Cách cài đặt biến tần LS IS7

Bài biết này RIETCH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần LS IS7

 1. Cách đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP: 06 Cmd Source = Keypad.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => đến khi hiện DRV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 06 Cmd Source => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = Keypad =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 • Lệnh điều chỉnh tần số: 08 Trq Ref Src = Keypad 1.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE  => đến khi hiện DRV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 08 Trq Ref Src => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = Keypad1 (hoặc Keypad2) =>nhấn PROG/ENT để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 • Cách thực hiện lệnh chạy: Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên => đến khi hiện Frequency  => Ấn PROG/ENT   => Ấn nút Lên/xuống, trái/phải để đặt tần số  => Ấn PROG/ENT để lưu giá trị. Sau đó ấn FWD/REV để chạy và ấn STOP để dừng.
 • Chú ý: Khi biến tần đang chạy tải hoặc động cơ ta không được ngắt nguồn biến tần.
 1. Cách đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Trước tiên, quý vị cài hàm P1 Define = 1 (FX) bằng cách : ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện IN ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện P1 Define => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị 1 (FX) => nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấnnút ESC để quay về)
 • Lệnh RUN/STOP: Cmd Source = Rx/Fx 1.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => đến khi hiện DRV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 06 Cmd Source => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = Rx/Fx 1 =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở: Trq Ref Src = V1.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE  => đến khi hiện DRV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 08 Trq Ref Src => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = V1 =>nhấn PROG/ENT để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về)
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với chân V1, 2 chân còn lại nối với chân CMVR+ (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân CM với P1 để chạy thuận hoặc CM với P2 để chạy nghịch, xoay biến trở để đặt tần số. Ngắt chân CM với P1 hoặc với P2 để dừng.
 • Chú ý: Không được nối chân CM với P1 hoặc P2 trước khi cấp nguồn cho biến tần.
 1. Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài đặt các chân chạy thuận và nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Cài chân chạy thuận P1 Define = 1 (FX) bằng cách : ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện IN ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện P1 Define => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị 1 (FX) => nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấnnút ESC để quay về).
 • Cài chân chạy nghịch P2 Define = 2 (RX) bằng cách : ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện IN ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện P2 Define => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị 2 (RX) => nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấnnút ESC để quay về).
 • Để kích hoạt chế độ chạy thuận, nghịch quý vị làm như sau : ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện ADV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện Run Prevent => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấnnút ESC để quay về).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối CM với P1 để chạy thuận, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, thì quý vị ngắt chạy thuận bằng cách ngắt CM với P1 rồi nối CM với P2 để chạy nghịch.
 • Lưu ý : Để chạy nghịch quý vị phải ngắt chạy thuận trước (chờ động cơ dừng hẳn) thì ta mới thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại (Tránh xung đột lệnh gây hỏng biến tần).
 1. Cách cài đặt thời gian tăng tốc, thời gian giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: Acc Time.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => đến khi hiện DRV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 03 Acc Time => Ấn PROG/ENT  => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về)
 • Thời gian giảm tốc: Dec Time.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => đến khi hiện DRV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 04 Dec Time => Ấn PROG/ENT  => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 1. Cách cài tần số MAX: Max Freq.

 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => đến khi hiện DRV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 20 Max Freq => Ấn PROG/ENT  => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 1. Chọn chế độ điều khiển : Control Mode.

 • 1 Điều khiển V/F.
 • 2 Điều khiển V/F PG.
 • 3 Điều khiển cảm biến 1.
 • 4 Điều khiển cảm biến 2.
 • 5 Điều khiển vector.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => đến khi hiện DRV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 09 Control Mode => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị  =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 1. Chọn chế độ dừng động cơ : Stop Mode.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng bằng phanh DC.
 • 2 Dừng tự do.
 • 3 Dừng nhanh.
 • Cách đặt lệnh : ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện ADV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện Stop Mode => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị => nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấnnút ESC để quay về).
 1. Cách nhập thông số động cơ (xem trên mác động cơ):

 • Nhập tần số động cơ : Base Freq.
 •  Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => đến khi hiện DRV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 18 Base Freq => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 • Chọn điện áp động cơ: Rated Volt.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện BAS ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 15 Rated Volt => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 • Chọn công suất động cơ: Motor Capacity
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => đến khi hiện DRV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 14 Motor Capacity => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 • Nhập dòng điện định mức động cơ: Rated Curr.
 • Cách đặt lệnh :  Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện BAS ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 13 Rated Curr => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 • Nhập dòng không tải động cơ: Noload Curr.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện BAS ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 14 Noload Curr => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).
 • Nhập số cực động cơ: Pole Number.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện BAS ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống  => Đến khi hiện 11 Pole Number => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấnnút ESC để quay về).
 1. Cài đặt quạt làm mát

 • 0 quạt chạy khi cấp nguồn cho biến tần.
 • 1 quạt chạy khi ta RUN biến tần.
 • 2 quạt chạy khi nhiệt độ nóng.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện ADV ở góc trên bên trái màn hình  => Chỉnh Lên / Xuống => Đến khi hiện 64 FAN Control => Ấn PROG/ENT  => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị =>nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấnnút ESC để quay về).
 1. Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm P5 Define, P6 Define, P7 Define, P8 Define rồi đặt các giá trị tương ứng là 7 (Sp L), 8 (Sp M), 9 (Sp H), 10 (Sp X) bằng cách : ấn MODE => ấn nút qua phải đến khi hiện IN ở góc trên bên trái màn hình  => Dùng phím lên, xuống để tìm các hàm trên  => Ấn PROG/ENT  => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng => nhấn PROG/ENT  để xác nhận. (Ấnnút ESC để quay về). 
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm Step Freq 1 đến Step Freq 15 bằng cách : Ấn MODE  => Đến khi hiện BAS ở góc trái màn hình  => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn PROG (con trỏ nhấp nháy) => Dùng phím lên, xuống để tần số cấp tốc độ tương ứng =>nhấn ENTER để xác nhận. (Ấn nút ESC để quay về).  
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối CM với P5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối CM với P6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối CM với P5 và P6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối CM với P7, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối CM với P5 và P7, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối CM với P6 và P7, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối CM với P5, P6 và P7, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối CM với P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối CM với P5 và P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối CM với P6 và P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối CM với P5, P6 và P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối CM với P7 và P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối CM với P5, P7 và P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối CM với P6, P7 và P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối CM với P5, P6, P7 và P8, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.