Cách cài đặt biến tần LS IC5

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn các bạn và quý vị cách cài đặt biến tần LS IC5

 1. Cách cài đặt lệnh RUN, STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Lệnh RUN/STOP : dru = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện dru => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 0 => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Lệnh lấy tần số trên bàn phím : Frq = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện Frq => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 0 => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Cách thực hiện lệnh chạy: Trước hết ta phải đặt tần số cho biến tần bằng cách ấn Enter rồi kết hớp nút trái, phải, lên, xuống để đặt tần số, rồi ấn Enter để lưu.Sau đó, ấn RUN để chạy và ấn STOP để dừng
 • Chú ý: Khi biến tần đang chạy tải hoặc động cơ ta không được ngắt nguồn biến tần.
 1. Cách đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Trước hết, quý vị cài hàm I20 = 0 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện I0 => nhấn Lên / Xuống tìm hàm I20 => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị là 0 => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Lệnh RUN/STOP : dru = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện dru => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 1 => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở : Frq = 3.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện Frq => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 3 => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với chân V1, 2 chân còn lại nối với chân VRCM (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Cách thực hiện lệnh chạy: Xoay biến trở để đặt tần số. Sau đó, nối CM với P1 để chạy. Ngắt kết nối CM với P1 để dừng.
 • Chú ý: Trước khi cấp nguồn cho biến tần, ta không được phép nối chân CM với P1 hoặc P2.Và không được ngắt nguồn khi biến tần đang chạy tải hoặc động cơ.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN, STOP bằng bàn phím và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím : 

 • Lệnh RUN/STOP : dru = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện dru => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 0 => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng núm xoay trên bàn phím : Frq = 2.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => đến khi hiện Frq => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 2 => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Xoay biến trở để đặt tần số, ấn RUN để chạy và STOP để dừng.
 1. Cách cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch ta phải cài đặt các chân chạy thuận và nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Để kích hoạt chế độ chạy thuận, nghịch thì quý vị cài hàm F1 = 0 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện F0 => nhấn Lên / Xuống => hiện F1=> nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Ấn nút lên, xuống để đặt giá trị 0 => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Cài chân chạy thuận : I20 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện I0 => nhấn Lên / Xuống tìm hàm I20 => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị là 0 => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Cài chân chạy nghịch : I21 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện I0 => nhấn Lên / Xuống tìm hàm I21 => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị là 1 => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối CM với P1 để chạy thuận, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch thì quý vị phải ngắt chạy thuận bằng cách ngắt CM với P1 rồi nối CM với P2 để chạy nghịch.
 1. Chọn chế độ điều khiển : H40.

 • 0 V/F control.
 • 1 Kiểm soát bù trừ.
 • 2 Điều khiển phản hồi PID.
 • 3 Điều khiển vector cảm ứng.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H40=> nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Cách đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc : ACC
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => hiện ACC => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Thời gian giảm tốc : dEC
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên Lên / Xuống => hiện dEC => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt tần số MAX : F21.

 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện F0 => nhấn Lên / Xuống => hiện F21=> nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Chọn chế độ dừng : F4.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dùng phanh DC.
 • 2 Dừng tự do.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện F0 => nhấn Lên / Xuống => hiện F4 => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. RESET thông số biến tần về chế độ mặc định nhà sản xuất : H93 = 1.

 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H93 => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Cách nhập thông số động cơ: Nhìn mác động cơ để nhập

 • Công suất định mức của động cơ : H30.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H30=> nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Dòng định mức của động cơ : H33.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H33=> nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Dòng không tải động cơ : H34.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H34=> nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Số cực động cơ : H31.
 • Cách đặt lệnh : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H31=> nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Kết hợp các phím lên, xuống, trái, phải để đặt giá trị => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Điều khiển quạt làm mát ta vào hàm H77: 

 • 0 quạt luôn luôn chạy.
 • 1 quạt chạy khi biến tần nóng.
 • Cách đặt lệnh :  Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện H0 => nhấn Lên / Xuống => hiện H77=> nhấn ENT (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 1. Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm I22, I23, I24 rồi đặt các giá trị tương ứng là 5, 6, 7 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện I0  => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên  => nhấn ENT (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng => nhấn ENT => Số chớp nháy =>nhấn ENT lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 3 thì quý vị vào các hàm St1, St2, St3 bằng cách :  Ở màn hình hiển thị, dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Dùng phím lên, xuống để đặt tần số cấp tốc độ tương ứng mà quý vị mong muốn  => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 4 đến 7 thì quý vị vào các hàm I30, I31, I32, I33 bằng cách : Ở màn hình hiển thị, nhấn mũi tên phải => đến khi hiện I0 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên  => nhấn Enter (nút tròn ở giữa bên dưới núm xoay biến trở) => Dùng phím lên, xuống để đặt tần số cấp tốc độ tương ứng mà quý vị mong muốn => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Ấn nút Trái / Phải một hoặc nhiều lần để quay về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối CM với P3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối CM với P4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối CM với P3 và P4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối CM với P5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối CM với P3 và P5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối CM với P4 và P5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối COM với P3, P4 và P5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.