Cách cài đặt biến tần YASKAWA L1000A

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần YASKAWA L1000A

Giới hạn truy cập thông số : A1-01.

 • 0 Chỉ có thể truy cập và cài đặt các tham số A1-01, A1-04 và A1-06.
 • 1 Chỉ có thể truy cập và cài đặt các tham số A1-00, A1-01 và A1-04 và A2-01 đến A2-32.
 • 2 Tất cả các thông số có thể truy cập và cài đặt.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn A1-01 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.

Lựa chọn ngôn ngữ : A1-00.

 • 0 English.
 • 1 Japanese.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn A1-00 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.

Lựa chọn chế độ điều khiển : A1-02.

 • 0 Điều khiển V / f : Sử dụng cho điều khiển tốc độ đơn giản và khi không xác định thông số động cơ và không thể tự dò. Tốc độ đạt 1: 40.
 • 2 Mở điều khiển vectơ vòng lặp : Sử dụng cho điều khiển tốc độ chính xác, phản hồi mô-men xoắn nhanh và mô-men xoắn cao ở tốc độ thấp mà không cần sử dụng tín hiệu phản hồi tốc độ từ động cơ. Tốc độ đạt 1: 200.
 • 3 Kiểm soát vectơ vòng lặp đóng : Yêu cầu điều khiển tốc độ chính xác, dừng nhanh, phản hồi mô-men xoắn hoặc điều khiển mô-men xoắn chính xác và tín hiệu phản hồi tốc độ từ động cơ. Tốc độ đạt 1: 1500.
 • 7 Kiểm soát vectơ vòng lặp đóng cho động cơ PM : Sử dụng để điều khiển độ chính xác cao động cơ PM trong các ứng dụng mô-men xoắn không đổi hoặc mô-men xoắn thay đổi. Tốc độ đạt 1: 1500
 •  Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn A1-02 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.

Reset các thông số biến tần về mặc định : A1-03 = 2220.

 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn A1-03 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị 2220 => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài:

 • Lệnh RUN/STOP : b1-02 = 1.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn b1-02 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị 1 => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài : b1-01 = 1.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn b1-01 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị 1 => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Cách đấu biến trở : Chân giữa của biến trở nối với A1, 2 chân còn lại nối với +VAC (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau)
 • Thực hiện lệnh chạy : Trước hết ta phải chuyển về chế độ REMOTE bằng cách ấn nút LOCAL/REMOTE (đèn phím LOCAL/REMOTE sẽ tắt).Ta nối SC với S1 để chạy, xoay biến trở đặt tần số, ngắt SC với S1 để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP : b1-02 = 0.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn b1-02 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị 0 => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài : b1-01 = 0.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn b1-01 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị 0 => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Trước hết ta phải chuyển về chế độ REMOTE bằng cách ấn nút LOCAL/REMOTE (đèn phím LOCAL/REMOTE sẽ tắt).Ở màn hình hiển thị 0.00, ấn ENTER rồi dùng các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt tần số rồi ấn ENTER để lưu, ấn ESC để thoát. Ấn RUN để chạy, STOP để dừng.
 • Cách khác : Ta chuyển về chế độ LOCAL bằng cách ấn nút LOCAL/REMOTE (đèn phím LOCAL/REMOTE sẽ sáng) rồi thực hiện lệnh chạy như trên.
 • Cách kích hoạt nút LOCAL/REMOTE : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn o2-01 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị 1 => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.

Cài đặt chạy thuận, chạy nghịch :

 • Chân chạy thuận, quý vị cài hàm H1-01 = 40 bằng cách : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn H1-01 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị 40 => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm H1-02 = 41 bằng cách : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn H1-02 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị 41 => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Để bật chạy nghịch, quý vị cài hàm b1-04 = 0 bằng cách : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn b1-04 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị 0 => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận ta nối SC với S1 rồi xoay biến trở để đặt tần số. Để chạy nghịch, ta phải ngắt chạy thuận trước (ngắt SC với S1) và chờ động cơ dừng hẳn để nối SC với S2 để chạy nghịch.

Cách copy parameters từ biến tần lên màn hình và ngược lại : 

 • Trước tiên ta phải cài hàm o3-02 = 1 để bật chế độ copy.
 • Sau đó ta vào hàm o3-01 để cài đặt bằng 1 là copy từ biến tần lên màn hình, bằng 2 là copy từ màn hình xuống biến tần.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn o3-02 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị là 1 => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về tìm mục o3-01 => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc : C1-01.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn C1-01 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Thời gian giảm tốc : C1-02.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn C1-02 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.

Cài đặt tần số MAX : E1-04.

 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn E1-04 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.

Cài đặt quạt làm mát : L8-10.

 • 0 Quạt chạy khi thực hiện lệnh RUN, tắt khi thực hiện lệnh STOP (Thời gian dừng ta cài trong hàm L8-11).
 • 1 Quạt luôn luôn chạy khi cấp nguồn.
 • 2 Quạt chạy khi nhiệt độ biến tần nóng.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn L8-10 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.

Chọn chế độ dừng động cơ : b1-03.

 • 0 Động cơ dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Động cơ dừng tự do.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn b1-03 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.

Cách nhập thông số Motor vào biến tần :

 • Công suất định mức : E2-11.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn E2-11 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Dòng không tải : E2-03.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn E2-03 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Số cực motor : E2-04.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn E2-04 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Dòng định mức động cơ : E2-01.
 • Cách cài đặt : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để chọn E2-01 => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm H1-03(chân S3), H1-04(chân S4), H1-05(chân S5), h1-06(chân S6) rồi đặt các giá trị tương ứng là 3, 4, 5, 32 bằng cách : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để tìm các hàm trên => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt các giá trị tương ứng  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm d1-02 đến d1-17 bằng cách : Ấn nút xuống đến khi hiện Par => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để tìm các hàm trên => Ấn ENTER => Kết hợp các phím lên, xuống, qua phải (RESET) để đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ  => Ấn ENTER để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối chân SC với chân S3, rồi nối chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối chân SC với chân S4, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối chân SC với chân S3 và S4, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối chân SC với chân S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối chân SC với chân S3 và S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối chân SC với chân S4 và S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối chân SC với chân S3, S4 và S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối chân SC với chân S6, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối chân SC với chân S3 và S6, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối chân SC với chân S4 và S6, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối chân SC với chân S3, S4 và S6, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối chân SC với chân S5 và S6, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối chân SC với chân S3, S5 và S6, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối chân SC với chân S4, S5 và S6, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối chân SC với chân S3, S4, S5 và S6, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.