Bảng mã lỗi biến tần ABB ACQ 810

Mã lỗi Mô tả Nguyên nhân Cách khắc phục
0001 OVERCURRENT (0x2310) Dòng điện đầu ra đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc trong nhóm thông số 22 Speed ref ramp.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm phân kỳ và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra xem dữ liệu khởi động trong nhóm thông số 99 có tương ứng với tấm thông số của động cơ không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

0002 DC OVERVOLTAGE (0x3210) Điện áp DC mạch trung gian quá mức. Kiểm tra xem bộ điều khiển quá áp đã được bật chưa, tham số 47.01 Overvolt ctrl.

Kiểm tra nguồn điện xem có quá điện áp tĩnh hoặc quá áp không.

Kiểm tra thời gian giảm tốc.

0003 DEVICE OVERTEMP (0x4210) Nhiệt độ biến tần đo được đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất đơn vị.

0004 SHORT CIRCUIT (0x2340) Ngắn mạch trong (các) cáp động cơ hoặc động cơ Kiểm tra động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Extension: 1 Ngắn mạch ở bóng bán dẫn phía trên của pha U. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 2 Ngắn mạch ở bóng bán dẫn phía dưới của pha U.
Extension: 4 Ngắn mạch ở bóng bán dẫn phía trên của pha V.
Extension: 8 Ngắn mạch ở bóng bán dẫn phía dưới của pha V.
Extension: 16 Ngắn mạch ở bóng bán dẫn phía trên của pha W.
Extension: 32  Ngắn mạch ở bóng bán dẫn phía dưới của pha W.
0005 DC UNDERVOLTAGE (0x3220) Điện áp DC của mạch trung gian không đủ do thiếu pha nguồn, nổ cầu chì hoặc lỗi bên trong cầu chỉnh lưu. Kiểm tra nguồn điện và cầu chì.
0006 EARTH FAULT (0x2330) Biến tần đã phát hiện mất cân bằng tải thường do lỗi nối đất trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra để đảm bảo không có lỗi nối đất trong động cơ hoặc cáp động cơ:

– đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Nếu không phát hiện được lỗi nối đất nào, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0007 FAN FAULT (0xFF83) Quạt không thể quay tự do hoặc quạt bị ngắt kết nối. Hoạt động của quạt được giám sát bằng cách đo dòng điện của quạt. Kiểm tra hoạt động và kết nối của quạt.
0013 CURR MEAS GAIN (0x3183) Sự khác biệt giữa pha đầu ra U2 và độ lợi đo dòng W2 là quá lớn. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0014 WIRING OR EARTH FAULT (0x3181) Nguồn điện đầu vào và kết nối cáp động cơ không chính xác, hoặc lỗi nối đất (nối đất) trong cáp động cơ hoặc động cơ. Kiểm tra nguồn điện đầu vào và kết nối cáp động cơ.

Kiểm tra điện trở cách điện của cáp động cơ và động cơ.

0015 SUPPLY PHASE (0x3130) Mạch trung gian Điện áp một chiều dao động do thiếu pha đường dây điện đầu vào hoặc cầu chì bị cháy. Kiểm tra cầu chì đường dây điện đầu vào.

Kiểm tra sự mất cân bằng nguồn điện đầu vào. 

0016 MOTOR PHASE (0x3182) Lỗi mạch động cơ do thiếu kết nối động cơ (cả ba pha không được kết nối). Kết nối cáp động cơ.
0017 ID-RUN FAULT (0xFF84) Chạy ID động cơ không hoàn thành thành công Kiểm tra trình ghi lỗi để tìm phần mở rộng mã lỗi. Xem các hành động thích hợp cho từng tiện ích mở rộng bên dưới.
Extension: 1 Không thể hoàn tất quá trình chạy ID vì cài đặt hiện tại tối đa và / hoặc giới hạn dòng nội bộ của drive quá thấp. Kiểm tra cài đặt các thông số 99.06 Mot nom current và 20.05 Maximum current.

Đảm bảo rằng 20.05 Maximum current > 99.06 Mot nom current.

Kiểm tra xem biến tần đã cài được thông số đúng theo động cơ.

Extension: 2 Không thể hoàn tất quá trình chạy ID vì cài đặt tốc độ tối đa và / hoặc điểm suy yếu trường được tính toán quá thấp. Kiểm tra cài đặt các thông số 99.07 Mot nom voltage, 99.08 Mot nom freq, 99.09 Mot nom speed, 20.01 Maximum speed và 20.02 Minimum speed. Đảm bảo rằng

• 20.01 Maximum speed > (0.55 × 99.09 Mot nom speed) > (0.50 × synchronous speed),

• 20.02 Minimum speed < 0, and 

• Điện áp nguồn > (0.66 × 99.07 Mot nom voltage).

Extension: 3 Không thể hoàn tất quá trình chạy ID vì cài đặt mô-men xoắn cực đại quá thấp. Kiểm tra cài đặt của thông số 99.12 Giới hạn mômen và mômen Mot nom được xác định trong nhóm thông số 20 Giới hạn. Đảm bảo rằng mô-men xoắn cực đại hoạt động (được chọn bởi 20,06 Torq lim sel)> 100%.
Extension: 4 Hiệu chuẩn đo lường hiện tại không hoàn thành trong thời gian hợp lý. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 5…8 Lỗi bên trong. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 9 Chỉ dành cho động cơ không đồng bộ: Việc tăng tốc không hoàn thành trong thời gian hợp lý. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 10 Chỉ dành cho động cơ không đồng bộ: Quá trình giảm tốc không kết thúc trong thời gian hợp lý. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 11 Chỉ động cơ không đồng bộ: Tốc độ giảm xuống 0 trong khi chạy ID. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 14…16 Lỗi bên trong. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0018 CURR U2 MEAS (0x3184) Sai số bù đo được của phép đo dòng pha đầu ra U2 quá lớn. (Giá trị chênh lệch được cập nhật trong quá trình hiệu chuẩn hiện tại.) Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0019 CURR V2 MEAS (0x3185) Sai số bù đo được của phép đo dòng pha đầu ra V2 là quá lớn. (Giá trị chênh lệch được cập nhật trong quá trình hiệu chuẩn hiện tại.) Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0020 CURR W2 MEAS (0x3186) Sai số bù đo được của phép đo dòng pha đầu ra W2 quá lớn. (Giá trị chênh lệch được cập nhật trong quá trình hiệu chuẩn hiện tại.) Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0021 STO1 LOST (0x8182) Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là tín hiệu mạch an toàn 1 được kết nối giữa XSTO: 1 và XSTO: 3 bị mất. Kiểm tra các kết nối mạch an toàn. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng phần cứng biến tần thích hợp, mô tả về tham số 30.07
0022 STO2 LOST (0x8183) Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là tín hiệu mạch an toàn 2 được kết nối giữa XSTO: 2 và XSTO: 4 bị mất.
0023 STO MODE CHANGE (0xFF7A) Lỗi khi thay đổi giám sát tắt mô-men xoắn an toàn, tức là thông số 30.07 Không thể thay đổi cài đặt chẩn đoán Sto thành giá trị Lỗi. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0024 INTBOARD OVERTEMP (0x7182) Nhiệt độ bảng giao diện (giữa bộ nguồn và bộ điều khiển) đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Để cho biến tần nguội bớt.

Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

0027 PU LOST (0x5400) Kết nối giữa Bộ điều khiển JCU và bộ nguồn của biến tần bị mất. Kiểm tra các kết nối giữa Bộ điều khiển JCU và bộ nguồn.

Kiểm tra cài đặt của tham số 95.01 Ctrl boardSupply.

0028 PS COMM (0x5480) Đã phát hiện lỗi giao tiếp giữa Bộ điều khiển JCU và bộ nguồn của biến tần. Kiểm tra các kết nối giữa Bộ điều khiển JCU và bộ nguồn.
0030 EXTERNAL (0x9000) Lỗi ở thiết bị bên ngoài. (Thông tin này được định cấu hình thông qua một trong các đầu vào kỹ thuật số có thể lập trình.) Kiểm tra các thiết bị bên ngoài để tìm lỗi.

Kiểm tra tham số 30.01 Cài đặt lỗi bên ngoài.

0031 SAFE TORQUE OFF (0xFF7A) Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối XSTO bị mất trong khi khởi động hoặc chạy, hoặc trong khi drive bị dừng và thông số 30.07 Chẩn đoán Sto được đặt thành Lỗi. Kiểm tra các kết nối mạch an toàn.
0032 OVERSPEED (0x7310) Động cơ quay nhanh hơn tốc độ cao nhất cho phép. Kiểm tra cài đặt tốc độ tối thiểu / tối đa, các thông số 20.01 Maximum speed and 20.02 Minimum speed.
0036 PANEL CTRL LOSS (0x5300) Bảng điều khiển hoặc công cụ PC được chọn làm vị trí điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra công cụ PC hoặc kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Thay thế bảng điều khiển trong nền tảng lắp

0037 NVMEM CORRUPTED (0x6320) Llỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0038 OPTION COMM LOSS (0x7000) Giao tiếp giữa biến tần và mô-đun tùy chọn (FIO-xx) bị mất. Kiểm tra xem các mô-đun tùy chọn có được kết nối đúng cách với Khe 1 và (hoặc) Khe 2 hay không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng các mô-đun tùy chọn hoặc đầu nối Khe 1/2 không bị hỏng. Để xác định xem mô-đun hoặc đầu nối có bị hỏng hay không: Kiểm tra từng mô-đun riêng lẻ trong Khe 1 và Khe 2.

0045 FIELDBUS COMM (0x7510) Giao tiếp theo chu kỳ giữa biến tần và mô-đun bộ điều hợp fieldbus hoặc giữa PLC và mô-đun bộ điều hợp fieldbus bị mất. Kiểm tra trạng thái truyền thông fieldbus.

Xem Hướng dẫn sử dụng thích hợp của mô-đun bộ điều hợp fieldbus.

Kiểm tra cài đặt của nhóm tham số 50 Fieldbus.

Kiểm tra kết nối cáp.

0046 FB MAPPING FILE (0x6306) Lỗi nội bộ drive. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0047 MOTOR OVERTEMP (0x4310) Nhiệt độ động cơ ước tính (dựa trên mô hình nhiệt động cơ) đã vượt quá giới hạn lỗi được xác định bởi tham số 31.04 Mot temp1 fltLim.

Cảm biến nhiệt độ bị lỗi hoặc dây cảm biến.

Kiểm tra xếp hạng động cơ và tải.

Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

Kiểm tra giá trị của giới hạn báo động.

Kiểm tra cài đặt mô hình nhiệt động cơ (thông số 31.09… 31.14).

Kiểm tra xem số lượng cảm biến thực tế có tương ứng với giá trị được đặt bởi tham số 31.02 Mot temp1 src.

0049 AI SUPERVISION (0x8110) Một đầu vào tương tự đã đạt đến giới hạn được xác định bởi tham số 13.33 AI superv cw Kiểm tra nguồn đầu vào tương tự và các kết nối.

Kiểm tra cài đặt giới hạn tối thiểu và tối đa đầu vào tương tự.

0055 TECH LIB (0x6382) Lỗi có thể đặt lại được tạo ra bởi một thư viện công nghệ. Tham khảo tài liệu của thư viện công nghệ.
0056 TECH LIB CRITICAL (0x6382) Lỗi vĩnh viễn do thư viện công nghệ tạo ra. Tham khảo tài liệu của thư viện công nghệ.
0057 FORCED TRIP (0xFF90) Lỗi thông tin drive. Kiểm tra trạng thái PLC.
0058 FIELDBUS PAR ERROR (0x6320) Biến tần không có chức năng do PLC yêu cầu hoặc chức năng được yêu cầu chưa được kích hoạt. Kiểm tra lập trình PLC.

Kiểm tra cài đặt của nhóm tham số 50 Fieldbus.

0059 STALL (0x7121) Động cơ đang hoạt động trong khu vực ngừng hoạt động vì ví dụ: quá tải hoặc không đủ công suất động cơ. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

0060 LOAD CURVE (0x2312) Đã vượt quá giới hạn quá tải hoặc quá tải. Kiểm tra cài đặt của các tham số trong nhóm 34 User load curve.
0063 MOTOR TEMP2 (0x4313) Nhiệt độ động cơ ước tính (dựa trên mô hình nhiệt động cơ) đã vượt quá giới hạn lỗi được xác định bởi tham số 31.08 Mot temp2 fltLim.

Cảm biến nhiệt độ bị lỗi hoặc dây cảm biến.

Kiểm tra xếp hạng động cơ và tải.

Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

Kiểm tra giá trị của giới hạn báo động.

Kiểm tra cài đặt mô hình nhiệt động cơ (thông số 31.09… 31.14).

Kiểm tra xem số lượng cảm biến thực tế có tương ứng với giá trị được đặt bởi tham số 31.06 Mot temp2 src.

Kiểm tra cảm biến và hệ thống dây điện của nó.

0064 IGBT OVERLOAD (0x5482) Mối nối IGBT quá mức với nhiệt độ cho phép. Lỗi này bảo vệ (các) IGBT và có thể được kích hoạt bằng cách đoản mạch trong cáp động cơ. Kiểm tra cáp động cơ.
0065 IGBT TEMP (0x4210) Nhiệt độ IGBT của biến tần là quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

0066 COOLING (0x4290) Nhiệt độ mô-đun biến tần quá cao. Kiểm tra cài đặt thông số 95.03 Nhiệt độ trong môi trường xung quanh.

Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh. Nếu nó vượt quá 40 ° C (104 ° F), hãy đảm bảo rằng dòng tải không vượt quá khả năng tải giảm tốc của biến tần. Kiểm tra bên trong tủ và bộ tản nhiệt của mô-đun ổ đĩa xem có bám bụi không. Làm sạch bất cứ khi nào cần thiết.

0067 FPGA ERROR1 (0x5401) Lỗi nội bộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0068 FPGA ERROR2 (0x5402) Lỗi nội bộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0069 ADC ERROR (0x5403) Lỗi nội bộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0070 TEMP MEAS FAILURE (0x4211) Sự cố với phép đo nhiệt độ bên trong của biến tần. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0071 EFB COMM (0x7540) Giao diện fieldbus nhúng đã được đưa vào sử dụng và có sự gián đoạn giao tiếp giữa biến tần và máy chủ. Kiểm tra:

• lựa chọn tham số cho phép / vô hiệu hóa giao tiếp EFB (58.01 Giao thức ban hành sel)

• Kết nối EFB tại thiết bị đầu cuối XD2D trên bảng JCON

• trạng thái của fieldbus master (trực tuyến / ngoại tuyến)

• cài đặt chức năng giám sát giao tiếp (tham số 58.09 Hành động mất kết nối).

0201 T2 OVERLOAD (0x0201) CPU drive bị quá tải. 

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Cố gắng giảm tải. Ví dụ: sử dụng tốc độ fieldbus thấp hơn hoặc tối ưu hóa chương trình ứng dụng (ví dụ: mức thời gian thấp hơn).

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0202 T3 OVERLOAD (0x6100) CPU drive bị quá tải. 

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Cố gắng giảm tải. Ví dụ: sử dụng tốc độ fieldbus thấp hơn hoặc tối ưu hóa chương trình ứng dụng (ví dụ: mức thời gian thấp hơn).

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0203 T4 OVERLOAD (0x6100) CPU drive bị quá tải. 

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Cố gắng giảm tải. Ví dụ: sử dụng tốc độ fieldbus thấp hơn hoặc tối ưu hóa chương trình ứng dụng (ví dụ: mức thời gian thấp hơn).

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0204 T5 OVERLOAD (0x6100) CPU drive bị quá tải. 

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Cố gắng giảm tải. Ví dụ: sử dụng tốc độ fieldbus thấp hơn hoặc tối ưu hóa chương trình ứng dụng (ví dụ: mức thời gian thấp hơn).

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0205 A1 OVERLOAD (0x6100) Thời gian ứng dụng lỗi cấp độ 1.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0206 A2 OVERLOAD (0x6100) Thời gian ứng dụng lỗi cấp độ 2.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0207 A1 INIT FAULT (0x6100) Lỗi tạo tác vụ ứng dụng.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Tải lại chương trình ứng dụng vào biến tần.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0208 A2 INIT FAULT (0x6100) Lỗi tạo tác vụ ứng dụng.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Tải lại chương trình ứng dụng vào biến tần.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0209 STACK ERROR (0x6100) Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0210 JMU MISSING (0xFF61) Bộ nhớ JMU bị thiếu hoặc bị hỏng. Kiểm tra xem JMU đã được cài đặt đúng chưa.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế JMU.

0301 UFF FILE READ (0x6300) Lỗi đọc tệp.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Cập nhật chương trình cơ sở drive.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0302 APPL DIR CREATION (0x6100) Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0303 FPGA CONFIG DIR (0x6100) Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0304 PU RATING ID (0x5483) Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0305 RATING DATABASE (0x6100) Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0306 LICENSING (0x6100) Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Kiểm tra xem bộ nhớ có chứa chương trình cơ sở chính xác không.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0307 DEFAULT FILE (0x6100) Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0308 APPL FILE PAR CONF (0x6300) Tệp ứng dụng bị hỏng.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Tải lại ứng dụng.

Nếu lỗi vẫn hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0309 APPL LOADING (0x6300) Tệp ứng dụng không tương thích hoặc bị hỏng.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Tải lại ứng dụng.

Nếu lỗi vẫn hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

Extension: 8 Mẫu được sử dụng trong ứng dụng không tương thích với ứng dụng drive. Thay đổi mẫu của ứng dụng trong DriveSPC.
Extension: 10 Các thông số được xác định trong ứng dụng xung đột với các thông số drive hiện có. Kiểm tra ứng dụng để tìm các thông số xung đột.
Extension: 35 Bộ nhớ ứng dụng đầy. Giảm kích thước ứng dụng.

Nếu lỗi vẫn hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

Extension: Other Tệp ứng dụng bị hỏng. Tải lại ứng dụng.

Nếu lỗi vẫn hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0310 USERSET LOAD (0xFF69) Việc tải tập người dùng không được hoàn tất thành công vì:

– tập người dùng được yêu cầu không tồn tại

– bộ người dùng không tương thích với chương trình biến tần.

– biến tần đã được tắt trong khi tải.

Tải lại.

Nếu lỗi vẫn hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0311 USERSET SAVE (0xFF69) Tập người dùng không được lưu do bộ nhớ bị hỏng. Kiểm tra cài đặt của tham số 95.01 Ctrl boardSupply.

Nếu lỗi vẫn hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0312 UFF OVERSIZE (0x6300) Tệp UFF quá lớn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0313 UFF EOF (0x6300) Lỗi cấu trúc tệp UFF. Cập nhật chương trình cơ sở biến tần.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0314 TECH LIB INTERFACE (0x6100) Giao diện ứng dụng không tương thích. Kiểm tra tính tương thích của phiên bản ứng dụng.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0315 RESTORE FILE (0x630D) Không khôi phục được các thông số đã sao lưu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0316 DAPS MISMATCH (0x5484) Không khớp giữa phiên bản chương trình cơ sở của Bộ điều khiển JCU và phiên bản logic của bộ nguồn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0317 SOLUTION FAULT (0x6200) Lỗi do khối chức năng SOLUTION_FAULT tạo ra trong chương trình giải pháp. Kiểm tra việc sử dụng khối SOLUTION_FAULT trong chương trình ứng dụng.
0318 MENU HIDING Menu ẩn tệp bị thiếu hoặc bị hỏng. Tải lại ứng dụng.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

0401 PIPEFILL TOUT (0xB000) Đã vượt quá thời gian cho phép tối đa cho chức năng Pipefill. Kiểm tra hệ thống máy bơm.

Kiểm tra các thông số 81.28… .81.35.

0402 MIN FLOW (0xB001) Lưu lượng đo được dưới giới hạn tối thiểu. Kiểm tra hệ thống máy bơm để tìm các lý do như rò rỉ có thể làm mất lưu lượng đo được.

Kiểm tra các thông số 81.18… 81.24.

0403 MAX FLOW (0xB002) Lưu lượng đo được trên giới hạn tối đa. Kiểm tra hệ thống máy bơm để biết các lý do có thể làm tăng lưu lượng đo được.

Kiểm tra các thông số 81.18… 81.24.

0404 LOW PRESSURE (0xB003) Áp suất đầu vào máy bơm quá thấp. Kiểm tra van đóng ở phía đầu vào của máy bơm.

Kiểm tra rò rỉ đường ống.

0405 HIGH PRESSURE (0xB004) Áp suất ở đầu ra của máy bơm quá cao. Kiểm tra đường ống cho các khối.
0406 VERY LOW PRESS (0xB005) Áp suất đầu vào máy bơm quá thấp. Kiểm tra van đóng ở phía đầu vào của máy bơm.

Kiểm tra rò rỉ đường ống.

0407 VERY HIGH PRESS (0xB006) Áp suất ở đầu ra của máy bơm quá cao. Kiểm tra đường ống cho các khối.
0408 MAX CLEANINGS (0xB007) Đã vượt quá số trình tự làm sạch tối đa (xem nhóm thông số 82 Vệ sinh máy bơm). Kiểm tra các lý do có thể đã ảnh hưởng ngày càng tăng đến tín hiệu được giám sát (tham số 82.09). Ví dụ, độ nhớt của chất lỏng tăng lên hoặc vòng bi máy bơm bị lỗi có thể làm tăng dòng điện do động cơ hút ra và kích hoạt trình tự làm sạch thường xuyên hơn.
0409 MF MASTER LOST (0xB008) Lỗi xung đột drive. Kiểm tra xem có drive nào trên liên kết driveto-drive được phép trở thành drive chính không.

Kiểm tra hệ thống dây của liên kết drive.

0410 MF NO SHARED DATA (0xB009) Không nhận được tín hiệu được chia sẻ. Kiểm tra để đảm bảo rằng ít nhất một drive đã bật chia sẻ tín hiệu (tham số 76.12).

Kiểm tra trạng thái, cài đặt giao tiếp và hệ thống dây điện của drive đang chia sẻ tín hiệu của nó.

06xx Các lỗi do chương trình ứng dụng tùy chỉnh tạo ra. Kiểm tra chương trình ứng dụng tùy chỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.