Cách Sao lưu backup và Restore máy CNC Robodrill FANUC 31i-B

Trong bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn cách sao lưu backup và phục hồi Restore hệ thống FANUC 31iB Plus BOOT dùng trong các máy robodrill của samsung và vender samsung

robodrill anpha d21mib

1. Khởi động HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG

Sau khi nhấn [6] và [7] trên bảng điều khiển cùng lúc để bật nguồn, BOOT SYSTEM khởi động và hiển thị “Màn hình BOOT”.

backup cnc fanuc robodrill 1

Lưu ý: Nên cắm chuột vào cổng USB để thao tác BOOT

BOOT SYSTEM được sử dụng để tải phần mềm hệ thống CNC TỪ (FLASH ROM)→DRAM và khởi động phần mềm CNC trước khi phần mềm CNC được thực thi.

Xem thêm: Dịch vụ sửa chữa máy CNC uy tín chuyên nghiệp số 1 VN

2. Sao lưu/khôi phục tập tin người dùng

2.1 Sao lưu tập tin người dùng

(1) Lắp thẻ nhớ vào khe cắm của bảng điều khiển.

(2) Chọn tùy chọn [System Data] và nhấn nút [Save].

Hiển thị cửa sổ.

backup cnc fanuc robodrill 2

(3) Chọn tệp người dùng cần lưu và nhấp vào nút [Save].

(4) Nhấn nút [Close] để đóng cửa sổ.

backup cnc fanuc robodrill 3

2.2 Khôi phục tập tin người dùng

(1) Lắp thẻ nhớ vào khe cắm của bảng điều khiển.

(2) Chọn tùy chọn [System Data] và nhấn nút [Load].

Cửa sổ hiển thị hiển thị sơ qua các tập tin trong thẻ nhớ.

backup cnc fanuc robodrill 4

(3) Chọn tệp cần khôi phục và nhấn nút [Load].

(4) Nhấn nút [Close] để đóng cửa sổ.

backup cnc fanuc robodrill 5

3. Sao lưu/khôi phục dữ liệu SRAM

3.1 Sao lưu dữ liệu SRAM

(1) Lắp thẻ nhớ vào khe cắm của bảng điều khiển.

(2) Chọn tùy chọn [SRAM] và nhấn nút [Backup].

Hiển thị cửa sổ.

backup cnc fanuc robodrill 6

(3) Nhấn nút [Yes].

backup cnc fanuc robodrill 7

3.2Khôi phục dữ liệu SRAM

(1) Lắp thẻ nhớ vào khe cắm của bảng điều khiển.

(2) Chọn tùy chọn [SRAM] và nhấn nút [Restore].

Hiển thị cửa sổ.

backup cnc fanuc robodrill 8

(3) Nhấn nút [Yes].

backup cnc fanuc robodrill 9

4. Khôi phục dữ liệu SRAM của nhà máy

Dữ liệu SRAM của nhà máy được lưu trữ trong FROM. Dữ liệu này có thể được sử dụng để dễ dàng khôi phục trạng thái xuất xưởng.

(1) Chọn tùy chọn [SRAM] và nhấn nút [AutoBackup…].

Hiển thị cửa sổ.

backup cnc fanuc robodrill 10

(2) Chọn [BACKUP DATA 1] và nhấn nút [Restore].

(3) Thông báo xác nhận sẽ hiển thị và nhấn nút [Yes].

Bắt đầu khôi phục SRAM.

(4) Nhấn nút [Close] để đóng cửa sổ.

backup cnc fanuc robodrill 11

Lưu ý: Sau khi khôi phục về trạng thái xuất xưởng, hãy đảm bảo thực hiện đặt lại điểm gốc động cơ và đặt lại tháp pháo.

5. Thoát HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG

Nhấn nút [Close]. Đóng màn hình BOOT.

backup cnc fanuc robodrill 12

(2) Đợi một lát, màn hình hiển thị “SYSTEM SERVICE MENU”, nhập “0”.

Thoát BOOT SYSTEM và khởi động CNC.

backup cnc fanuc robodrill 13

6. Xóa dữ liệu SRAM

(1) Nhấn và trên bảng điều khiển cùng lúc để bật nguồn và khởi động BOOT SYSTEM.

(2) Nhấn nút [Close] mà không thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Đợi một lát và sau đó “SYSTEM SERVICE MENU” sẽ được hiển thị.

backup cnc fanuc robodrill 14

(3) Nhập “2”.

Hiển thị thông báo xác nhận có thực hiện xóa dữ liệu bộ nhớ hay không.

ALL FILE INITIALIZE OK ? (NO=0,YES=1)

(4) Nhập “1”.

Việc xóa dữ liệu bộ nhớ được thực hiện và thông tin sau được hiển thị.

ALL FILE INITIALIZING : END

NC SYSTEM TYPE (0) ?

Nhập “1” ở trạng thái này và thông tin sau sẽ được hiển thị.

ĐIỀU CHỈNH NGÀY/GIỜ (****/**/** **:**:**) ? (NO=0,YES=1)

Vui lòng nhập “1” khi cài đặt ngày và giờ hoặc “0” khi không cài đặt.

Khi nhập “1”, hãy nhập theo thứ tự “NĂM”, “THÁNG”, “NGÀY”, “GIỜ”, “PHÚT” và “GIÂY”

Nhập ngày và giờ.

(5) Sau khi nhập “0” vào (4) hoặc hoàn tất cài đặt thời gian, thông tin sau và IPL MENU sẽ được hiển thị.

LOAD SYSTEM LABEL : END

IPL MENU

0. END IPL

1. DUMP MEMORY

3. CLEAR FILE

4. MEMORY CARD UTILITY

5. SYSTEM ALARM UTILITY

6. FILE SRAM CHECK UTILITY

7. MACRO COMPILER UTILITY

8. SYSTEM SETTING UTILITY

12. BATCH DATA BACKUP/RESTORE

?

(6) Nhập “0” (KẾT THÚC IPL).

Thoát IPL MENU và khởi động CNC.

Vui lòng nhập “1” khi thông báo sau được hiển thị.

<FILE ALLOCATION ERROR>

DATA FILES RELATED TO CHANGED OPTION MIGHT BE CLEARD.

DO YOU COMPLETE TO BACK UP S-RAM ? (NO=0, YES=1)

YES : PLEASE PRESS <1> KEY

NO : PLEASE BACK UP S-RAM BY BOOT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.