Bảng mã lỗi biến tần ABB ACS 850

Mã lỗi Tên lỗi Mô tả Cách khắc phục
F0001 OVERCURRENT Dòng điện đầu ra đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc trong nhóm tham số 22 Speed ref ramp.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm phân kỳ và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra xem dữ liệu khởi động trong nhóm thông số 99 có tương ứng với tấm thông số của động cơ không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra cáp bộ mã hóa (bao gồm cả phân kỳ).

F0002 DC OVERVOLTAGE Điện áp DC mạch trung gian quá mức Kiểm tra xem bộ điều khiển quá áp đang bật, tham số 47.01 Overvolt ctrl.

Kiểm tra xem điện áp nguồn cung cấp (nguồn điện đầu vào) có khớp với điện áp đầu vào danh định của biến tần không.

Kiểm tra nguồn điện xem có quá áp tĩnh hoặc quá áp không.

Kiểm tra bộ hãm phanh và điện trở (nếu được sử dụng).

Kiểm tra thời gian giảm tốc.

Trang bị thêm bộ biến tần với bộ hãm tần và điện trở hãm.

F0004 SHORT CIRCUIT Ngắn mạch trong (các) cáp động cơ hoặc động cơ Kiểm tra động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra trình ghi lỗi để tìm phần mở rộng mã lỗi. Xem các hành động thích hợp cho từng tiện ích mở rộng bên dưới.

Extension: 1 Ngắn mạch ở bán dẫn trên của pha U. Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
Extension: 2 Ngắn mạch ở bóng bán dẫn phía dưới của pha U.
Extension: 4 Ngắn mạch ở bán dẫn trên của pha V.
Extension: 8 Ngắn mạch ở bóng bán dẫn phía dưới của pha V.
Extension: 16 Ngắn mạch ở bán dẫn trên của pha W.
Extension: 32 Ngắn mạch ở bóng bán dẫn phía dưới của pha W.
F0005 DC UNDERVOLTAGE Điện áp DC của mạch trung gian không đủ do thiếu pha nguồn, nổ cầu chì hoặc lỗi bên trong cầu chỉnh lưu. Kiểm tra nguồn điện và cầu chì.
F0006 EARTH FAULT Biến tần đã phát hiện mất cân bằng tải thường do lỗi nối đất trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra để đảm bảo không có lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ: đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Nếu không phát hiện được lỗi nối đất, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH

F0007 FAN FAULT Quạt không thể quay tự do hoặc quạt bị ngắt kết nối. Hoạt động của quạt được giám sát bằng cách đo dòng điện của quạt. Kiểm tra hoạt động và kết nối của quạt.
F0008 IGBT OVERTEMP Nhiệt độ biến tần dựa trên mô hình nhiệt đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất đơn vị.

F0009 BC WIRING Điện trở phanh ngắn mạch hoặc lỗi điều khiển bộ hãm Kiểm tra bộ hãm phanh và kết nối điện trở phanh.

Đảm bảo điện trở phanh không bị hỏng.

F0010 BC SHORT CIRCUIT Ngắn mạch trong IGBT cắt phanh Thay phanh chopper.

Đảm bảo điện trở phanh được kết nối và không bị hỏng.

F0011 BC OVERHEAT Nhiệt độ IGBT của bộ hãm phanh đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (thông số

48.01… 48.05).

Kiểm tra chu kỳ phanh có đáp ứng giới hạn cho phép không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp AC của nguồn cung cấp biến tần không quá mức.

F0012 BR OVERHEAT Nhiệt độ điện trở phanh đã vượt quá giới hạn lỗi được xác định bởi tham số 48.06 Br temp faultlim. Dừng biến tần. Để điện trở nguội bớt.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (thông số 48.01… 48.05).

Kiểm tra cài đặt giới hạn lỗi, tham số 48.06 Br temp faultlim.

Kiểm tra chu kỳ phanh có đáp ứng giới hạn cho phép không.

F0013 CURR MEAS GAIN Sự khác biệt giữa pha đầu ra U2 và độ lợi đo dòng W2 là quá lớn Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
F0014 WIRING OR EARTH FAULT Nguồn điện đầu vào và kết nối cáp động cơ không chính xác, hoặc lỗi nối đất (nối đất) trong cáp động cơ hoặc động cơ. Kiểm tra nguồn điện đầu vào và kết nối cáp động cơ.

Kiểm tra điện trở cách điện của cáp động cơ và động cơ.

F0015 SUPPLY PHASE Mạch trung gian Điện áp một chiều dao động do thiếu pha đường dây điện đầu vào hoặc cầu chì bị cháy. Kiểm tra cầu chì đường dây điện đầu vào.

Kiểm tra sự mất cân bằng nguồn điện đầu vào.

F0016 MOTOR PHASE Lỗi mạch động cơ do thiếu kết nối động cơ (cả ba pha không được kết nối). Kiểm tra kết nối cáp động cơ và thắt chặt các đầu nối cáp động cơ.
F0017 MOTOR ID-RUN FAULT Chạy ID động cơ không được hoàn thành thành công Kiểm tra xem các thông số động cơ trong nhóm 99 Dữ liệu khởi động có khớp với các giá trị hiển thị trên bảng tên động cơ hay không.

Kiểm tra trình ghi lỗi để tìm phần mở rộng mã lỗi. Xem các hành động thích hợp cho từng tiện ích mở rộng bên dưới.

Extension: 1 Không thể hoàn tất quá trình chạy ID vì cài đặt dòng hiện tại tối đa hoặc giới hạn dòng nội bộ của biến tần quá thấp. Kiểm tra cài đặt các thông số 99.06 Mot nom current và 20.05 Maximum current.

Đảm bảo rằng 20.05 Maximum current> 99.06 Mot nom current.

Kiểm tra xem biến tần có được định kích thước chính xác theo động cơ không.

Extension: 2 Không thể hoàn tất quá trình chạy ID Kiểm tra cài đặt các thông số 99.07 Mot nom voltage, 99.08 Mot nom freq, 99.09 Mot nom speed, 20.01 Maximum speed and 20.02 Minimum speed. Đảm bảo rằng

• 20.01 Maximum speed > (0.55 × 99.09 Mot nom speed) > (0.50 × tốc độ đồng bộ),

• 20.02 Minimum speed < 0, và

• điện áp cung cấp> (0,66 × 99,07 Mot nom voltage,).

Extension: 3 Không thể hoàn thành chạy ID vì cài đặt mô-men xoắn cực đại quá thấp Kiểm tra cài đặt của thông số 99.12 Mot nom torque và mômen Mot nom được xác định trong nhóm thông số 20 Limits. Đảm bảo rằng mô-men xoắn cực đại hoạt động (được chọn bởi 20,06 Torq lim sel)> 100%.
Extension: 4 Hiệu chuẩn đo lường hiện tại không hoàn thành trong thời gian hợp lý. Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
Extension: 5…7 Lỗi bên trong Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
Extension: 8 Giới hạn nội bộ. Ví dụ: Mô-men xoắn / dòng điện. Kiểm tra kết nối động cơ và tải.
Extension: 9 Chỉ dành cho động cơ không đồng bộ: Việc tăng tốc không hoàn thành trong thời gian hợp lý. Kiểm tra tải động cơ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 10 Chỉ dành cho động cơ không đồng bộ: Quá trình giảm tốc không kết thúc trong thời gian hợp lý. Kiểm tra tải động cơ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 11 Chỉ động cơ không đồng bộ: Tốc độ giảm xuống 0 trong khi chạy ID. Kiểm tra tải động cơ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 12 Chỉ dành cho động cơ nam châm vĩnh cửu: Gia tốc đầu tiên không hoàn thành trong thời gian hợp lý. Kiểm tra tải động cơ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 13 Chỉ dành cho động cơ nam châm vĩnh cửu: Gia tốc thứ hai không hoàn thành trong thời gian hợp lý. Kiểm tra tải động cơ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 14…16 Chỉ động cơ nam châm vĩnh cửu. Lỗi bên trong. Kiểm tra tải động cơ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.
Extension: 17 Chỉ động cơ điện từ đồng bộ: Không thể quay trục động cơ. Kiểm tra xem phanh cơ có bị hở không và kiểm tra tải động cơ.
F0018 CURR U2 MEAS Sai số bù đo được của phép đo dòng pha đầu ra U2 quá lớn. (Giá trị bù đắp được cập nhật trong quá trình hiệu chuẩn hiện tại.) Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
F0019 CURR V2 MEAS Sai số bù đo được của phép đo dòng pha đầu ra V2 quá lớn. (Giá trị bù đắp được cập nhật trong quá trình hiệu chuẩn hiện tại.) Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
F0020 CURR W2 MEAS Sai số bù đo được của phép đo dòng pha đầu ra W2 quá lớn. (Giá trị bù đắp được cập nhật trong quá trình hiệu chuẩn hiện tại.) Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
F0021 STO1 LOST Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là tín hiệu mạch an toàn 1 được kết nối giữa XSTO: 1 và XSTO: 3 bị mất. Kiểm tra kết nối mạch an toàn
F0022 STO2 LOST Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là tín hiệu mạch an toàn 2 được kết nối giữa XSTO: 2 và XSTO: 4 bị mất.
F0024 INTBOARD OVERTEMP Nhiệt độ của bảng giao diện nằm giữa bộ nguồn và bộ điều khiển đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Để biến tần nguội bớt.

Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

F0025 BC MOD OVERTEMP Nhiệt độ cầu đầu vào hoặc bộ hãm phanh đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Để cho biến tần nguội bớt.

Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

F0026 AUTOPHASING Quy trình tự động chia sẻ không thành công. Thử các chế độ tự động chia sẻ khác (xem thông số 11.07 Chế độ tự động chia sẻ) nếu có thể.

Đảm bảo không xảy ra trượt giữa bộ mã hóa và trục động cơ.

F0027 PU LOST Kết nối giữa Bộ điều khiển JCU và bộ nguồn của biến tần bị mất. Kiểm tra cài đặt tham số 95.01 Ctrl boardSupply.

Kiểm tra các kết nối giữa Bộ điều khiển JCU và bộ nguồn.

F0028 PS COMM Đã phát hiện lỗi giao tiếp giữa Bộ điều khiển JCU và bộ nguồn của biến tần. Kiểm tra các kết nối giữa Bộ điều khiển JCU và bộ nguồn.
F0030 EXTERNAL Lỗi ở thiết bị bên ngoài. (Thông tin này được định cấu hình thông qua một trong các đầu vào kỹ thuật số có thể lập trình.) Kiểm tra các thiết bị bên ngoài để tìm lỗi.

Kiểm tra tham số 30.01 Cài đặt lỗi bên ngoài.

F0031 SAFE TORQUE OFF Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối XSTO bị mất trong khi khởi động. Kiểm tra kết nối mạch an toàn.
F0032 OVERSPEED Động cơ quay nhanh hơn tốc độ cao nhất cho phép do đặt sai tốc độ tối thiểu / tối đa, mô-men phanh không đủ hoặc tải thay đổi khi sử dụng tham chiếu mô-men xoắn. Kiểm tra cài đặt tốc độ tối thiểu / tối đa, thông số 20.01 Maximum speedvà 20.02 Minimum speed

Kiểm tra sự đầy đủ của mômen phanh động cơ.

Kiểm tra khả năng áp dụng của điều khiển mô-men xoắn.

Kiểm tra cần phanh và (các) điện trở.

F0033 BRAKE START TORQUE Phanh cơ bị lỗi. Lỗi được kích hoạt nếu không đạt được mômen khởi động động cơ yêu cầu (42.08 Mômen mở phanh). Kiểm tra cài đặt mô-men xoắn mở phanh, tham số 42.08.

Kiểm tra mômen truyền động và giới hạn dòng điện.

Xem nhóm tham số 20 Limits.

F0034 BRAKE NOT CLOSED Lỗi điều khiển phanh cơ.

Đã kích hoạt v.d. nếu xác nhận phanh không như mong đợi trong quá trình đóng phanh.

Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ trong nhóm thông số 42 Mech brake ctrl.

Để xác định xem có vấn đề với tín hiệu báo nhận hoặc phanh hay không, hãy kiểm tra xem phanh đang đóng hay mở.

F0035 BRAKE NOT OPEN Lỗi điều khiển phanh cơ.

Đã kích hoạt v.d. nếu phanh nhận không như mong đợi trong quá trình mở phanh.

Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ trong nhóm thông số 42 Mech brake ctrl.

Để xác định xem có vấn đề với tín hiệu báo nhận hoặc phanh hay không, hãy kiểm tra xem phanh đang đóng hay mở.

F0036 LOCAL CTRL LOSS Bảng điều khiển hoặc công cụ PC được chọn làm vị trí điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra công cụ PC hoặc kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Thay thế bảng điều khiển trong nền tảng lắp đặt.

F0037 NVMEM CORRUPTED Biến tần bị lỗi bên trong.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Kiểm tra trình ghi lỗi để tìm phần mở rộng mã lỗi. Xem các hành động thích hợp cho từng tiện ích mở rộng bên dưới.
Extension: 2051 Tổng số thông số (bao gồm cả khoảng trống chưa sử dụng giữa các thông số) vượt quá mức tối đa của chương trình cơ sở Di chuyển các tham số từ nhóm phần sụn sang nhóm ứng dụng.

Giảm số lượng tham số.

Extension: Other Lỗi nội bộ. Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
F0038 OPTIONCOMM LOSS Nguyên nhân 1: Giao tiếp giữa ổ đĩa và mô-đun tùy chọn (FEN-xx và / hoặc FIOxx) bị mất.

Nguyên nhân 2: Phản hồi tốc độ (19.02 Tốc độ fb sel) đã được chọn từ bộ mã hóa không cung cấp phản hồi tốc độ. Bộ mã hóa tuyệt đối loại SSI và EnDat không cung cấp phản hồi tốc độ ở chế độ Liên tục (chế độ 91.25 SSI và chế độ 91.30 kết thúc)

Nguyên nhân 1: Kiểm tra xem các mô-đun tùy chọn có được kết nối đúng cách với khe cắm 1 và khe cắm 2 không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng các mô-đun tùy chọn và đầu nối khe 1/2 không bị hỏng. Để xác định hư hỏng trong các mô-đun và đầu nối, hãy kiểm tra từng mô-đun riêng lẻ trong khe 1 và khe 2.

Nguyên nhân 2: Sử dụng giá trị tốc độ ước tính hoặc chọn chế độ mã hóa khác.

Kiểm tra thông số 19.02 Speed fb sel và 91.25 SSI mode / 91.30 Endat mode.

F0039 ENCODER 1 Bộ mã hóa 1 lỗi phản hồi. Nếu lỗi xuất hiện trong lần khởi động đầu tiên trước khi phản hồi bộ mã hóa được sử dụng:

– Kiểm tra cáp giữa bộ mã hóa và mô-đun giao diện bộ mã hóa (FEN-xx) và thứ tự các dây tín hiệu đầu nối ở hai đầu cáp.

Nếu lỗi xuất hiện sau khi phản hồi bộ mã hóa đã được sử dụng hoặc trong khi chạy biến tần:

– Kiểm tra xem dây kết nối bộ mã hóa hoặc bộ mã hóa không bị hỏng.

– Kiểm tra kết nối hoặc mô-đun giao diện bộ mã hóa (FEN-xx) hoặc mô-đun không bị hỏng.

– Kiểm tra nối đất (khi phát hiện có nhiễu trong giao tiếp giữa mô-đun giao diện bộ mã hóa và bộ mã hóa).

Để biết thêm thông tin về bộ mã hóa, hãy xem nhóm tham số 90 Enc module sel, 92 Resolver conf và 93 Pulse enc conf.

F0040 ENCODER 2 Bộ mã hóa 1 lỗi phản hồi. Giống phần lỗi 0039.
F0045 FIELDBUS COMM Giao tiếp tuần hoàn giữa biến tần và mô-đun bộ điều hợp fieldbus hoặc giữa PLC và mô-đun bộ điều hợp fieldbus bị mất. Kiểm tra trạng thái truyền thông fieldbus.

Xem Hướng dẫn sử dụng thích hợp của mô-đun bộ điều hợp fieldbus.

Kiểm tra cài đặt của nhóm tham số 50 Fieldbus.

Kiểm tra kết nối cáp.

Kiểm tra xem bậc thầy giao tiếp có thể giao tiếp hay không.

F0046 FB MAPPING FILE Phần sụn mô-đun FB không tương thích với phần sụn biến tần. Khởi động lại biến tần.

Cập nhật mô-đun FB hoặc chương trình cơ sở biến tần. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

F0047 MOTOR OVERTEMP Nhiệt độ động cơ ước tính (dựa trên mô hình nhiệt động cơ) đã vượt quá giới hạn lỗi được xác định bởi tham số 31.04 Mot temp1 fltLim. Kiểm tra xếp hạng động cơ và tải.

Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

Kiểm tra giá trị giới hạn lỗi.

Kiểm tra cài đặt mô hình nhiệt động cơ (thông số 31.09… 31.14).

Nhiệt độ động cơ đo được đã vượt quá giới hạn lỗi được xác định bởi tham số 31.04 Mot temp1 fltLim. Kiểm tra xem số lượng cảm biến thực tế có tương ứng với giá trị được đặt bởi tham số 31.02 Mot temp1 src.

Kiểm tra xếp hạng động cơ và tải.

Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

Kiểm tra giá trị giới hạn lỗi.

Cảm biến nhiệt độ bị lỗi hoặc dây cảm biến. Kiểm tra cảm biến và hệ thống dây điện của nó.
F0049 AI SUPERVISION Một đầu vào tương tự đã đạt đến giới hạn được xác định bởi tham số 13.33 AI superv cw. Kiểm tra nguồn đầu vào tương tự và các kết nối.

Kiểm tra cài đặt giới hạn tối thiểu và tối thiểu đầu vào tương tự.

F0050 ENCODER 1 CABLE Lỗi cáp encoder 1. Kiểm tra cáp giữa giao diện FEN-xx và bộ mã hóa 1. Sau bất kỳ sửa đổi nào trong hệ thống cáp, hãy cấu hình lại giao diện bằng cách tắt và bật nguồn biến tần hoặc bằng cách kích hoạt tham số 90.10 Enc par refresh.
F0051 ENCODER 2 CABLE Lỗi cáp encoder 2. Kiểm tra cáp giữa giao diện FEN-xx và bộ mã hóa 2. Sau bất kỳ sửa đổi nào trong hệ thống cáp, hãy cấu hình lại giao diện bằng cách tắt và bật nguồn biến tần hoặc bằng cách kích hoạt tham số 90.10 Enc par refresh.
F0052 D2D CONFIG Cấu hình của liên kết biến tần-todrive không thành công vì một lý do khác ngoài những lý do được chỉ ra bởi cảnh báo A-2042. Kiểm tra cài đặt của các tham số trong giao tiếp D2D nhóm 57. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.
F0053 D2D COMM Trên drive chính: Biến tần đã không được phản hồi. Kiểm tra xem tất cả các drive được thăm dò (thông số 57.04 Follower mask 1 và 57.05 Follower mask 2) trên liên kết drive-todrive có được cấp nguồn, được kết nối đúng với liên kết và có địa chỉ nút chính xác hay không.

Kiểm tra hệ thống dây dẫn liên kết từ drive đến drive.

Trên drive theo sau: Biến tần không nhận được tham chiếu mới 1 và / hoặc 2 trong năm chu kỳ xử lý tham chiếu liên tiếp. Kiểm tra cài đặt của tham số 57.06 Ref 1 src và 57.07 Ref 2 src) trên ổ đĩa chính.

Kiểm tra hệ thống dây dẫn liên kết từ drive đến drive.

F0054 D2D BUF OVLOAD Không thể truyền các tham chiếu từ drive sang drive do lỗi tràn bộ đệm thông báo. Kiểm tra các thông số và hệ thống dây dẫn liên kết từ drive đến drive. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.
F0055 TECH LIB Lỗi có thể đặt lại được tạo ra bởi một thư viện công nghệ Tham khảo tài liệu của thư viện công nghệ.
F0056 TECH LIB CRITICAL Lỗi vĩnh viễn do thư viện công nghệ tạo ra. Tham khảo tài liệu của thư viện công nghệ.
F0057 FORCED TRIP Lỗi giao tiếp thiết bị với drive. Kiểm tra trạng thái PLC.
F0058 FB PAR ERROR Biến tần không có chức năng do PLC yêu cầu, hoặc chức năng được yêu cầu chưa được kích hoạt. Kiểm tra lập trình PLC.

Kiểm tra cài đặt của nhóm tham số 50 Fieldbus.

F0059 STALL Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng trệ vì v.d. quá tải hoặc không đủ công suất động cơ. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

F0060 LOAD CURVE Đã vượt quá giới hạn quá tải hoặc quá tải. Kiểm tra cài đặt của các tham số trong nhóm 34 User load curve.
F0061 SPEED FEEDBACK Không nhận được phản hồi về tốc độ. Kiểm tra cài đặt của các thông số trong nhóm 19 Tính toán tốc độ.

Kiểm tra cài đặt bộ mã hóa. Xem mô tả lỗi 0039 (ENCODER1) để biết thêm thông tin.

F0062 D2D SLOT COMM Liên kết từ drive tới drive được đặt để sử dụng mô-đun FMBA để giao tiếp, nhưng không phát hiện thấy mô-đun nào trong vị trí đã chỉ định. Kiểm tra cài đặt của thông số 57.01 và 57.15. Đảm bảo rằng mô-đun FMBA đã được phát hiện bằng cách kiểm tra các tham số 09.20… 09.22.

Kiểm tra xem mô-đun FMBA có được nối dây chính xác hay không.

Thử cài đặt mô-đun FMBA vào một khe cắm khác. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ chúng tôi RITECH.

F0063 MOTOR TEMP2 Nhiệt độ động cơ ước tính (dựa trên mô hình nhiệt động cơ) đã vượt quá giới hạn lỗi được xác định bởi tham số 31.08 Mot temp2 fltLim. Kiểm tra xếp hạng động cơ và tải.

Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

Kiểm tra giá trị của giới hạn báo động.

Kiểm tra cài đặt mô hình nhiệt động cơ (thông số 31.09… 31.14).

Nhiệt độ động cơ đo được đã vượt quá giới hạn lỗi được xác định bởi tham số 31.08 Mot temp2 fltLim. Kiểm tra xem số lượng cảm biến thực tế có tương ứng với giá trị được đặt bởi tham số 31.06 Mot temp2 src.

Kiểm tra xếp hạng động cơ và tải.

Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

Kiểm tra giá trị của giới hạn báo động.

Cảm biến nhiệt độ bị lỗi hoặc dây cảm biến. Kiểm tra cảm biến và hệ thống dây điện của nó.
F0064 IGBT OVERLOAD Mối nối IGBT quá mức với nhiệt độ trường hợp. Lỗi này bảo vệ (các) IGBT và có thể được kích hoạt bằng một đoạn ngắn mạch trong cáp động cơ. Kiểm tra cáp động cơ.
F0065 IGBT TEMP Nhiệt độ IGBT của biến tần là quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

F0066 COOLING Nhiệt độ mô-đun biến tần quá cao. Kiểm tra cài đặt của tham số 95.03 Temp inu ambient.

Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh. Nếu nó vượt quá 40 ° C (104 ° F), hãy đảm bảo rằng dòng tải không vượt quá khả năng tải giảm tốc của biến tần.

Kiểm tra luồng không khí làm mát mô-đun truyền động và hoạt động của quạt.

Kiểm tra bên trong tủ và bộ tản nhiệt của mô-đun drive xem có bám bụi không. Làm sạch bất cứ khi nào cần thiết

F0067 FPGA ERROR1 Lỗi nội bộ Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
F0068 FPGA ERROR2 Lỗi nội bộ Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
F0069 FPGA ERROR2 Lỗi nội bộ Vui lòng liên hệ chúng tôi RITECH.
F0070 TEMP MEAS FAILURE Vấn đề với phép đo nhiệt độ bên trong của biến tần. Kiểm tra các tín hiệu 01.32, 01.33 và 01.34 để tìm lỗi nào trong ba phép đo nhiệt độ pha đầu ra không thành công. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.
F0071 EFB COMM LOSS Giao diện fieldbus nhúng đã được đưa vào sử dụng và có sự gián đoạn giao tiếp giữa biến tần và trạm chủ. Kiểm tra:

• lựa chọn tham số cho phép / vô hiệu hóa giao tiếp EFB (58.01 Protocol ena sel)

• Kết nối EFB tại thiết bị đầu cuối XD2D trên bảng JCON

• trạng thái của fieldbus master (trực tuyến / ngoại tuyến)

• cài đặt chức năng giám sát giao tiếp (tham số 58.09 Comm loss action).

0072 TEMP DIFFERENCE Chênh lệch nhiệt độ quá cao giữa các IGBT của các pha khác nhau. Kiểm tra làm mát và quạt.

Liên hệ với chúng tôi RITECH.

0073 ENC 1 PULSE FREQUENCY Bộ mã hóa 1 đang nhận luồng dữ liệu quá cao (tần số xung). Kiểm tra cài đặt bộ mã hóa và cáp (lá chắn). Sau bất kỳ sửa đổi nào, hãy cấu hình lại giao diện bằng cách kích hoạt thông số 90.10 Enc par refresh.
0074 ENC 2 PULSE FREQUENCY Bộ mã hóa 2 đang nhận luồng dữ liệu quá cao (tần số xung). Kiểm tra cài đặt bộ mã hóa và cáp (lá chắn). Sau bất kỳ sửa đổi nào, hãy cấu hình lại giao diện bằng cách kích hoạt thông số 90.10 Enc par refresh.
0075 MOT OVERFREQUENCY Tần số đầu ra biến tần (động cơ) đã vượt quá giới hạn tần số 500 Hz. Giảm tốc độ quay của động cơ.
0201 T2 OVERLOAD Thời gian chương trình cơ sở cấp độ 2 bị quá tải.

Lưu ý: Chỉ có thể đặt lại lỗi này bằng cách khởi động lại biến tần.

Giảm tải CPU của ổ đĩa bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

• giảm tốc độ dữ liệu fieldbus

• giảm mức thời gian của các chức năng bên trong

• tối ưu hóa chương trình giải pháp

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0202 T3 OVERLOAD Thời gian phần mềm chương trình cấp 3 bị quá tải.

Lưu ý: Chỉ có thể đặt lại lỗi này bằng cách khởi động lại biến tần.

Giảm tải CPU của ổ đĩa bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

• giảm tốc độ dữ liệu fieldbus

• giảm mức thời gian của các chức năng bên trong

• tối ưu hóa chương trình giải pháp

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0203 T4 OVERLOAD Thời gian phần mềm chương trình cấp 4 bị quá tải.

Lưu ý: Chỉ có thể đặt lại lỗi này bằng cách khởi động lại biến tần.

Giảm tải CPU của ổ đĩa bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

• giảm tốc độ dữ liệu fieldbus

• giảm mức thời gian của các chức năng bên trong

• tối ưu hóa chương trình giải pháp

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0204 T5 OVERLOAD Thời gian phần mềm chương trình cấp 5 bị quá tải.

Lưu ý: Chỉ có thể đặt lại lỗi này bằng cách khởi động lại biến tần.

Giảm tải CPU của ổ đĩa bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

• giảm tốc độ dữ liệu fieldbus

• giảm mức thời gian của các chức năng bên trong

• tối ưu hóa chương trình giải pháp

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0205 A1 OVERLOAD Lỗi trong thời gian áp dụng cấp độ 1.

Lưu ý: Chỉ có thể đặt lại lỗi này bằng cách khởi động lại biến tần.

Giảm tải CPU của ổ đĩa bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

• giảm tốc độ dữ liệu fieldbus

• giảm mức thời gian của các chức năng bên trong

• tối ưu hóa chương trình giải pháp

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0206 A2 OVERLOAD Lỗi trong thời gian áp dụng cấp độ 2.

Lưu ý: Chỉ có thể đặt lại lỗi này bằng cách khởi động lại biến tần.

Giảm tải CPU của ổ đĩa bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

• giảm tốc độ dữ liệu fieldbus

• giảm mức thời gian của các chức năng bên trong

• tối ưu hóa chương trình giải pháp

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0207 A1 INIT FAULT Lỗi khi tạo tác vụ ứng dụng.

Lưu ý: Không thể đặt lại lỗi này

Tải lại chương trình giải pháp vào biến tần.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0208 A2 INIT FAULT Lỗi khi tạo tác vụ ứng dụng.

Lưu ý: Không thể đặt lại lỗi này

Tải lại chương trình giải pháp vào biến tần.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0209 STACK ERROR Lỗi nội bộ. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0210 JMU MISSING Bộ nhớ JMU bị thiếu hoặc bị hỏng. Kiểm tra xem JMU đã được cài đặt đúng chưa. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế JMU.
0301 UFF FILE READ Lỗi đọc tệp

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Cập nhật chương trình cơ sở biến tần.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0302 APPL DIR CREATION Lỗi nội bộ. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0303 FPGA CONFIG DIR Lỗi nội bộ. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0304 PU RATING ID Lỗi nội bộ. Trong khung A đến D, thay thế bộ nguồn.

Trong khung E0, E, G1 và G2, thay thế bảng JRIB.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0305 RATING DATABASE Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0306 LICENSING Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Kiểm tra xem bộ nhớ có chứa chương trình cơ sở ACS850 không.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0307 DEFAULT FILE Lỗi nội bộ.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0308 APPLFILE PAR Tệp ứng dụng bị hỏng

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Tải lại ứng dụng.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0309 APPL LOADING Tệp ứng dụng không tương thích hoặc bị hỏng.

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Kiểm tra trình ghi lỗi để tìm phần mở rộng mã lỗi. Xem các hành động thích hợp cho từng tiện ích mở rộng bên dưới.
Extension: 8 Mẫu được sử dụng trong một ứng dụng không tương thích với phần sụn của biến tần. Thay đổi mẫu của ứng dụng trong DriveSPC.
Extension: 10 Các thông số được xác định trong ứng dụng xung đột với các thông số biến tần hiện có. Kiểm tra ứng dụng để tìm các thông số xung đột.
Extension: 35 Bộ nhớ ứng dụng đã đầy. Giảm kích thước ứng dụng.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

Extension: Other Tệp ứng dụng bị hỏng. Tải lại phần mềm ứng dụng.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0310 USERSET LOAD Việc tải dữ liệu người dùng không được hoàn thành thành công do

Những lý do sau:

– tập người dùng được yêu cầu không tồn tại.

– bộ người dùng không tương thích với chương trình biến tần.

– biến tần đã bị tắt trong khi tải.

Tải lại tập người dùng.
0311 USERSET SAVE Tập người dùng không được lưu do bộ nhớ bị hỏng. Kiểm tra cài đặt của tham số 95.01 Ctrl boardSupply.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0312 UFF OVERSIZE Tệp UFF quá lớn Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0313 UFF EOF Lỗi cấu trúc tệp UFF Cập nhật chương trình cơ sở biến tần.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0314 TECH LIB INTERFACE Giao diện phần sụn không tương thích

Lưu ý: Không thể thiết lập lại lỗi này.

Kiểm tra tính tương thích của phiên bản phần sụn.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0315 RESTORE FILE Không khôi phục được các thông số sao lưu. Lỗi được đặt lại sau khi khôi phục thành công thông qua bảng điều khiển hoặc DriveStudio.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0316 DAPS MISMATCH Có sự không khớp giữa phần sụn của đơn vị điều khiển JCU và phiên bản logic của đơn vị nguồn (bảng JINT). Mã lỗi này liên quan đến các khung E0, E, G, G1 và G2. Liên hệ với chúng tôi RITECH.
0317 SOLUTION FAULT Lỗi do khối chức năng SOLUTION_FAULT tạo ra trong chương trình ứng dụng. Kiểm tra việc sử dụng khối SOLUTION_FAULT trong chương trình ứng dụng.
0318 MENU HIDING Tệp ẩn menu bị thiếu hoặc bị hỏng. Tải lại hoặc cập nhật chương trình cơ sở.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

0319 APPL LICENSE Bộ nguồn biến tần (JPU) không có bản quyền ứng dụng chính xác được yêu cầu để sử dụng chương trình ứng dụng đã tải xuống. Gán đúng bản quyền ứng dụng cho bộ nguồn ổ đĩa bằng công cụ DriveSPC PC hoặc xóa bảo vệ khỏi ứng dụng được sử dụng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.