4820

MA4520

TOP248YN  TOP249YN
MIP2A4  MIP2C1   MIP2C3  MIP2C4 KA3525

SG3525 cắm

LM2576ADJ  LM2596ADJ  STR6756 TA8435H

S202S02

MA3810

TOP257YN

TOP258YN

MIP2C5  MIP2D2  MIP3E10

MIP2E2D

MIP2E3D

HA16107

HA16108    BA8206BA4K 18 chân

STK672-040

MA2810

M51996AP

M51995   dip

M54517P

TNY180PN  TNY255PN

(kho còn nhiều)

 

MIP2E4D  MIP2F1  MIP2F2  MIP2F3  MIP2F4 MIC4424CN    TOP244PN

STRW675G

MC34063

TLC7528I (SOP)

AN8090

UPC1094C

BP9833

SK3010KF

TNY266PN   TNY268PN

TOP267VG

MIP2F5  MIP2G4   MIP2H2  MIP2J2

MIP2K2

78L05   78M05 DK112

DK124

DK1203

MB3771

MB3759

MB3778

TNY276PN

TNY277PN

TNY278PN

mip2k3

MIP2K4

MIP2K5

79L05

LT1074HV

MC33363BDW

67L110

MR4011

CM6800G

 

TNY279PN

TNY280PN

MIP3E1

MIP3E3

MIP9E01

MIP9L02

78L09 EA1721

HS01G

DS1232N

3773

FA3647

L4960

 

TOP233PN

TOP258MN

MIP0210  MIP0221

MIP0222  MIP0223

MIP0253

78L12 MR1712

MR1721

MR1722

MR4020

MR4030

MR4040

TNY178PN

HA17431

TNY254PN

MIP0254

MIP0255

MIP213 MIP280

MIP282

TL431 to92

TL431 sop8

 

5M0380R

1203P60

LY2117

MC3486N

MC3487N

MR4010

TOP245YN

Tủ 3

A13001, A1020, B772 D882, VR500K, KBPC610, KBPC3510

 

D667 S9012 2N5551

HCNR200

EM5301F

F501 (HCPL-0501)

RC4580IDR

4580 JRC tssop

 

Tụ gốm/ Tụ 104
S8050 S9014 B892 K1518 mới

M5289P

1620CT

C828

74LS38

C1815

 

BC547 A3977SEDT (1915)

2SD1087

MC33065P

MCT6

E13005

IRF630

2N2222 S9013

 

uPC1270H

TOP250YN

P118

UC3825DW

6LB180

34A65

TIP147T

2953A

B772 (đỉnh tủ còn) BT131-600

 

BT134

MIP0210SC

MIC4424YN

62002F

 

F7240

INA118U

1H33AC (FDPF51N25)

B951A

M54562FP

D882(đỉnh tủ còn 3 túi) MCR100-8 A1015 BT169 ET1102

ICE3BR0665J

IR2153 sop

S8550 C2383 C2482 2N5401 KBL610 (3 chiếc)

G20N50C

UCC3818N

SN74367AN

C945

13001 (ĐỈNH TỦ CÒN 4 TÚI) C2655 A1020 (đỉnh tủ còn 1 túi) ATTINY26-16SU

ICE2QS03

TC7662BE

B1702A

TK6409

MD2716/B

C1008 chỗ 1

AQW210EH

 

C2705

A1145

BC546 LMC6082

0STK350-230

CR6842S

S9018  

75lbc175

2N3904 B764 tdf8591th

LNK6778K

807D1

VR500K (đỉnh tủ còn) VR250K  VR50k VR1K 5W L6201P

G6D-1A-ASI 12v

24LC08BI

GD75232

H11L1

VR100K ĐÔI D4454

EA1723B

VR 1M VIPER12A

IKCS22F60F2C

88N30W

B1060 (SPJ38G)

TPIC6B595

VR1K DPA425GN

MP4513

SZ-S-105L (16A 250V)

 VIPER27L  

 

A6211

46AL065

14340

ME4946

TRIẾT ÁP TINH CHỈNH BT136-800E

IRFP054N

BD680

30F131

 Tủ 4

ES2D

RS2M (khay 10 còn)

BZG03C16

W1

1N5819

1N4148

ZENER 3.3V

2.4V

 

J117

MB6S

DB107S

FR107( F7)

ES1G

 

F4

R860S3S

F60UP20DN

SS54 AQW254 DIP

D1651

ZENER 3.6V

3.9V

4.3V

2W10 (bàn quang còn)

 

 

ZM4745A  ZM4744

ZM4749A

LR67

BEM67

BY448GP

ZENNER ĐỎ-XANH

IXTQ460P2

CD4070BE

P628

YG982C4

STK621-015B

ZENER 4.7V

5.1V

5.6V

S1WB

A2200

 

D4

SS0540 (B4)

FMX23S CŨ

T6790

V1F

KSD-01F D 60 độ

KSD-01F D 70 độ

KSD-01F D 100 độ

SFH6345

65F6041 tháo máy

ZENER 6.2V

6.8V

7.5V

 

KBP210
11DQ10 1A 100V 1N4001

18A

J601

1.5KE30CA

 

08N80E

ZENER 8.2V

9.1V

KBPC610
1N4750

●     STTH20W02CW

1N5824 1.5KE75CA

MBR4045PT

 

IRFB4115

ZENER 10V 11V

KBL608

TNY1740G

3EZ12D5

2EZ27D5 27A 2W KSD-01F d 45 độ

KA7630

1.5KE300A

1.5KE400CA

 

SN74LS245N dip

ZENER 12V

13V

TLP124

STTH6006W

1N5819 P14NK50ZFP CŨ

TLP385

1.5KE440A

BY329

 

AQW214EH (sop-dip_

ZENER 15V

16V

KBJ3510
2EZ33D5

ZY39 (339)

 

MBR10200CT

MUR1560G

GB98ADN

IR21094S

J245

SF1600V

 

 

ZENER 18V

P6KE440

OP297G

95640

4953SS

TLP781 DIP4

TLP371

TLP371

MUR160

BZW06-342B

HVR520

RGP02-18

BY448V

TPS40054

IRFP26N60L

ZENER 20V

22V

Zener 5247 17V

S30VTA80

SGBJ5016

 

SS36

STPS140U

G14

YG121S15

HFA08TB60

MUR860G(U860)

MBR3060PT (to-3P)

D92-02

 

UC3842B sop-8 UC3843B sop-8

UC3844B sop-8

ZENER 24V

4745

 

D30XT80

EV1527

TLP2531

TLP383

P291

MBR20200CT

DSI30-16

 

D92M-02 CŨ

20100CT

HC4051A 7.2mm

VE24HE-K

ZENER 30V

33V

39V

47V

KBPC3510
C784

P456V

FGPF4633

RHRG30120

G4BC20KD (tháo máy và dán)

RHRG75120

 

A1012 mới

T5001 TL5001

ZENER 4742

4744

4746

8255AC-2
TLP554

MOC3083 DIP

 

P161

PC900V

MOC3063

2EZ12D5

2EZ18D5

3FS4A

MUR1620CT

IDP=96N

ACS702

LT1920

TLP2200

A4562

MOC3052

TLP627 dip 4 và dip 16

TLP558

CD4081bm

ZY16

2EZ27D5

2EZ33D5

FMLG16

YG906C2

A1307

K2638

Tủ 5

OB2358AP DIP-8

OB2358SP DIP-7

ICE2A265 DIP-8

ICE2A265Z DIP-7

PC618

             

24C128

93C46

93C66

BCR12PM-14

BT139-800

2P4M

5571

PS21964-AT

HC05 3.9mm

D1759

D1435

24C16N

24C32

24C32N

24C64N

K6A60D STK453-030A

IR4427S

BTS5210G

ICE2A180Z

3AR2280JZ

MC34152P

 

P0903BDL

HM514280AJ7

24C04

24C08

24C16

TLP521-2 SOP DIP8

C2613

BT138-800E
ICE3B0365J

K2479

OB2212AP

0,22R 2W

 

24C00

24C01

24C02

25160AN

93C86

93C66K

BCR8PM-12L

BTA12-600

BTA16-600

BTA20-600

74HC05

74HC04A 5.2MM

 

0,1R 2W

0,5R 2W

A76L-0300-0133

CẢM BIẾN 100A

A76L-0300-0164

 

PA1A-24V

L6203

IRFPC60LC

BT136S-600

T8C8F

AD8561

L298P

K8A50D

2R 5W

1,5R 3W

ROLE JQX-105F-1

BIẾN ÁP TA 618710

A45L-0001-0464

ZOLE 30V 5A 4 CH

KU80386SX33

BT138-600

BT139-600

A337J

TLE4242

102G

24HS5-K

AQG22124

ROLE DSZE-SL2-DC5V

ĐẦU CÁP QUANG DF-2300

HF115F BCR16PM

BCR20KM

BCR30AM (mới + cũ)

TPA3118

ISO1050

33262 sop8

MAX202ESE sop

MAX202CSE sop

ZẮC CÁP QUANG

 

SG16AA60

BCR12PM

BTA06-600 (chỗ 1)

BTA08-600

AD706J

LD7537R

HCF4050BT

RTL2C2-10K 120R MẠCH NGUỒN

 

ABT244A

50N65S1

BTA41800B/BTA41800C (kho còn)
40057

C5664

C834G

PS2831

5EG3RJ

2J225

G5V-1

GR2L-14-E-CF-12VDC

 

 

 

 

SG16AA60

BCR12PM

TYN610

TYN825

DW01A

K4S643232E-TC70

TA8210AHQ

BCR16PM-14L

G7SA-3A1B

PMBT2222A W1P

CD4072BE

AD7400A

74HC04A

BR24C04

BTA411200B

 

K827P

AUIRS2112S

TC5020BP

LF351N

FS3KM-18A

aqh3223

m51957a

p1216ap10

 

10D471K

4953

BTA26600B

TYN1225

MBR30100CT TO220

C3709A

 

IRFP4868

IRFB4710

L5970D TYN812

TYN612

C945 (Thường) 4,7K(F16X51)

10K(F16W58)

14V151K

7D471

 

 

TYN412

RHRP3060

C945 (Xịn) STRF6454

IRS21864S

STK621-051B

 

Cọc đồng

Zắc cắm

BTA26800B

L03S-400

 

 

 Tủ 6

A3150 (DIP)

A3120 (DIP)

 

PC817 dip8 – DIP16

P620

 

PS9587

TLP351 DIP

TLP553

9117

2705

HCNW4503 (DIP)

A341HV

A817V

A3140 (DIP)

A3700

 

A261N

TLP759F

TLP560J DIP

P304V

TLP559 (DIP)

HCNW4504

A1458

PC924L

PC814 sop

 

A2611 DIP

HCNW2611

 

PC923 dip

PC923L dip

PC928

IR2130

IR2133J

IR2133S

P721F  

P197G

 

HCNW3120 DIP

HCNW4506

 

CS840 IR2136 MOC8050

MOC3032

MOC3081

P340

C790

PS2805-4

A2601

HCNW2601

TLP545J

 

9113

9114

9115

MOC3061

MOC3051

MOC3011

SFH6106-P180

R36MF2

AV454 DIP

A4514V

P455V

 

A7841

AJ312

PC400

0302

117A

MOC3020

MOC3041

MOC3162

0601

0630

A1360

0636

A2430 DIP

A2630 DIP

 

6N136 A4502 (DIP)

TLP732

AJ454

A7710

 

K15A50D

33152

PS2501 (cắm 4 chân)

 

HP2730

A2731

 

P112A

LC245A TSSOP

LTV-354T

EL357N

A2231

TLP2631

PC920

5D645

4N

A786J

A788J

 

9687

TLP557

PC716V

2561A

 

PC957L DIP

AT350V (DIP)

P115

PS2502 4 chân

PS2502-2 8 chân

S22MD1V

PC614

 

BR24L16

9151

A333J

9303

PS9687

PC929 A4661

A7847

A2531

A2631 dip

 

SFH615A

2701

TCDT1124G

TLP570

AV601

A2530

 

PC457L

P260J

2533

A315J

 

AJ314

PC905

32D413

PC123

IR2110S

IR2110

A325J

6N139

2505

060L

M601

TLP350 (DIP)

TLP550

 

4N25

4N35

P421

P621

TLP531

APW7073

 

M453

M454

V3120

TLP250 (DIP)

TLP521 SOP DIP4

 

TLP561

314

P181

P121

TLP741

PC922

PS2805(R5)

TLP5701

PS2815(R15)

A4503 DIP

A4506

PS2041

P701

 

M611

PS2044

A3131

PC357

4D10S

 

P185

TLP523

IR2238Q

Tủ 7

Đỉnh tủ 7 : Điện trở sứ 5W : 82r 5w , 150r 5w , 220r 5W , 330R 5w , 470r 5w , 560r 5w , 680r 5w , 1.5k 5w , 2.2k 5w , 5.1k 5w , 4.7k 5w , 10R 20W , 0.51R 15W

ADS8361I

LTV0223N

LM7912 (lưng nhựa)

K736 CŨ

TLP549J

STA408A

CRTT032N06N

MM5450YN

TCA0372DP2

A3959SLBT

SN74HC42N

65E6280
AT250V DIP

H11AA1

AT1796-50A

SPC7011F

K941

IRFB7440 cũ

CR5294T

SN74LS153N

25064JVSIQ

FQF10N65

MAX782

MC14066B 5.2MM

EG3112

k2638

TLP2745

T084 TSSOP

UCC2891

AD7945

74HC688A 5.2mm

4863-2

IRFB3077 CŨ

C3299

54335A

IR21363S

L244

F7478

LTV-214 (L214)

TLP2168

S3320

A1837

C4793

CD4068BE

F7406

HC14AG

SI8442BB

FS70UM tháo máy (lưng sắt)

FS70KM tháo máy (lưng nhựa)

SN74LS73N DIP

TDA2611A

Cầu chì Fanuc HM 13005DF

IRF830A

HD74HC05P

2SD1525 (Mới)

B2535

STK350-030

2594H

K3515

TLP3526

2060JRC

STK5F1U3E3D

GBJ1506N

KF4N65

KDG20N120H2

C324G

AD7402-8BRIZ

2594M-3.3V

MP2B6120

TLP5702

 

MPM030S-06H

EM311Z

CD4027BE

CD4028BE

DSEI20-12A

C4148

SFF1008G

P721F

G20N60RUFD

2B612

2594M 5.0V

2594M ADJ

LM1086 – 3.3V (cắm và dán)

LM2574N-ADJ

LM2574DW-ADJ SOP-16

AQW212

TNY278GN

74HC365

RM601

TLP560G

D7810HG

2PCS01

TY5618

1546

32F030F4P6

MP4688DN

MSN4688

D211

TLP2366

SX1308 B628

TL074CN DIP XỊN

TLP781 SOP4

F201

D970

FQP19N20C

6B22

AQW612EH (SOP-DIP)

AHCT367

ADS1148

6R199P

2565

PC853

HPC922

HD74LS245P

M81709FP

STK795

HC04 (TSSOP)

HC32 (TSSOP)

P184 SOP4

UPC1251

MR2920

TDA1519C

C339C

V317BD2t

317D2T

CD4023 HAEAB

S3H

FQT13N06L S0T-223

VP1050

OPA2355 (D55)

428RT

ĐIỆN TRỞ 5W 0,5R

A393F

TDA16888

LTV847

SN74LS367AN

LMC660AM

UC2825DW

54140

SGBJ3512 FAN4801F

JY02A

C5103

TOP243GN

LM1815M

4680-5.0YM

SP8M3

STK621-739 tháo máy

ADM213EA

CM6805BG

IR2156S

TL494 5.2MM

AD817A

MV339I

BR25L160 (L160)

CB1168

ĐIỆN TRỞ 5W 47R

A2232 DIP, SOP

14584BG

DRV401AIRGWR (HAAQ)

UCC2803

MIC4680YM

G7SA-2A2B

TQ2-5V

TLP750 SOP

MC33174DG

6534CV

2771

FOD2741B(0507B)

ADUM1301

L393A TSSOP

9C1L

A1930

C5171

A2022(CŨ)

K3747

MIP0210SC

MA2450

HD74LS164P

EZ817

LV123A(P2H2)

STTH6006 tháo máy

D1271A

S21850

1778

P3110

Tủ 8

IRFZ24

IRFZ44

 

K897

2SK2765 CŨ

 

55NF06

FQT13N06 TO-252

IRF5210

 

IRF9530

TỤ NHÔM

47UF 50V

IRF530

IRF540

 

2SK975

K1413

IRF1404

IRF1405

 

 

IRF9540

C3866

MA1010

 

IRF630

IRF640N

 

IRF520

IRFP064

40G120

C5610

34N80

IRFP250N

IRFP240

 

 

K2718

MBR40100PT TO-247

 

IRF730

IRF740

 

 

5807M

45DB041D

W15NK90Z

K4145

TA76

2SK1937

K2370 CŨ

TỤ 100UF 10V

TL054I

A3977SLPT

HC165A

IRF9630

IRF9640

 

P9NK90Z

K3565

FR5305

K4107

IRF1404

TỤ TRÒN 0.68UF 5.5V

5,5uf 630v

SOCKET đổi chân TSSOP-8 sang DIP-8

330UF 25V
IRF3710 J585

VLA517-01R

EXB841

M57904L

3N150 mới

K3565 CŨ

K2370

K2391

2SK2315 (EH5, TY)

29050H

TC4452V

2SK2009 (KM)

 

IRF4905

IRF9610 mới

FQT7N10

P1MP39

FQB12P20

20N60S5

IXFB100N50P

13N60M2

TDA8950TH

1A

UCC28061

B1261

G15

F7103

 

K2350

IRF7050

P11NM80

FS5UM

2933

IXFH32N50Q

P75NF75B

TLE2024C

IR1167A

27L2C

37324 SOP 8

LV14A

M57959L

CD4543BM

K787

K2698

 

J471 K2956

2SK1060

FS70UM

K20T60

R470

F7821

UPC844C

 

 

IRF840

IRF3205

 

6030BN

K1119

BTA20-800

09N90E

06N80C3

 

13NM60N

IRF2807 cắm

 

UCC2894

DS2433-500

9CLA

D1267AN

 

IRFP450

 

K1522

2SK2651

33N25

K3569

K3607

K3934

LMC6482AIM

MBR30100PT

IRF19634G

P14NK50ZFP (lưng nhựa)

GF20H60DF

BT137S-800

M81721FP

2SK2148

 

A2210

C6082

11N80C3

FGPF50N33

IXTQ88N30P

4,7UF 50V
 

38N30

K2717 (mới và cũ)

2P20

 

2SK3102

TNY176PN

SRF20100C

11NK50Z

3.3UF 50V
K996

TL074I / TL0741 dán

IRFBC40

K1317 mới

2SK899

J279

3055VLG

IRFP27N60K

K41082N06L64

2.2UF 50V (kệ 5 còn)
K2611

IXTP1R4N120P

K1522 CŨ

 

K1762

K2417 cũ

100N03L

B861

2SD1138

B40NF10

 

IRF5305

Tủ 9

RFU5410

J112G

FU3910

CXK591000M-70LL

74HC08AF

BF472 (NXP25)

2SJ201 (J201)

LM2575S-5.0

9N18N

AN15525

R1LV0408CSA

MP910

MAX232CPE

K15T60 tháo máy

FF60UP20DN

11N120

RJH60D3 dán

TSA20N50M G80N60

TEA2025B

FDS9945

 

 

4001BF

TOP412GN

4011BF

RJH60F5

RJH60F7

 

H30R1203

RJH60D3

74HC00A

ADUM1400 (BRWZ)

BUZ11

S3M

HCNR201 sop

TLP543J

 

GT60J323

G60N170D

1880YH

74HC138A

74LV138A

 

IRS2092S

VY

5w393

MAX704R 3021 DÁN

MOC3021 CẮM

1376HV

54332

G160N60

FB13N50A

13N50C

 

74HC32A

MCM6206BAEJ25

MCM6205DJ15

LM6144BIM

74HC245A

GS9230

 J15 (7N60C)

1CZ41H

765A

FGA25N120 tháo máy
FGH30S130P

1MB20D-060

PSS15S92E6-A

(H73GB9)

7032

60N170

MC34050P

KSD-01F (D-50C)

TLE6250G

AN7522N TLP741G

OB2353CP

STPS3045CW

TB6560AHQ

PS21964 – AT

PS219C5-AS

A1668

35N60CFD

SN74LS107N

TFS761HG

SCY991900

K40T1202

H40R1203

AP8022

NE529N

PS9613

FGPF50N33

RJH3044

50J325 CŨ 74VHC08MTCX (V08)

73AD74M

1036(2G896C8)

RJH60F5 tháo máy  

AD620A

11N60C3

FGH40N60

B1400K

 

PSS20S71F6

PS21765 tháo máy

FNB41560

 

RT21EI

HC573A

TNY263PN

 

K30H603 4066BF

A7520

1910

CR6842S

40T120FDS

H40T120

 

PS21867 – AP

PS21245-AP

 

LXH240 (ASD8 )

U12 (c808)

STA540SA 19 chân

STA540 15 chân

69N25

LC78221

P90NF03L

W6052S

453

 

P14NK50ZFP mới (lưng sắt)

GB10B60KD

P80NF10

H20R1202

H20R120

H20T120

CẦU CHÌ CÓ CHÂN

2A-250V

3A-250V

TDA4718

TLP621-2

1M0880

D1024

1MBH50D-060

PS219A5

10N120

H30R1602

CẦU CHÌ CÓ CHÂN

4A-250V

5A-250V

MOC8102

A1152

TOP201YAI

1144I

IRF1407

H20R1203

P10NK70ZFP

H25R1203 mới

44N10

 

CẦU CHÌ CÓ CHÂN

10A-250V

15A-250V

2506

TLP560J SOP

2SK3680

3180

K3683

K50T60 Mới 80NF70 (6KL7U)

G4PC40KD

CẦU CHÌ CÓ CHÂN

1A-250V

20A-250V

LA4270

74LS05

K8A65D

PS2505-4

K2991

PS21563P

M65831AP

PS21564P

PS21767

PS21A79

PSS30S71F6

 

FGH40T65 Mới

 

ĐIỆN TRỞ 25W 600R

TPD2007F

LTV-341

 

74HC273D

P626 DIP4

R39MF5

HA17084P

DT8211A

Tủ 10

IN6HE

F7492

SN75372

IR2118S

LM35D (2 loại TO-92 và SOP-8)

LB1939

ROM

S29AL008D70TFI02

S29AL008J70TFI02

S29AL008D70TF102

S29JL064H70TFIKO

E28F008SA

TC55329AJ-25

5331M

D82’’’54(L6310410)

CY7C63413

L5973D

MAX483

MAX483CSA

6LB184

A1601

LM833

200N3

ADM202JRN

75ALS1178

842

ADM202EARN

ADM202EA

083A, 083AG

27M2C

MAX202EPE dip

ALS32

S29AL008J55TFAR2

ADG419BRZ

ACS710T-12

ACS710T-25

 

C1094G

95160WP

220l65

C4074G

OP400

4562

7660

7660S

HT48R10A-1

IR2108S

MC14013B

IR2103S

HA17903

S93C86

IRS2113S

TC4427

TC4428

MAX489

 

MIC4422BN

4422YM

MCP1525I

MCP1541I

C2719

812

45DB021B

MC14011B

TD62783AP

MB87078

C458G

HA17358

GD75188

MC1489P

PT2314 (còn bàn quang)

4570

TL1451A

33153

CY7C188-20VC

4092

4072

TM1668 TD62107P

TD62004P

TD62597AF

BB298

TSC2046I

H57V1262GTR-75C

Fanuc ICS02

C842C

7612U

SN75113

D5555C

TD62p004F

TD62004AF

4051BF

 

TC4421

HA17524P

HA17902P

75C1167

TOP222GN

A1602

UDN2984A

SP488CT

75C1168

75176B

485I

TD62506FG

MC33074ADG

TD62503P

TD62003AFG

TD62064APG

TD62506P

HA17082

2068D dip

 

C277C (cắm)

C4072C

UPC319C

C319G

C812C

C251C

34051 5.2MM

3A02K

2402

AN8026 MỚI VÀ CŨ

L6574D

SP483C

1009C

 

TD62003F

TD62003AF

TD62003AP

CD4516B

4044BF

KJ042

KJ041

KJ004II

AS3844

RF1501

SN751177N

SN751178N

UC3854

 

 

JRC2901

MC34151

V8804F

203D6

AP8012

TFC719

DG408DY

DG441DY

D5201G

PIC16C65B-04/P

2675

FM27C256

SN75115

MC34050DG

BA14741F

PT70151

HA17904

TD350E

UPC177C

TD350I

ICL8038CCPD

TD62083AP

TD62084AP (bàn quang còn)

TMS32010NL

AT27C256R 45P

ADG444BRp

AD592AN

INA128U

RFF192

 

VP32

TD62105F

FAN7384

MC14584CP

TC427

MC14023BCP

MC34072P

LA4625

LA4450

MC34072P

4949ED

4947A

TCA785

M29F010B

DS0026CN

C177G

SN75452BP

UCC35701D

33151

IR2111

4052A

AD603

 

F16W56

L6386D

903FP

A5

AMC1203

LC4966

 

AM26C31 DIP

AM26C32 DIP

SN75176BP

7A176B sop-8

TA75902P

TPA3116

A987

AD7401A

RTC63423

SN75182N

TDA7057

A80G

7660

OPA228P

6LB184

7LB176

AM26C31I SOP

AM26C31C SOP

AM26c32i  SOP

LMC6484IM

26C31 5.2mm

 

M62301FP

1093

957B

C1093

L4981AD

VN3082

VP3082

74176B

2903

7702AC

LTC1458CSW

6LB176

12C508A

MC34051 3.9MM

TC4425AV

3318LT1

CI01-9

A8805

FA5304

5504S

34064

TLC274C

MP2307DN

73832

FM300N

IR21064S

T32

SP3232EEN

SP491EEN

Tủ 11

B1560 D2390 thùng xốp cạnh tủ 10, LM7912 lưng nhựa loại 3,5k còn 1 thùng D2sba60 g2sba80 bta416y-600c

k75t60 tháo máy c4278 a1633, MJE13009 ,  

95N03LT

PVT312

K3706

IR2133S

FA5527 (2A07602)

M51996 (M51996A)

TNY277GN

3BS3LJ

20N06

ALS642A-1

 

ATMLH038

LTC1257

C1099G

ADE7753

A1232

A6L12

LA42102

K3599

HC4051 TSSOP

18N20GH

18N20GS

A0871

424260-70

K228

L086

2SC2625 CŨ
ds26lv31

AQV112KL

MC14049BCP

KBL610 TA8271HQ

L7915CV

TOP204YN

MBM27C128-25

24Y6W1

CS45123CS

Tụ dán nhôm

33UF 35V

100 UF 35V

33UF 35V

( mỗi loại còn hẳn 1 khoanh ở tầng 5 kệ 5 )

2SC2625 MỚI

RD12M (121)

20113 (60DE)

 

 

DS26LV32ATM

LM6134BIM

4069UBF

TLP504A-2

B0512S-2W

C2562

C4053

S29GL032N90TFI04 (bàn quang còn)

66BM

ĐIỆN TRỞ R004

ĐIỆN TRỞ 2m50

C4382

TLP251 (chỗ 2)

 

SSC9522S  (SK813)

C3012

65176B

RHR30120

SP3243EEA

TDA7297

1N4764

IT4141

 

MIP2E5DMY

TYN616

FES16JT

TNY276GN

SP3232EEA SSOP

TK7P60W

16N25C

B707

RT8289

TLP504A

VHC74 (708)

PS2502-4

A1458

F7805

4804

F13

FF (2SC5569)

AW ( 2SA2016 )

90H09N

TOP266EG

TDA7375

STK404-140S

AM27C020-15DI

MJH11020

BF471

PC354

KBP307

L6599D

 

0611

MAX3232

OB2202CP

TIP122

TDA8571

A1451

C4153

MJH11019

TC4052BP (9413HB)

PC917

AQV414A

65LBC172A

 

LM337

K3797

FQPF10N20C

 

GB02N120

TOP261EN

MC34067P

IR2166S

PS21562-P

40N03

AD210AN

HC373 Tssop

AS15-HG

AS15-G

217A

OPA4340

TA8254

KC540H

54360

46V32M16-5B

74HC244A

FGL40N120 TO-247

hàng mới

74HC541A

NE5532 Cắm

ALVC164245

4407A

AQW414

GF20H60DF

PS2501( cắm 16 chân)

B0505S-1W

811

4407A

65C1168

VT244A

 

TD62783AFG

APW7159C

LM2574HVM 5V/ADJ

MOC3023

K2645

AQV414

4560

P1260ATF

SFH617

TDA7377

REF192

4988ET

TLP5754

MAX4426

1ED020I12

VP32

HT1628D

40N03GP

A2201

76139P

TA7252

BTS840S2

95N03L

K2700

D768

Q0365R Cắm

RJP63K2

2360A

BD9893F

MP1593DN

AQV212 Cắm

W14NK50Z

A1186N

LW54123

AQV259

AQV257

VHC123A

48M033F

L339

IR1155S

74F04D

LC08A   LV08A

7382

C04IE170HP

MP1583DN

AQV212 Dán

TLP172A

 

BDW93C

LA4597

IRFP4468

CD4012BE (51CH67K)

AQV259A

LNK304GN

TLP620-4 SOP

Q0365R Dán

 

Tủ 12

74HC03A

74HC165A

74HC280A

74HC123A 74HC4049A

74AC138

74HC112A

74HC240A

TIP31C

TIP32C

 

BDP947

BDP948

C3710A

JE253G

A1931

W1L W44

D1M P1M

TIP42C

TIP127

FZT851

FZT951

2955

3052V

K40B65H2A

MC340

MJE172

MJE182

SRS37

D835

TIP132

TIP137

TIP142

FZT651

FZT751

BCP55 (khay 10 còn )

FZT658

ET191 CŨ TNY280GN

GT60N321

TOP265EG

1510FX

A2022

A1328

2SD1525

TIP147T

D1978

C4230

BSP31

BSP41

FQT7N10L

ET191 MỚI

V125

ET206

 HEF4049BT

BTS724G

FA5515

C4927

T13009S

D44VH10

D44H11

J44H11G

D1071

J13009

5FL2CZ

 

JE243G

FL014N

F13

 HEF4093BT

IR21814S

A616H

ADC80SG-12

C3688

BSP51

BSP61

 B688 mới

D718 mới

A1220

C2690

C1162

A715

CD4518

 

 A1270

A1186

MAX3243CAI

SAQ8818

ADS7822U

MBRF30150CT TO-220

13N60M2 CŨ

K3505

 

MJ15024G (tháo máy )

 

MJE340 RẺ

MJE350 RẺ

MA166P

J380

D1594

BUV48A  MỚI

 

D45H8

D45VH10

BC639

UPC324C

STRY6766

TLP541G

3SF21

A1452A

C4051

A20B-1007 0910/01

A350-1007-T912/01

BUV48A CŨ

 

D44H8

D45H11G

 

20J321

TL5001CP

 

TS4142

TS4141

285B25

LM334

2SC3318

 

D947F

D2241

 

D633

D799

D2081 cũ

A1837

C4793

B1259

A1385

C3518

TPC8125

MB3769A

CR8PM

TIPL765A

BUT11A

D2141

C4242

 

2SC3320 CŨ

D1861

D1899 TO251

A1761

A1A4M

DK125

BD9130

MJE3055

K2607

 

2SC2246

2N3055

D1899 TO252

C5610

8M15BG

2SA2071(UN-QH)

2SC5824(UP-RU)

C5027

MJE15032 CŨ

MJE15033 CŨ

 

D476 mới và cũ

LM1084IS-5V

 

A940

C2073

C3256

A1292

J44H11

J45H11

R25

MJE15032G

MJE15033G

D866 cũ

A2098

 

BDX53B

MJL4281A

MJL4302A

B834-Y (mới và cũ) J334

K2312

J13009-2

B1616

A1010

E13007-2

C2334-Y

MJH6287

5P4J

BDX53B

 

 

BCP56

F13NK50Z

TIP41C

Tủ 13

BA8206BA4L 20 chân

CD4021BE

CD4021BM

LM318, LM318D

F7904

ITS4880R

40055

SFH619A

P152

MIX2018A

74LS06

LS06

28051

LA3160

CD40110BE

TDA7294

SFH620

TOP255PN

TOP255EN

THX203H-7v

W456

TC4424

CNY17F-2

F30U60ST (MỚI)

A6N136

M81700FP

D43256BGU-70Y

TLP120 SOP4

P785

P700

74AS04   74S112A

74S86

ALS241B

TOP256EN

AQV251

TLP665G

30J124

30J127

NCE8580

FBA42060B5

DAP6A

MC14553

MC14543

36B65

TLP750 DIP

DH321 rẻ

DH321 đắt ON

 

S24CS16C

HA16666

25LC080

A2702

A2701

U3J(MURS360T3)

701A

T1650HT

TDA7266SA

F30U60S (CŨ)

7555

TNY277PG

XL1507-ADJE1

TNY288KG

TNY289KG

TNY290KG

S24C16

IR2304  IR2304S

TOP104YAI

MC14066

95010WP

45DB041D

28NM50N

LA7840

X5045P

M456

54386

TNY290PG

TLP548J

G4BH20K-S

LNK626PG

5233

LM1084-3.3V

LM1084 -12V

LM1084-1.8V

34B65

TOP246GN

P104V

5577

 

 

HCNR201

TLP2901-4

PS5120

TOP247F

C3345

M81019FP

2562

UCC3801

P141G

TPS54226

UCC3813

LF353

PA

LNK304PN (Chỗ 1)

LNK562PN

TOP264VG

T541A

SN75173

MIC4421YM

MIP9E02

MAX3042B

L6565D

M63993FP

TLP511GA

GF14NC60KD

74HC08 (HC08) TSSOP

 

1372i

BA10339F

79L12

74LS107

LM308N

MURF1060

MC3403DG

S68N08R

9313

74F10

A796J

 

 

LNK353PN

TLP3507

TNY264PN

PC904

DM07652R

LF347

ABT16541A

M27C2001

LM5576

K3591

LA1260

LA1235

AN8038

3150A

74HC4060D

 

A1SHB

FDS9958

7843E

851

951

AC04M

FDS4435

TLC5620CN

OPA2604AP

5510

AM

BM

LM301AN

P155

P2355

TEA1716T

TLP3062

PHD3055E

L5972D

TDA7265

GAL16V8D-15LPN

H301

STK402-030

CD4516BE

MIP162

BCR16LM

P9NK70

TC5022

OPA2544T

PS21962-4S

ME15N10-G

TD1507T5

TLP358 Sop-Dip

HCPL-181

ADS7800

74LS279

CD4099

CD40109

74LS169N

OB2268AP

OB2269AP (sop-dip)

TD62502P

3485EB

K1T

JJ

AQG22205

CNY65B

LTV814H

IR2104S

SN75175

D484

CD40106BE

CD40106BM

CD4040BE

74HC423A

SN74LS240N

74LS123 dip

74LS85

74LS244N

74LS145

946B

953B

TA8207K

UL-704S-R1A-H050

 

Tủ 14

74HC00N

74HC00D (chuyển tủ 17)

74HC02N

74HC139N

74HC139D

HD74LS156P

74LS14N

CD4511BE

CD4511BM

CD4518BE

74LS123 sop

74LS09

ALS27

MC14011B

MC14013B

 

4017BF

74HC02D

74HC04N

74HC04D

CD40193

74HC541D(chỗ 1)

CD4518BD CẮM

CD4541BE

CD4532BE

SN7414

74HC112

74HC161A

MC14538B

4538bf

MC14081B

CD14538BM

74HC08N

74HC08D

74HC14N

HC273

74HC273A

CD4503BE

ALS244C

LM285

LM348

348

MV393I

LM239 (sop ở tủ 17 còn)

LV04

74HC4538D

74LS86A

74HC14D

74HC32N

74HC32D

CD4020BE DIP Rẻ

CD4020BE DIP đắt

74LS161

RT9259

B20100G

 

LM293

74LS74A

LM239 L239

74LS08

74LS164

74LS161A

74HC74D

74hc74a 5.2mm

74HC86N

AQW210S

PS9817A

CD4046BM

CD4047BE

CD4047BM

LS07

74LS07N

CD4543BE

ABT244

LM555CM

SN74LS32NSR dán 3.9 và 5.2

HA17458

74AS04

74HC157 (dán, cắm)

74HC86D

74HC132N

74HC132D

CD4049BE

CD4049BM

CD4050BE

CD4520BE

DM74LS240

SN74LS138N

LM565CN

TL064

74LS367A

LM2901

LM2901N

LM2902N

74HC138N

74HC138D

74HC164N

CD4050BM

CD4051BE

 

HT573

HB244

LC244A

74HCT174D

LM324N

LM324

LM331

L324

LM2902 sop

RC4558

LM224N

74HC164D

74HC165N

74HC165D

74HC165A

CD4052BE

CD4052BM

CD4053BE (chỗ 1)

CD4001BE

CD4001BM

CD4011BE

LM386

LM393P

LM393

LM224

224a VUÔNG

LM311P (thường)

LM311

311

74HC240N

74HC240D

74HC244N

CD4053BM

CD4066BE

CD4066BM

CD4011BM

CD4013BE

CD4013BM

LM358P

LM358

LM386

NE555

TL071CP DIP XỊN

74HC244D

HC244

74HC245N

CD4069BE

CD4069BM

CD4071BE

CD4044BE

CD4044BM

CD4046BE

LM331

LM339 sop

UA741CP

UA741C

74HC393D

74HC245D

74HC245PW

HC245

CD4071BM

CD4073BE

CD4073BM

TL052C

74HC4066D

74HC4066A 5.2mm

HC4066 Tssop

HC14

TL074CN dip

TL074C (dán)

TL081

ULN2803APG

ULN2803

ULN2804

74HC273N

74HC373N

CD4075BE

CD4075BM

CD4078BE

LM211

JRC2904  sop

TC4050

TL084CN

TL084

ULN2004APG

ULN2004

OP07CP

74HC373D 7.2mm

HC373

74HC573N

CD4078BM

CD4081BE

VHC244

74LS393

VHC125

TL071 DIP THƯỜNG

TL072CP

TL072 (có cả hàng ST)

OP07D

LM258D

LM258

74HC573D

HC573

74HC574N

CD4093BE

CD4093BM

 

74LS245 sop

74HC540

TL081

TL082CP

TL082

LM2903 (Cắm)

LM2903 (DÁN )

TC4420E

74HC574D

74HC595N DIP

CD4094BE

CD4094BM

CD4510BE

CD4510BM

74ACT00

74LS138

74LS04

74LS02

LS224

74LS10

ULN2804

ULN2003AN

ULN2003

Tủ 15

NÓC TỦ: 690V-350A, 200A, 500V-100A, 500V-150A, CR2LS-100/UL, CR2LS-50/UL, CR2LS-75/UL, 30/UL, 10/UL, 20/UL, RGS12 500V-150A, RGS12 500V-100A, RGS4B 690V-315A, Nguồn FSP270-60LE ENP-2320

 

Cầu chì nhiệt RY ở cạnh tủ 15, đế tản nhiệt, miếng tản nhiệt

Trong thùng cát tông cạnh tủ 15: D3SB60, BCR16PM-12L, EN2208, 65E6600, 13N60M2 cũ, FH13N60K, SDURF1040CT, FCPF190N60E, 3DG3020A1, C1008 to-92

bên phải tủ 15 : 47uf 16V , 0.47uf 50v , 22uf 450v nichicon 13x26mm, RS405M

 

LNK364PN

TLP620-4 DIP

PS6203D

0600

MAX232

LTC4011

BT8824R

TEA19161T

EA19162

P65NF06

G2RL-2 12V / 24v

TOP242GN

TOP267EG

TD310ID

W6753

IR2153 dip

W6262

TNY265PN

BD9247F

A3100

LD7575

FA5612

74HC125D

A6062H

ACT573

ICE3B0565J

12STB-12V

DS34C87TM

K4075

IR21531

A4200

RJP3065

SP232EEN

TD1509P5

M27C256B-15C1

P625

KA7552

MC14052BCP

FGAF40N60

BUZ310

IXFX34N80 MỚI

W60L

PS2016B

CD4521

TOP258GN

4256BWP

MPS1516

TINY13A

G4BC40S

TC4451V0A

TC4422

J182

MAX1653

TLP762J

ZM4764A

(100V)

RGS18

104J100

222J100

V540

LNK624DG dán

LNK624PG cắm

M51977

MC13055D

A2400

PS2801

LO3S400D15WH

BYW32

YD22

CHÂN CẦU TRÌ
IRFR4615 có 2 loại hàng đắt và rẻ

A2003G

CD4077 (BM, BE)

UCC3800

5L0380

TLP521-4

TOP261YN

LF411C

TNY277GN

4N27

 

HEF4077BP

TLP521-4(cắm)

MP3398A

TLP525G-2

P525G

TLP222G-2

G30N60B3D

LM2678S ADJ

LM2678S 5V

 

CẦU TRÌ 15A 125V
UPC1270H

074H

H300

AQV210EH

SQ9910

VIPER16L

TD62504P

BRT12H

CXA1352AS

CẦU TRÌ 1,25A 250V
HIGHWAY09A

TDA3683J

V14

3404A

TA8000S

MIP0227SY

SG3524N

SG3524D

9224

78LR05

OPA2277P

ĐẾ CẦU TRÌ MBR30150PT

FGH40N120

3DU5C

STRY6763

A3979SLPT

TOP260EN

W6553A

FA5531

7LB180

TLP747GF

200WNA1

CẦU TRÌ 10A 250V LA7848

AD7895

P2766F

 

 

 

40N06

03B2S

BTS443P

ACL100

5A 250V

10A 250V

BD9211F

APW7142

MIX2018A

C885711E

A7806

IRFB3206G

AN8037

TDA4605-3

TOP233GN

HA1392

TOP262EN

D70116D

P831T

F7342

A2702

3201S

8424H

AQZ205D

F7313

UCC3801

4228Gm

CS8571E

74HC273N

74HC373N

L6563

1DCS02

LM2904

P187

IN6HD

AD1100A

78L05A sop8

MP1584EN

IR4426SL08

VHC04

AD586

358 nhập khẩu ST (kho còn)

LM1875

MAX487

HT48R06A-1

4559

VOY

TOP254PN

TNY289PG

3SH21

VHC11

AD7782

PC452

33079

CD4046BE (NK)

MCV14A

L6506D

GAL16V8D-25

VHC273

XCF01S

2SK2655 (MỚI)TO3P

 

TA7317P

CY62256LL

H12

SN74LS01N

SN74LS21N

K2294

D207

TL062CP cắm và dán

2SK3528

F

4528BF

74LS14

TDA2030A

SOP LS14

2PCS02G

7530

LM1876T

Tủ 16

1, QUẠT 109S008UL, 4715KL-05W-B39, EFB0824EHF, 109R0624H4D01, 2410ML-05W-B69, 1604KL-04W-B39, 1204KL-04W-B59, AFB0312HA, 3615KL-05W-B60, 109P0424H7D28, AFB0512HB, MMF-04C24DS, MMF-06D24ES (CA1027H11), MMF-06H24SS, PFB1224UHE TRƯỚC TỦ 15

2, AFB0924VH, 1608VN-05W-B59, 3106KL-05W-B59, FBA08T24H, MMF-12D24DS-CP, 2410ML-05W-B39,9WF12l”P24H1D03, 2406KL-05W-B59, 1608KL-05W-B39 ( TÚI HỒNG) TRƯỚC TỦ 15

3, 109P0624S7D03, TA225DC, 9WF0424S604B, 9WF0424H6D05A TRƯỚC TỦ 15

4, 1608VL-05W-B59,EFB0424HHD 9WF0424F6D03, AD0924UB-A71GL, CA1941H01, 9WF0924H203, 3610KL-05W-B49, 3610ML-05W-B49, 3610KL-05W-B60, 9WF0424S604B, 1608VL-05W-B69, AFB0624MB,  FFB1424VHG TRƯỚC TỦ 15

bộ nguồn S-75-24 24V Trong hộp cát tông dưới hộp trở 5w

MIP2M4

IS05500DW

2SK1506 MỚI

EM5303A

MAX6675

LT1170HVCT

LM18200T

UPC451C

SAB-C167CR-LM

K4S643232H-UC70

MBF15T65PEH

UC3637N

C3421-Y

0340

A204V

HCNW2201

C1970

DB3

LW051A

2301

SC1S311

K685

D1795

TLP590B

L4971D

78M15

TA7233P

MIC4427BM (cắm, dán)

IL420

VP22

324ARP

FAN7388

C4151

LM2596HVS-ADJ

LM2940CT-12

C03DE170HP

TF5N50

IRF1010E

STK401-040

A798J

IR2011S

C494G

IRFB3077

CD4539BE

25N15-52

CD2399F

12F675

LM2576HVT-5.0V

HA17555

120N06N THÁO MÁY

2SK1506 THÁO MÁY

QW3858

G6D-1A-ASI 24V

TOP222P

54327

A1358-Y

 

B1015

CD4042BE

D1406

A2211

K1795

LR7833

TJA1050

IR21091

TLP131

HY3215

RJP30E2

LNK364DN

MIP2C2

TLP251 DIP

ADG508AK

L7818CV

AT89S52

FDA70N20

S29AL016J70TFI02

STP9527

 

PS2815-4

47N65C3

MV358I

LAH125-P

AQG22105

LM2576HVT-5.0V

TNY275GN

QM5HL-24

K2610

TDA2050A

TPS5420

2SK2159

1485

TGAN40N120

QWP36R (LD7536RGL)

AO4606

UPC4741C

LM2H MIC5231-2.75

LM33 MIC5231-3.3

LM50 MIC5231-5.0

MMBF170LT1G 6Z

LL41 27V ZM4750A

LL41 30V ZM4751A

CẦU CHÌ VUÔNG-250V
2SK3550

MC33886VW

TPC8020

ICE1PCS02

L6384D

K3662

JQX115F 8A 5V

KBP206

K15J50D

K10A60D

JRC2904 TSSOP

CẦU CHÌ VUÔNG-250V
C4544

EA1738L

LM747CN

LA7838

IR2132J

74LS165

PT2399

B1212S-1W

K4207

AQG22112

BL176A

9435

T500mA250V

P2309

D7682

P113

IXYH50N120C3D1

LD7535BL (

ZM4739A

ZM4740A

ZM4741A

JQX-115 8A 12V

TDA2003A

TA8270H

LM2676S-ADJ

F7309

TC74AC08F

K2399 to252

OPA1612

TL071C DÁN

L298N

AD590JH

FAN3227T

2955G

3BR4765JZ

FKG1020

G4BC40U

LT1131ACSW

TMP0165

AN17821A

LM317T

TOP246YN

L4978D

F6218S

74HC74N

P715

TLP2601

PC814 DIP4

MC33067DW

SB1040CT

CD4082BE

TNY278PG

FSFR1700XSL

B10100G

FSFR1800XSL

2S110

5591

XL1225L

PS7113-2A

HCT245

K3919

L83X

FR1205

SN74HC541N(chỗ 2)

PC910

MC33067P

1CE2QS03

LM2596HVS-12V

LNK603PG

IRFB7430

DAC0808LCN

 

D71055C

D71055C-10

SS1091ASN

MBR3060 PT TM

 

TPIC6595

HA574

LVTH162244

AQH2223

5L0565R

S21MD3V

40N25

FGL40N120 TO-3P tân trang

LM3914N-1

STV9302A

D8693

PCM1750U

N01A

H26M52103FMR

SDP1604

LTC3858GN

sgm9119ys8

adg409br

Tủ 17

SDVC31-XL (cạnh tủ 16 1 cái) , tụ loa 10uf 400v vàng

SIEMENS 3NE3 338-8

thạch anh 3 chân 10mhz đỉnh tủ 17

Trở 2W giá trị nhỏ

TIP35CW

TIP36CW

MAX771CSA

LT1738EG

277C

OPA2134PA (hàng xịn)

FDS6676AS

OPA2134P

PS2044

FDPF8N50NZ

STTH5R06FP

TOP227YN

MUR3020PT

K2698 TM

ANMG08PL

FR9120N

STM32F103C8T6

DNA30E2200FE

A6059H

K3564

K2382

K2417 mới

TA7288P

TC40175BP

74HC4049A

L9929

MDF11N65B

FR120N

AQH0223

A7721

C393C

C2929

SN74LS373 (SOP-DIP) G2RL-1-E 12VDC 16A GT40T301 LM311P (xịn)

TA8200AH

CA3240E

C78A V

HIP4081AIBZ

4558D JRC (DIP-SOP) uPA68HA

PT2260-R4S

PIC16C73B-20/S0

FQD20N60LE

27324

LM239 SOP

NE5532 SOP

TPC8206

MAX9034

74HC4046AD

 

D2081

FA5331P

IRFBC20

LM234

IRF3710 tháo máy

BCR3PM-12L

IRF8010

TM1628

HT1628

M12JZ47

PSS20S71F6

PSS50S71F6

MBR3060PT (to-247) (bàn quang còn)

74HC00D

4925B

AMC1100

14069UG

7705C

7705AC

20N60C3 TO-3P Cũ MM74HC688N

BTW691200

NJM2388 W343V

S6025L

HC174

CD4051BM

B601

K3479

MIP2G7MD

PS54350

5430

LF1A

3472C

E11471

6A10 (đỉnh kệ 3 còn 2 hộp)

YG972S6

 

STTH810F

HCF4050

L324A

UCC3585M

WS3413D7P

BCR5PM-12

15W408AS

4572

272C

TJA1040

3813D-5

25128AN

AD7243AN

PC827

ISP278R12

TLE6209R

1025

2027

MIC38C42YN

MAX491ESD

03N150 tháo máy

K2385

PS21A79 (tháo máy)

4409

THX203H-8V

HM628128BLFP

4580R sop

F20L60U

74HC4040D

8333V

TC1413NC

TYN1880

74HC238D

4894B

6289

SP485EE

TM1668 SOP

4424ZN

25TTS12S

P5NK80Z

SSS7N60A

CD7522CS

CS54123CS

3485EB

95128WP

SN74HC238N

PS2501-2 Cắm 8 chân

BUP213

HCPL-0721 (721)

2068DD

BA6247

MUR3060PT (bàn quang còn)

KA78R05

LM2676-5.0

LM2676-3.3

LM2676-12

KA78R12

MJH6284

K2601

TDA7560

GWT40H65FB

LF412CN

IRFBG30

ICL7662CBA

FQPF7N60C

TLC5620 dán có 2 loại đuôi i và c

MIP0222SY

mc14538
OPA177GS

IRFZ44NS dán

HD74LS240P STTH6003CW

TLP627-2 DIP-8

D13N3LT

JQX-115F-012-2ZS4 8A 8 chân

mc14538
TLP7820

M8061

HC540A 5.2mm

FAN4800IN

TB2910HQ

 

A1265 TM

TL3844B

C3182 TM

AD7863ARS-2

SG3525A SOP 3.9mm

SG3525 SOP 7.2mm

 

Tủ 18

ZM4738A, L4981AD, PS2501-1 SOP4, 1SMB5923BT3G , AMS1117-3.3v , TPF632C

Điện trở vạch màu giá trị < 1R  2W

A316J (500c) , TLP291-4 (1500c), DB107S (1 CUỘN), VHC4053A TSSOP, 1SMB5921B

SN74HC138N Xịn INN801B

MAX705CSA

LV541A

10N60

26LS32ACN

D1273A LM2596HVS-5.0

TM1640

TDA2007A

TDA7296

LR014

1CZ38M

IRF9Z24N

PQ30RV11

D560-Y FGH60N60UFD
2N5457

TD62503F

PC356

SN75468

44H11G TO251

AS2181

45H11G TO-251

D880-Y FGH60N60 ( Cũ)
LD7576AGR

LD7577JAGS

34072

MB15024GF

TLP572

TLP523-4

C4552

A1744

K2789

S93C86BVE

IR2184

RD2M-T1b

BD9488F

TPS54610

P5003QVG

MCP2551I

TGD30N40P

0631

60R360PS

L4974A

33063

Diode B36

HS-PKD122V4B15GUS

 

UC3842 SFH6106-1

TLP114A

TNY253PN

F7105

TOP258PN

TOP253PN

UC2842 UC3843 74HC14A 5.2mm 74LS83N SN74LS273N

HD74LS273P

LS273 SOP

UC2843 UC3844 R33MF5 CD4019BE

CD4019BM

SN74LS74AN

KA7500

L6385

UC2844 UC3845 SDB20150PI SN74LS03N

HP4534

TOP242YN
UC2845 BYC8X 600

65LBC173

K3561 2904D DIP

J655

G6352

G6452

2SK1020 NZT560A

NZT660A

1SMA4745A

 

P2105

FAN7888

7407

TLP512

STTH512FP

TNY287PG

KA2284

J4215

J4315

SFH6186-3

93LC76

AMC1200

M63991FP

IRFB4620

TLP555

TL494CN
DM0265R

26C31I TSSOP

SA32A

K851

3158Z

PS9713

75ALS180

1CX41H

AQW215

PS2041

K5A50D

DB107

C1913

24C32A TSSOP

PD1503YVS

FA8A71

TD62084AFG

IRF2807 TM

LMV932MA

MAX702CSA

MAX701CSA

TDA7379

SN75LBC184

PC847 DIP
AD822

BSP43

2ED020I12-F2

357T SOP4

SM8S36A

HT9170D

CD4022BM Sop-16

TPIC6C595

RJH60D2

IRFB7730

Tủ 19

D362-R

T1235H-6T

BT151-500R

H11N2

RJH60F7 G6B-1114P-US 12V 5A 4 chân

G6B-1114P-US 24V 5A 4 chân

G6D-1A-ASI 5VDC

G5V-2 24V

 

93LC86

IR2101S (Dip/Sop)

M75H

15J331

CNY17F-3

M27C256B-12F1 G6B-2114P-US 12V 5A 6 chân

G6B-2114P-US 24V 5A 6 chân

PA1A-5V

PA1A-12V

DDA014

AD244

IRFP9240

SN75174N

LM7812

TOP250YN

NYP24W-K

MBR40100CT to-220

G6B-1114P-FD-US (24V 5A)

HF115F-I 005-1HS3

(5V 16A 6 chân)

L7805C2T

PC355 SOP-4

H25R1202

X5043

L7808CV

17D06

FSBF15CH60CT

IRF720

BTS5240L

JQX-115F-I 012-1HS3A (12V 16A 6 chân)

S24CS04

RHF3055L

LVTH162245

74HC374D 7.2mm

FDS6690AS

BTA06-600

J13007-2

 

RHR15120

LNK304PN

JQX-115F 024-2ZS4 24V 8a 8 chân
HSM107S (C5)

J3305-2

RJP63F3

AQW614EH

BY459-1500 2SC3320 (mới) LM2576 – 12V ( cắm và dán)
ADM2486

CNY74-2

317PI TO-220 STK411-240E PSS10S92E6-A TM

PSS10S92E6-C tháo máy

PSS30S71F6 tháo máy

 

LM2596 -12 V (cắm và dán)
BT136-600 TO-220 PS21265-AP

PS21565-P tháo máy

MG020201

13007 lưng đồng

H2AK012T 12V

PS21867-AP cũ

PS21767 cũ4

B13005D lưng đồng
 

G60N100 tháo máy

54331

IR21834S

 

K3530 cũ

AQH1223

74HC7244A 5.2mm

NCP81071B

TOP232GN

2068 JRC sop

2068D JRC sop

CT1018

G4PC50W

13003 20N60C3 TO220

K3568

TOP256YN

HJ4053 Tssop

G5RL-1-E 12V 16A
M51BFP (958B)

TDA1517P

FDA59N30 (mới) K3530 (mới)

TNY274PN

PC817 DIP-4

TLP552 dip

Pa1a-24V
HCF4053BE (CD4053BE)

G5V-2 12V

 

30F123

TLP542G

BTA41700B TD62781AP

A2212

2374A

SN74HC393N DIP

03N60S5

A6N137 (màu đen DIP-SOP)

 

DSEI60-06A

AT27C256R 15PC

TOP221YN

IRF610

BTA24-600B IRFB4227
TOP233YN 4511GH

L2903 Tssop

B0505LS-1W

G4BC20KD cắm

BTA24-800B

BTA16-800C

IRFB4110
L7815

TOP223PN

CD 4017BE cắm rẻ

CD4017BE cắm đắt

CD4017 dán

TOP232YN

LM317S TO263

74hc377 sop 5.2mm

74hc377 sop 7.2mm

 

Trên tủ to 1

Tầng  
3 4.7uf 50v 5x7mm, 330uF 10V 6.3x11mm , 470uF 10V 8x9mm , 6.8uf 400V 8×11.5mm , 15uF 400V 8x17mm , 100uF 10V 5x11mm, 4.7uf 400v 8×11.5mm , 20uf 400V 13×12,3mm , 6.8uF 50V , 68uf 50v 8×12 , 680uf 35v 10×20.7 , 560uf 6.3v 8×9 , 470uf 16v 8×12 , 470uf 25v 10×12.5 , 330uf 450v tháo máy

22uF 16V 5x11mm (màu tím)

330uf 10v 6.3x9mm

470uf 50v 105 độ

2  

HER307, HER308

đi ốt 6A10, 10A10

1 SR5100 , Tụ hóa 1000uF 16V nichicon 10x16mm , 100uF 25V nichicon 6x12mm , 220uF 25V nichicon 10x15mm , 1uF 50V nichicon , 470uF 50V loại thường 10x22mm , 1000uF 35V 13x25mm , 470uF 50V nichicon 13x20mm

46V32M16-6T

HY57V643220DTP-6

W9812G6KH-6

W9812G6JH-6

MT5832CEHJ

S29GL032N90TFI04

S29JL032H70TF102

S29AL004D70TFI02

H57V1262GTR-75C

CY7C1041DV33

PE7008A

 

 TỦ TO 1

104J 630V

40R30W

20R25W

40R50W

B502

B103

25W12KJ

25W18KJ

SR5100

1N4746A zener18V

471J 100V

CNY64

 

2A224J

FQB30N06

 

IRFPF50

W9NK95Z

P700AF

A4502 (SOP)

W611

 

GP4068

30EPH06

1uF 50V 1N4004 Tụ 0.44uF 6000V

Tụ 0.5uF 5000V

K25T120 Cũ

14D911K

20D911K

C4237 Cũ

TDA7057AQ

2.2uF 50V 2A104J

MJ11033G

MJ11033G

MJ11032G

FSBB20CH60C

OZ-SS-112LM1

MJ15025G

MJ15025 (tháo máy)

JQX-115F-024

2N3055 mới, tháo máy 2A103J

22uf 50V

TG25C60

FSBB30CH60

HER308

HER307

334J 2000V 47uF 50V Sịn

1000uF 50V

2A102 TG35C60
1000uF 50V

 

39uF 450V 100uF 50V 8x12mm màu xanh OKCAP 220uF 50V 1000uF 16V
1N5822

 

BU508 A MỚI, CŨ

 

330uF 25V 472uF 100V

330UF 50V

H20R1202

H20R1203 cũ

G2RL-1-E 24V

G2RL-1-E 5V

BCR30GM 47uF 50V Thường 2A333J K25T120 Mới

W27C512-45Z

PS2501-2 Sop

BUS13A MJ11016 2200uF 50V 2A332J BY399

3510 Dán

3150A CHỖ 1

C5411 ( tháo máy) TIP Phủ Mạch UV MÀU XANH

104J 630V

0.1uF 50V 473J 100V 9N90C

3510 Dán

3150A

 

P80NF10 (CŨ)

2520AX

HF105F-1 24V 30A

A314J SOP SB5150 TS15P05G TLP291-4

P314V

PC410L

4.7UF 450V A333J

W340V

A786J

220uF 35V A2430 (SOP)

A2630 (SOP)

TLP719F (hết loại không F)

TLP559 (SOP)

470UF 16V K50T60 Cũ 47uF 25V (kho còn) 13007D Lưng Đồng TLP350 (SOP)

A330J

SA18CA

PC957L SOP

TFP290N08 (bàn quang còn) 10uF 16V PS2832-4

W341

AT350V (SOP)

A3120V (SOP)

HCNW4503 (SOP)

A3140 SOP

TLP281-4(16 chân)

 

B1031

IXTQ52N30P (mới + cũ)

FGA60N65 TM 75G60HD PC925L

TLP250 (SOP)

 

TRÊN TỦ TO 2

Tầng
3 22uF 63V nichicon, 100uf 50v nichicon , 2.2uf 50v nichicon, 22uf 50v nichicon, cầu chì cao áp lò vi sóng 5kv 0.8a / 0.9a , 10uF 400v 20,6×10,2mm , 33uf 400v 22x16mm

tụ hóa 560uf 6.3v 8x9mm

tụ hóa 680uf 10v 8x12mm

tụ hóa 180uf 400v 26x30mm

tụ hóa 0.22uf 50v 5x11mm

2 Tụ hóa 1000uF 35V Acon 13x21mm

Tụ hóa 220uF 200V 16x32mm

Tụ hóa 220uF 200V 18X32mm

Tụ hóa 47uF 63V 8x12mm

Tụ hóa 10uf 50V Samxon 5x10mm (màu xanh)

Tụ hóa 1uf 50V Ancon 5x11mm (màu đen)

Tụ hóa 68uF 63V 10×12.5mm

tụ hóa 100uF 63V 10x16mm

1  2SC2246

5.6uf 400V 7x11mm

 

 Tủ to 2

C3679

C4278

A1633

MUR4100E

MUR120

40T65 cũ AMS1117 KBL608
Cầu Chì Fanuc 1.5KE200CA

 

IRFP448 104J 2000V BUX48A
CL01-12

Cầu chì Fanuc màu xanh

MP20 MP50 MP16 MP32

10A10

 

A1490

C3854

105J 630V BUX98A

 

FR107 24N60

FDA59N30 cũ

 

Chiết áp đôi 10k

4N150 (mới cũ)

2N3773

 

Zắc Fanuc FR207 FGH40N60 cũ

GW40V60DF

K25N120 Tháo máy

105J 630V

MJ11015G

2N3773

HER508 1.5KE440A

1.5KE440CA

P6KE300

P6KE30A

FGA40N65

1.5KE200A

B817

D1047

C2246(2sc2246)
D25XB60

 

STK621-068C tm

STK4172

FA8389A

A76L-0300-0133/B

nguôn cosel YAW515E

 

A76L-0300-0189#A

 

H30R1602

 

FGL40N120

Tháo máy

BTA25 800B

BTA25800B

FNB41060

6DI20S-050D

PS21563/

PS21564/

PS21565

PS21A7A

PSS20S51F6

PS21961

6.8R 5W

2SA1943 Xịn

KBPC5010 K1120

TIPL765A (TM)

 

THẠCH ANH HCNW4506 (Sop)

BC337-25

BC337-40

BU2527AX

2SC5200 Xịn K25T120

H25R1202 CŨ

SR2100

32D681K

4393

THẠCH ANH USB-RS485 100uF 25V

 

 j6920 10uF 50V

 

 

NJM7905FA

NJM7812FA

NJM7912FA

LM2596DC-DC

SM-LA03B

MUR1100E

IRFP4710

NTC10D-25

Tụ Rifa

0.1UF 1000V

 

1.5KE20A-E3/73 A733

C1923

EE-SX670

334K100

BCR50GM

2SK1016

1N5401 D10XB60 BTA40600B
109P0424H701 BTA25 600B MUR260 KBPC1010 BTA40700B
250k đơn 450V 220uF 1.5KE20CA-E3/73 2SA1494

2SC3858

BTA40800B LOẠI RẺ
A3150V (SOP)

ACNW3190

1N5399 2SC2922

2SA1216

GBJ2510

 

ĐỈNH TỦ TO 3

 

Tầng
3 MS-3010D, Nguồn FSP270-60LE, KÍnh lúp 9005B
2 JW2SN-DC12V , JW2SN-DC24V, JZC-32F/005-HS33(555)

1N5354B 5W,

1N5352B 5W,

1N5359B 5W,

1N5353B 5W,

1N5355B 5W,

1N5356B 5W

1N5349B 5W,

1N4763 1W màu đen,

1N4764 Z100D5 1W màu đen

FR157

2EZ27D5

P6KE18CA, P6KE18A

P6KE15A, P6KE15CA

P6KE33CA

2EZ18D5

1 220uf 200v , 1n4007 , RJ45/RS232 (đực), RJ45/RS232 (cái) NTC16D-11 (1 túi)

Tủ To 3

470UF 50V (đỉnh tủ to 3 còn) 10N120

MJ15022

MJ15023

TM (B250K) ER17/50

CR1745DE-R(3V)

 

TES1-07104

TEC1-07104

FSAM10SH60A

 

 

470UF 35V (đỉnh tủ to 3 còn) C5570 Mới C3997 mới  

MJ2955 Mới

TEC1-12706

TEC1-07102

TES1-7102

 

 

104 50K

NTC10D-20

C5570 Cũ C3997 cũ 109P0424H7D01 TEC1-12715

TEC1-12710

ZM4742A

C32725

C3998 mới

C5793

C3998 cũ

 

109P0424H6D17 TEC1-12705

TES1-12704

110K

154 50K

224 50K

105J63

2SC5200 cũ

MKP67

9,1R

MJ2955 cũ

1606KL-05W-B59  

160K

260K

10UF 450V 10x16mm

 

2SA1943 cũ 220UF 200V FC50P 13K
 

D5036

40T302

 

910R FC50P 40P
100UF 450V 1N5408 FC40P FC40P (lấy cùng cái bên cạnh do đầy)

Cáp đảo chiều 20624

đầu zắc 40P
5UF 800V

MPQ4-S-112D-A

240VAC 30A

P6KE18A

C4237 mới

VL1091-21

ZM4734A

ZM4743A

Y2M7TK

W314

LM1085IS-5V

đầu zắc 40P
TỤ CHỐNG SÉT S20K300

S20K460

104J100V

FC30P

1N4007

47N60C3 đầu zắc 40P

Cáp chuyển đổi USB sang USB mini 1,5m, 3m, 5m, 10m.

 

620K

680K

10M

8,2M

NTC16D-11 NTC3D-15 NTC5D-7
750K

810K

SS8550 NTC47D-20 NTC3D-20 NTC5D-9
SS8050 2SK727

KBU1010

SKBPC3516 NTC8D-20

NTC5D-20

NTC5D-11
16K

1,2K

22UF 450V (kho còn) MT5016 NTC 10D-9 NTC5D-15

NTC10D-11

1,3K

1,1K

GIẮC CẮM SERVOT

KBU608

KBPC3510W

KBPC3510W NTC47D-15 NTC10D-15

 

ĐỈNH TỦ TO 4

 

Tầng
3
2 DIODE SR506
1 1.5KE300A

1.5KE300CA

TỦ TO 4

A4504V A7721

A1458

TLP281-1 (4 chân)

TLP281-4(16 chân)

GBPC5010 SN75188
A7800 K2401

PC847 SOP

A2631 sop

A322J sop

C2240

A970

 

SN75189
 

A7840

 

6N137

PC956L

PC817 sop4

TD62082F sop

LM317D2T

K423

LA4440

3N150 tháo máy

A7860 74HC573 7.2mm

74HC245D 7.2mm

IRF2807S dán

PS2703 sop4

TLP127 sop4

P480V sop6

M57959L

M57962AL

M57962L

A3020V MOC3021 sop

AQW215 SOP

A2611 SOP

M51995 SOP

A332J

1N4760 68V 1W

1N4761 75V 1W

1N4762 82V 1W

MJ15025

2SB554 (mới)

2SD424 (mới)

MB6S TLP280

A331J

 

PC816C

A336J

IGCM04G60HA Tháo máy A1013
TLP352 (sop-dip)

LM358 ST xịn sop nhập khẩu

IR2112S

TLP351 SOP

IR2113S

74HC373 5.2mm

STK401-090 A92 B331
MJ2955 MỚI A4503 SOP

MOC3083 SOP

2SK2655 tháo máy BTA206X-800 A42 B331
MJ2955 MỚI ĐẦU ZẮC D-3 AB

175362-1

1-175196-2

W455

PC923L SOP

Tụ rifa

PME271Y 100n 250V

PME271Y 47n 250V

PME271M 220n 275V

PME271Y 22N 250V

CR2LS-10/UL

CR2LS-20/UL

Phanh servo A200-D90 K1573 CŨ IRFP460 Cũ và mới IRF5210 tháo máy

K2417 tháo máy

CR2LS-30/UL

CR2LS-50/UL

CR2LS-75/UL

 

D2499 TM A329J

HCNW3120 SOP

2N3773 tháo máy 660GH-50UL (50A)

660GH-80UL (80A)

RGS4B 690V-315A

MT3516 60R115P SF10A600HPI GW38IH130D cũ RGS4B 690V-350A

RGS4B 690V-315A

RGS12 500V-100A

RGS12 500V-175A

Đầu Zắc Cắm Thẳng 4 Lỗ Động Cơ Servo (B 18-10) D718 Tháo máy S9014 TO-92

S9015 TO-92

660GH-100ULTC

660GH-200ULTC

IRFB7440 mới CT817B sop4 màu trắng B688 THÁO MÁY HC540 SOP 7.2MM 660GH-160UL (160A)
IRF3205 cũ BP2836D

BP2857D

FS4310Z

FGH40T120 tháo máy

660GH-125ULTC (125A 660V) RGS12 150a/500v

CR2LS-100/UL

Tủ To 5

C4467 (tháo máy) FDA59N25 STPS30175CW (mới, cũ) 60R580PS cũ

BYV29X-600

120N06

60C360P7

C4467 (tháo máy)

A1694 (tháo máy)

K2225 (mới, cũ) K75T60 FR307 (chỗ 1) IR2233J

MDF6N65B

A1106 K2837 (mới, cũ) FGH75T65 tm FR307 13002S
C2581 K3878 (mới, cũ) FGA25N120 mới HER205 2EZ24D5
W20NM60FD

IRFB3306

K49N65W5 BTA41600B 1N4001 H20R1203 tháo máy mặt gương
2A273J 20D471K 14D471K 1.5KE400A 13002 to92
2A393J 32D681K 1.5KE24CA SR5200 13003A to92
2A223J 333J 2KV 2A472J SR5200 ZM4745A

ZM4746A

223J630V 2000V 224J 103J 2000V P6KE200A Tụ Rifa

0.033UF 1000V

0.01UF 1000V

0.047UF 1000V

Tụ gốm 103M 10nF 2000V 224J 333J 2KV 1.5KE30A Bo nguồn 5 dây dùng Q0565R
11N120 Cũ

2SK1217 tháo máy

H40T120 cũ 3A222J (222uf 1000V) 1.5KE30CA S80840CN

P785 SOP4

W11NM80

IRF4905

GWT40H65DFB tháo máy D25XB80 1.5KE24A Bo nguồn 5 dây dùng Q0565R
W9NK90Z G40N60UFD D92-02 THÁO MÁY 1000uF 63V 31x16mm 22uF 500V 26x16mm
 

NJW0281 TM

K2611(cũ) RJH60F7 tháo máy 1000uF 63V 31x16mm 22uF 500V 26x16mm
NJW0302 TM K1317 cũ NJW0281NJW0302 mới xịn và thường Cầu chì bussmann FWC 10a/16a/20a/25a/32a 37.5x10mm 68uF 200V 13x25mm

Tủ to 6

C3855

A1491

MJE340 XỊN

MJE350 XỊN

J111

FAN73933

BDX37

TEC1-12708 TLP532

TPD4135AK

AT89C52

MA1040 CŨ

IRFP064N CŨ

MP1526 CŨ

MN1526 CŨ

82C251Y

VP1040

ML4824CS1

M54583FP

5528

DRV8813

P2310A

TPF632A

D1FL20U (2U)

74HC366A

AANQ

K1

UC3526DW

ME4953

HT8693

HF115 024-1HS3 24V 16A GBJ3510

STTH2003CT

TIP2955

TIP3055

RJH1BF7 MỚI

LA4628 CŨ

KIA7809A

40T03GP

J6920 cũ M54532FP

FQD13N06 TO252

ALS645

A66L-2050-0025#A

PS9715

VHC541 5.2MM

Tấm cách điện IRFP240 CŨ

IRFP9240 CŨ

K4108 CŨ

IRFP260N CŨ

TJA1042

PS9714

AOD472A

AQY216S

PS2565 SOP4

PS2702 SOP4

IXFH120N20P CŨ

IRFP4227 CŨ

OPA4340EA

ADG408BR

T127

YD4514

TPC8052

L32 BR24L32F

TPL7407

SG5841JSZ

MP1593DN

C87A

PS9308

AD7853

924I

R9128DS

DS90LV032ATM

NCP1396BG

TỤ RIFA

10n pme271y

68n pme271y

4n7 pme271y

0.022uf pme261 1000v

15G821K

IRFD9120

IRFD110

2SD400

DAB

25LC256

5671

2SJ168 KF

2SK1062 KE

4611

HC175 SOP

C797

SN74LS175 DIP

MAX629ESA

ICE3RBR1765JZ

3BR1765JZ

PS21245-A

STK4182II

1N5404

UCC3895DW

74HC541 SOP 7.2MM

AMC1301

FA5573

2SC5422 CŨ

GT40J121 CŨ

GW39NC60VD CŨ

 

SMCJ24A

SMCJ24CA

SMCJ15CA

SMCJ16CA

SMCJ16A

SMCJ20CA

SN74LS47N

SN74LS11N

SN7497N

48LC8M16A2

VIPER100

1SMA4742A

1SMA4736A

ZM4748A

B2510

B1510

PAL014A

TDA7386

K4107 CŨ

IRFP4332 CŨ

RJH1BF7 CŨ

IRF9610 CŨ

MM74HC4052WM

AV454 SOP

FM8002A

BAS40-05

FGL40N120 TO3P MỚI

Y34NB50

MAX813

FAN7388

LM319

MAX934

MIC4428YM

LC7822

K1170

K4145

IRF3205 XỊN

13N60M2 MỚI

P1014AP10

LC1206A

SN7812B

L7918CV

IR2109

LA1800

D10SB60 2SA1302

2SC3281

BTA312-800C
IRFB7446

KSH13009A

BY028X-200

P12NM50

Tấm gia nhiệt tháo chân linh kiện

Relay JZC-42F 012

RDN100

IRFP450A CŨ

IRFP4668 CŨ

K12A50D mới và cũ

RHRP860

P5NB100

P7NK80ZFP

BYC8-600P

MXP4004BT

JCS7HN65F

M5M82C255ASP

KBJ10J

ML4824CS2

HEF4027BT

LM339N

TDA1175

TNY266GN

S20K275 E13009L TO-3P

STRF6654

TDA7388

bu2522ax cũ

h30r1602 cũ mặt gương

48nm60 tm

 

IXTQ88N30 CŨ

STK621-024

PSS10S92E6-C

thạch anh 3 chân loại 4mhz, 8mhz, 10mhz kho còn
BTA40-800 XỊN

D1148 – B863

STRG6551

KIA7805AF

8551

CẦU CHÌ MP75

MP10

TNY274GN

SFN20A400C

BYC30-600P

NCE30H15

CS10N60F

P60NF06

IRFP4468 CŨ

SN74HC595 SOP

ULN2003 TSSOP

FSBB15CH60C

FSBB20CH60C

23N50E cũ

2SK1018 cũ

GW60V60DF

K1518 CŨ

KHAY 1

Ô 1:

431

2T(MMBT4403)

SS(BSS138)

OP400G

A6(BAS16)

BS

2X(MMBT4401)

431(TL431)

TL431AI (TL431AIDR, TL431AIDT)

KL3(BAT54C)

A6(1SS304)

BCX56-16 (BL)

BCX53-16 (AL)

 

Ô 8:

C3 (1SS226)

BSS(BSS670322)

1P(MMBT2222A)

KD

D4

SMBJ13A

BAW56(A1)

SMBJ15A

20A

DP

5D(MMBD914) (hết)

Fr13 (DB143EK)

 

Ô 2:

1N4728A

1N4732A

1N4733A

1N4736A

1N4740A

1N4742A

1N4744A

1N4746A (BM51)

1N4745A

1N4747A

 

Ô 7:

BZX84C18V, BZX84C18, BZX84-C18 (Y6)

BAV70(A4)

B3(1SS184)

A14

W2T (PMBT4403)

F3 (1SS193)

MEDKT7364E

65 (UD2S18B)

FRENIC (5000MS5)

M430 (30KW)

MITSU (A500)

1N4749A

SMBJ17A

Ô 3:

1SMB5934

1SMB5930B

1SMB5923B

1SMB5913B

1SMB5924

1SMB5918B

1SMB5929B

1SMB5931B (931B)

Ô 6:

A1

BAT54S(KL4)

16A(MMBT1616A)

BJW(BCX71J)

LRC(1SMB17CAT3G)

KJE(BAV99)

BCX68-25(CD)

MMBT2907(2F)

2SA1235A(MF)

BSS84(PD)

LD

Ô 4:

BJX715(BJ)

BCX70J(AJP)

BCX705(AJ)

BSS84P(YB)

1SMB5932B

1SMB5932B

1SMB5925B

32 (MMBD1403)

1SMB5927

 

1SMB5922B

1G (BC847C)

 

Ô 5:

1P

SY (2SA1162)

1F (BC847B)

3F (BC857B)

2X

702 (2N7002)

5C (BC807)

6C(BC817)

C3 (1SS226)

12W (2N7002)

BZT52H-B24 ( E3 )

 KHAY 2

Ô1:

UPC1093T- E (SOT 89)

2W2 (BZT52C3V0) (SOD 123)

WO (BZT52C24S) (SOD 123)

WM(BZT52C20) (SOD123)

W5 (07)(BZT52C3V9S)(SOD323)

WO(BZT52C24S)(SOD323)

W2 (BZT52C3V0S)(SOD323)

WL(BZT52C18S)(SOD323)

BZX84C20 (Y7)

WB(BZT52C6V8)(SOD123)

W1 (BZT52C2V7) (SOD123)

W1 (BZT52C2V7S)(SOD323)

WH(BZT52C12)(SOD123)

WB(BZT52C6V8S)(SOD323)

WL(BZT52C18)

WX(BZT52C2V4)

WX (BZT52C2V4S)

WJ(BZT52C15S)

WJ(BZT52C15)

W3 (BZT52C3V3S)

 

Trở Dán R005, R004, 2m50

  KRC101S (NA)

Ô2:

S9013(J3)

S9018(J8)

W9(BZT52C5V6)

2T1(S9012)

T92

WH(BZT52C12S)

W4(BZT52C3V6S)

WF (BZT52C10)(SOD123)

WF(BZT52C10S)(SOD323)

W9(BZT52C5V6S)

WK(BZT52C16S)

WK(BZT52C16)

WM(BZT52C20S)

46W(BAS40-06)

BZX84C18(Y6)

Z7W(BZX84C8V2)

UMX3N (X3)

 

Ô 3:

LF(2SC3052)

ACY(2SA1313-Y)

BZX84C12(Y2)

A7W(BAV99) (đang hết)

BZX84C5V6(Z3)

BZX84C4V3(Z17)

BZX84C15(Y4)

BZX84C3V6(Z15)

BZX84C22(Y8)

BZX84C24(Y9)

1AM(MMBT3904)

2L(MMBT5401)

2A(MMBT3906)

01CT(13001)

BZX84C4V7(Z1W)

BZX84C3V9(WB3)

G1(MMBT5551)

Ô 4:

Tụ dán 10NF(103K)

DTC143ECA(23)

BZX84C3V3 (WB1)

BZX84C6V2(Z4W)

EC11FS4 – TE12L (F4)

LY(2SC2712)

BZX84C2V7(WT4)

BZX84C2V5(Z6W)

BZX84C5V1(Z2W)

BZX84C13(Y3W)

BZX84C10(Z9W)

BZ84C6V8(Z5W)

 

 KHAY 3

STT LOẠI LINH KIỆN
1 ES1D
2 BZT52C15 (WJ – SOD123)
3 1SS184 (B3)
4 1SS181 (A3)
5 S9014 (J6)
6 SMBJ17CA -LR
7 SMBJ17A -E3
8 SMBJ18A-E3
9 SMBJ18CA-E3 
10 SMBJ24A –E13
11 SMBJ24CA-E13
12 1N4148WT (A)
13 2SC1623 (L6)
14 BAT54S (KL4)
15 BAS16(A6)
16 MMBD4148 (A6)
17 1N5819WS (S4)
18 B772
19 SF18 (ES1J)
  TỤ DÁN 10

20

0NF

21 BAV99 (A7W)
22 CL31B106KBHNNNE (3216B) 10uf
23 MMBTA42 (1D)

MMBD914 (5d)

 

 

24 MMBTA92 (2D)

TL431 sot89 (2 cuộn)

10uF 50V 1206

 KHAY 4

STT LOẠI LINH KIỆN
1 BZT52C3V6 (W4)
2 BZT53C3V3 (W3)
3 BZX84C15V (Y4)
4 BCX53 -16 (AL) hết
5 MMBT3904 (1AM)
6 SS8550 (Y2)
7 SMBJ75A(E3)
8 BCX56-16 (BL)
9 SS8050 (Y1)
10 KTN2222AS
11 MMBT2222A (1P)
12 S9014(J6)
13 S9013(J3)
14 S9015 (M6)
15 S9018 (J8)
16 C945 (CR)
17 BAW56 (A1)
18 2SD882 (D882)
19 BZT52C3V9S (W5)
20 1N5819 (SS14)
21 MMBT5401 (2L)/
22 S8550 (2TY)
23 SR260 (SS26)
24 S8050 (J3Y)
25

26

1UF (CL31B105KBHNNNE).

BZT52C12 (WH)

BZT52C12S (WH)

 KHAY 5:

STT LOẠI LINH KIỆN
1 100NF(CL31B104KBNC)

Trở dán R50, R22 1/2w

2 4.7UF(CL31B475KBHNNNE)
3 2.2UF(CL31A225KBHNNNE)
4  ĐIỆN TRỞ 33K (0603)
5  ĐIỆN TRỞ 3K9(1210)
6 ĐIỆN TRỞ 22K (0603)
7 LL4148 (LL34)
8 ĐIỆN TRỞ  100K (0603)
9 1K0 (1210)
10  
11  
12  
13  
14 1N5822 (SS34)

S9012 (2t1)
78L10
ĐIỆN TRỞ 30K (0603)
15 ĐIỆN TRỞ 120K (0603)
16 BAV99 (A7)
17 2SC2873 (MY)
18 ZMM15V (ST)
19 1N4148W (T4) sop 123 1206
20 1N5819W (S4)
21 1N4007W (T7)
22 1N5819WT (S4)
23 ZMM12V (ST)
24 2SC3052(LF)

KHAY 6

SỐ TT LOẠI LINH KIỆN
1 1N4007WS (T7)
2 2SA1213 (NY)
3 1N4007 (M7)
4 ZMM20V (ST)
   
6 ZMM3V3 (ST)
7 1N4148WS (T4) 0805
8 ZMM10V (ST)
9 ZMM5V1 (ST)
10 ZMM7V5 (ST)
11 ZMM16V (ST)
12 ZMM24
13 ZMM18V (ST)
14 2SC2412 (BR)
15 220R 1/3W (1210)
16 154 (RK73K2BTD)
17 RD3.3M-T2B
18 BZT52C7V5S WC
19 BZT52C7V5 WC
20 SR240 (SS24)
21 BCX55-16
22 BZT52C9V1 WE
23 BZT52C9V1S WE
24 BZT52C18V (WL)
25 BZT52C15S WJ
26  

 KHAY 7

Ô1

431 sot23

1B (BC846B)

1D (MMBTA42)

2D

3D (MMBTA44)

A9 (1SS294)

 

CHIẾT ÁP TINH CHỈNH

203

103

102

503

104

ES1J

 

 

1ss383 A4

BR

1SS306 (A3)

SS14

RD5. 1M 512

ZM4728A

2SC3325(CEY)

MA159A (M1B)

ZA

2SB1198K( AKR)

 

6,8V 0,5W

7,5V 1W

 

 KHAY 8

SỐ TT LOẠI LINH KIỆN
1 C1815 (HF)
2 MMBT4403 (2T)
3 2SA1313 (ACY)
  BC847C (1G)
5 BZT52C2V7 (W1)
6 BZT52C2V7S (W1)
7 A1015 (BA)
8 BC857C (3G)

 

9 BCX52 (AM)
10 BZT52C3V3S (W3)
11 A1015 (BA)
12 1SMA4734A
13 BZT52C3V3 (W3)
14 BAT54C (KL3)
15 C1815 (HF)
16 1206J (10K)
17 (100K)
18 BZT52C6V2 (WA)
19 BZT52C6V2S (WA)
20 BZT52C20-VL (WM)
21 BZT52C20S-VL (WM)
22 BZT52C8V2S (WD)
23 BZT52C8V2 (WD)
24 BZT52C24-VL (WO)
25 BZT52C24S-VL (WO)
26 BZX84C5V6 (Z3)
27 KTA1504-ASY
28 BZX84C9V1 (Z8)
29

30

BZT52C16S (WK)

BAT54A (KL2)

 KHAY 9

SỐ TT LOẠI LINH KIỆN
1 BZT52C4V3 (W6)
2 BZT52C4V3S (W6)
3 BZT52C4V7S (W7)
4 BZT52C4V7 (W7)
5 BZT52C5V1S (W8)
6 BZT52C5V1(W8)
7 BZT52C5V6S (W9)
8 BZT52C5V6 (W9)
9 BC817-40 (6C)
10 SI2301 (A1SHB)
11 BZX84C10V (Z9)
12 933B
13 931B
14 PT2314E SOP
15 BZT52C18S (WL) SOD323
16  
17 BAT54S  KL4
18 AO3400 A09T
19 R15 1210 1/2W
20 R68 1210 1/2W
21 30K 1206
22 30K 0805
23 1SMA4744A
24 2012 B Tụ 220nF
25 BSS138 SS
26 2SC2712-Y LY
27 ER1206 2R
28 2012 A 10uF

 Khay 10

SỐ TT LOẠI LINH KIỆN
1 Tụ dán 10nF 103K 0805
2 BYG23M-E3 (BYG23M)
3 Tụ dán 10nF 103K 0603
4 BCP55 SOT-223
5 1SMA4746A (746A)
6 1SMB5929B (929B)
7 MURS120T3G (U1D)
8 BCP52
9 BCP53
10 SML4746A-E3/61T
11 Tụ dán 1uF 0805 (1608)
12 SA(BSS123)
13 BZX84C16 (Y5)
14 US1M
15 US2M
16 RS2M
17 BZX84C18(Y6)
18 RS3M
19 BZT52C10S (WF) SOD-323
20 Điện trở dán 27R 0603
21 MMBT3906 (2A) SOT-23
22 SML4737A-E3/61T
23 BZX84C30V (Y11) SOT-23
24  
   
   
   
   

 KHAY 11

STT MÃ LINH KIỆN
1 1SMB5927
2 SML4738S-E3/61T
3 SML4736S-E3/61T
4 FR107 (RS1M)
5 Điện Trở dán 10R 0603
6 Trở dán 1K6 0805
7 1SMB5930B
8 BZX84C2V4 Z11
9 78L05 SOT-89
10 BCX53-16 (AL) SOT-89
11 BZX84c24 y9
12 BAV99 (A7)
13 BC857B (3F)
14 SR1100 (SS110)
15 KTN2222AS
16 DTC143ECA (23)
17

 

18

19

20

 

 

21

22

MMBT5551 (G1)

W5(BZT52C3V9)

2TY

J3Y

BC847B (1F)

XC RN1903

 KỆ 1 (TỪ CỬA VÀO)

 CỘT

( TỪ NGOÀI VÀO TRONG)

HÀNG

(HÀNG 1 BẮT ĐẦU TỪ SÁT ĐẤT)

3 2 1
1  

PIN A06B-6114-K504

(BR2/3AGCT4A)

NÚM VẶN BIẾN TRỞ

BIẾN TRỞ WX112(050)

0805

MFECA0030EAM

Sơn phủ mạch điện tử CRC70, sơn bảo vệ mạch điện tử

4,7K 5W

BIẾN TRỞ 10K 5W

 

A65L-000I-0506

THÙNG MỎ HÀN THIẾC CÔNG SUẤT 500W 220V

2

TẦNG 2

MIG150Q101H (3 chiếc)

MIG300J101H (2 chiếc)

PM600DSA060 (6 chiếc)

PM300DHA060-1 (1 chiếc)

PM600DVA060-1 (4 chiếc)

A200-D90

SKKT162/16E (33 chiếc)

SKKT195/16E (2 chiếc)

SKKD100/16 (9 chiếc)

SKKT106/16E (9 chiếc)

SKKT200/16 (6 chiếc)

SKKH106/16 (12 chiếc)

SKKD162/16 (7 chiếc)

NÚM BIẾN TRỞ

MDS30-16 (3 chiếc)

A44L-0001-0165 (19 chiếc)

ETK8-1060B (1 chiếc)

PDT20016 (2B13H) (2 chiếc)

PWB130A40 (2 chiếc)

PWB80A30 (5 chiếc)

VHF15-16I05 (1728X) (2 chiếc)

TKC100LB (8 chiếc)

A44L-0001-0166# 400B

3

TẦNG 3

BSM15GD120DN2E3224 (1 chiếc)

BSM25GD120DN2 (2 chiếc)

FS35R12KT3 (2 chiếc)

FS75R12KE3-B9 (2 chiếc)

FP40R12KT3 (5 chiếc)

FP75R12KT4 (7 chiếc)

FS150R12KE3 (1 chiếc)
BSM100GD120DN2 (4 chiếc)

BSM50GX120DN2 (3 chiếc)

FP50R12KT3 (2 chiếc)

BSM75GP60 (1 chiếc)

GD150PIY120C6SN (2 chiếc)

FS100R12KE3 (2 chiếc)

FS100R12KS4 (1 chiếc)

FS100R12KT4G (1 chiếc)

FS100R12KT3 (2 chiếc)

FP25R12KE3 (6 chiếc)

FS75R12KT3 (2 chiếc)

FS150R12KT4 (8 chiếc)

FS200R12KT4(1 CHIẾC )

FP50R12KT3(6 CHIẾC )

BSM50GD120DN2E3226 (3 CHIẾC)

BSM50GD120DN2_B10 (2 chiếc)

MG200J6ES61 ( 2 chiêc)

FS75R12KT4 (3 chiếc)

 

EN60252 (3 chiếc)

TD250N16KOF (4 chiếc)

SKKT253/12E (12 chiếc)

TZ310N26KOF(3 chiếc)

SKKT570/16E (1 chiếc)

SKKT330/16E (3 chiếc)

CBB65A-1 (2 chiếc)

PWB200AA40 (4 CHIẾC)

CM75MXB2-24A

FF300R17KE3 (2 chiếc)

FF200R12KS4 (2 chiếc)

FF200R12KT3 (6 chiếc)

FF200R12KS4 (1 chiếc)

FF300R12KT4 (4 chiếc)

FF400R12KE3 (2 chiếc)

FF300R12KS4 (3 chiếc)

FF300R12KE3 (3 chiếc)

FF200R12KT4 (3 chiếc)

MDK110A1600V (10 chiếc)

 

 

4

TẦNG 4

FP50R12KT4 (6 chiếc)

FS75R12KE3 (1 chiếc)

FP25R12KT3 (6 chiếc)

FP75R12KT3 (3 chiếc)

FP100R12KT4 (3  chiếc)

FP40R12KT3 (1 chiếc)

FP50R12KT3 (1 chiếc)

FS100R17KE3 (1 chiếc)

FS150R12KE3 (1 chiếc)

FS150R12KT3 (3 chiếc)

FP50R12KT4 (3 chiếc)

FS150R12KT4 (9 chiếc)

FS200R12KT4R

FS75R12KT3 (3 chiếc)

BSM75GD120DN2 (1 chiếc)

VUB116-16N01 (1 chiếc)

VUB145-16N01 (2 chiếc)

TDB6HK180N16RR (9 chiếc)

FP50R12KE3 (3 chiếc)(khay blue)

FS100R12KE3 (3 chiếc) khay blue

FP150R12KT4 ( 3 chiếc)

FS150R12KE3 (3 chiếc)

khay blue

 

 

 

2MBI450VH-120-50 (7 chiếc)

FF300R12KS4 (3 chiếc)

2MBI200N-120 (2 chiếc)

FF300R12KE3 (1 chiếc)

FF300R12KS4 (1 chiếc)

SKM150GB123D (1 chiếc)

G1635 (3 chiếc)

FF300R12KS4 (3 CHIẾC)

FF450R12KT4 (6 chiếc)

2MBI400VB-060-50 (29 chiếc)

TKC200LB

TKC300LB

TKC400LB

 

0 (6 chiếc)

2MBI150VA-120-50 (3 chiếc)

2MBI150U4B-120-50 (4 chiếc)

2MBI150N-060 (1 chiếc)

2MBI200U4B-120-50 (1 chiếc)

6MBP30RT060-50 (1 chiếc)

MDS30-16 (2 chiếc)

TKC200LB (6 chiếc)

2MBI100U4A-120-50 (4 CHIẾC)

2MBI100U4B-120-50

2MBI200U4B-120-50

6RI100G-160

5

TẦNG 5

4715KL-05W-B39(1 chiếc)

FFB1212EH (5 chiếc)

3610KL-05W-B49 (3 chiếc)

MMF09D24TS (2 chiếc)

3110KL-05W-B69 (1 chiếc)

EFB0812EH (3 chiếc)

EFB0912VHF (1 chiếc)

PL92B12M (1 chiếc)

PLA09225B12M (1 chiếc)
MMF-09D24TS

3106KL-05W-B39 (2 chiếc)

2408NL-05W-B57 (2 chiếc)

AFB0924VH (14 chiếc) (sau đó thêm 10c)

EFB0824EHF (3 chiếc)

AFB0612HH (1 chiếc)

FFB0812EHE (1 chiếc)

AFB0312HA

AD0924UB-A71GL

MDS200A1600V

2410ML-05W-B79 (0.25A)

 

7MBR150VR120-50 (2 chiếc)

7MBR100U4B120-50 (1 chiếc)

7MBR100SD060-50 (3 chiếc)

7MBR150VR060-50 (1 chiếc)

7MBR35SB120-50(1 chiếc)

7MBR75VR120-50 (1 chiếc)
7MBR75VN120 (3 chiếc)

7MBR100SB060-70 (1 chiếc)

7MBR75U4R120-50 (3 chiếc)

7MBR50UH120-50 (1 chiếc)

7MBR75U4R120-50 (1 chiếc)

7MBR150VN120-50 (1 chiếc)
7MBR 50SB 120-50 (2 chiếc)

7MBR75SD060-50 (1 chiếc)

7MBR35SB120-70(4 chiếc)

7MBR50SD120-50 (2 chiếc)
7MBR100U4B120-50 (2 chiếc)

7MBR100VR120-50 (3 chiếc)
7MBR75VB120-50 (2chiếc)

7MBR75U2H060-05 (2 chiếc)
7MBR100VN120-50 (1 chiếc)

6MBI150U4B-120-50 (2+2 chiếc)

6MBI180VB-120-50 (3 chiếc)

7MBR30SA060-70 (1 chiếc)

7MBR50VP120-50 (1 chiếc)

7MBR50SB120(2 CHIẾC)

7MBR50SB120-50(1 CHIẾC )

6MBI75S-120 (4 chiếc)

6MBI10S-120 (1 chiếc)

7MBR50SA060 (6 chiếc)

CM75MX-24A (1 chiếc)

CM50MXB2-24A (1 chiếc)

7MBR35SB120B (2 chiếc)

AF75F060B-A (1 chiếc)

7MBR50SD120 (1 chiếc)

7MBR50U4P120-50 (10 chiếc)

7MBR75U4B120-50(3 CHIẾC )

7MBR50VB120-50 (4 chiếc)

7MBR50VN120-50 (1chiếc)

7MBR100VR120-50 (2 chiếc)

7MBR25SA120-50 (9 chiếc) (do mới nhập 6 chiếc +5 chiếc)

7MBR25VA120-50 (3 chiếc)

7MBR50SG060-50 (1 chiếc)

7MBR50U4P120-50 (1chiếc)

 

7MBR10SC120-50 (2 chiếc)

7MBR15SA120-50 (1 chiếc)

7MBR10SA120J-70 (1 chiếc)

2MBI300VJ-120-50

7MBR150VN120-50(5 CHIẾC )

MMF-12D24DS-RP1(CA1619H01)(1 CHIẾC)

7MBR100SB060-50 (5 CHIẾC)

6

TẦNG 6

MẶT BÀN PHÍM CNC

VFDM (9 chiếc)

ACS-CP-C (1 chiếc)

ĐẦU CỔNG USB

 

MDS200A1600V (4 chiếc)

 

KPC-CC01 (2 chiếc)

Cáp chuyển đổi sop8 sang dip 8

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH (3 CHIẾC)

BỘ THÁO ZẮC 36 CHI TIẾT (4 BỘ)

 

 

AA084VC03 (1 chiếc)

LQ104V1DG21 (2 chiếc)

KHAY 6

KP300AV (2 chiếc)

KP100AV (3 chiếc)

KP200AV (3 chiếc)

MDS300A1600V (4 chiếc)

PWB130A60 (1 chiếc)

MDS200A1600V (2 chiếc)

ES300-9655 (2 chiếc)

Q/XLM025-92 (2 chiếc)

ĐẦU MỎ HÀN

900M-T-B

IC TEST CHIP

JILN

900M-T-4C

MT8071IP (1 chiếc)

Cảm biến dòng ABB ES100-9594

LQ104V1DG11

7

TẦNG 7

G104SN03

MDS300A1600V (6 chiếc)

 

HỘP EV3000-2.2G3

2 HỘP MS305

 3 HỘP GT10-RS2TUSB-5S

AG320240A4 ( 1 CHIẾC)

TOP2013 (1 CHIẾC)

 

TRƯỚC KỆ 1: RƠ LE NHIỆT 45 ĐỘ, 65 ĐỘ, 95 ĐỘ, 150 ĐỘ, 145 ĐỘ, 105 ĐỘ, 85 ĐỘ, 125 ĐỘ, PIN MR-BAT6V1SET, HỘP 2MBI100U4B-120-50, 2MBI200U4B-120-50, 2MBI100U4A-120-50, MR-J3BAT 3.6V (pin cho servo) (thùng giấy)

 Kệ 2

6MBP20RTA060-01 ( 1 hộp 10 chiếc) , Màn hình SX14Q006 (2 chiếc)

CỘT

HÀNG

3 2 1
1

TẦNG 1

K2

 

Tụ lò vi sóng 1UF 2000V

(TC273)

(khay xanh lá cây)

ĐẦU CAO ÁP

A02B-0323-K102 (A98L-0031-0028)

A06B-6093-K001

ER6C

ER6V

BR-AG 3V

CR17450

CR8-LHC LOẠI CÓ ĐIỆN TRỞ (XỊN)

(KHAY ĐỎ)

Kính lúp soi kẹp hàn mạch điện tử có đèn led

 

2

(TẦNG 2)

K2

2MBI150VA-060

(13 chiếc)

PM30CSJ-060

(1 chiếc)

CM200DU-24F

(1 chiếc)

CM200DU-12NFH

CM150DU-24H

CM400DU-12H

(3 chiếc)

BSM75GB120DLC

(1 CHIẾC )

BSM100GB120DLCK

(1 CHIẾC )

MTC160A-1600V

(3 chiếc)

MCC162-16IO1

(3 chiếc)

PD6016A

(4 chiếc)

2FI50A-060D

(2 chiếc)

PDT608

(3 chiếc)

PDT908

(3 chiếc)

PD6016A

(4 chiếc)

PC308

(2 chiếc)

PD60KB160

(2 chiếc)

PD60QB80

 (4 chiếc)

PAT100-16

(1 chiếc)

PH400N8

 (1 chiếc)

160L2G41 (3 chiếc)

PHT25016

(3 chiếc)

PD3016

(1 chiếc)

TM90DZ-2H

 (1 chiếc)

PC1008 (3 chiếc)

IRKH91/16A

(2 chiếc)

PD3016

PD100F 12A

PD100 16A

PAH1008

6QFCM130141013

(3 chiếc)

PK200FG160

(4 CHIẾC )

PK110F-160

(8 CHIẾC )

PK130FG160

(1 CHIẾC )

PK40F

(41 CHIẾC )

PK70F-160

DF100AA160

(1 CHIẾC )

 

CM200DYh

(12 chiếc)

MG200J2YS1(2 chiếc)

2DI200A-050P (3 chiếc)

CM100DU (7 chiếc)

CM150DU (2 chiếc)

CM300DY (5 chiếc)

CM100DY(3 chiếc)

CM150DY(7 chiếc)

GCA150BA60 (1 chiếc)

MG200J2YS50

(1 chiếc)

FF150R12RT4

(3 chiếc)

PD100KN16

(9 chiếc)

MIG100J7CSB1W (1 CHIẾC)

MIG150J7CSB1W (1 CHIẾC)

3

(tầng 3)

K2

 

PWB130A60 (6 chiếc)

2MBI600VN (7 chiếc)

2MBI300VJ (2 chiếc)

FF450R12ME4 (4 chiếc)

FF225R17ME4 (1 chiếc)

2MBI450VN (3 chiếc)

2MBI450U4N (1 chiếc)

FF150R17ME3G (3 chiếc)

TSOP48/ D48 (5 chiếc)

FA300R12ME4 (6 chiếc)

DDB6U215N16L

ZM4738A

MFQ60A1600V

1608KL-05W-B59

(10 chiếc)

1608VL-S5W-B69(10 chiếc)

04020VA-24P-BL (27chiếc) (mới thêm 20c)

1608KL-05W-B39 (16 chiếc)

2410VL-S5W-B59 (6 chiếc)( mới mua 5 chiếc)

109P0424H7D28 (14 chiếc) (trong hộp cát tông)

EFB0412VHC (10 chiếc)

1608KL-04W-B39( 1 chiếc)

1604KL-04W-B59 (2 chiếc)

AFB0412MA(10 chiếc)

NC5332H61 (10 chiếc)

1204KL-04W-B59 (1 chiếc)

EFB0412HHD (25 Chiếc)

1604KL-04W-B59

(5 Chiếc)

 

THẺ NHỚ

ĐẦU LỌC THẺ

Adapter Compatflash

 

4

(TẦNG 4)

K2

2406KL-05W-B59 (21 chiếc)  (mới thêm 20c)

9WF0624H7D05 (12  chiếc)

EFB0612HA (10 chiếc)

9WF0624H404 (5 chiếc)

2410VLS5W-B59 (1 chiếc)

9WF0624H7D03 (5 chiếc)

MMF-08G24ES(hoặc CA1941H01)( 1 chiếc)

EFB0824EHF (1 chiếc)

2410ML-05W-B69(3 chiếc)

CA1027H09 (4 chiếc)

9WF0624H4D03 (11 chiếc)

9WF0924H203 (4 chiếc)(to to)

9WF0924S2031 (3 CHIẾC )

9WF0924S2041 (2 CHIẾC )

9WF0624H707A (4 CHIẾC)

6MBP20RTA060-01 ( 10 CHIẾC )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS2501L-1-F3 (1 cuộn)

PM10CNA-060 (21 chiếc)

PM15CNA-060 (5 chiếc)

6DI15A-050 (5 chiếc)

7MBR25NE120-01 (1 chiếc)

CM15MD1-24H (1 chiếc)

PM15CMA060 (1 chiếc)

MIG20J103H( 1chiếc)

6DI30B050 (2 chiếc)

PM20CHA060 (1 chiếc)

QM20TD-H (1 chiếc)

PM30CSJ060

(4 chiếc)

(2 chiếc)

CM20MD-12H (1 chiếc)

2MBI200N-060(1 chiếc)

PMB1200V-W7 (2 chiếc)

VUO52-16 No1

PD250KN16A

PM20CSJ060

PM30CSJ060

 

2MBI200U4H-120-50

(4 chiếc)

2MBI600VD-060-50 (10 chiếc)

CM200DY-24H (3 chiếc)

2MBI300NB-060 (6 chiếc)

2FI200U4H-170-05 (1 chiếc)

2MBI200PB-140 (3 chiếc)

1MBI200U4H-120L-50 (3 chiêc)

2MBI300J-060 (5 chiếc)

CM400DY-12H (5 chiếc)

2MBU300UC-120 (4 chiếc)

BSM150GB120DN2 (1 chiếc)
FF300R12KE3 (1 chiếc)
SKM300GB123D (2 chiếc)

GD150HF120C2S (1 chiếc)

SKM300GB066D (3 chiếc)

2MBI400N-060 (2 chiếc)

SKD145/16

 

5

(tầng 5)

K2

24NAB126V1 (3 chiếc)

24NAB126V10 (3 chiếc)

20NAB12IT42 (1 chiếc)

24NAB125T12 (3 chiếc)

23NAB126V1 (1 chiếc)

23NAB126V10 (1 chiếc)

KXJD7 (2 chiếc)

P589A5106 (1 chiếc)

P590J1902 (2 chiếc)

15020PR (3 chiếc)

FP50R06W2E3 (4 chiếc)

FP35R12W2T4 (3 chiếc)

FP15R12YT3 (3 chiếc)

FP15R12W1T4 (1 chiếc)

12NAB126V1(4 chiếc)

6MBP15RH060-50 (1 chiếc)

QF20AA60 (1 chiếc)

P767A05 (1 chiếc)

K229A04 (1 chiếc)

35NAB126V1 (4 chiếc)

39ANB16V1 (1 chiếc)

39GA12T4V1(3 chiếc)

39AC12T4V1( 2 chiếc)

32NAB125T12 (1 chiếc)

31NAB12T11 (2 chiếc)
38AC12T4V1(1 chiếc)

37AC12T4V1 (1 chiếc)

K438F5091 (5 chiếc)

FP15R12W1T4 (1 chiếc)

FP29R06YE3-B4 (5 chiếc)
SXD145/16 (1 chiếc)

SKDH146/16-L105 (1 chiếc)

SKD146/16-L100

6MBP20JB060-03

390K 1W

FP20R06YE3-B4

SDVC22-S (1 chiếc)

DFA75BA160 (2 chiếc)

DFA100BA160 (8 chiếc)

PGH1508AM (2 chiếc)

PGH2008AM (3 chiếc)

PT200S16 (5 chiếc)

PT200S16C (6  chiếc)

DFA200CB160 (3 chiếc)

MDS150-16 (1 chiếc)

PAH1008CF (1 chiếc)

PGH1008AM (1 chiếc)

PHT25016 (3 chiếc)

6RI75G-160B (1 chiếc)

6RI75G-160 (1chiếc)

PT76S8C (3 chiếc)

SDA100AA80 (1 chiếc)

758A ( 1 chiếc)

MSDM150-16 (1 chiếc)

7D15 (PT308) (1 chiếc)

S30VTA60 (1 chiếc)

Q-05-7094 (1 chiếc)

DF60AA160 (2 chiếc)

MT150DT16L2 (1 chiếc)

30U6P42 (1 chiếc)

RM28TPM-H (1 chiếc)

DF60BA60 (1 chiếc)

6RI30E-080 (5 chiếc)

FP25R12W2T4

 

2MBI300N-060 (25 chiếc)

2MBI200N-060-10 (8 chiếc)

2MBI75VA-170-50 (5 chiếc)

2DI75A (2 chiếc)

2MBI50-120 (1 chiếc)

CM75DY-24H (1 chiếc)

CM50DY-24H (0 chiếc)

RRHMB100A6A (1 chiếc)

GD100HFL120C1S (1 chiếc)

MG50Q2YK1 (4 chiếc)

2MBI75P-140(1 chiếc)

2MBI75P-120 (1 chiếc)

2MBI100CPC-140(1 chiếc)

2MBI75S-120-03 (2 chiếc)

2MBI100SC-120-03 (1 chiếc)

2MBI300U4H-120-50 (4 chiếc)

MFQ100A1600V (1 Chiếc)

2MBI300U4H-120 (6 chiếc)

2MBI400U4H-120 (3 chiếc)

6

TẦNG 6

K2

CM600DXLE-24A (12 chiếc)

7MBR50U4P120 (1 chiếc)

Q13731-352-037 (1 chiếc)

  Điện trở 390R 1W

 

IRF9540

KBPC5010

FP30R06W1E3

BRAGCF2W (20 chiếc)

BRCCF2TH (9 chiếc)

CR17450SE (13 chiếc)

BR-313A (8 chiếc)

BRA3V (1 chiếc)

CP-3015 (10 chiếc)

TQ-77RT-B (1 chiếc)

LR20XWA (1 chiếc)

6ES7971 (2 chiếc)

YMNI-MH (10 chiếc)

 PIN BR-2/3A 3V

ER3V/3.6V ZẮC ĐEN

ER3V/3.6V ZẮC NÂU

 

KHAY 1

KHAY 2

7

TẦNG 7

K2

LRUGB6361A (2 chiếc)

LQ104V1DG11 (1 chiếc)

Kính lúp

LQ104V1DG52

 

HÀNG CŨ (KHAY ĐỎ)

1321-30 (6250MG1) (1 chiếc)

MMF-09D24TS (5 chiếc)

9GA0824P1S61 (2 chiếc)

FBA09A24H (4 chiếc)

KDE2408PTB3-6 (1 chiếc)

T92T12MUA7-57 (1 chiếc)

2410ML-04W-B59 (1 chiếc)

AFB1212VH (1 chiếc)

CNDC24B7VS-052 (2 chiếc)

109P08112H7D01 (1 chiếc)

C35403-57 (2 chiếc)

FS08 (1 chiếc)

ASY-3D ( 1 Chiếc)

3D657057 (1 chiếc)

MFE0020B8SE (P140765273N) (1 chiếc)

FBA06T24H (10 chiếc)

MÀN HÌNH KCS057QV1AJ-G23

 

MR-J3BUS03M(1 CHIẾC)

MR-J3BUS5M-A(1 CHIẾC)

MR-J3BUS4M-A( 1 CHIẾC)

Tầng 8 (kệ 2) Màn hình LM64P101 (8 chiếc)

G104SN03 (2chiếc)

SK-070HE  

Trước kệ 2, KDE1245PFV1, U60T12MUA7-57, MDS510-12, DÂY HÚT THIẾC CP-3515-10, BỘ PHÁT ÁP QH-VISG2-ED, thùng đựng 1uF 2100V

KỆ 3

Công tắc HX-1021 15A 250V(hộp màu xanh)

     CỘT

HÀNG

3 2 1
1

(TẦNG 1)

6MBP50RTF060

6MBP50RTJ060

6MBP50RTA060F

6MBP50RTA060

6MBP100RD060

6MBP80RTA060F

7MBP50RA060

7MBP80RTF060

7MBP75RA120

CM400E4Y-24A

CM400DY-24NF

2MBI450VE-120-50

(26 chiếc)

2

(tầng 1)

?

 

 

PM75CFF060

PM100CFE060

6MBP50RA060

6MBP5RA060

6MBP160RUA060 (2 chiếc)

6MBP50NA060

6MBP50NA060

6MBP100KC060

7MBP75JB060

7MBP50NA060

7MBI75SA-120B

7MBP50RA060

7MBP80RTA060

 

 

2MBI450VE-120-50

(26 chiếc)

3

(tầng 1)

PVC110A-8

PM150RSB060

PM100CSA120

PM150CVA060

6MBP100RTC060

6MBP160RUA060

6MBP100RTD060

6MBP50RTA060

6MBP50RTA060F

6MBP100RS060

6MBP160RTS060

6MBP75RS060

Mạch DC-14MJ-E(2 CHIẾC)

Mạch CKB16H0416

Mạch RS232

 

PM150CSD060

PM75CVA120

PM75RRA060

PM50RHB060

MG150J7KSvffgg50

SA530683

7MBP60RTA060

6MBP50RTA060F

6MBP75JA120

6MBP50RS120

6MBP100RTC060

6MBP150RA060

6MBP150NA060

6MBP50RA060

6MBP75RA060

7MBP75JB060

7MBP50JB060

7MBP75JB060

 

2MBI450VE-120-50

(27 chiếc)

4

(tầng 2)

PM100CSA120

7MBI100N-060

6MBP100RS060

6MBP200RS060

6MBP200K

PM75CSA120

PM75CFE060

7MBP50JB060

6MBP160RUA060

6MBP75RS060

SA529430

PM300RL1A060

6MBP160RUA060F

2MBI300P-140-03 (14 chiếc)

CM400DY-24NF

 (29 chiếc)

 

MBN600GS12AW

1MB1400L-060

(4 chiếc)

CM300HA-24H

 (3 chiếc)

SKM400GA123D

(4 chiếc)

1MBI600LP-060

(3 chiếc)

1MBI600LN-060

(4 chiếc)

1DI300ZP-120-02

1MBI300N-120

5

(TẦNG 3)

CM600HU-12H

(39 chiếc)

CM600HH-24E

(1 chiếc)

CM600HA-24E

(21 chiếc)

PM300RSD060 (1 CHIẾC )

CM300DY-24NF

(2 chiếc)

CM400Y-24NF

(8chiếc)

2MBI300P-140

2MBI450U4E-120

CM300DY-24H

(3chiếc)

6

(Tầng 4)

MG200Q1US51

(3 chiếc)

MBN400GS12B

(12 chiếc)

DP15H1200T0101982 (4 chiếc)

CM400HA-24HC

CM600HA-24E

(9 chiếc)

M3029 (1 chiếc)

KLY-MK-29C( 21 CHIẾC)

 

CM300DY-24H

(35 chiếc)

7

(Tầng 5)

CM600HA-24E

(11 chiếc)

MBN600GS12AW

CM600HA-24H

(8 chiếc)

CM400HA-24H

(7 chiếc)

MBN600GS12AW

(2 chiếc)

2MBI450VE-120-50

(26 chiếc)

2MBI450VE-120-50

(26 chiếc)

8

(Tầng 6)

PM450CLA120

(7 chiếc)

PM300CLA120

(2 chiếc)

2MBI450VE-120-50

(26 chiếc khay xanh da trời)

MG600Q2YS60A

(15 chiếc khay đỏ)

FZ1200R17KF4

(khay đỏ)

 

 

FZ1200R17KF4

(15 chiếc)

9

(Tầng 7)

FZ1200R17KF4

E63532

L602

1203GB122-2DW

NL6448AC30-06 ( 1 CHIẾC )

LQ10D368 ( 2 CHIẾC )

LM64P30 ( 2 CHIẾC )

 

2MBI450VE-120-50

(26 chiếc)

22MBI450VE-120-50

(26 chiếc)

 

10

(tầng 8)

Thùng mà hình MDT 962B-1A/AC 110V    

TRƯỚC KỆ 3 KEO K5202

Kệ 4 (TỪ CỬA BẾP)

CỘT

HÀNG

1 2 3 4
1

(TẦNG 1)

Khay đỏ

NIPPON (LXR1050C) (13 chiếc)

3300MFD400VCD

2700MFD400VCD

CELSC 450V 3300UF (1 Chiếc)

RWE850C 400V 2700UF

THÙNG BÌA

4710KL05WB39 (22 Chiếc)

DP200A (PIN2123HSL ) (2 Chiếc)

FFB1224EHE (17 Chiếc)

DP300A (PIN3123XSL) (1 Chiếc)

6MBI100FA-060

6MBI160FA-060

(THÙNG BLUE)

MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH TDA7297
2

(TẦNG 1)

KHAY XANH

CE1050C 450V 5100UF (21 chiếc)

     
3

(TẦNG 2)

XANH LÁ CÂY

CM300HA-24H (33 Chiếc)

1MBI300N-120 (1 Chiếc)

1MBI400L-060 (1 Chiếc)

AD400AB160 (2 chiếc)

10000uf 50V (1 hộp)

DA TRỜI

CDI50C-050

BJT A50L-1-0125A (6 chiếc)

6DI30A-050 (3 chiếc)

QM30TX-H (2 chiếc)

MG50G6EL1 (1 chiếc)

6DI150C-050 (1 chiếc)

3D150A-050 (1 chiếc)
6DI75AH-050 (1 chiếc)

QF30AA60 (1 chiếc)

CM75TF-24H (1 chiếc)

QM75TF-HB (1 chiếc)

6DI150AH-050 (1 chiếc)

ETG81-050 (23 chiếc)

MG75Q1BS11 (1 chiếc)

QM30HA-H (2 chiếc)

ETK81-060 (2 chiếc)

ETK81-050 (4 chiếc)

6DI50C-050 (1 chiếc)

CM50TF-24H (1 chiếc)

MG75Q1BS11 (T7NAA5) (1 chiếc)

MG150J1BS11 (1 chiếc)

MG25M1BK1

MG150J1BS11(1 chiếc)

 

 

LÁ CÂY

2MBI300P-140-03 (9 chiếc)

CM300DY-24NF (17 chiếc)

HỘP 15UF 400V (1050C)

ĐỎ

QMY500YH (BKO-C1945H01) (1 chiếc)

1DI300MN050-01 (1 chiếc)

UM150CDY-10 (BKO-NC1123-H03)

1D600A-330 (1 chiếc)
1DI300MP-050-01 (1 chiếc)
1DI300ZP-120-02 (1 chiếc)

QM200HA-H (2 chiếc)

QM150DY-H (6 chiếc)

MG300Q1US1 (4 chiếc)

QM100DY-H (8 chiếc)

2DI100D-050 (8 chiếc)

QM300HA-2H (5 chiếc)

QM75TF-HB (1 chiếc)

 

4

TẦNG 3

CM200DU-24NF(29 chiếc)

Tụ 2200uF 400V (8 chiếc]

6DI50A-050 (1 chiếc)

6DI100AH-050 (3 chiếc)

6MBI100FA-060 (1 chiếc)

6MBI50L-060 (1 chiếc)

6DI50C-050 (1 chiếc)

6DI75A-050 (6 chiếc)

CM100TF-24H (1 chiếc)

6DI120D-060 (2 chiếc)

6DI120C-060 (5 CHIẾC)

CM150TU-12H (1 chiếc)

CM150TU-12F (2 chiếc)

6DI50A-060 (6 chiếc)

 

6MBI450V-170-50

FS450R12KE3

CBB65 (450VAC 50/60HZ)

7MBI150U2S-060B-54 (2 chiếc)

7MBI200U2S-060A-50 (1 chiếc)

7MBI150U2S-060-50 (1 chiếc)

FS10864A (A0809) (630VDC 2UF )

FF600R12IP4

SA5284440-02 (1 chiếc)

XK06-001-2686 (4 chiếc)

KMH450V (1000UF) (19 chiếc)

450V 1000UF

Tụ CD29L 400V 2200UF 850C

10uf 450V

5

(TẦNG 4)

KHAY VÀNG

HỘP CẦU CHÌ THỦY TINH SIZE 6×30 mm

Hộp F5AL250V (5A)

Hộp F2AL250V (2A)

Hộp F7AL250V (7A)

Hộp F8AL250V (8A)

Hộp F25AL250VH (25A)

Hộp F15AL250VH (15A)

Hộp F20AL250VH (20A)

Hộp F4AL250V (4A)

Hộp F3AL250V (3A)

 

HỘP LOẠI

5X20mm (do khay kia đầy)

5A

10A

 

 

 

 

 

2MBI400TC-060-01 (3 chiếc trong đó có hai chiếc nhìn không rõ mã)

PHT2508CF (3 chiếc)

2MBI300N-060 (1 chiếc)

2MBI300TC-060-01 (2 chiếc)

2MBI400TB-060 (2 chiếc)

2MBI200TC-060-01 (2 chiếc)

2MBI200UR-120 (3 chiếc)

2MBI150ND-060 (3 chiếc)

2MBI150NR-060 (3 chiếc)

2MBI400TB-060(3 chiếc)

2MBI300TC-060-01 (4 chiếc)

R40823EZ (2 chiếc)

CM200-1.0B (1 chiếc)

MD100S16MS (1 chiếc)

PAH1508CF (2 CHIẾC )

2MBI200SK-060-01 (3 chiếc)

 

KHAY ĐỎ

CD135S400V 3300UF (3 chiếc)

CE1050C400V3500UF (1 chiếc)

CEB400V 2000UF (1 chiếc)

CE850CNK400V 2700UF (2 chiếc)

CBB65 20UF (1 chiếc)

KMH1050C (400V390UF) (1 chiếc)

S-500-24 (1 chiếc)

224j2000V

 

KHAY ĐỎ

EVL31-050 (19 chiếc)

EVM31-050B (1 chiếc)

EVM31-050A (1 chiếc)

EVL32-060 (9 chiếc)

2DI150MA-050 (10 ch

6

(TẦNG 4)

     ĐỰNG HỘP

6DI30B-050 (1 chiếc)

2MBI150PC-140-02 (1 chiếc)

2DI100D-050C (1 chiếc)

FF400R12KE3 (1 chiếc)

6DI50A-060 (1 chiếc)

2FI300S-140 (1 chiếc)

2FI300S-140-01 (21 chiếc)

SEMIKRON (SKT 1200/16E) (1 chiếc)

 

KHAY XANH

EVK71-050 (2 chiếc)

EVK31-050A (12 chiếc)

QM50DY-HB (1 chiếc)

EVG31-050 (1 chiếc)

EVK71-060 (1 chiếc)

EVK71060 (1 chiếc)

EVG33-050 (5 chiếc)

2SD466-K (8 chiếc)

7

(TẦNG 5)

HỘP ĐỰNG

KMG1050C (450V 560UF)

CD1050C (400V 820UF)

AWF-M43 (4M14-2A)

NC (450V 560UF )

CDHJ450V 470UF (1 chiếc)

CE 850C (LQ M) (1 chiếc)

CE 850C (LQ K ) (1 chiếc)

CD294 (400V 1000UF) (2 chiếc)

CE 450V 560UF (3 chiếc)

XANH

FFB1224EHE (1 chiếc)

EFB0912VHF (6 chiếc)

MF-09D24TS (1 chiếc)
FF0812EHE (3 chiếc)

4715KL-05W-B39 (1 chiếc)

50W-60RJ (8 chiếc)

220-240V-50 (160HZ) (3 chiếc)

KEO TẢN NHIỆT

PM75B5LA060 (1 chiếc)
CM100TL-24NF (1 chiếc)
C​RJH60M75TL6-12NF (1 chiếc)CM75TL-24NF (2 chiếc)

CM75TL-12NF (1 chiếc)

CM100TL-12NF (2 chiếc)

PM150RL1A060 (2 chiếc)

CM100TL6-12NF (2 chiếc)

SEMIX202GB128D (3 chiếc)

SEMIX604GB128D (6 chiếc)

SEMIX302GB12E4S (4 chiếc)

UL-721Q-R1A-B032 (3 chiếc)

CD292H (1200UF 450V)

LXR1500C

CE850C (400V 1500UF ) (1 chiếc)

8

(TẦNG 5)

CẦU CHÌ THỦY TINH KHAY ĐỎ

6×30 mm

0,5A

3A

6A

1A

5A

10A

 

  KHAY ĐỎ DƯỚI

CBB65A-1 (40UF 450vac) (3 chiếc)

CBB65A-1 (70UF 450VAC) (3 chiếc)

CBB65A-1 (60UF 450VAC) (2 chiếc)

CBB65A-1 (35UF) (1 chiếc)

HAKD907 (24V 50W) (18 chiếc)

 

 Cầu chì AC 600V 300A  (3 chiếc)

 Cầu chì AC 600V 180A (1 chiếc)

 

KHAY XANH LÁ

DP200A (PIN2123HSL)

A2344 (CE 450V 220UF)

KMH 1050C 450V 1500UF

 

 

 

KỆ 4  TỤ

2200UF 50V

1000UF 50V

THIẾC

KẸP CÁ SẤU

GIẮC ĐỰC CÁI 9 CHÂN

ZX0412

RUỘT MỎ HÀN 500W

PHÍC CẮM

Đầu giắc 232

DCC100A-24

ĐẦU ZẮC CÁI 4 LỖ

ZẮC CẮM MÁY TÍNH

ĐIỆN TRỞ

1,2R 2,2R 5,1R 6,2R, 4,7R 6,8R 8,2R 10R 20R 82R 180R 620R 200R 680R 220R 270R 300R 510R 390R 75R 100R

1,5K 2,7K 5,6K 2,4K 3K 2K 15K 30K 33K 5K 300K 270K 820K

 

DBL907

680UF 16V

3300UF 16V

2200MF 16V

33UF 16V

300UF 16V

1000UF 50V

2200UF 50V

10MF 16V

100UF 50V

 

TRƯỚC KỆ 4: 10000UF 50V( TRONG HỘP), 10UF 630V (10MFD 630VDC), 680UF 50V

 Kệ 5

CỘT

HÀNG

1 2 3 4
1        
2

(TẦNG 2)

ĐIỆN TRỞ NHÔM 40R 60W

KẸP MẠCH (4 chiếc)

Rắc cắm Encoder động cơ Servo 22-14,22-14s (2 chiếc)

Kìm bấm cáp YTH-214 (2 chiếc)

KHAY XANH DA TRỜI

CP3015-10

 

THÙNG BÌA

TỤ QUẠT

CBB61 (4UF)

CBB61 (5UF)

CBB61 (6 UF)

CBB61 (8UF)

CBB61 14UF

CBB61 20UF

XANH LÁ

TỤ QUẠT

CBB61 (2.5UF)

CBB61 (3UF)

CBB61 (3.5UF)

 

3

(TẦNG 3)

N1114LS160 (2 chiếc)

DCR960G-18-1982 (4 chiếc)

N370CH12 (2 chiếc)

DCR1710F18-1982 (2 chiếc)

215A1408 (3 chiếc)

216A1150 (2 chiếc)

N1114LS160 (6 chiếc)

DCR960G18-1982 (24 chiếc)

DCR960G18 (4 chiếc)

 

XANH DA TRỜI ĐẬM

PM100RLA060 (1 chiếc)

MIG75J6CSB1W(3 chiếc)

MIG100J6CSB1W (3 chiếc)

MIG300J2CSB1W (2 chiếc)

6R1TI30Y-080 (1 chiếc)

MIG75Q7CSB1X (3 chiếc)

MIG50J901H (1 chiếc)

MIG150J7CSB1W (2 chiếc trong đó có 1 chiếc bị mất mác)

PM75CS1D060 (3 chiếc)

PM100CS1D060 (1 chiếc)

PM50CS1D060 (1 chiếc)

MIG100J7CSA0A (8 chiếc)

PM150DSA120 (6 chiếc)

CM300DU-12F (15 chiếc)

CM300DU-12NFH (15 chiếc)

USB-RS232

VÒNG BI (11 BÉ)

VÒNG BI (1 TO)

4

(TẦNG 4)

2MBI400N-060  (20 chiếc)

2MBI300NB-060 (1 chiếc)

 

KHAY TRẮNG

CẦU CHÌ THỦY TINH 5x20mm (loại nhỏ )

2,5A 25A 20A 7A 8A 2A 30A 6A 5A 4A 3A 6A 10A 15A 1,5A 1A

 

 

RXLG-80W-40RJ (1 chiếc)

BKQ-CB0030-H04 (80W 1,5R ) (1 chiếc)

RXLG-100W 50RJ (3 chiếc)

RXLG-100W-20RJ (3 chiếc)

RXLG-100W-100RJ (3 chiếc)

200W-20RJ (1 chiếc)

RXLG-300W-40RJ (1 chiếc)

RXLG-500W-50RJ (3 chiếc)

RXLG-300W-75RJ (3 chiếc)

S-60-12 (1 chiếc)

CM200-10B (1 chiếc)

RXLG 400W 20RJ (3 chiếc)

200W 20R  3c

300W 10R 3c

HCGFA (1500MFD 400VDC  1050C) (2 chiếc)

HCGF6A (3900MFD 400VDC )(1 chiếc)

HCGHA (6800MFD 250VDC )

B43456-S9608M11 (6000UF 400V ) (1 chiếc)

B43456-S9508-M11 (5000UF-400V) (2 chiếc)

CE850C (430V 7000UF) (1 chiếc)

7400MFD (450VDC) (2 chiếc)

39000MFD (400WV) (1 chiếc)

CE1050C (450V 7000UF ) (2 chiếc)

 

tụ (450V 560UF) kích thước 30x50mm

Tụ 1uf, 2.2uf 50v

Cầu chị cắm T5A250V, T8A250V,

T1.25A250V

5

(TẦNG 5 KỆ 5)

TỤ DÁN NHÔM

10UF 50V

100UF 35V

33UF 35V

100UF 50V

10UF 25V

35UF 50V

220UF 50V

  PSF180MP-60 (1 chiếc)

S-40-12 (3 hộp)

ĐỂ MỎ HÀN (3 chiếc)

KÍNH NÚP (6 chiếc)

Mỡ hàn Soldering paste (9 hộp)

K7M-DR40S

CẦU CHÌ AC 600V (UR6) (1 chiếc)

NT00C 500V 120KA (2 chiếc)

NH00 160A (6 chiếc)

S50VB6065 (1 chiếc)

6

(TẦNG 6 KỆ 5)

SAN-M (SCSI-50PIN) (8 chiếc)

SM20L100D (6 chiếc)

SM3700

SAN-M (SCSI-36PIN) (5 chiếc)

Adapter va1 (CF-IDE40) (5 chiếc)

  30KR 1/10W 0603 Cầu Chì Sứ R085 6x30mm

500V: 1a, 5a, 6a, 10a, 15a, 20a

250V: 1a, 5a, 6a, 15a,20a

 

TẦNG TRÊN CÙNG CÓ THÙNG       HÚT THIẾC G00T 150

 THÙNG TRƯỚC KỆ 5: 560UF 450V, 22000uf 25V

1, HAI KHAY GẦN TỦ 15 ĐỰNG

KHAY TRÊN NGUỒN TỔ ONG  S-500-24 (7 chiếc)
KHAY DƯỚI  NGUỒN TỔ ONG S-360-12 (3 chiếc)

S-250-24 (2 chiếc)
SKY-50W (1 chiếc)

 

2, THÙNG ĐỰNG GẦN KỆ 3

THÙNG LOẠI
1 (TỪ DƯỚI ĐẤT) KEO TẢN NHIỆT 706 ( VỎ MÀU XANH)
2 KEO TẢN NHIỆT MU60 (VỎ MÀU VÀNG)
3 PIN CR8-LHC (3V) (LOẠI BÌNH THƯỜNG)
4 ĐẦU LỌC THẺ NHỚ SSK (SCRS028)

 

3, THÙNG QUẠT GẦN BẾP RỬA BÁT

9WF1224H1D03 (3 chiếc)

9WE5724K505 (3 chiếc)

DFS401012L (2 chiếc)

RDM4010B5 (1 chiếc)

PLA09225B12M (6 chiếc)

PLA09225B12H (8 chiếc)

109L0824L4D01 (18 chiếc)

 4, THÙNG GẦN TỦ TO 4

THÙNG MÁY XÓA ROOM (4 chiếc)

MÁY HÀN (3 chiếc)

 

HỘP 1K 1/4W TRƯỚC TỦ TO 4

HỘP 10K 1/4W TRƯỚC TỦ TO 4

200K 2W, 1R 2W, 390R 2W, 47R 2W, 390K 2W, 47K 2W, 10R 2W  TRƯỚC TỦ TO 4

HỘP 100R 2W TRƯỚC TỦ TO 4

0,5R 2W TRƯỚC TỦ TO 4

22R 2W

5, THÙNG GẦN TỦ TO 4

USB-DVP (2 chiếc)

USB-LG-XGB (4 chiếc)

USBJZSP-CMS02 (2 chiếc)

USBGOT1000 (1 chiếc)  

GPW-CB03 (1 chiếc)

OCB20 (2 chiếc)

USB-SC09-FX(11 chiếc)

USB-SC09 (12 chiếc)

Cáp lập trình 6ES7972-0CB20-0XA0

USB-LG-XGB

 

6, THÙNG GẦN TỦ TO 2

4,7R 5W

0,47R 5W

0,25R 5W

15K 5W

0,5R 5W

5,6R 5W

10R 5W

8,2R 5W

4,7R 10W

6,8R 10W

 

7, THÙNG MỎ HÀN 18 CHIẾC ( DƯỚI ĐẤT GẦN KỆ 5 )

8, THÙNG MỎ HÀN 908S 48 CHIẾC (DƯỚI ĐẤT GẦN TỦ TO 2)

9, FS150R12KE3G, SEMiX604GB12E4s, THÙNG ĐỰNG DD100KB160  TRƯỚC BÀN MÁY 2

10, PGD150S8, PT76S8C, MG200H1AL2, PD608, BKO-C2105H06, PGD200S8, DD100HB160 THÙNG XỐP TRƯỚC BÀN MÁY 3

THÙNG QUẠT DP200A P/N 2123HSL

11, KEO 704 TRƯỚC BÀN MÁY 2

12, SEMiX604GB12E4s, MIG100J201H GẦM BÀN MÁY 1

 

Điện trở 1/4W

 

A 33K 30K 910R 36K 82R 27K 100K 62K 5,1K 5,6K 2,4K 3,9K 24K 6,2K 1,2K 6,8K 3,3K 2,7K
B 110R 43K 160R 160K 560K 82K 110K 11K 1,6K 68R 1,8M 1,2R 2,7R 75R 2,2R
C 4,3K 39K 2K 330R 22R 1R 7,5K 200R 3K 47K 120R 510R 16K 1,1K 2R 2,2K
D 220R 300R 180R 620R 750R 6,8R 9,1R 560R 240R 820R 9,1K 390R 270R 5,6R 100R 430R 360R 1,5R 2,4R 1,8R 7,5R 3R 680R
E 12K 56K 18K 150K 3,6K 13K 1,8K 1,5K 8,2K 20K 20K 22K 91K 68K 910K 8,2R 6,2R 120K 51K 75K
G 510K 180K 620K 390K 330K 270K 750K 360K 200K 680K 470K 430K 820K 300K 240K 91R 220K 1,5M 1,2M 2M
V 15R 4,7R 5,1R 47R 62R 30R 39R 56R 51R 3,9R 27R 43R 18R 33R 4,3R 20R 3,3R 36R 12R 24R

 

C114 đỉnh kệ 2 kho1

 Kệ 1 (Kệ sắt)

Tầng 1

kệ 1 kho 1

1 2
Tay hàn 908S-80W

Tay hàn 200W/220V – 300W/220V

Tụ điều hòa 60uf – 70uf – 65uf – 30uf – 40uf – 20uf – 35uf – 45uf

Sơn phủ mạch CRC70

MUR120 1 cuộn

Tụ quạt

Tụ lò vi sóng 1uF 2100V

mạch tạo xung ne555, mạch hạ áp/ module hạ áp

Tụ khởi động CBB60 10uF/450V trắng

 

Tầng 2

kệ 1 kho 1

1 2
400V-5600uF / 400V-5000uF

400V-4700uF / 450V-10000uF

450V-2200uF / 400V-3900uF

400V-3300uF / 400V-2200uF

400V-2000uF / 400V-2700UF

400V-3500uF / 400V-3900UF

450V-1200UF / 450V-2700UF

400V-6800UF / 250V-6800UF

400V-7400UF / 400V-6000UF

450V-7000UF / 430V-7000UF

400V-1500UF / 450V-470UF

33uf 50v nichicon 6x12mm 1k/con, 10uf 250v 10x16mm, 2.2uf 400v 8x12mm, 33uf 50v 5x11mm 300đ/ con , 1500uf 35V 13x30mm

82uf 250V 16x21mm

120uf 200v 18x21mm

Tụ hóa 2200uF 25V 13x25mm

Tụ hóa 330uF 35V 8x16mm (màu xanh)

Tụ hóa 22uF 450V 13x15mm

C557 , C3205 , 2N3904 TO-92

 

450V-5100UF / 50V-1000UF (2 kích thước)

450V-10UF ( 2 kích thước)

63V-47UF / 400V-15UF

50V-68UF /  56UF 50v

16V-2200UF / 16V-3300UF

16V-33UF / 50V-2200UF

50V-1000UF (2 kích thước)

450V-100uF

Mạch NE555

10uf 450v 10x12mm

47uf 450v 16x25mm

1000uf 50V nichicon 16×20

 

 

Tầng 3

kệ 1 kho 1

1 2
220UF 450V tháo máy 25x40mm/

680UF 50V

220UF 450V 30X30MM KMS

CBB60 2.5UF/450V (TỤ TRÒN ĐEN)

22000UF 25v

200V-220UF / 450V-220UF

470UF 250V / 450V-1500UF

100UF 400V ( 22X30MM VÀ 24X26MM)

450V-1000UF / 80V-10000UF

450V-120UF / 400V-780UF

25V-6800UF / 450V-390UF

50V-1UF / 50V-2.2UF

330UF 450V NICHICON

470UF 450V nichicon

680uf 200v

470uf 400v

Tụ điều hòa 30uf 450V

1000uf 450v 4 chân

470UF 450v loại 30k

TỤ NHÔM (25V-10UF/470UF)

(16V-22UF) (35V-10UF/33UF/100UF/22UF/220UF) (50V-2.2UF/3.3UF/1UF/4.7UF/100UF/10UF/220UF/22UF)

tụ nh330uf 16V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 4 kệ 1 kho 1 1 2
2000V-224J / 420V-1500UF

450V-560UF (loại rẻ hơn)

10000UF 50V (2 hộp)

10000uf 63V nichicon

10000uf 63V Rubycon

Tụ vàng 630V-10UF

50V-330UF / 50V-470UF

35V-470UF

2000V-103J (2KJ103J)

Điện trở xả : 60W-40RK / 80W-40RJ

150R 100W

100W-20R (20x40x115)

100W-100RJ

100W-50RJ / 500W-50R

300W-10R / 500W-60R

300W-75R / 400W-20R

200W-20R

50R 1000W

333J-2KV (khay tụ cũ tháo máy)

560UF 450V / 450V-680UF

450V-1200uf / 450V-560uf (tháo máy)

400V-1000uf / 400V-820uf

450V-470uF

330uf 400v 35x30mm

Chiết áp 10K 2W , 1K 2W

tụ kẹo 941c12p47k 0.47uf 1200v

 

Trở 2W

1 hộp 100R-2W

CHIẾT ÁP ĐÔI 50K VR50K B50K

chiết áp đôi 100K VR100K B100K

22uf 450v 13x26mm

Tụ nhôm 220uf 16v, 2200uf 10v, 1000uf 10v, 47uf 16v, 47uf 35v, 22uf 25v, 33uf 25v, 330uf 50v,

 

 

Tầng 5

kệ 1 kho 1

1 2
Cầu chì thủy tinh 5x20mm và 6x30mm

 

T3.15A 250V (Tròn đen)

T8A/T5A/T1.25A 250V (Tròn nâu)

Cầu chì vuông T2A/T10A/T5A/T3.15A/T6.3A/T1A

Cầu chì sứ

500V-30A/25A/20A/10A/15A/6A/5A/1A

250V-20A/15A/10A/6A/5A/25A

 

 

Tầng 6

kệ 1 kho 1

1 2
 

 

Biến trở RV24YN20S B102 ,B103 , B203 , B104 , B502 , B202, B503 , B204, B504, B501

Cầu chì sứ 20A 500V

 

Tầng 7 kệ 1 kho 1 1 2
ER6V giắc đen và nâu

ER6VC119A

 

cầu chì sứ RO15 RT18 RT14 0.5A/1A/ 5A/10A/32A

cầu chì sứ R058 250v BS1362 0.5A/1A/ 20A/30A

 

1 2
Pin MR-BAT6V1SET

Pin a98l-0031-0028

Pin a98l-0031-0026

ER3V giắc đen, giắc nâu

 

Tầng 8 1 2
Pin UNMOON ER34615M AZ431, KTA1266-Y

 

KỆ SẮT NGOÀI CẦU THANG

 

Tầng Cột 1 Cột 2 Cột 3
6 Đầu nối Servo SM-SCSI SM-20L (20 chân)

Đầu nối Servo SM-SCSI SM-14L (14 chân)

Tụ hóa 12uf 400v 7x17mm

tụ hóa 3.3uf 450v 10x13mm

tụ hóa 20uf 400v 12x13mm

tụ hóa 3.3uf 250v 8x15mm

Tụ hóa 6.8uf 400V 8x16mm

8.2uf 400v 10x12mm

tụ kẹo 824k 500v

1000uf 25v 10×20.5mm

22uf 50v sanwa 6x12mm (xanh)

33uf 250V 13x25mm

330uf 50v 10x20mm

68uf 200v 13x25mm

220uf 450v 30x30mm

56uf 63V 8x12mm

10uf 250V rubycon

5 Diode Zener các giá trị 1/2W Diode Zener các giá trị 1W
4 Trở RX21 1K 10W (màu xanh)

100R 20W (màu xanh)

100R 10W (màu xanh)

2K 10W (màu xanh)

3 Điện trở 5W, 10W
2 Cáp USB-SC09-FX

usb

Điện trở xả 40R 400W

20R 400W, 10R 80W, 20R 100W, 75R 100W, 4R 200W

1 4.7uf 160v 8x12mm

PMS364J 400V

22uf 250v đỏ

682H 1600V

103J 630V

304J 200V

KH472M X1Y2

220uF 35V Asia

1uF 50V Asia

USB-LG-XGB

CÁP USB-QC30R2

CÁP TCSMCNAM3M002P

22uF 200V 10x13mm

Cáp PLC Siemens S7-200/300/400

Điện trở xả, điện trở công suất

300W10RJ (10R 300w)

300W40RJ (40R 300W)

500W20RJ (20R 500W)

500W60RJ (60R 500W)

500W100RJ (100R 500W)

 

 

ngoài cầu thang : tụ hóa 100uF 50V màu đen , 2200uf 16v 10x16mm, 100uF 160V 10x25mm , 100uf 16v, 100uf 100v 10x17mm

dưới bếp: 680uF 250V 30x35mm , 82uf 200V