Cách cài đặt biến tần Mitsubishi E500

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần Mitsubishi E500

Để có thể cài đặt được thông số của biến tần thì quý vị phải chuyển về chế độ PU bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện OP.nd (nếu đang ở chế độ EXT), rồi dùng nút lên, xuống để chọn PU và đèn PU sẽ sáng trên màn hình, ấn MODE nhiều lần để quay về.

Nếu quý vị ấn nút lên, xuống mà không được thì quý vị phải cài hàm P79 = 0 bằng cách : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên tìm hàm P79 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn nút SET để lưu, rồi ấn MODE nhiều lần để thoát. Sau đó, quý vị làm như bước trên để về chế độ PU.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Quý vị phải làm cho đèn PU sáng hoặc ta thay đổi thông số P79 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P79 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi về 1 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: trước hết cần phải cài tần số bằng cách xoay núm biến trở trên bàn phím. Rồi ấn nút FWD để chạy thuận hoặc ấn REV để chạy nghịch, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Quý vị phải làm cho đèn EXT sáng bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện PU (nếu đang ở chế độ PU), rồi dùng nút lên, xuống để chọn OP.nd và đèn EXT sẽ sáng trên màn hình, ấn MODE nhiều lần để quay về. Hoặc ta thay đổi thông số P79 = 2. 
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P79 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi về 2 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối SD với STF để chạy thuận hoặc nối SD với STR để chạy nghịch, xoay biến trở để cài tần số, muốn dừng ta ngắt kết nối SD với STR hoặc STF.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với chân 2, hai chân còn lại nối với 105 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân 105 cho nhau).

Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch : Các bước thực hiện giống như trên, nhưng ta phải cài hàm P78 = 0 để bật chế độ chạy nghịch, chạy thuận.

 • Trước tiên, quý vị đặt hàm P79 = 2.
 • Cài hàm P78 = 0 bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P78 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi về 0 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, quý vị nối SD với STF, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt chạy thuận trước bằng cách ngắt SD với STF rồi nối SD với STF.

Cài đặt tần số MAX: P1 (Hz).

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P1 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: P7.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P7 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thời gian giảm tốc: P8.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P8 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thông số động cơ:

 • Công suất định mức động cơ: P80 (KW).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P80 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Dòng điện định mức động cơ: P9 (A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P9 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Dòng điện không tải của động cơ: P82 (thông thường bằng một nửa dòng định mức động cơ).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P82 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Điện áp định mức động cơ: P83 (V).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P83 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Tần số định mức động cơ: P84 (HZ).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P84 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thông số bảo vệ biến tần: 

 • Bảo vệ quá dòng đầu ra P150 (0 – 200%): mặc định là 150% (nếu biến tần khi chạy báo quá dòng hoặc quá tải ta có thể thay đổi thông số này và nên cài nhỏ hơn 150% để tránh cháy nổ).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P150 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Bảo vệ quá dòng khi biến tần đang chạy động cơ P22 (0 – 200%): thông thường cài nhỏ hơn thông số P150.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P22 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Bảo vệ mất pha ngõ ra biến tần P251 (1 là có, 2 là không).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P251 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Cài đặt quạt P244 : 0 là quạt luôn luôn chạy, 1 là quạt chạy khi biến tần chạy.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Ấn nút lên, xuống tìm hàm P244 => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

RESET thông số biến tần về cài đặt mặc định nhà sản xuất : ALLC = 1.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện HElP => Ấn nút lên, xuống tìm hàm ALLC => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống thay đổi giá trị về 1 => Ấn nút và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài P79 = 2.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm P180, P181, P182, rồi đặt các giá trị tương ứng là 0, 1, 2, 8 bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Dùng nút lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 7 thì quý vị vào các hàm P4 đến P6, P24 đến P27 rồi đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần đến khi hiện Pr => Dùng nút lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn nút SET, rồi dùng phím lên, xuống để đặt giá trị tần số mà quý vị mong muốn => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.  
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối SD với RL, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối SD với RM, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối SD với RL và RM, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối SD với RH, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối SD với RL và RH, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối SD với RM và RH, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối SD với RL, RH và RM, rồi nối SD với STF để chạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.