Bảng mã lỗi biến tần ABB ACS 880

Mã lỗi Mô tả Nguyên nhân Cách khắc phục
2281 Calibration Độ lệch đo được của phép đo dòng pha đầu ra hoặc chênh lệch giữa pha đầu ra U2 và phép đo dòng W2 quá lớn (các giá trị được cập nhật trong quá trình hiệu chuẩn hiện tại). Thử thực hiện lại hiệu chuẩn hiện tại, xem tham số 99.13

Nếu không được, liên hệ với hãng ABB.

2310 Overcurrent Dòng điện đầu ra đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong.

Ngoài tình huống quá dòng thực tế, lỗi này cũng có thể do lỗi nối đất hoặc mất pha nguồn cung cấp.

Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc trong nhóm tham số 23 Speed reference ramp (điều khiển tốc độ), 26 Torque reference chain (điều khiển mô-men xoắn) hoặc 28 Frequency reference chain (điều khiển tần số). Đồng thời kiểm tra các thông số 46.01 Speed scaling, 46.02 Frequency scaling and 46.03 Torque scaling.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm phân kỳ và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra không có công tắc tơ nào đóng mở trong cáp động cơ.

Kiểm tra xem dữ liệu khởi động trong nhóm thông số 99 có tương ứng với tấm thông số của động cơ không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra cáp bộ mã hóa (bao gồm cả phân kỳ).

2330 Earth leakage Programmable fault: 31.20 Earth fault Biến tần đã phát hiện mất cân bằng tải thường do lỗi nối đất trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Nếu không phát hiện được lỗi nối đất nào, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

2340 Short circuit Ngắn mạch trong (các) cáp động cơ hoặc động cơ Kiểm tra động cơ và cáp động cơ để tìm lỗi cáp.

Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

2381 IGBT overload Mối nối IGBT quá mức với nhiệt độ trường hợp. Lỗi này bảo vệ (các) IGBT và có thể được kích hoạt bằng cách đoản mạch trong cáp động cơ. Kiểm tra cáp động cơ.
3130 Input phase loss Programmable fault: 31.21 Supply phase loss Mạch trung gian Điện áp một chiều dao động do thiếu pha đường dây điện đầu vào hoặc cầu chì bị cháy. Kiểm tra cầu chì đường dây điện đầu vào.

Kiểm tra sự mất cân bằng nguồn điện đầu vào.

3180 Charge relay lost Không nhận được thông báo từ rơ le. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
3181 Cross connection Programmable fault: 31.23 Cross connection Nguồn điện đầu vào và kết nối cáp động cơ không chính xác. Kiểm tra kết nối nguồn đầu vào.
3210 DC link overvoltage Quá điện áp DC mạch trung gian. Kiểm tra để đảm bảo rằng kiểm soát quá áp đang bật (xem tham số 30.30 Overvoltage control).

Kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp cung cấp phù hợp với điện áp đầu vào danh định của biến tần.

Kiểm tra đường dây cung cấp xem có quá áp tĩnh hoặc quá áp không.

Kiểm tra bộ hãm và điện trở (nếu có).

Kiểm tra thời gian giảm tốc.

Trang bị thêm bộ truyền động với bộ hãm phanh và điện trở phanh.

3220 DC link undervoltage Điện áp DC của mạch trung gian không đủ do thiếu pha cung cấp, cầu chì bị cháy hoặc lỗi ở cầu chỉnh lưu. Kiểm tra cáp cung cấp, cầu chì và thiết bị đóng cắt.
3280 Standby timeout Tự động khởi động lại không thành công. Kiểm tra tình trạng của nguồn cung cấp (điện áp, cáp, cầu chì, thiết bị đóng cắt).
3291 DC voltage difference Sự khác biệt về điện áp DC giữa các mô-đun biến tần được kết nối song song. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
3381 Output phase loss Programmable fault: 31.19 Motor phase loss Lỗi mạch động cơ do thiếu kết nối động cơ (cả ba pha không được kết nối). Kết nối cáp động cơ.
3385 Autophasing Quy trình tự động chia sẻ Hãy thử các chế độ tự động chia sẻ khác (xem tham số 21.13 Chế độ tự động chia sẻ) nếu có thể.
4210 IGBT overtemperature Nhiệt độ IGBT của biến tần ước tính là quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động

4290 Cooling Nhiệt độ mô-đun biến tần quá cao. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh.

Kiểm tra luồng không khí làm mát mô-đun truyền động và hoạt động của quạt.

Kiểm tra bên trong tủ và bộ tản nhiệt của mô-đun biến tần xem có bám bụi không. Làm sạch bất cứ khi nào cần thiết.

4310 Excess temperature Nhiệt độ mô-đun bộ nguồn quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

4380 Excess temperature difference Sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa các IGBT của các pha khác nhau. Kiểm tra hệ thống cáp động cơ.

Kiểm tra việc làm mát (các) mô-đun drive.

42F1 IGBT temperature Nhiệt độ IGBT của biến tần là quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

4981 External temperature Nhiệt độ đo được 1 hoặc 2 đã vượt quá giới hạn lỗi. Kiểm tra giá trị của các thông số 35.02 Nhiệt độ đo 1 và 35.03 Nhiệt độ đo 2.

Kiểm tra sự làm mát của động cơ (hoặc thiết bị khác có nhiệt độ đang được đo).

Kiểm tra các giới hạn lỗi đối với nhiệt độ đo được 1 và 2 trong nhóm thông số 35 Bảo vệ nhiệt động cơ.

5080 Fan Quạt làm mát bị kẹt hoặc ngắt kết nối. Kiểm tra hoạt động và kết nối của quạt.

Thay thế quạt nếu bị lỗi.

5090 STO hardware failure Mô-men xoắn an toàn tắt lỗi phần cứng. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
5091 Safe torque off Programmable fault: 31.22 STO diagnostics Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là. (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối STO bị hỏng khi khởi động hoặc chạy. Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối XSTO bị hỏng trong khi khởi động hoặc chạy, hoặc trong khi biến tần bị dừng và chẩn đoán STO thông số 31.22 được đặt thành Lỗi.
5092 PU logic error Bộ nhớ đơn vị nguồn đã bị xóa. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
5093 Rating ID mismatch Phần cứng của biến tần không khớp với thông tin được lưu trong bộ nhớ. Điều này có thể xảy ra, ví dụ: sau khi cập nhật chương trình cơ sở. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
5681 PU communication Đã phát hiện lỗi giao tiếp giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn. Kiểm tra kết nối giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn.
5682 Power unit lost Mất kết nối giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn. Kiểm tra kết nối giữa bộ điều khiển và bộ nguồn.
5690 PU communication internal Lỗi giao tiếp nội bộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
5691 Measurement circuit ADC Lỗi mạch đo lường. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
5692 PU board powerfail Bộ cấp nguồn mất kết nối. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
5693 Measurement circuit DFF Lỗi mạch đo lường. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
5694 PU communication configuration Kiểm tra phiên bản không thể tìm thấy logic FPGA đơn vị nguồn phù hợp. Cập nhật logic FPGA của bộ nguồn.

Nếu không được, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

5696 PU state feedback Phản hồi trạng thái từ các pha đầu ra không khớp với các tín hiệu điều khiển. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
5697 Charging feedback Thiếu tín hiệu phản hồi. Kiểm tra tín hiệu phản hồi đến từ hệ thống sạc.
5698 Unknown power unit fault Lỗi logic đơn vị nguồn không xác định. Kiểm tra logic của bộ nguồn và khả năng tương thích của phần mềm.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

6180 Internal SW error Lỗi bên trong. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
6181 FPGA version incompatible Phiên bản chương trình cơ sở và FPGA không tương thích. Cập nhật logic hoặc chương trình cơ sở FPGA của đơn vị nguồn (tùy theo cái nào cũ hơn).

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

6306 FBA A mapping file Bộ điều hợp Fieldbus Lỗi đọc tệp ánh xạ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
6481 Task overload Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
6487 Stack overflow Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
64A1 Internal file load Lỗi đọc tệp.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
64A2 Internal record load Lỗi tải bản ghi nội bộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
64A3 Application loading Tệp ứng dụng không tương thích hoặc bị hỏng.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
64B2 User set fault Tải tập thông số người dùng không thành công vì

• bộ yêu cầu không tồn tại

• bộ không tương thích với chương trình điều khiển

• biến tần đã bị tắt trong khi tải.

Đảm bảo rằng tập hợp thông số người dùng hợp lệ tồn tại. Tải lại nếu không chắc chắn.
64E1 Kernel overload Lỗi hệ điều hành. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
6581 Parameter system Tải hoặc lưu thông số không thành công. Thử buộc lưu bằng cách sử dụng tham số 96.07 Lưu tham số. Thử lại
65A1 FBA A parameter conflict Biến tần không có chức năng do PLC yêu cầu hoặc chức năng được yêu cầu chưa được kích hoạt. Kiểm tra lập trình PLC.

Kiểm tra cài đặt của các nhóm thông số 50 Fieldbus adapter (FBA) và 51 FBA A settings.

6681 EFB comm loss Programmable fault: 58.14 Communication loss action Ngắt kết nối trong giao tiếp fieldbus (EFB) được nhúng. Kiểm tra trạng thái của fieldbus master (trực tuyến / ngoại tuyến / lỗi, v.v.).

Kiểm tra kết nối cáp với các đầu cuối EIA-485 / X5 29, 30 và 31 trên thiết bị điều khiển.

6881 Text data overflow Lỗi nội bộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
6882 Text 32-bit table overflow Lỗi nội bộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
6883 Text 64-bit table overflow Lỗi nội bộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
6885 Text file overflow Lỗi nội bộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
7080 Option module comm loss Giao tiếp giữa drive và mô-đun tùy chọn (FEN-xx và / hoặc FIO-xx) bị mất. Kiểm tra xem các mô-đun tùy chọn đã được đặt đúng vị trí trong các khe của chúng chưa.

Kiểm tra để đảm bảo rằng các mô-đun tùy chọn hoặc đầu nối khe cắm không bị hỏng. Để xác định vấn đề, hãy thử cài đặt các mô-đun vào các vị trí khác nhau.

7081 Control panel loss Programmable fault: 49.05 Communication loss action Bảng điều khiển hoặc công cụ PC được chọn làm vị trí điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra công cụ PC hoặc kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Thay thế bảng điều khiển trong nền tảng lắp đặt.

7121 Motor stall Programmable fault: 31.24 Stall function Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng trệ vì v.d. quá tải hoặc không đủ công suất động cơ. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

7181 Brake resistor Điện trở phanh bị hỏng hoặc không được kết nối. Kiểm tra xem điện trở phanh đã được kết nối chưa.

Kiểm tra tình trạng của điện trở phanh.

Kiểm tra kích thước của điện trở phanh.

7183 BR excess temperature Nhiệt độ điện trở phanh đã vượt quá giới hạn lỗi được xác định bởi tham số 43.11 Giới hạn lỗi của điện trở phanh. Dừng biến tần. Để điện trở nguội bớt.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (nhóm tham số 43 Bộ hãm phanh).

Kiểm tra cài đặt giới hạn lỗi, tham số 43.11 Giới hạn lỗi điện trở phanh.

Kiểm tra xem chu kỳ phanh có đáp ứng các giới hạn cho phép hay không.

7184 Brake resistor wiring Điện trở phanh ngắn mạch hoặc lỗi điều khiển bộ hãm. Kiểm tra bộ hãm phanh và kết nối điện trở phanh.

Đảm bảo điện trở phanh không bị hỏng.

7191 BC short circuit Ngắn mạch trong IGBT cắt phanh. Đảm bảo điện trở phanh được kết nối và không bị hỏng.

Kiểm tra các thông số kỹ thuật điện của điện trở phanh.

7192 BC IGBT excess temperature Nhiệt độ IGBT của bộ hãm phanh đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

71A2 Mechanical brake closing failed Programmable fault: 44.17 Brake fault function Lỗi điều khiển phanh cơ. Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ khí trong nhóm thông số 44 Điều khiển phanh cơ khí.

Kiểm tra xem tín hiệu báo có khớp với trạng thái thực tế của phanh không.

71A3 Mechanical brake opening failed Programmable fault: 44.17 Brake fault function Lỗi điều khiển phanh cơ. Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ khí trong nhóm thông số 44 Điều khiển phanh cơ khí.

Kiểm tra xem tín hiệu báo có khớp với trạng thái thực tế của phanh không.

71A5 Mechanical brake opening not allowed Programmable fault: 44.17 Brake fault function Không thể đáp ứng điều kiện mở của phanh cơ khí (ví dụ, phanh đã bị ngăn không cho mở bởi tham số 44.11 Giữ phanh luôn đóng). Kiểm tra cài đặt phanh cơ trong nhóm thông số 44 Kiểm soát phanh cơ (đặc biệt là 44.11 Giữ phanh luôn đóng).

Kiểm tra xem tín hiệu báo nhận (nếu được sử dụng) có khớp với trạng thái thực tế của phanh không.

7301 Motor speed feedback Programmable fault: 90.45 Motor feedback fault Không nhận được phản hồi tốc độ động cơ. Kiểm tra cài đặt của tham số 90.41 Lựa chọn phản hồi động cơ và nguồn thực được chọn.
7310 Overspeed Động cơ quay nhanh hơn tốc độ cao nhất cho phép do đặt sai tốc độ tối thiểu / tối đa, mômen phanh không đủ hoặc tải thay đổi khi sử dụng tham chiếu mômen. Kiểm tra cài đặt tốc độ tối thiểu / tối đa, các thông số 30.11 Tốc độ tối thiểu và 30.12 Tốc độ tối đa.

Kiểm tra sự đầy đủ của mômen phanh động cơ.

Kiểm tra khả năng áp dụng của điều khiển mô-men xoắn.

Kiểm tra cần phanh và (các) điện trở.

7380 Encoder internal Lỗi nội bộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
7381 Encoder 1 Bộ mã hóa 1 lỗi phản hồi. Nếu lỗi xuất hiện trong lần khởi động đầu tiên trước khi sử dụng phản hồi bộ mã hóa:

– Kiểm tra cáp giữa bộ mã hóa và mô-đun giao diện bộ mã hóa (FEN-xx) và thứ tự của các dây tín hiệu đầu nối ở hai đầu cáp.

Nếu lỗi xuất hiện sau khi phản hồi bộ mã hóa đã được sử dụng hoặc trong quá trình truyền động:

– Kiểm tra xem dây kết nối bộ mã hóa hoặc bộ mã hóa không bị hỏng.

– Kiểm tra kết nối hoặc mô-đun giao diện bộ mã hóa (FEN-xx) hoặc mô-đun không bị hỏng.

– Kiểm tra nối đất (khi phát hiện có nhiễu trong giao tiếp giữa mô-đun giao diện bộ mã hóa và bộ mã hóa).

Để biết thêm thông tin về bộ mã hóa, hãy xem nhóm tham số 90 Lựa chọn phản hồi, 91 Cài đặt mô-đun bộ mã hóa, 92 Cấu hình bộ mã hóa 1 và 93 Cấu hình bộ mã hóa 2.

7391 Encoder 2 Bộ mã hóa 2 lỗi phản hồi. Xem phần lỗi 7381
73A0 Speed feedback configuration Cấu hình phản hồi tốc độ không chính xác, ví dụ. một bộ mã hóa không có mặt được chọn làm giao diện phản hồi. Kiểm tra các thông số lựa chọn nguồn phản hồi trong nhóm 90 Lựa chọn phản hồi. Trong trường hợp nguồn là giao diện bộ mã hóa, hãy kiểm tra cài đặt tham số trong nhóm 91 Cài đặt mô-đun bộ mã hóa, 92 Cấu hình bộ mã hóa 1 và 93 Cấu hình bộ mã hóa 2.
73A1 Load feedback Không nhận được phản hồi tải. Kiểm tra cài đặt của tham số 90.51 Lựa chọn phản hồi tải và nguồn thực được chọn. Trong trường hợp nguồn là giao diện bộ mã hóa, hãy kiểm tra cài đặt tham số trong nhóm 91 Cài đặt mô-đun bộ mã hóa, 92 Cấu hình bộ mã hóa 1 và 93 Cấu hình bộ mã hóa 2.
7510 FBA A communication Programmable fault: 50.02 FBA A comm loss func Giao tiếp tuần hoàn giữa biến tần và mô-đun bộ điều hợp bus trường A hoặc giữa PLC và mô-đun bộ điều hợp bus trường A bị mất. Kiểm tra trạng thái truyền thông fieldbus.

Kiểm tra kết nối cáp.

Kiểm tra xem bậc thầy giao tiếp có thể giao tiếp hay không.

80B0 Signal supervision 1 (Signal supervision Programmable fault: 32.06 Superv1 action 32.16 Superv2 action 32.26 Superv3 action Lỗi do chức năng giám sát tín hiệu tạo ra. Kiểm tra nguồn lỗi (tham số 32.07, 32.17 hoặc 32.28).
9081 External fault 1 (Editable message text) Programmable fault: 31.01 External event 1 source 31.02 External event 1 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 1.

(Thông tin này được định cấu hình thông qua một trong các đầu vào kỹ thuật số có thể lập trình.)

Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.01 External event 1 source.

FA81 Safe torque off 1 Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là. STO mạch 1 bị hỏng. Kiểm tra các kết nối mạch an toàn.

Kiểm tra giá trị của tham số 95.04 Control board supply.

FA82 Safe torque off 2 Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là. STO mạch 2 bị hỏng.
FF61 ID run Chạy ID động cơ không được hoàn tất thành công. Kiểm tra các giá trị danh định của động cơ trong nhóm thông số 99 Dữ liệu động cơ.

Kiểm tra xem không có hệ thống điều khiển bên ngoài nào được kết nối với biến tần.

Chuyển nguồn cho biến tần (và bộ điều khiển của nó, nếu được cấp nguồn riêng).

Kiểm tra để đảm bảo rằng không có giới hạn hoạt động nào ngăn cản việc hoàn thành chạy ID. Khôi phục các thông số về cài đặt mặc định và thử lại.

Kiểm tra để đảm bảo rằng trục động cơ không bị khóa.

FF63 STO diagnostics failure. Trục trặc bên trong SW. Khởi động lại thiết bị điều khiển (sử dụng tham số 96.08 Control board boot) hoặc bằng nguồn điện xoay chiều. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi Ritech.
FF81 FB A force trip Lệnh lỗi đã được nhận thông qua bộ điều hợp bus trường A. Kiểm tra thông tin lỗi do PLC cung cấp.
FF82 FB B force trip Lệnh lỗi đã được nhận thông qua bộ điều hợp bus trường B. Kiểm tra thông tin lỗi do PLC cung cấp.
FF8E EFB force trip Lệnh lỗi đã được nhận thông qua giao diện fieldbus được nhúng. Kiểm tra thông tin lỗi do PLC cung cấp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.