Cách cài đặt biến tần Mitsubishi A500

Bài viết này RIETCH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần Mitsubishi  A500.

 • Bước 1 : Trước hết cần thay đổi tham số sau để có thể thay đổi tham số hoặc cho phép hiển thị tham số cài đặt: P77 = 0 (cho phép cài đặt khi biến tần dừng).
 • Bước 2 :  Tiếp đến là chuyển chế độ biến tần từ EXT về PU (để có thể thay đổi được thông số ta bắt buộc phải làm cho đền PU sáng) bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P79 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị về 0 => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE để quay về. Nếu chữ PU chưa sáng thì ta làm như sau: ấn MODE nhiều lần đến khi hiện OP.nd (hoặc JOG, hoặc PU)=> ấn nút lên xuống nhiều lần đến khi hiện PU sau đó ấn MODE nhiều lần để thoát.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Ta phải làm cho đèn PU sang bằng cách như bước 2 ở trên hoặc thay đổi P79 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P79 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  1 => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Ấn và giữ phím lên xuống rồi ấn nút SET để đặt tần số, ấn nút FWD để chạy thuận, hoặc REV để chạy ngược, ấn STOP để dừng.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Ta phải làm cho đèn EXT sáng bằng cách như bước 2 nhưng ta chọn OP.nd hoặc thay đổi P79 = 2.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P79 => Ấn nút SET =>  dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  2 => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối SD với STF để chạy thuận hoặc nối SD với STR để chạy nghịch, xoay biến trở để cài tần số.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với chân 2, hai chân còn lại nối với 105 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân 105 cho nhau).
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Thay đổi thông số P79 = 3.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P79 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  3 => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy: Ấn và giữ phím lên xuống rồi ấn nút SET để đặt tần số, nối SD với STF để chạy thuận hoặc nối SD với STR để chạy nghịch, ngắt kết nối SD với STF, STR để dừng.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP trên bàn phím và điều chỉnh tần số bằng biến trở: 

 • Thay đổi thông số P79=4.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P79 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  4 => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với chân 2, hai chân còn lại nối với 105 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân 105 cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Xoay biến trở để cài tần số, ấn FWD để chạy thuận hoặc REV để chạy nghịch, ấn STOP để dừng.
 1. Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch : Các bước thực hiện giống như trên, nhưng ta phải cài hàm P78 = 0 để bật chế độ chạy nghịch, chạy thuận.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P78 => Ấn nút SET =>  dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  về 0 => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Chú ý : Khi muốn chạy nghịch, thì ta phải ngắt chạy thuận trước chờ động cơ dừng hẳn thì ta mới được phép chạy nghịch và ngược lại (để tránh hỏng biến tần).
 1. Cài tần số MAX : P1.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P1 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc: P7.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P7 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thời gian giảm tốc: P8.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P8 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Chế độ dừng P.250:

 • 1000 Dừng tự do.
 • 9999 Dừng theo thời gian tăng tốc, giảm tốc.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P250 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Nhập thông số động cơ:

 • Nhập công suất động cơ: P.80.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P80 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Số cực của động cơ: P.81.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P81 => Ấn nút SET =>  dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Điện áp động cơ: P.83.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P83 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Tần số danh định của động cơ: P.84.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P84 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt quạt P244:

 • 0 Quạt luôn chạy khi cấp nguồn cho biến tần.
 • 1 Quạt chạy khi biến tần RUN.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P244 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt thông số bảo vệ :

 • Chỉnh độ ồn động cơ : P72 (Không nên để giá trị này quá cao nếu không sẽ ảnh hưởng đến thiết bị khác nên để là 4).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P72 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Bảo vệ quá dòng cho động cơ tại mọi thời điểm : P150 (Nếu để quá cao thì khi chạy motor sẽ nóng lên và dòng điện cũng tăng lên rất cao nên để là 125%).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P150 => Ấn nút SET =>  dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Bảo vệ quá dòng trong khi đang hoạt động : P22 (Nên cài trong khoảng 120% đến 130%).
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr, ấn nút lên nhiều lần => P22 => Ấn nút SET => dùng nút lên xuống để thay đổi giá trị  => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài P79 = 2.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm P180, P181, P182, P183 rồi đặt các giá trị tương ứng là 0, 1, 2, 8 bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr  => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt các giá trị tương ứng => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm P4 đến P6, P24 đến P27, P232 đến P239 rồi đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn bằng cách : Ấn nút MODE nhiều lần ra mục Pr  => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt các giá trị tương ứng => Ấn và giữ nút SET đến khi màn hình nhấp nháy để lưu giá trị => Ấn MODE nhiều lần để quay về.  
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối SD với RL, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối SD với RM, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối SD với RL và RM, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối SD với RH, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối SD với RL và RH, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối SD với RM và RH, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối SD với RL, RH và RM, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối SD với RT, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối SD với RL và RT, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối SD với RM và RT, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối SD với RL, RM và RT, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối SD với RH và RT, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối SD với RL, RH và RT, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối SD với RM, RH và RT, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối SD với RL, RM, RH và RT, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.