Cách cài đặt biến tần Mitsubishi D700

Bài viết này RIETCH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần Mitsubishi D700

Trước hết, để có thể cài đặt được thì quý vị phải làm cho đèn PU trên màn hình sáng bằng cách ấn nút PU. Nếu ấn PU mà đèn không sáng thì quý vị phải cài hàm P79 = 0 thì mới chuyển được sang chế độ PU bằng cách : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P79 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở về 0 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

RESET biến tần về mặc định nhà sản xuất : ALLC = 1.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở ngược chiều kim đồng hồ đến khi hiện ALLC => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở về 1 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

Để hiển thị full thông số, ta thay đổi P160 = 0 bằng cách : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P160 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở về 0 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Nhấn PU/EXT để đèn PU sáng hoặc ta thay đổi thông số P79=1 mà không cần phải ấn nút PU/EXT.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P79 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở về 1 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: trước hết cần phải cài tần số bằng cách xoay núm biến trở trên bàn phím rồi ấn nút SET để lưu tần số. Rồi ấn nút RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Nhấn PU/EXT để đèn EXT sáng hoặc ta thay đổi thông số P79=2 mà không cần phải ấn nút PU/EXT.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P79 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở về 2 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối SD với STF để chạy thuận hoặc nối SD với STR để chạy nghịch, xoay biến trở để cài tần số, muốn dừng ta ngắt kết nối SD với STR hoặc STF.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với chân 2, hai chân còn lại nối với 105 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân 105 cho nhau).

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Thay đổi thông số P79=3.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P79 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở về 3 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : trước hết cần phải cài tần số bằng cách xoay núm biến trở trên bàn phím rồi ấn nút SET để lưu tần số. Nối SD với STF để chạy thuận hoặc nối SD với STR để chạy nghịch, muốn dừng ta ngắt kết nối SD với STR hoặc STF.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP trên bàn phím và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Thay đổi thông số P79=4.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P79 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở về 4 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với chân 2, hai chân còn lại nối với 105 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân 105 cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Xoay biến trở để đặt tần số, ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch : Các bước thực hiện giống như trên, nhưng ta phải cài hàm P78 = 0 để bật chế độ chạy nghịch, chạy thuận.

 • Trước tiên, quý vị đặt hàm P79 = 2.
 • Cài chân chạy thuận, quý vị đặt hàm P178 = 60.
 • Cài chân chạy nghịch, quý vị đặt hàm P179 = 61.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P78 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở về 0 => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Chú ý : Khi muốn chạy nghịch, thì ta phải ngắt chạy thuận trước chờ động cơ dừng hẳn thì ta mới được phép chạy nghịch và ngược lại (để tránh hỏng biến tần).

Cài đặt tần số MAX: P1 (Hz).

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P1 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: P7.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P7 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thời gian giảm tốc: P8.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P8 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thông số động cơ:

 • Công suất định mức động cơ: P80 (KW).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P80 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Dòng điện định mức động cơ: P9 (A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P9 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Dòng điện không tải của động cơ: P82 (thông thường bằng một nửa dòng định mức động cơ).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P82 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Điện áp định mức động cơ: P83 (V).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P83 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Tần số định mức động cơ: P84 (HZ).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P84 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thông số bảo vệ biến tần: 

 • Bảo vệ quá dòng đầu ra P150 (0 – 200%): mặc định là 150% (nên cài 120%).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P150 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Bảo vệ quá dòng khi biến tần đang chạy động cơ P22 (0 – 200%): thông thường cài nhỏ hơn thông số P150.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P150 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Bảo vệ mất pha ngõ ra biến tần P251 (1 là có, 2 là không).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P251 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Bảo vệ mất pha đầu vào P872 (1 là có, 2 là không).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P872 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Cài đặt quạt P244 : 0 là quạt luôn luôn chạy, 1 là quạt chạy khi biến tần chạy.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE => Xoay núm biến trở trên bàn phím đến khi hiện P244 => Ấn nút SET, rồi xoay núm biến trở để thay đổi giá trị => Ấn nút SET để lưu giá trị, rồi ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài P79 = 2.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm P180, P181, P182, P179 rồi đặt các giá trị tương ứng là 0, 1, 2, 8 bằng cách : Ấn nút MODE => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn nút SET => Xoay biến trở để đặt giá trị tương ứng => Ấn nút SET lưu giá trị =>  Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm P4 đến P6, P24 đến P27, P232 đến P239 rồi đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn bằng cách : Ấn nút MODE => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn nút SET => Xoay biến trở đặt các giá trị tương ứng => Ấn nút SET để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.  
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối SD với RL, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối SD với RM, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối SD với RL và RM, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối SD với RH, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối SD với RL và RH, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối SD với RM và RH, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối SD với RL, RH và RM, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối SD với STR, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối SD với RL và STR, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối SD với RM và STR, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối SD với RL, RM và STR, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối SD với RH và STR, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối SD với RL, RH và STR, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối SD với RM, RH và STR, rồi nối SD với STF để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối SD với RL, RM, RH và STR, rồi nối SD với STF để chạy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.