Bảng mã lỗi biến tần INVT CHF100A

Mã lỗi Tên lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục
OUt1 Lỗi IGBT pha U Thời gian tăng tốc quá ngắn.

Lỗi mô-đun IGBT.

Nhiễu bên ngoài.

Nối đất không đúng cách.

Tăng thời gian tăng tốc.

Kiểm tra nhiễu bên ngoài.

OUt2 Lỗi IGBT pha V
OUt3 Lỗi IGBT pha W
OC1 Quá dòng khi tăng tốc Thời gian tăng tốc quá ngắn.

Điện áp đầu vào quá thấp.

Công suất biến tần quá thấp.

Tăng thời gian tăng tốc.

Kiểm tra điện áp đầu vào.

Thay biến tần công suất lớn hơn.

OC2 Quá dòng khi giảm tốc Thời gian giảm tốc quá ngắn.

Mô-men xoắn quán tính tải quá lớn.

Công suất biến tần quá thấp.

Tăng thời gian giảm tốc.

Thay biến tần công suất lớn hơn.

OC3 Quá dòng khi chạy tốc độ không đổi Tải quá độ hoặc bất thường.

Điện áp đầu vào quá thấp.

Công suất biến tần quá thấp.

Kiểm tra tải.

Kiểm tra điện áp đầu vào.

Thay biến tần công suất lớn hơn.

OV1 Quá áp khi tăng tốc Điện áp đầu vào bất thường Kiểm tra điện áp đầu vào.
OV2 Quá áp khi giảm tốc Thời gian giảm tốc quá ngắn.

Quán tính tải lớn.

Điện áp đầu vào không ổn định.

Tăng thời gian giảm tốc.

Kiểm tra điện áp đầu vào.

 

OV3 Quá áp khi chạy tốc độ không đổi Điện áp đầu vào không ổn định.

Quán tính tải lớn

Kiểm tra điện áp đầu vào

Giảm quán tính tải

UV Điện áp DC bus thấp Điện áp đầu vào quá thấp. Kiểm tra điện áp đầu vào
OL1 Quá tải motor Điện áp đầu vào quá thấp.

Dòng định mức động cơ cài không chính xác.

Động cơ chết máy hoặc tải quá độ quá mạnh.

Tải động cơ quá lớn.

Kiểm tra điện áp đầu vào.

Đặt lại dòng định mức động cơ.

Kiểm tra tải.

Giảm tải.

OL2 Quá tải biến tần Thời gian tăng tốc quá nhanh.

Điện áp đầu vào quá thấp.

Tải quá nặng

Tăng thời gian tăng tốc

Kiểm tra điện áp đầu vào.

Thay biến tần công suất lớn hơn.

SPI Mất pha đầu vào Ba pha đầu vào không bằng nhau. Kiểm tra 3 pha đầu vào.
SPO Mất pha đầu ra Ba pha đầu ra không băng nhau hoặc không có. Kiểm tra 3 pha đầu ra.

Kiểm tra động cơ và dây card nối với động cơ.

OH1 Quá nhiệt Biến tần quá dòng đột ngột.

Ngắn mạch đầu ra 3 pha.

Hỏng quạt.

Nhiệt độ môi trường quá cao.

Hệ thống dây của bảng điều khiển bị lỏng.

Mạch nguồn hỏng hoặc thiếu điện áp.

Vệ sinh quạt gió hoặc thay quạt.

Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh.

Kiểm tra mạch nguồn.

Nếu không được, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

OH2 Quá nhiệt IGBT
EF Lỗi External Lỗi thiết bị đầu cuối với tín hiệu ngoài Kiểm tra lại thiết bị ngoại vi bên ngoài.
CE Lỗi giao tiếp Cài đặt tốc độ truyền không chính xác. Cài lại tốc độ truyền thích hợp.

Kiểm tra kết nối truyền thông.

ItE Lỗi bảo vệ quá dòng Kết nối main điều khiển bị hỏng.

Nguồn bị hỏng hoặc thiếu điện áp.

Kiểm tra dây kết nối với main điều khiển.

Vui lòng liên hệ với chúng rôi RITECH.

tE Lỗi dò tự động thông số động cơ Công suất động cơ không phù hợp với khả năng biến tần.

Thông số định mức của động cơ không được đặt chính xác.

Sự chênh lệch giữa tham số từ autotune và tham số chuẩn là rất lớn

Thay đổi chế độ biến tần.

Đặt thông số định mức theo bảng tên của động cơ.

Kiểm tra hệ thống dây điện động cơ và cài lại các thông số

EEP Lỗi EEPROM Việc ghi và đọc các thông số parameter bị lỗi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RIETCH.
PIDE Lỗi phản hồi tín hiệu PID Phản hồi PID ngoại tuyến.

Nguồn phản hồi PID bị thiếu hoặc bị mất.

Kiểm tra các dây tín hiệu hồi tiếp PID.

Kiểm tra nguồn phản hồi PID.

bCE Lỗi bộ hãm phanh Lỗi mạch phanh hoặc hư hỏng đường ống phanh.

Điện trở hãm bên ngoài hơi thấp.

Kiểm tra bộ hãm phanh.

Tăng điện trở hãm.

OL3 Quá mô-men xoắn Gia tốc quá nhanh.

Động cơ dừng đột ngột.

Điện áp của nguồn điện quá thấp.

Tải quá nặng.

Tăng thời gian tăng tốc.

Kiểm tra lại nguồn biến tần.

Tăng công suất biến tần hoặc giảm tải

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.