Cách cài đặt biến tần Schneider ATV312

Cách cài đặt biến tần Schneider ATV312:

 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Cách đặt lệnh: Ấn và giữ nút MODE trong vòng 3 giây đến khi xuất hiện đèn led chạy liên tục bên trái màn hình hiển thị.Muốn thoát lệnh chạy ta cũng ấn và giữ MODE.
 • Thực hiện lệnh : Ấn RUN để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ấn STOP để dừng.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài:

 • Trước tiên, quý vị cài hàm tCC = 2C bằng cách : Trên màn hình, xoay biến trở tìm hàm tCC => Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở đặt là 2C => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh RUN/STOP : Cd1 = tEr.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Cd1 => Ấn ENT => Xoay biến trở đến tEr- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để xuất hiện Cd1, quý vị phải cài hàm CHCF = SEP bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CHCF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SEP- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để xuất hiện CHCF, quý vị cài hàm LAC = L3 bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến LAC => Ấn ENT => Xoay biến trở đến L3- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm CCS = Cd1 thì lệnh mới được thực hiện bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CCS => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Cd1- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: Fr1 = Ai1.
 • Cách đặt lệnh : Trên màn hình, xoay biến trở tìm hàm Fr1 => Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở đặt là Ai1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm rFC = Fr1 thì lệnh mới có tác dụng bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến rFC => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Fr1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với COM+10 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân +24V với LI1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số trên bàn phím (biến trở xoay màu xanh):

 • Trước tiên, quý vị cài hàm tCC = 2C bằng cách : Trên màn hình, xoay biến trở tìm hàm tCC => Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở đặt là 2C => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh RUN/STOP : Giống phần 2.
 • Lệnh lấy tần số : Fr1 = AIV1.
 • Cách đặt lệnh : Trên màn hình, xoay biến trở tìm hàm Fr1 => Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở đặt là Ai1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm rFC = Fr1 thì lệnh mới có tác dụng bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến rFC => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Fr1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh : Nối chân +24V với LI1 để chạy, xoay biến trở đặt tần số.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP trên mặt bàn phím và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài:

 • Lệnh RUN/STOP trên bàn phím : Cd1 = LoC.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Cd1 => Ấn ENT => Xoay biến trở đến LoC- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để xuất hiện Cd1, quý vị phải cài hàm CHCF = SEP bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CHCF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SEP- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để xuất hiện CHCF, quý vị cài hàm LAC = L3 bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến LAC => Ấn ENT => Xoay biến trở đến L3- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm CCS = Cd1 thì lệnh mới được thực hiện bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến CCS => Ấn ENT => Xoay biến trở đến Cd1- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: Như phần 2.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với COM5V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Ấn RUN để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ấn STOP để dừng.
 1. Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch bằng terminal (thiết bị ngoài): Các bước tiến hành giống phần 2, nhưng ta phải cài đặt thêm chân chạy thuận và chân chạy nghịch.

 • Chân chạy thuận : Nhà sản xuất đã cài mặc định là chân LI1.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm rrS = LI2 (chân LI2) bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm I-O- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến rrS => Ấn ENT => Xoay biến trở đến LI2- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để bật chạy nghịch, quý vị cài hàm roT = boT bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm CtL- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến roT => Ấn ENT => Xoay biến trở đến boT- => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, quý vị nối +24V với LI1, xoay biến trở để đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt chân +24V với LI1 rồi nối chấn +24V với LI2.
 1. Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc : ACC.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm SEt- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến ACC => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : dEC.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm SEt- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến dEC => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị  => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 1. Cách cài đặt tần số MAX: tFr.

 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến tFr => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 1. Lựa chọn chế độ dừng: Stt  (mặc định rnP).

 • rnP dừng theo thời gian giảm tốc.
 • FSt dừng nhanh.
 • nsT dừng tự do.
 • dCi dừng phanh DC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm FUn- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến StC- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm hàm Stt => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ESC để trở về.
 1. Chỉnh độ ồn động cơ : SFr (Nên để nhỏ hơn hoặc bằng 4)

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến SFr- => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 1. Cài đặt các thông số bảo vệ :

 • Bảo vệ mất pha đầu vào : IPL cài là yES thì khi mất pha ngõ vào biến tần sẽ báo lỗi, cài là nO thì biến tần không báo lỗi.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm Flt- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến IPL => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Bảo vệ mất pha ngõ ra : OPL cài là yES khi mất pha ngõ ra biến tần báo lỗi, cài là nO thì biến tần không báo lỗi.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm Flt- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến OPL => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Bảo vệ quá tải : OLL cài là yES khi phát hiện quá tải biến tần cho động cơ dừng tự do, cài rnP thì biến tần sẽ dừng hãm động cơ, cài là FSt thì biến tần dừng nhanh.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm Flt- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến OLL => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 1. Cách nhập thông số động cơ vào biến tần:

 • Chọn loại motor: bFr (50 là 50Hz, 60 là 60Hz).
 • Cách đặt lệnh : Trên màn hình, xoay biến trở tìm hàm bFr => Ấn ENT (nút biến trở) => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn điện áp định mức: unS(V).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến unS => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn dòng định mức : nCr(A).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến nCr => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn tần số định mức: FrS(Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FrS => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn tốc độ định mức: nSP.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm drC- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến nSP => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 1. Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm PS2, PS4, PS8, PS16  rồi đặt các giá trị tương ứng là Li3 (chân LI3), Li4(chân LI4), Li5(chân LI5), Li6(chân LI6) bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm FUn- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến PSS- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm SP2 đến SP16 rồi đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở) => Xoay biến trở tìm đến hàm FUn- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến PSS- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối +24V với LI3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối +24V với LI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối +24V với LI3 và LI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối +24V với LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối +24V với LI3 và LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối +24V với LI4 và LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối +24V với LI3, LI4 và LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối +24V với LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối +24V với LI3 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối +24V với LI4 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối +24V với LI3, LI4 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối +24V với LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối +24V với LI3, LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối +24V với LI4, LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối +24V với LI3, LI4, LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.