Chi tiết cách cài đặt biến tần FUJI FRENIC MEGA Tiếng Việt

 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP: F02 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F02 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt là 0 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: F01 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F01 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt là 0 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Dùng phím lên xuống để đặt tần số và ấn nút FUNC/DATA để lưu tần số, ấn RUN để chạy và STOP để dừng.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Lệnh RUN/STOP: F02 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F02 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt là 1 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở: F01 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F01 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt là 1 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với 12, 2 chân còn lại nối với 1113 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân CM với FWD để chạy thuận hoặc với REV để chạy nghịch, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt kết nối CM với FWD hoặc REV để thực hiện lệnh STOP.

Xem thêm: Cách sửa chữa biến tần Fuji

 1. Cài đặt chạy thuận, chạy nghịch :

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Bình thường nhà sản xuất đã cài đặt sẵn chân FWD là chân chạy thuận, REV là chân chạy nghịch. Nếu kích vào 2 chân đó mà không có tín hiệu RUN thì ta vào hàm E98, E99 tương ứng với 2 chân FWDREV, sau đó ta đặt giá trị là 98 (chạy thuận) hoặc 99 (Chạy nghịch).
 • Lưu ý : Để chạy nghịch ta phải ngắt chạy thuận trước (chờ động cơ dừng hẳn) thì ta mới thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại (Tránh xung đột lệnh gây hỏng biến tần).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến E _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục E98 (hoặc E99) rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cách RESET biến tần về chế độ mặc định nhà sản xuất : H03 = 1.

 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.H _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục H03 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị là 1 rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cài đặt chế độ dừng động cơ : H11.

 • 0 Động cơ sẽ dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Động cơ dừng theo quán tính của động cơ và máy móc (tải) và tổn thất động năng của chúng.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến H _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục H11 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Chọn loại điều khiển động cơ : F42.

 • 0 Điều khiển V / f với trượt bồi thường không hoạt động : Theo điều khiển này, biến tần điều khiển động cơ với điện áp và tần số theo mẫu V / f được chỉ định bởi mã chức năng. Điều khiển này vô hiệu hóa tất cả được điều khiển tự động các tính năng như bù trượt, để không xảy ra biến động đầu ra không thể đoán trước, cho phép hoạt động ổn định với tần số đầu ra không đổi.
 • 1 Véc tơ mô men động điều khiển: (có bù trượt và tự động tăng mô-men xoắn đang hoạt động).
 • 2 Điều khiển V / f với trượt bồi thường tích cực : Đặt bất kỳ tải nào lên động cơ cảm ứng gây ra hiện tượng trượt quay do động cơ đặc điểm, giảm vòng quay của động cơ. Chức năng bù trượt của biến tần trước tiên giả định giá trị trượt của động cơ dựa trên mômen động cơ được tạo ra và tăng tần số đầu ra để bù cho sự giảm vòng quay của động cơ. Điều này ngăn cản động cơ từ giảm vòng quay do trượt.
 • 5 Điều khiển vectơ không có tốc độ cảm biến : Điều khiển này ước tính tốc độ động cơ dựa trên điện áp đầu ra của biến tần và dòng điện sử dụng tốc độ ước tính để kiểm soát tốc độ. Ngoài ra, nó phân hủy dòng động cơ truyền động vào các thành phần dòng điện kích thích và mô-men xoắn, đồng thời điều khiển từng thành phần đó trong vectơ.
 • 6 Kiểm soát vectơ với tốc độ cảm biến : Điều khiển này yêu cầu một PG (bộ tạo xung) tùy chọn và một thẻ giao diện PG tùy chọn. được gắn trên trục động cơ và biến tần, tương ứng. Biến tần phát hiện động cơ của vị trí quay và tốc độ từ tín hiệu phản hồi PG, phân hủy dòng truyền động động cơ vào các thành phần dòng điện kích thích và mô-men xoắn, đồng thời điều khiển từng thành phần trong vector.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F42 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: F07.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F07 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Thời gian giảm tốc:
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F08 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cách đặt tần số MAX:

 • F03 (Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.F _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục F03 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cách nhập thông số động cơ:

 • Số cực motor
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.P _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục P01 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Công suất motor P02 (KW).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.P _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục P02 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Dòng điện định mức motor P03 (A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.P _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục P03 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Dòng không tải P06 (A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.P _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục P06 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Điều khiển quạt làm mát H06:

 • 0: Quạt luôn chạy.
 • 1: Quạt chạy khi RUN biến tần.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.H _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Ấn phím lên xuống tìm mục H06 rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên xuống để đặt giá trị rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 1. Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm E01, E02, E03, E04 rồi đặt các giá trị tương ứng là 0, 1, 2, 3 bằng cách : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.E _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm C05 đến C19 bằng cách : Ấn PRG/RESET => Dùng phím lên, xuống tìm đến 1.C _ _ => Ấn FUNC/DATA để chọn => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên rồi ấn FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống để đặt các các tần số tương ứng với cấp tốc độ mà bạn mong muốn rồi ấn FUNC/DATA  để lưu => Ấn PRG/RESET để quay về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối CM với X1, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối CM với X2, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối CM với X1 và X2, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối CM với X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối CM với X1 và X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối CM với X2 và X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối DCM với X1, X2 và X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối CM với X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối CM với X1 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối CM với X2 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối CM với X1, X2 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối CM với X3 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối CM với X1, X3 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối CM với X2, X3 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối CM với X1, X2, X3 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.