Cách cài đặt biến tần Schneider ATV32

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần Schneider ATV32

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài:

 • Trước tiên, quý vị cài hàm tCC = 2C bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến tCC => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là 2C => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị cũng phải cài hàm Frd = LI1 để chọn chân chạy bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến I_O- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Frd => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là LI1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh RUN/STOP : Cd1 = tEr.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Cd1 => Ấn ENT => Xoay biến trở đến tEr- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để xuất hiện Cd1, quý vị phải cài hàm CHCF = SEP bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CHCF => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là SEP => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm CCS = Cd1 thì lệnh mới được thực hiện bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CCS => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là Cd1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: Fr1 = Ai1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Fr1 => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là Ai1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm rFC = Fr1 thì lệnh mới có tác dụng bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến rFC => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là Ai1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với COM10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân +24V với LI1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số.

Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài.
 • Chân chạy thuận, quý vị cài hàm Frd = LI1 bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến I_O- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Frd => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là LI1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm rrS = LI2 (chân LI2) bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến I_O- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến rrS => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là LI2 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để bật chạy nghịch, quý vị cài hàm rIn = yES bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến rIn => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là LI2 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, quý vị nối +24V với LI1, xoay biến trở để đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt chân +24V với LI1 rồi nối chấn +24V với LI2.

Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc : ACC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến ACC => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : dEC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến dEC => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Cách cài đặt tần số MAX: tFr.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến tFr => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Lựa chọn chế độ dừng: Stt  (mặc định rnP).

 • rnP dừng theo thời gian giảm tốc.
 • FSt dừng nhanh.
 • nsT dừng tự do.
 • dCi dừng phanh DC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FUn- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Stt- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Stt => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Chỉnh độ ồn động cơ : SFr (Nên để nhỏ hơn hoặc bằng 4)

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SFr => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt quạt tản nhiệt : FFn.

 • Std : Quạt bật tắt tự động dựa vào nhiệt độ tản nhiệt.
 • rUn : Quạt chạy khi run.
 • StP : Quạt luôn dừng.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SEt- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FFn => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt các thông số bảo vệ :

 • Bảo vệ mất pha đầu vào : IPL cài là yES thì khi mất pha ngõ vào biến tần sẽ báo lỗi, cài là nO thì biến tần không báo lỗi.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Flt- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến IPL- => Ấn ENT => Ấn ENT chọn IPL => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Bảo vệ mất pha ngõ ra : OPL cài là yES khi mất pha ngõ ra biến tần báo lỗi, cài là nO thì biến tần không báo lỗi.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Flt- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến OPL- => Ấn ENT => Ấn ENT chọn OPL => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Cách nhập thông số động cơ vào biến tần:

 • Chọn loại motor: bFr (50 là 50Hz, 60 là 60Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến bFr => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn công suất động cơ : nPr.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến nPr => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn điện áp định mức: UnS(V).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến UnS => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn dòng định mức : nCr(A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến nCr => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn tần số định mức: FrS(Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FrS => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn tốc độ định mức: nSP.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SIN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến nSP => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm PS2, PS4, PS8, PS16  rồi đặt các giá trị tương ứng là Li3 (chân LI3), Li4(chân LI4), Li5(chân LI5), Li6(chân LI6) bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FUN- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến PSS- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm SP2 đến SP16 rồi đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FUN- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm PSS- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối +24V với LI3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối +24V với LI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối +24V với LI3 và LI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối +24V với LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối +24V với LI3 và LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối +24V với LI4 và LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối +24V với LI3, LI4 và LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối +24V với LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối +24V với LI3 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối +24V với LI4 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối +24V với LI3, LI4 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối +24V với LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối +24V với LI3, LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối +24V với LI4, LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối +24V với LI3, LI4, LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.