Cách cài đặt biến tần Schneider ATV610

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần Schneider ATV610

 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP: Cmd Channel 1 = HMI.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.3Command and Ref => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Cmd Channel 1 => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị về HMI => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: Ref Freq 1 Config = HMI.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.3Command and Ref => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Ref Freq 1 Config  => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị về HMI => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Ấn phím lên/xuống kết hợp với phím trái/phải để đặt tần số cho biến tần, ấn RUN để chạy và STOP để dừng.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Trước tiên, quý vị cài hàm 2/3 wire control = 2-wire control bằng cách : Ấn ESC => Ấn OK để vào mục 1 Simply start =>Ấn phím xuống tìm đến mục 1.2 Simply start => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 2/3 wire control => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị 2 wire => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh RUN/STOP: Cmd Channel 1 = Terminal.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.3Command and Ref => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Cmd Channel 1 => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị về Terminal => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở: Ref Freq 1 Config = AI1.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.3Command and Ref => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Ref Freq 1 Config  => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị về AI1 => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với GND+10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân +24V với DI1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số.
 1. Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: Acceleration.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn OK để vào mục 1 Simply start =>Ấn phím xuống tìm đến mục 1.2 Simply start => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục Acceleration => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Thời gian giảm tốc: Deceleration.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn OK để vào mục 1 Simply start =>Ấn phím xuống tìm đến mục 1.2 Simply start => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục Deceleration => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 1. Cách đặt tần số MAX: Max Frequency.

 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.1Motor parameters => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Max Frequency  => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 1. Cách nhập thông số động cơ:

 • Chọn loại động cơ: Motor Standard.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.1Motor parameters => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Motor Standard => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Chọn công suất động cơ: Nominal motor Power(KW).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.1Motor parameters => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Nominal motor Power => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Chọn điện áp định mức động cơ: Nom Motor Voltage(V).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.1Motor parameters => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Nom Motor Voltage => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Dòng định mức của động cơ: Nom Motor Current(A).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.1Motor parameters => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Nom Motor Current => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Tần số định mức của động cơ: Nominal Motor Freq(Hz).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.1Motor parameters => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Nominal Motor Freq => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Tốc độ định mức của động cơ: Nominal Motor Speed.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 4.1Motor parameters => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Nominal Motor Speed => Ấn OK => Ấn phím lên/xuống thay đổi giá trị => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 1. Cách reset biến tần về thông số mặc định: 

 • Cách thực hiện: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 6.File management => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục 6.2Factory setting => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Parameter group list => Ấn OK => Tiếp tục ấn OK để xác nhận =>  Ấn ESC để trở ra => Ấn phím xuống đến mục Go to Factory setting  => Ấn OK để reset thông số hoặc ấn ESC để không thực hiện việc reset.
 1. Điều khiển quạt làm mát: Fan Mode.

 • Standard: Quạt chạy khi biến tần chạy RUN.
 • Always: Quạt luôn chạy khi cấp nguồn cho biến tần.
 • Economy: Quạt chạy khi nhiệt độ nóng.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ESC => Ấn nút cảm ứng xuống tìm đến mục 4.Complete Setting => Ấn OK => Ấn nút xuống tìm đến mục Maintenance => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Fan management => Ấn OK => Ấn phím xuống tìm đến mục Fan Mode => Ấn phím lên/xuống để thay đổi giá trị => Ấn OK để lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.