Bảng mã lỗi biến tần LS IP5A

 

Mã lỗi hiển thị trên bàn phím Chức năng bảo vệ Mô tả
Over Current 1 Bảo vệ quá dòng Biến tần tắt đầu ra của nó khi dòng ra của biến tần lớn hơn 200% dòng định mức của biến tần.
Ground Fault Bảo vệ lỗi chạm đất Biến tần sẽ tắt đầu ra của nó khi xảy ra sự cố chạm đất và dòng điện sự cố chạm đất lớn hơn giá trị cài đặt bên trong của biến tần. Chức năng này có thể bảo vệ biến tần khi xảy ra sự cố chạm đất do điện trở chạm đất thấp.
Over Voltage Bảo vệ quá áp Biến tần sẽ tắt đầu ra của nó nếu điện áp một chiều của mạch chính tăng cao hơn giá trị định mức khi động cơ giảm tốc hoặc khi năng lượng tái tạo chạy trở lại biến tần do tải tái sinh. Lỗi này cũng có thể xảy ra do điện áp tăng đột biến được tạo ra tại hệ thống cung cấp điện.
Over load Bảo vệ giới hạn hiện tại (Bảo vệ quá tải) Biến tần sẽ tắt đầu ra của nó nếu dòng ra của biến tần chạy bằng 120% dòng định mức của biến tần.
Over Heat Quá nhiệt Biến tần sẽ tắt đầu ra của nó nếu bộ tản nhiệt quá nóng do quạt làm mát bị hỏng hoặc có chất lạ trong quạt làm mát.
E-Thermal Lỗi nhiệt điện tử Nhiệt điện tử bên trong của biến tần quyết định sự phát nhiệt quá mức của động cơ. Nếu động cơ bị quá tải, biến tần sẽ tắt đầu ra. Biến tần không thể bảo vệ động cơ khi điều khiển động cơ nhiều cực hoặc khi điều khiển nhiều động cơ, vì vậy hãy xem xét các rơ le nhiệt hoặc các thiết bị bảo vệ nhiệt khác cho từng động cơ.

Khả năng quá tải: 130% trong 1 phút.

Ext. Trip Lỗi bên ngoài Sử dụng chức năng này nếu người dùng cần tắt đầu ra bằng tín hiệu bên ngoài. (Tiếp điểm mở bình thường) Biến tần chặn đầu ra để bảo vệ động cơ quá tải bằng cách phát hiện thông qua đầu cuối này.
Low Voltage Bảo vệ điện áp thấp Biến tần sẽ tắt đầu ra của nó nếu điện áp DC thấp hơn mức phát hiện vì mô-men xoắn không đủ hoặc động cơ quá nóng có thể xảy ra khi điện áp đầu vào của biến tần giảm.
Over Current 2 Ngắn mạch IGBT Bộ biến tần sẽ tắt đầu ra nếu xảy ra chập IGBT hoặc ngắn mạch đầu ra.
Output Phase Open Lỗi pha đầu ra Biến tần tắt đầu ra của nó khi một hoặc nhiều pha đầu ra (U, V, W) mở. Biến tần phát hiện dòng điện đầu ra để kiểm tra độ mở pha của đầu ra.
BX Bảo vệ BX (Cắt ngay lập tức) Được sử dụng để dừng khẩn cấp biến tần. Biến tần ngay lập tức tắt đầu ra khi đầu cuối BX được BẬT, và trở lại hoạt động bình thường khi đầu cuối BX được TẮT. Hãy thận trọng khi sử dụng chức năng này.
HW-Diag Biến tần lỗi H/W Tín hiệu lỗi được xuất ra khi có lỗi xảy ra đối với mạch điều khiển của biến tần. Có lỗi Wdog, lỗi EEP, Mở pha đầu vào, mở NTC và Chênh lệch ADC cho lỗi này.
COM Error

CPU Error

Lỗi giao tiếp Lỗi này hiển thị khi biến tần không thể giao tiếp với bàn phím.
Inv. OLT Biến tần quá tải Biến tần sẽ tắt đầu ra khi dòng ra của biến tần vượt quá mức định mức (110% trong 1 phút, 130% trong 4 giây).
NTC open NTC mở Lỗi này hiển thị khi NTC bên trong biến tần được mở.
LOP

LOR

LOV

LOI

LOX

Phương thức hoạt động khi tham chiếu tần số bị mất. Theo cài đặt I / O-48 [Phương thức hoạt động khi tham chiếu tần số bị mất], có ba chế độ: hoạt động liên tục, giảm tốc để dừng và chạy tự do.

LOP:  Được hiển thị khi tham chiếu tần số tùy chọn bị mất (hết thời gian DPRAM).

LOR:  Được hiển thị khi tham chiếu tần số tùy chọn bị mất (Giao tiếp lỗi mạng).

LOV:  Được hiển thị khi tham chiếu tần số tương tự ‘V1’ bị mất.

LOI:  Được hiển thị khi tham chiếu tần số tương tự ‘I’ bị mất.

LOX:  Được hiển thị khi tham chiếu tần số tương tự bảng phụ (V2, ENC) bị mất.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.