Cách cài đặt biến tần OMRON 3G3JZ

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần OMRON 3G3JZ

Để hiển thị Full thông số và mở khóa cài đặt, quý vị cài hàm n0.02 = 0 bằng cách : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n0 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n0.02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.

RESET biến tần về mặc định : n0.02

 • 9 RESET biến tần với tần số 50HZ.
 • 10 RESET biến tần với tần số 60HZ.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n0 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n0.02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: n2.01 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: n2.00 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, ấn phím lên, xuống đặt tần số, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Trước tiên, quý vị cài hàm n4.04 = 0 bằng cách : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n4 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n4.04 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Lệnh RUN/STOP: n2.01 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở : n2.00 = 2.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 2 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với A1, 2 chân còn lại nối với V+AC (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối SC với chân S1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt chân SC với chân S1 để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím (nếu có):

 • Lệnh RUN/STOP: n2.01 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: n2.00 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay núm xoay để đặt tần số, ấn STOP để dừng

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Chân chạy thuận : chân S1
 • Chân chạy nghịch : chân S2. 
 • Bật chạy nghịch, quý vị cài hàm n2.04 = 0 bằng cách : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2.04 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, nối chân SC với chân S1, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, ngắt chân SC với chân S1, rồi nối chân SC với chân S2.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.

Chọn chế độ dừng : n02.02.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng theo quán tính.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n2.02 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : n1.09.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n1 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n1.09 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Thời gian giảm tốc : n1.10.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n1 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n1.10 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.

Cài đặt tần số MAX : n1.00.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n1 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n1.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Dòng định mức động cơ : n7.00 (A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n7 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n7.00 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Dòng không tải động cơ : n7.01(A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n7 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n7.01 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.

Cài đặt quạt làm mát : n3.08.

 • 0 Quạt chạy khi biến tần RUN.
 • 1 Quạt chạy khi cấp nguồn và dừng sau 1 phút khi biến tần STOP.
 • 2 Quạt luôn chạy
 • 3 Quạt chạy khi tản nhiệt nóng.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n3 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n3.08 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm n4.05(chân S3), n4.06(chân S4), n4.07(chân S5) rồi đặt giá trị lần lượt là 1, 2, 3 bằng cách : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n4 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt các giá trị tương ứng=> Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 7 thì quý vị vào các hàm n5.00 đến n5.06 bằng cách : Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n5 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE(nút màu xanh dương) để quay về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối chân SC với chân S3, rồi nối chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối chân SC với chân S4, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối chân SC với chân S3 và S4, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối chân SC với chân S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối chân SC với chân S3 và S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối chân SC với chân S4 và S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối chân SC với chân S3, S4 và S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.