Bảng mã lỗi biến tần EMERSON SK

Mã lỗi Mô tả
UU Điện áp thấp
OU Quá áp
OI.AC Quá dòng, ngắn mạch đầu ra biến tần
OI.br Quá dòng điện trở hãm. Giá trị điện trở hãm quá nhỏ
Et Lỗi External. Xem thông số Pr 10.32
O.SPd Quá tốc độ
tunE Auto-tune đã dừng trước khi hoàn thành
It.br Lỗi điện trở hãm. Xem tham số Pr 10.31
It.AC Lỗi dòng đầu ra biến tần
O.ht1 Quá nhiệt. Xem tham số Pr 5.18
O.ht2 Quá nhiệt. Xem tham số Pr 7.04
th Lỗi trở nhiệt motor
O.Ld1 Tín hiệu đầu ra quá tải
O.ht3 Quá nhiệt
cL1 Mất tín hiệu analog input 1
SCL Lỗi giao tiếp bàn phím
EEF Lỗi EFPROM. Tất cả các tham số được đặt thành mặc định
PH Mất pha đầu vào
rS Không đo được điện trở stato trong khi tự động điều chỉnh hoặc khi khởi động ở chế độ điện áp vòng hở 0 hoặc 3. Điều này có thể là do điện trở vượt quá giá trị tối đa có thể đo được hoặc không có động cơ nào được kết nối với biến tần
CL.bt  
t040 – t089 Lỗi người dùng
t090 Lỗi chương trình PLC
t091 Lỗi chương trình PLC
t092 Lỗi chương trình PLC
t094 Lỗi chương trình PLC
t095 Lỗi chương trình PLC
t096 Lỗi chương trình PLC
t097 Lỗi chương trình PLC
t098 Lỗi chương trình PLC
t099 Lỗi chương trình PLC
O.ht4 Bộ chỉnh lưu mô-đun nguồn quá nhiệt độ
C.Err Lỗi dữ liệu SmartStick. Truy cập tập tin bị hỏng.
C.dAt Dữ liệu không tồn tại
C.Acc Lỗi đọc/ghi SmartStick:

Drive không thể giao tiếp với SmartStick vì nó bị lỗi hoặc không được cài đặt

C.rtg Các thông số được tải vào biến tần từ SmartStick dành cho biến tần có định mức điện áp hoặc dòng điện khác.
O.cL Quá tải đầu vào analog input 1
dESt Xung đột tham số cài đặt
SL.HF Lỗi phần cứng
SL.tO Lỗi modul giám sát
SL.Er Lỗi modul giải pháp
SL.nF Modul giải pháp chưa được cài đặt
SL.dF Modul giải pháp cài đặt khác nhau
HF 01 or HF 03 Không sử dụng
HF 04 Điện áp DC quá thấp khi cấp nguồn
HF 05 Không có tín hiệu từ DSP khi khởi động
HF 06 Lỗi interrupt
HF 07 Modul giám sát cài đặt thất bại
HF 08 Lỗi sự cố gián đoạn
HF 09 or HF 10 Không sử dụng
HF 11 Truy cập vào EEPROM không thành công
HF 12 or HF 19 Không sử dụng
HF 20 Lỗi cấp nguồn
HF 21 Lỗi nguồn
HF 22 Lỗi OI khi bật nguồn – ngắn mạch đầu ra hoặc có thể xảy ra lỗi cầu đầu ra
HF 23 Phần mềm DSP bị tràn
HF 24 Không sử dụng
HF 25 Lỗi truyền thông DSP
HF 26 Rơle khởi động mềm không đóng được, hoặc màn hình khởi động mềm không thành công hoặc IGBT phanh ngắn mạch khi bật nguồn
HF 27 Lỗi nguồn
HF 28 Lỗi quạt
HF 29 Lỗi quạt (dòng điện quá cao)
HF 30 Lỗi modul nguồn
HF 31 Lỗi tụ điện
HF 32 Lỗi bộ ghép kênh phản hồi nhiệt độ mạch điện
OVL.d Lỗi quá tải. Xem tham số Pr 4.15, Pr 4.16, Pr 4.19, Pr 10.17
hot Quá nhiệt
br.rS Quá tải điện trở hãm
AC.Lt Drive đang ở giới hạn hiện tại. Xem tham số Pr 4.07 và Pr 10.09
Lo.AC Biến tần được cung cấp từ nguồn dự phòng điện áp thấp
FAIL Lỗi đọc chương trình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.