Cách cài đặt biến tần Schneider ATV71 và ATV61 không có màn hình

Bài viết này RITEHC sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần Schneider ATV71 và ATV61 không có màn hình

Giới hạn truy cập : LAC-.

 • bAS: Chỉ truy cập được vào menu (SIN-, SUP-, Set –, FCS-, Usr-, COd- và LAC –).
 • Std : Truy cập vào tất cả menu.
 • AdU : Truy cập vào tất cả các menu và menu con.
 • EPr : Truy cập vào tất cả các menu trên thiết bị đầu cuối hiển thị tích hợp và truy cập vào các thông số bổ sung.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm LAC- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để quay về.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: Cmd channel 1 = HMI (Để xuất hiện hàm Cmd channel 1 thì ta phải cài hàm Profile = Separate hoặc I/0 Profile).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.6 COMMAND => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Profile  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị là Separate hoặc I/0 Profile  => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để quay về tìm hàm Cmd channel 1 => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị là HMI => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: Ref.1 channel = HMI.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 COMMAND => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Ref.1 channel  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị HMI => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy: Ấn RUN để chạy, xoay biến trở trên bàn phím để đặt tần số, ấn FWD/REV để đảo chiều, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài:

 • Trước tiên, quý vị cài hàm tcc = 2c bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm tcc => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 2C => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh RUN/STOP: Cd1 = tEr (Để xuất hiện hàm Cd1 thì ta phải cài hàm CHCF = SEP hoặc IO).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CHCF => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đăt là SEP hoăc IO  => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC quay về rồi tìm hàm Cd1  => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là tEr => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm CCS = Cd1 thì lệnh RUN/STOP mới được xác nhận bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CCS => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đăt là Cd1  => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: Fr1 = AI2.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Ctl- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Fr1 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là AI2  => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để thoát.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm rFc = Fr1 thì lệnh trên mới được thực hiện bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Ctl- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm rFc => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là Fr1  => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để thoát.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI2, 2 chân còn lại nối với COM5V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân +24V với LI1 để chạy, xoay biến trở đặt tần số. Ngắt chân +24V với LI1 để dừng.

Cách cài đặt lệnh chạy thuận, chạy nghịch : Các bước tiến hành giống như phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài, nhưng ta phải khai báo thêm chân chạy nghịch, chân chạy thuận.

 • Chân chạy thuận : Luôn là LI1 do nhà sản xuất đã cài mặc định.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm rrS = LI2 bằng cách : Ấn ENT      =>   Dùng phím lên, xuống tìm hàm I-O- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm rrS => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là LI2 => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để quay về.
 • Để kích hoạt chạy nghịch, quý vị cài hàm rIn = Yes bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm rIn => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là yES => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để quay về 
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, quý vị nối chân +24V với LI1, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt chân +24V với LI1, rồi nối chân +24V với LI2.

Các kiểu điều khiển: tCC.

 • 2C : Chế độ 2 dây.
 • 3C : Chế độ 3 dây.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm tCC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.

Cách cài đặt tần số MAX: tFr (Hz).

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm tFr => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.

Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: ACC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm ACC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Thời gian giảm tốc: dEC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm dEC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.

Chọn loại điều khiển động cơ : Ctt (Mặc định là UF2 ).

 • UCC : Điều khiển véc tơ từ thông điện áp vòng hở với khả năng bù trượt tự động theo tải. Nó hỗ trợ hoạt động với một số động cơ được kết nối song song trên cùng một ổ (nếu các động cơ được giống hệt nhau).
 • UF2 : Cấu hình V / F đơn giản không có bù trượt.
 • UF5 : Cấu hình 5 phân đoạn V / F. Như cấu hình V / F 2 pts nhưng cũng hỗ trợ tránh cộng hưởng
 • SYn : Chỉ sử dụng cho các motor đồng nam châm vĩnh cửu và sức điện động (EMF) có dạng hình sin.
 • UFq : Biến mômen xoắn. Đối với các ứng dụng bơm và quạt.
 • nLd : Tiết kiệm năng lượng. Đối với các ứng dụng không yêu cầu động lực học cao. Loại kiểm soát này được khuyến nghị khi thay thế ATV38.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm drC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Ctt => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để thoát.

Cách nhập thông số động cơ vào biến tần:

 • Chọn loại motor: bFr (50 là 50Hz, 60 là 60Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm bFr => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Chọn công suất định mức : nPr.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm nPr => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Chọn điện áp định mức : UnS.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm UnS => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Chọn dòng định mức : nCr.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm nCr => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Chọn tần số định mức: FrS (Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm FrS => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Chọn tốc độ định mức: nSP (RPM).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SIN- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm nSP => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để thoát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.