Bảng mã lỗi biến tần ABB ACS 310

Mã lỗi hiển thị trên màn hình Tên lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục
0001 Quá dòng Dòng điện đầu ra đã vượt quá đinh mức. Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc (2202 và 2205).

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm cả phân kỳ).

Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh. Khả năng chịu tải giảm nếu nhiệt độ môi trường xung quanh vị trí lắp đặt vượt quá 40 ° C.

0002 Quá áp DC Quá điện áp DC mạch trung gian. Giới hạn quá áp DC là 420 V đối với nguồn 200 V và 840 V đối với nguồn 400 V. Kiểm tra xem bộ điều khiển quá áp có đang bật (tham số 2005 OVERVOLT CTRL).

Kiểm tra đường dây điện đầu vào xem có quá áp tĩnh hoặc quá áp không.

Kiểm tra bộ hãm phanh và điện trở (nếu được sử dụng). Kiểm soát quá áp DC phải được tắt khi sử dụng bộ hãm và điện trở.

Kiểm tra thời gian giảm tốc (2203, 2206).

Trang bị thêm bộ biến tần với bộ hãm tần và điện trở hãm.

0003 Quá nhiệt Nhiệt độ IGBT quá cao. Giới hạn là 135 ° C Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất đơn vị.

0004 Ngắn mạch Ngắn mạch trong (các) cáp động cơ hoặc động cơ. Kiểm tra động cơ và cáp động cơ.
0006 Điện áp thấp Mạch trung gian Điện áp DC không đủ do thiếu pha đường dây nguồn đầu vào, cầu chì bị nổ, lỗi bên trong cầu chỉnh lưu hoặc công suất đầu vào quá thấp. Kiểm tra xem bộ điều khiển điện áp đã được bật chưa (tham số 2006 UNDERVOLT CTRL).

Kiểm tra nguồn điện đầu vào và cầu chì.

0007 Mất tín hiệu AI1 Tín hiệu AI1 đầu vào tương tự đã giảm xuống dưới giới hạn được xác định bởi tham số 3021 AI1 FAULT LIMIT. Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Kiểm tra mức tín hiệu điều khiển tương tự thích hợp.

Kiểm tra kết nối.

0008 Mất tín hiệu AI2 Tín hiệu AI2 đầu vào tương tự đã giảm xuống dưới giới hạn được xác định bởi tham số 3022 AI2 FAULT LIMIT. Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Kiểm tra mức tín hiệu điều khiển tương tự thích hợp.

Kiểm tra kết nối.

0009 Quá nhiệt motor Nhiệt độ động cơ quá cao (hoặc dường như quá cao) do tải quá nhiều, động cơ không đủ công suất, làm mát không đủ hoặc dữ liệu khởi động không chính xác.

Nhiệt độ động cơ đo được đã vượt quá giới hạn lỗi được thiết lập bởi tham số 3504 FAULT LIMIT.

Kiểm tra xếp hạng động cơ, tải và làm mát.

Kiểm tra dữ liệu khởi động.

Kiểm tra các thông số chức năng lỗi.

Kiểm tra giá trị giới hạn lỗi.

Kiểm tra xem số lượng cảm biến thực tế có tương ứng với giá trị được thiết lập theo tham số không (LOẠI CẢM BIẾN 3501).

Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

0010 Mất Panel Bảng điều khiển được chọn làm vị trí điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Trang bị lại bảng điều khiển trong nền tảng lắp đặt.

Nếu biến tần ở chế độ điều khiển bên ngoài (REM) và được đặt để chấp nhận khởi động / dừng, lệnh hướng hoặc tham chiếu qua bảng điều khiển:

Kiểm tra nhóm 10 cài đặt START / STOP / DIR và 11 cài đặt CHỌN THAM KHẢO.

0012 MOTOR STALL Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng trệ do ví dụ: quá tải hoặc không đủ công suất động cơ Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

0014 EXT FAULT 1 Lỗi bên ngoài 1 Kiểm tra các thiết bị bên ngoài để tìm lỗi.

Kiểm tra thông số 3003 EXTERNAL FAULT 1 cài đặt

0015 EXT FAULT 2 Lỗi bên ngoài 2 Kiểm tra các thiết bị bên ngoài để tìm lỗi.

Kiểm tra cài đặt tham số 3004 EXTERNAL FAULT 2.

0016 Chạm đất Biến tần đã phát hiện lỗi nối đất (nối đất) trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra động cơ.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

Kiểm tra cáp động cơ. Chiều dài cáp động cơ không được vượt quá thông số kỹ thuật tối đa.

0018 THERM FAIL Biến tần bị lỗi bên trong. Nhiệt điện trở được sử dụng để đo nhiệt độ bên trong biến tần bị hở hoặc ngắn mạch. Liên hệ hãng ABB.
0021 CURR MEAS Biến tần bị lỗi bên trong. Đo lường hiện tại nằm ngoài phạm vi. Liên hệ hãng ABB.
0022 SUPPLY PHASE Mạch trung gian Điện áp một chiều dao động do thiếu pha đường dây nguồn đầu vào hoặc cầu chì bị cháy.

Lỗi xảy ra khi gợn sóng điện áp một chiều vượt quá 14% điện áp một chiều danh định.

Kiểm tra cầu chì đường dây điện đầu vào.

Kiểm tra sự mất cân bằng nguồn điện đầu vào.

Kiểm tra các thông số chức năng lỗi.

0024 OVERSPEED Động cơ quay nhanh hơn tốc độ cao nhất cho phép do đặt sai tốc độ tối thiểu / tối đa.

Giới hạn phạm vi hoạt động được đặt bởi các tham số 2007 MINIMUM FREQ và 2008 MAXIMUM FREQ.

Kiểm tra cài đặt tần số tối thiểu / tối đa.

Kiểm tra sự đầy đủ của mô-men xoắn phanh động cơ.

0026 DRIVE ID Lỗi ID ổ đĩa nội bộ. Liên hệ hãng ABB.
0027 CONFIG FILE Lỗi tệp cấu hình nội bộ. Liên hệ hãng ABB.
0028 SERIAL 1 ERR Ngắt kết nối Fieldbus. Kiểm tra trạng thái truyền thông fieldbus. Xem chương Điều khiển Fieldbus với bộ điều hợp fieldbus / Điều khiển Fieldbus với fieldbus nhúng hoặc hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp fieldbus thích hợp.

Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Kiểm tra kết nối.

0029 EFB CON FILE Lỗi đọc tệp cấu hình. Liên hệ hãng ABB.
0030 FORCE TRIP Lệnh nhận được từ fieldbus. Xem hướng dẫn sử dụng mô-đun giao tiếp thích hợp.
0031 EFB 1 Lỗi từ ứng dụng giao thức fieldbus (EFB) được nhúng. Ý nghĩa là phụ thuộc vào giao thức. Xem chương Fieldbus control with the embedded fieldbus.
0032 EFB 2
0033 EFB 3
0034 MOTOR PHASE Lỗi mạch động cơ do thiếu pha động cơ hoặc lỗi rơ le nhiệt điện trở động cơ (dùng trong đo nhiệt độ động cơ). Kiểm tra động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra rơ le nhiệt điện trở động cơ (nếu sử dụng).

0035 OUTP WIRING Kết nối cáp động cơ và nguồn điện đầu vào không chính xác (tức là cáp nguồn đầu vào được kết nối với kết nối động cơ truyền động) Kiểm tra kết nối nguồn đầu vào.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

0036 INCOMPATIBLE SW Phần mềm đã tải không tương thích. Liên hệ hãng ABB.
0038 USER LOAD CURVE Điều kiện được xác định bởi 3701 USER LOAD C MODE đã có hiệu lực lâu hơn thời gian được đặt bởi 3703 USER LOAD C TIME. Xem nhóm tham số 37 USER LOAD CURVE.
0039 UNKNOWN EXTENSION Mô-đun tùy chọn không được chương trình cơ sở drive hỗ trợ được kết nối với drive. Kiểm tra kết nối.
0040 INLET VERY LOW Áp suất ở đầu vào máy bơm / quạt quá thấp. Kiểm tra van đóng ở phía đầu vào của máy bơm / quạt.

Kiểm tra rò rỉ đường ống.

Xem nhóm tham số 44 BẢO VỆ BƠM

0041 OUTLET VERY HIGH Áp suất ở đầu ra của bơm / quạt quá cao. Kiểm tra đường ống cho các khối.

Xem nhóm tham số 44 BẢO VỆ BƠM.

0042 INLET LOW Áp suất ở đầu vào máy bơm / quạt quá thấp. Kiểm tra van đóng ở phía đầu vào của máy bơm / quạt.

Kiểm tra rò rỉ đường ống.

Xem nhóm tham số 44 BẢO VỆ BƠM

0043 OUTLET HIGH Áp suất ở đầu ra của bơm / quạt quá cao. Kiểm tra đường ống cho các khối.

Xem nhóm tham số 44 BẢO VỆ BƠM

0101 SERF CORRUPT Lỗi nội bộ. Ghi lại mã lỗi và liên hệ với hãng ABB.
0103 SERF MACRO
0201 DSP T1 OVERLOAD
0202 DSP T2 OVERLOAD
0203 DSP T3 OVERLOAD
0204 DSP STACK ERROR
0206 MMIO ID ERROR
1000 PAR HZRPM Cài đặt thông số giới hạn tần số / tốc độ không chính xác. Kiểm tra cài đặt thông số. Kiểm tra xem những điều sau có phù hợp không:

• 2007 MINIMUM FREQ < 2008 MAXIMUM FREQ.

• 2007 MINIMUM FREQ / 9907 MOTOR NOM FREQ and 2008 MAXIMUM FREQ / 9907 MOTOR NOM FREQ nằm trong phạm vi.

1001 PAR PFC REF NEG Thông số PFC không chính xác. Kiểm tra nhóm tham số 81 Cài đặt PFC CONTROL. Kiểm tra xem những điều sau có phù hợp không:

• 2007 MINIMUM FREQ > 0 khi 8123 là ACTIVE hoặc SPFC ACTIVE.

1003 PAR AI SCALE Tỷ lệ tín hiệu AI đầu vào tương tự không chính xác. Kiểm tra nhóm tham số 13 cài đặt ANALOGUE INPUTS. Kiểm tra xem có phù hợp không: 

1301 <1302, 1304 <1305.

1004 PAR AO SCALE Chia tỷ lệ tín hiệu AO đầu ra tương tự không chính xác. Kiểm tra nhóm tham số 15 ĐẦU RA ANALOGUE

cài đặt. Kiểm tra xem có phù hợp với điều sau đây không: 1504 <1505.

1006 PAR EXT RO Thông số đầu ra rơle mở rộng không chính xác. Kiểm tra cài đặt thông số. Kiểm tra xem những điều sau có phù hợp không:

• Mô-đun mở rộng đầu ra rơle MREL được kết nối với biến tần.

• 1402… 1403 RELAY OUTPUT 2… RELAY OUTPUT 3 và 1410

RELAY OUTPUT 4 có các giá trị khác 0.

1012 PAR PFC IO 1 Cấu hình I / O cho PFC chưa hoàn tất. Kiểm tra cài đặt thông số. Sau đây phải áp dụng:

• Có đủ rơle được tham số hóa cho PFC.

• Không có xung đột giữa nhóm tham số 14 RELAY OUTPUTS, tham số 8117 NR OF AUX MOT và tham số 8118 AUTOCHNG INTERV.

1013 PAR PFC IO 2 Cấu hình I / O cho PFC chưa hoàn tất. Kiểm tra cài đặt thông số. Sau đây phải áp dụng:

• Số lượng động cơ PFC thực tế (tham số 8127 MOTORS) khớp với động cơ PFC trong nhóm tham số 14 RELAY OUTPUTS và tham số 8118 AUTOCHNG INTERV.

1014 PAR PFC IO 3 Cấu hình I / O cho PFC chưa hoàn tất.

Biến tần không thể phân bổ đầu vào kỹ thuật số (khóa liên động) cho mỗi động cơ PFC.

Xem thông số 8120 INTERLOCKS và 8127 MOTORS.
1015 PAR CUSTOM U/F Cài đặt điện áp tỷ lệ điện áp trên tần số (U / f) không chính xác. Kiểm tra cài đặt tham số 2610 … 2617.
1016 PAR USER LOAD C Cài đặt thông số đường cong tải của người dùng không chính xác. Kiểm tra cài đặt thông số. Sau đây phải áp dụng:

 • 3704 LOAD FREQ 1 < 3707 LOAD FREQ 2 < 3710 LOAD FREQ 3 < 3713 LOAD FREQ 4 < 3716 LOAD FREQ 5 

• 3705 LOAD TORQ LOW 1 < 3706 LOAD TORQ HIGH 1 

• 3708 LOAD TORQ LOW 2 < 3709 LOAD TORQ HIGH 2 

• 3711 LOAD TORQ LOW 3 < 3712 LOAD TORQ HIGH 3 

• 3714 LOAD TORQ LOW 4 < 3715 LOAD TORQ HIGH 4 

• 3717 LOAD TORQ LOW 5 < 3718 LOAD TORQ HIGH 5

1017 PAR SETUP 1 Không được phép sử dụng đồng thời tín hiệu đầu vào tần số và tín hiệu đầu ra tần số. Tắt đầu ra tần số hoặc đầu vào tần số:

• thay đổi đầu ra bóng bán dẫn sang chế độ kỹ thuật số (giá trị của tham số 1804 TO MODE = DIGITAL), hoặc

• thay đổi lựa chọn đầu vào tần số thành giá trị khác trong các nhóm tham số 11 REFERENCE SELECT, 40 PROCESS PID SET 1, 41 PROCESS PID SET 2 and 42 EXT / TRIM PID.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.