Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt biến tần INVT GD20A

Để hiểu rõ chi tiết cách cài đặt biến tần INVT GD20A làm thế nào để chạy được thuận nghịch, thay đổi được tần số theo ý mình thì trong bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn đầy đủ chi tiết để quý vị có thể tự mình làm được mà không cần phải thuê thợ đến để cài đặt mất thêm chi phí.

Cách cài đặt biến tần INVT GD20A :

 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP: P00.01 = 0.
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn DATA/ENT đến khi hiện P00.00 => Ấn lên/xuống  đến khi hiện P00.01 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: 06 = 0 (Nếu trong P00.06 không có giá trị 0 thì ta phải thay đổi thông số P00.07 khác giá trị 0 do 2 tham số này không thể cài bằng nhau).
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn DATA/ENT đến khi hiện P00.00 => Ấn lên/xuống  đến khi hiện P00.06 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Ấn nút lên/xuống để đặt giá trị tần số, sau đó ấn RUN để chạy và ấn STOP để dừng.

Xem thêm : Cách sửa chữa biến tần invt

 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng biến trở trên bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP: P00.01 = 0.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở trên bàn phím: 06 = 1 (Nếu trong P00.06 không có giá trị 1 thì ta phải thay đổi thông số P00.07 khác giá trị 1 do 2 tham số này không thể cài bằng nhau).
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn DATA/ENT đến khi hiện P00.00 => Ấn lên/xuống  đến khi hiện P00.06 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Xoay biến trở để đặt tần số, ấn RUN để chạy và ấn STOP để dừng.
Terminal biến tần INVT GD20A
Terminal biến tần INVT GD20A
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Lệnh RUN/STOP: P00.01 = 1.
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn DATA/ENT đến khi hiện P00.00 => Ấn lên/xuống  đến khi hiện P00.01 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị về 1 => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở: 06 = 2 (Nếu trong P00.06 không có giá trị 2 thì ta phải thay đổi thông số P00.07 khác giá trị 2 do 2 tham số này không thể cài bằng nhau).
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn DATA/ENT đến khi hiện P00.00 => Ấn lên/xuống  đến khi hiện P00.06 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị về 2 => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với GND+10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân COM với S1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số.
 1. Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch bằng terminal (thiết bị bên ngoài): Các bước tiến hành giống phần 3, nhưng ta phải cài đặt thêm chân chạy thuận và chân chạy nghịch.

 • 01 = 1 (Chân S1 là chân chạy thuận).
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P05 => Ấn DATA/ENT hiện P05.00 =>  Ấn lên/xuống  đến khi hiện P05.01 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • 02 = 2 (Chân S2 là chân chạy nghịch).
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P05 => Ấn DATA/ENT hiện P05.00 =>  Ấn lên/xuống  đến khi hiện P05.02 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối COM với S1 để chạy thuận, nối với S2 để chạy nghịch.
 1. Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: 11.
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn DATA/ENT đến khi hiện P00.00 => Ấn lên/xuống  đến khi hiện P00.11 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Thời gian giảm tốc: 12.
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn DATA/ENT đến khi hiện P00.00 => Ấn lên/xuống  đến khi hiện P00.12 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 1. Cách đặt tần số MAX: P00.03.

 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn DATA/ENT đến khi hiện P00.00 => Ấn lên/xuống  đến khi hiện P00.03 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 1. Chọn chế độ autotunning cho động cơ: P00.15 (Chế độ dò động được thực hiện đối với động cơ có thể tháo tải ra khỏi trục động cơ, còn chế độ dò tĩnh thì ngược lại).

= 0 Không kích hoạt chế độ.

= 1 Chế độ dò động:

 1. Phải đảm bảo tháo tải ra khỏi trục động cơ và động cơ ở trạng thái tĩnh.
 2. Nhập thông số ghi trên vỏ động cơ trong hàm P02.
 3. Cài đặt thời gian tăng tốc và giảm tốc phù hợp quán tính động cơ
 • Các bước thực hiện như sau:
 1. Đặt 15 = 1.Màn hình sẽ nhấp nháy chữ “-RUN-”,
 2. Ấn phím RUN để bắt đầu dò, sau vài giây động cơ sẽ chạy màn hình hiển thị “RUN-1”.
 3. Sau vài phút, màn hình hiển thị “-END-”, quá trình tự dò hoàn thành và biến tần trở về trạng thái dừng.Trong suốt quá trình dò, ấn phím STOP sẽ dừng việc tự dò.
 4. Chỉ có bàn phím mới có thể điều chỉnh quá trình tự dò.

= 2 Chế độ dò tĩnh:

 • Nếu không tháo tải được thì ta dùng chế độ dò tĩnh, các bước thực hiện giống dò động nhưng động cơ sẽ không quay.
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn DATA/ENT đến khi hiện 00 => Ấn lên/xuống  đến khi hiện P00.15 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 1. RESET thông số cài đặt về mặc định P00.18.

 • 0 Không kích hoạt.
 • 1 Reset thông số về mặc định.
 • 2 Xóa thông số lỗi.
 • 3 Khóa tất cả các hàm.
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn DATA/ENT đến khi hiện 00 => Ấn lên/xuống  đến khi hiện P00.18 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 1. Cách nhập thông số động cơ:

 • Công suất định mức động cơ: 01(KW).
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P02 => Ấn DATA/ENT hiện 00 =>  Ấn lên/xuống  đến khi hiện P02.01 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Tần số định mức động cơ: 02(Hz).
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P02 => Ấn DATA/ENT hiện P02.00 =>  Ấn lên/xuống  đến khi hiện P02.02 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Tốc độ định mức động cơ: 03(vòng/phút).
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P02 => Ấn DATA/ENT hiện P02.00 =>  Ấn lên/xuống  đến khi hiện P02.03 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Điện áp định mức động cơ: 04.
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P02 => Ấn DATA/ENT hiện P02.00 =>  Ấn lên/xuống  đến khi hiện P02.04 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Cường độ dòng điện định mức động cơ: 05(A).
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P02 => Ấn DATA/ENT hiện P02.00 =>  Ấn lên/xuống  đến khi hiện P02.05 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Dòng không tải: P02.10 (A).
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P02 => Ấn DATA/ENT hiện P02.00 =>  Ấn lên/xuống  đến khi hiện P02.10 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 1. Điều khiển quạt làm mát P08.39:

 • 0 Chế độ chạy định mức.
 • 1 Luôn luôn chạy sau khi cấp nguồn.
 • Cách đặt lệnh: Ấn PRG/ESC => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P08 => Ấn DATA/ENT hiện P08.00 =>  Ấn lên/xuống  đến khi hiện P08.39 => Ấn DATA/ENT => Ấn nút lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 1. Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm P05.02, P05.03, P05.04 rồi đặt các giá trị tương ứng là 16, 17, 18 bằng cách : Ấn PRG/ESC  => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P05 => Ấn DATA/ENT hiện P05.00 =>  Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên => Ấn DATA/ENT => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về. 
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 7 thì quý vị vào các hàm P10.04, P10.06, P10.08, P10.10, P10.12, P10.14, P10.16 bằng cách : Ấn PRG/ESC  => Hiện P00 => Ấn lên/xuống đến khi hiện P10 => Ấn DATA/ENT hiện P10.00 =>  Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên => Ấn DATA/ENT => Dùng phím lên, xuống để đặt phần trăm cấp tốc độ tần số mà bạn mong muốn => Ấn DATA/ENT để lưu giá trị => Ấn PRG/ESC để quay về.
 • Lưu ý : Giá trị phần trăm tần số tương ứng với tần số MAX. Nếu giá trị này dương thì động cơ quay thuận và ngược lại.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối COM với S2, rồi nối COM với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối COM với S3, rồi nối COM với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối COM với S2 và S3, rồi nối COM với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối COM với S4, rồi nối COM với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối COM với S2 và S4, rồi nối COM với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối COM với S3 và S4, rồi nối COM với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối COM với S2, S3 và S4, rồi nối COM với S1 để chạy.
 1. Cách copy chương trình P07.01

 • 1 : Upload chương trình lên màn hình.
 • 2 : Tải chương trình từ màn hình xuống biến tần.

5 thoughts on “Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt biến tần INVT GD20A

 1. Sơn says:

  Cho em hỏi là em sử dụng invt gd20, sử dụng màn hình rời,kết nối bằng cáp RJ45, em cài đặt theo tài liệu thì điều khiển run,stop trên màn hình rời là ok,nhưng tăng tốc và giảm tốc chỉ sử dụng được các phím lên và xuống của màn hình rời, không thực được bằng biến trở có sẵn trên màn hình rời. Mong ad chỉ giúp cách cài đặt ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.