Cách cài đặt biến tần OMRON 3G3JX

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần OMRON 3G3JX

RESET biến tần về mặc định : b084 = 02.

 • Thực hiện lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm b— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm b084 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 02 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn và giữ đồng thời 3 nút MODE, ENT, STOP đến khi xuất hiện dòng led chạy  => Màn hình hiển thị d001 là quá trình hoàn thành.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm A— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm A002 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 02 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: A001 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm A— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm A001 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 02 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Trước tiên, quý vị vào hàm F001 cài tần số bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm F— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F001 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt tần số => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về. Sau đó, ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Trước tiên, quý vị cài hàm C001 = 00 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm C— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm C001 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 00 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm A— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm A002 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 01 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở : A001 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm A— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm A001 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 01 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với O, 2 chân còn lại nối với HL (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối P24 với chân 1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt chân P24 với chân 1 để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím (nếu có):

 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm A— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm A002 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 02 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: A001 = 00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm A— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm A001 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 00 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay núm xoay để đặt tần số, ấn STOP để dừng

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Chân chạy thuận, quý vị cài hàm C001 = 00 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm C— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm C001 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 00 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm C002 = 01 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm C— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm C002 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 01 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về. 
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, nối chân P24 với chân 1, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, ngắt chân P24 với chân 1, rồi nối chân P24 với chân 2.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.

Chọn chế độ dừng : b091.

 • 00 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 01 Dừng tự do.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm b— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm b091 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : F002.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm F— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F002 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt là 00 => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : F003.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm F— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F003 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt tần số MAX : A004.

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm A— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm A004 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Nhập công suất động cơ : H003.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm H— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm H003 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Nhập số cực động cơ : H004.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm H— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm H004 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt quạt làm mát : b092.

 • 00 Quạt chạy khi cấp nguồn.
 • 01 Quạt chạy khi biến tần RUN. Khi cấp nguồn, sau 5 phút không thực hiện lệnh RUN, quạt tắt.
 • 02 Quạt chạy phụ thuộc nhiệt độ tản nhiệt.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm b— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm b092 => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm C002(chân 2), C003(chân 3), C004(chân 4), C005(chân 5) rồi đặt giá trị lần lượt là 02, 03, 04, 05 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm C— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm A021 đến A035 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) => Ấn phím xuống tìm hàm A— => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ => Ấn ENT(nút màu vàng) xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối chân P24 với chân 2, rồi nối chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối chân P24 với chân 3, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối chân P24 với chân 2 và 3, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối chân P24 với chân 4, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối chân P24 với chân 2 và 4, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối chân P24 với chân 3 và 4, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối chân P24 với chân 2, 3 và 4, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối chân P24 với chân 5, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối chân P24 với chân 2 và 5 rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối chân P24 với chân 3 và 5, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối chân P24 với chân 2, 3 và 5, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối chân P24 với chân 4 và 5, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối chân P24 với chân 2, 4 và 5, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối chân P24 với chân 3, 4 và 5, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối chân P24 với chân 2, 3, 4 và 5, rồi rồi chân P24 với chân 1 để chạy thuận, hoặc với chân 2 để chạy nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.